အလုပ္သမားမ်ားဘဝ အဆင္ေျပေစရန္ အားလံုးဝိုင္းႀကိဳးစားရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ - Eureka Myanmar

အလုပ္သမားမ်ားဘဝ အဆင္ေျပေစရန္ အားလံုးဝိုင္းႀကိဳးစားရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

Share This

အလုပ္သမားမ်ားဘဝ အဆင္ေျပေစရန္ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘဲ အားလံုး ဝုိုင္းဝန္းႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားလိတ္ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းအစည္းအေဝးအၿပီး အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ ဆက္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္ ျပည္သူမ်ားထဲမွ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ တစ္ဦးႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာစဥ္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ‘‘အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဘဝေတြေကာ အဆင္ေျပၾကလား။ အားလံုးဝိုင္းႀကိဳးစားရမွာေပါ့။ တစ္ေယာက္တည္း ႀကိဳးစားလုိ႔ လည္း မရဘူး ဇြဲနဲ႔ လုပ္ၾကရမွာပဲ’’ ဟု ေျပာၾကားၿပီး အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အလုပ္အမႈေဆာင္ျဖစ္ သူက ‘‘အခ်ိန္ေတာ့ေစာင့္ရမွာေပါ့’’ဟု ေျပာခ်ိန္၌ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ‘‘အခုစေနၿပီ။ ပထမေျခလွမ္း တစ္လွမ္းနဲ႔ပဲ စရမွာပဲေနာ္’’ ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားမ်ား တရား႐ံုးေပၚေပါက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၂၇ ရက္က အင္းလ်ားလိတ္ဟိုတယ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈလက္မႈဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က က်င္းပခဲ့ရာ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည္။

အလုပ္သမားမ်ား တရား႐ံုး ေပၚေပါက္ရန္ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း လက္ရွိတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ားကို စက္႐ံုတြင္း ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕၊ ခံုသမာဓိေကာင္စီမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေနေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေျဖရွင္းနည္းသည္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးနည္းေၾကာင္း၊ အကယ္၍ တရား႐ံုးမ်ား တြင္ အမႈရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းပါက တရားစြဲဆိုရာ၌ ကုန္က်မည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ အခ်ိန္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။

7Day News

Pages