ေစ်းကြက္အတြင္း ရွိၿပီး ေအာ္ပေရတာမ်ားထက္ အခြင့္အေရး ပိုရျခင္းမရွိဟု Mytel ေျပာ - Eureka Myanmar

ေစ်းကြက္အတြင္း ရွိၿပီး ေအာ္ပေရတာမ်ားထက္ အခြင့္အေရး ပိုရျခင္းမရွိဟု Mytel ေျပာ

Share This


စီဇံမ်ိဳးေက်ာ္၊ ခိုင္မီမီဝင္း

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္အတြက္ အျခားေအာ္ပေရတာမ်ားထက္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရွိေနသည္ဟု ျပင္ပတြင္ ထြက္ေပၚေနသည့္ သတင္းမ်ားကို Mytel က ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းပိုင္ StarHigh ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း တာဝါတိုင္မ်ား ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဖိုုင္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ား ဆက္သြယ္ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျခားေအာ္ပေရတာမ်ားနည္းတူ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ဟု Mytel ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ဇြန္ ၂၂ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသည္။

“တပ္ေျမကိုေတာင္ သူမ်ားေတြထင္သလို အလြယ္တကူမရဘူး။ သူတို႔မွာလဲ လံုျခဳံေရး အႏၱရာယ္ရွိတဲ့အတြက္ ေနရာတိုင္း မရဘူး။ က်န္တဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ ေနရာေတြဆို ကိုယ့္ဘာသာကို စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ မီဒီယာေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ Mytel ၏ တာဝါတိုင္ ၅,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ထိုအထဲမွ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ တည္ေဆာက္စဥ္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ကာ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ကန္႔ကြက္မႈ အမ်ားဆံုး ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ေနရာမွာ ကယားျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။

အင္တာနက္လိုင္းအတြက္ ဖိုင္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ား ဆက္သြယ္ရာတြင္လည္း ထိုဆက္ေၾကာင္း ျဖတ္သန္း သြားသည့္ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းကာ ေလွ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးခဲ့သည္ဟု ဦးေဇာ္မင္းဦးက ဆိုသည္။    

ထို႔ျပင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ တာဝါတိုင္ေထာင္ရာတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ညိွႏႈိင္းကာ ငွါးရမ္းခေပးၿပီး  တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိ္န္တြင္ အျခားေအာ္ပေရတာမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနျခင္းမွာမူ ၎တို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ရွိသည့္အတိုင္းအတာအထိ ေလွ်ာ့ၿပီးေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာလည္း ရွိပါတယ္။ ေအာ္ပေရတာအသစ္ဝင္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ေစ်းေလွ်ာ့ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါက အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုရွိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာက သတ္မွတ္ထားသည့္ ေစ်းႏႈန္းထက္ ပိုၿပီးေလွ်ာ့ခြင့္မရွိဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ အမ္ပီတီ၊ တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီဒူးတို႔အၿပီးတြင္ Mytel သည္ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖစ္သည္။

mytel ၏ မိခင္ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ Telecom International Myanmar Company Limited သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ရန္ Nationwide Telecommunication License ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရရွိခဲ့သည္။

Mytel တြင္ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းလက္ေအာက္ရွိ Star High ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုလံုး၏ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပည္တြင္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၁၁ ခု ပူးေပါင္းထားသည့္ Myanmar National Telecom Holding Public လီမိတက္က အစုရွယ္ယာ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္သည္။ က်န္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဗီယမ္နမ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ Viettel က ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

Credit : https://frontiermyanmar.net/mm/news/10295

Pages