တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈတားဆီးရန္ သမၼတ ၫႊန္ၾကားထား - Eureka Myanmar

တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈတားဆီးရန္ သမၼတ ၫႊန္ၾကားထား

Share This

တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈကို အထူးအဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းၿပီး တားဆီးရန္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသို႔ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

‘‘ေလာေလာဆယ္ အဖဲြ႕ဖဲြ႕ဖုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က စီစဥ္ေနတယ္။ ဘယ္သူေတြပါမယ္ဆုိတာ အေသးစိတ္မသိရေသးဘူး’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္း အေသးစား၊ အလတ္စား ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ၀င္ေရာက္ေနသည့္ တရားမ၀င္ စားေသာက္ကုန္၊ လူသုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ား တားဆီးေရး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းေပးတုိင္ၾကားသူမ်ားကို ဆုအျဖစ္ ဖမ္းမိပစၥည္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးေရးအဖဲြ႕သည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဖမ္းဆီးမည္မဟုတ္ဘဲ ေရြ႕လ်ားစစ္ေဆးမႈမ်ားျဖင့္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးမည္ ျဖစ္သည္။

တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးေရးကို ယခင္အစုိးရ အဆက္ဆက္ကလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ထပ္မံေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းသည့္ ေနရာမ်ားကို စနစ္တက်စစ္ေဆး ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးၿပီး ဒဏ္႐ုိက္ အခြန္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းကို သုံးသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒တစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘နယ္ျခားေတြကို လုိက္ပိတ္မယ္ဆုိရင္ မလြယ္ပါဘူး။ အေတာ္ခက္တဲ့ အလုပ္ပါ။ စတုိေတြ၊ လက္ကားဒုိင္ေတြကို ရွာစစ္ႏုိင္ရန္ အေတာ္အဆင္ေျပ သြားမယ္’’ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ အစုိးရအေနျဖင့္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္ေရး တားဆီးရန္ မႏၲေလး၊ မူဆယ္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေရပူစစ္ေဆးေရးဂိတ္၊ ျမ၀တီ၊ ရန္ကုန္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေညာင္ခါးရွည္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ဆက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အထူးအဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္း၍ဖမ္းဆီးမည့္ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒က ဆုိသည္။

7Day News

Pages