ျမန္မာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား ရုံးတင္တရားစဲြေရး မျဖစ္ႏူိင္ေတာ့ ဟု ယန္ဟီလီး ၀န္ခံ - Eureka Myanmar

ျမန္မာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား ရုံးတင္တရားစဲြေရး မျဖစ္ႏူိင္ေတာ့ ဟု ယန္ဟီလီး ၀န္ခံ

Share This

ကုလ လူ႕အခြင့္အေရး အထူး သံတမန္ ယန္ဟီလီး မွ ျမန္မာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအား ျပည္ပမွ ၾသဇာအာဏာရွိေသာ မဟာမိတ္ မ်ားက အကာအကြယ္ ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႕အား ႏူိင္ငံတကာ တရားရုံးအတြင္းရွိ ၀က္ျခံ တြင္ ျမင္ရႏူိင္ဖြယ္ မရွိေတာ့ဟု ၀န္ခံ ေျပာၾကားသြားခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ယန္ဟီလီးသည္ သူမအား ျမန္မာႏူိင္ငံ အတြင္းသုိ႕ ၀င္ေရာက္ခြင့္ လုံး၀ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင္ ဥေရာပ ႏွင့္ အာရွတခြင့္ လွည့္လည္ကာ အညဳိးနဲ႕ တုိက္ခုိက္ေနယုံမက စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား အား အုိင္စီစီတြင္ ရုံးတင္ တရားစဲြဆုိႏူိင္ရန္ ေရွ႕တန္းမွေန လုံးပမ္းေနသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏူိင္ငံ ေကာက္ ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ဆယ္ရက္ၾကာ လာေရာက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ယန္ဟီလီးမွ ျမန္မာႏူိင္ငံ အတြင္း က်န္ရွိေနသူမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ညွင္းပမ္းလ်က္ ရွိဆဲဟု စြပ္စဲြေျပာသြားခဲ့ျပန္ပါတယ္။

လက္ရွိ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီက လႊဲေျပာင္းမွသာ အုိင္စီစီ အေနျဖင့္ ကုိင္တြယ္ ႏူိင္မွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျမန္မာ၏ မိတ္ေဆြၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ အျမဲတမ္း အဖဲြ႕၀င္ ႏွစ္ႏူိင္ငံ မွ အကာအကြယ္ေပးမွာ ျဖစ္လုိ႕ ထုိအေရးသည္ ျဖစ္ႏူိင္ဖြယ္ မရွိဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအား အုိင္စီစီ ၀က္ျခံ အတြင္း ဆဲြေခၚႏူိင္ေရး စိတ္အား ထက္သန္ေနၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအဖုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ သိတ္မထားရန္ ေျပာသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏူိင္ငံအား နည္းမ်ဳိးစုံ ျဖင့္ အမည္တပ္ကာ စြပ္စဲြေနေသာ လည္း တရုတ္ ႏွင့္ ရုရွားတုိ႕အား အမည္တပ္ မေျပာရဲရွာပဲ အျမဲတမ္း အဖဲြ႕၀င္ ႏွစ္ႏူိင္ငံဟုသာ ရည္ညႊန္းသြားခဲ့တာကုိလည္း သတိျပဴမိပါတယ္။

ယန္ဟီလီးက ဒုကၡသည္မ်ား အေနနဲ႕ ျမန္မာႏူိင္ငံသုိ႕ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ျပန္သြားႏူိင္ဖုိ႕ မျမင္တဲ့ အတြက္ ၎တုိ႕အား လူမႈ ဖူလုံေရး အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားႏူိင္ေရး၊ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ အတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ရရွိေရး ဖန္တီးေပးဖုိ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဖက္ကုိ လွည့္လာျပန္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ အစုိးရသည္ ႏူိင္ငံေရး ႏွင့္ ေငြေၾကး အျမတ္ထုတ္ႏိူင္ရန္မွ လဲြ၍ သူမေျပာသည့္ ကိစၥမ်ားကုိ လုံး၀ စိတ္ပါ၀င္စားျခင္း မရွိသူမ်ား ဆုိတာလည္း အထင္အရွား ျမင္ေတြ႕ေနရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအပါတ္ ေစာေစာပုိင္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႕ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ကုလ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ကေတာ့ က်ဴးလြန္ခဲ့တ့ဲ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အတြက္ ျမန္မာႏူိင္ငံမွ တာ၀န္ခံသင့္တယ္လုိ႕လည္း ေျပာဆုိသြားခဲ့ပါတယ္။

credit Hla Soewai

Pages