ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကမၻာ့ဘဏ္အကူအညီမ်ား ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္ဆိုေသာေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက တာ၀န္ယူရမည္ - Eureka Myanmar

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကမၻာ့ဘဏ္အကူအညီမ်ား ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္ဆိုေသာေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက တာ၀န္ယူရမည္

Share This
Photo - ကမၻာ့ဘဏ္ ဥကၠ႒ ဂ်င္ယြန္ကင္မ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ေအအမ္ေအမူဟစ္တို႔ ဇူလိုင္ ၁ ရက္က ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကစဥ္

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆက္လက္ကူညီသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာနိုင္ငံေပၚကူညီေနမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္ဆိုေသာ ေျပာဆိုခ်က္နွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံအစိုးရက တာ၀န္ယူရမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ဇူလိုင္ ၄ ရက္တြင္ News Watch သို႔ ေျပာသည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ဖိအားေပးမႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္အျဖစ္ ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚေပးေနသည့္ အကူအညီမ်ားနွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ကူညီမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရအဖဲြ႕ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ေအအမ္ေအမူဟစ္က ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရသတင္းဌာနျဖစ္သည့္ Independent က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

''အဲဒီသတင္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အစိုးရဘက္က ထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီသတင္းအေပၚမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က မွတ္ခ်က္မေပးလိုဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒါဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ေျပာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔တာ၀န္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က ေျပာနိုင္တာကေတာ့ အဲဒီေျပာတဲ့စကားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ ဘာမွအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရိွပါဘူး။ လုပ္ေနဆဲ လုပ္ငန္းေတြကလည္း ဆက္ၿပီးလုပ္ေနတာျဖစ္သလို ေနာက္အသစ္ထပ္လုပ္ဖို႔ေတြလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ရိွပါတယ္''ဟု ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဆက္လက္ကူညီသြားမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ဒုတိယဥကၠ႒က အတည္ျပဳေျပာၾကားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမၻာ့ဘဏ္႐ံုးက ဇူလိုင္ ၄ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗစ္တိုးရီးယားကြာကြာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ဇူလိုင္ ၈-၁၀ ရက္အတြင္း လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအျပင္ အျခား သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွသည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ ဘဏ္၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းရန္ပံုေငြျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးနွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပံ့ပိုးကူညီသြားႏိုင္ရန္ အဓိကေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္နွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒တို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ခရီးစဥ္အတြင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကူညီေနမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရိွဟု ၎က ဆိုသည္။

''ေသခ်ာတာတခုကေတာ့ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ သူတို႔သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ လုပ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဥကၠ႒ေရာ၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေရာေပါ့ေနာ္။ လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ သူ႕(ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒)ကို ေမးသြားတာရိွတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလို႔ ဘာေတြလုပ္ဖို႔ရိွသလဲဆိုၿပီးေတာ့ ေမးသြားတဲ့အခိ်န္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငန္းေတြဆက္လုပ္မယ္လို႔ပဲ ေျပာသြားတာပါ။ ဆိုေတာ့ ဒါက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအစိုးရက သူတို႔ျဖစ္ေစခ်င္သလို ဘယ္လိုပံုေဖာ္လဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း နားမလည္ဘူးေပါ့။ သူတို႔ဘက္က တာ၀န္ယူရမယ့္စကားျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဂူတာရက္စ္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်င္ေယာင္ကင္တို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ၂ ရက္ထိ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

မင္းထင္
News Watch

Pages