ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဘဏ္ခြဲဖြင့္က တစ္ဘဏ္လွ်င္ က်ပ္သိန္းတစ္ရာေအာက္ ဒဏ္ေငြတပ္ႏုိင္ဟု ဗဟုိဘဏ္ဆို

Share it:


 Byျပည္သိမ္ 

 ဗဟိုဘဏ္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္သည့္ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားကို ဘဏ္ခြဲ တစ္ခုလွ်င္ ဒဏ္ေၾကးက်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္သတ္မွတ္အေရးယူ ႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးကေျပာသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားအတြက္ကေမၻာ ဇဘဏ္လီမိတက္ကို ဒဏ္ေၾကး ေငြေပးေဆာင္ေစေရး စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒ဦးစိုး မင္းက စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ တြင္က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေျပာ ၾကားသည္။  

လက္ရွိတြင္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စိစစ္ေနၿပီးဆံုးျဖတ္ ခ်က္ မခ်မွတ္ရေသးေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္တာ၀န္ရွိသူက ရွင္း ျပသည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အႀကံျပဳခ်က္အရ ဗဟိုဘဏ္ကစိစစ္ရာတြင္ကေမၻာ ဇဘဏ္ခြဲႀကီး ၃၃ ခုသည္ တရားမ ၀င္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဘဏ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု စိစစ္ေတြ႕ရွိထား သည္။ 
လက္ရွိ ကေမၻာဇဘဏ္ သည္ ဘဏ္ခြဲႀကီး ၄၁၀ ႏွင့္ဘဏ္ ခြဲငယ္ ၉၉ ခုဖြင့္လွစ္ထားသည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ စာရင္းတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ‘‘စိစစ္မႈအပိုင္းက ၾကာေတာ့ ႀကိဳၿပီးဖြင့္လွစ္တဲ့သေဘာပါ။ ဒါ ကိုမွ ဒဏ္႐ိုက္မယ္ဆိုေတာ့ဘဏ္ ခြဲေတြမဖြင့္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာ မ်ားလားမသိဘူး’’ ဟု ကေမၻာဇ ဘဏ္ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္ကေျပာသည္။ 

 ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ရန္ ဗဟို ဘဏ္ကို တင္ျပရာတြင္လက္ခံၿပီး လာေရာက္စိစစ္မႈ ခံယူရျခင္း၊ ဆုိင္းဘုတ္တင္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားျခင္းျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ စစ္ ေဆးမႈမ်ားၾကန္႔ၾကာသည္ကိုႀကံဳ ေတြ႕ရသျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားအ ထင္အျမင္လြဲစရာမ်ား မျဖစ္ေစ ရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအစဥ္ေျပေစရန္ ဘဏ္ခြဲကို ႀကိဳတင္ဖြင့္လွစ္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။  

ထို႔အျပင္တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရအခ်ိဳ႕က ေဒသတြင္းစီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တက္လာေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေငြ ေပး၊ေငြယူ ျမန္ဆန္ေစရန္ဘဏ္ခြဲ မ်ား လ်င္ျမန္စြာဖြင့္လွစ္ေရးကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိသည္ဟု ဆို သည္။ 

 7 days Journal
Share it:

Bank

Featured

KBZ Bank

News

Regional

Post A Comment: