LOCAL NEWS

POLITICAL

BUSINESS

ARTICLE

LIFESTYLE

OPINION

WORLD NEWS

Recent PostAll the recent news you need to know

တ႐ုတ္က ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ဘာေၾကာင့္ အလွ်င္စလို ျပန္ အသက္သြင္းခ်င္လဲ


ရပ္ဆိုင္းထားေသာ ျမစ္ဆုံဆည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား အၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္သည့္ တ႐ုတ္အစိုးရ ေၾကညာခ်က္တေစာင္က အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။


ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ ကခ်င္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမစ္ဆုံဆည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံးက ဆိုသည္။


ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသခံမ်ားသည္ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို မဆန႔္က်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ပမွ လူတခ်ိဳ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕ကသာ ထိုစီမံကိန္းကို ဆန႔္က်င္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ကခ်င္နိုင္ငံေရးပါတီ ၃ ခုႏွင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လူမႈအသိုင္းအဝန္းေခါင္းေဆာင္ ခလန္ ဆမ္ဆြန္တို႔က ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ကို ခ်က္ျခင္းထုတ္ျပန္ၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ မွားယြင္းေၾကာင္းႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ လြဲေစေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။


ျမန္မာျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ားသည္ ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ကခ်င္ ေက်း႐ြာသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေနရာမေ႐ႊ႕ေျပာင္းမီကပင္ ထိုစီမံကိန္းကို ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။


ျမစ္ဆုံသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စီစဥ္ေနသည့္ တခုတည္းေသာ ဆည္မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္ နိုင္ငံသည္ မလိျမစ္ေပၚတြင္ လာဆာတြင္ႏွင့္ အင္မိုင္ျမစ္ေပၚရွိ ေခါင္လန္ဖူး၊ ဖီေဇာ၊ လကင္ႏွင့္ ပရွီး တို႔တြင္ ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ အင္မိုင္ျမစ္ေပၚရွိ ခ်ီေပြတြင္ ဆည္တခုကို တည္ေဆာက္ၿပီး ေနၿပီျဖစ္သည္။


ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ယင္း၏ ျမစ္လက္တက္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဆည္ ၇ ခုကို ၎တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚမည့္ ျပန္လည္အစားထိုးမရနိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ ေရမလုံေလာက္မႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္း မရနိုင္ေသာ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္မႈႏွင့္ ထိုေရလမ္းေၾကာင္းကို မွီခိုေနၾကသည့္ ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လူမႈစီးပြားေရး ထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျပင္းအထန္ ဆန႔္က်င္ၾကသည္။


ျမစ္ဆုံဆည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိုသို႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႐ုတ္တရက္ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ေမးစရာတခု ရွိလာသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ထိုစီမံကိန္းကို မည္သည့္အတြက္ ျပန္လည္ အသက္သြင္းလိုသနည္း ဟူေသာ ေမးခြန္း ျဖစ္သည္။


အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိသည္


ပထမအခ်က္မွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ၎၏ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားလွေသာ ရပ္ဝန္းတခု၊ လမ္းတခု အစီအစဥ္ (BRI) အတြက္ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ထိုစီမံကိန္းကို တြန္းအားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ သံ႐ုံး၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆိုပါက တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။


ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးျစကၤန္ (CMEC) အရ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ား၊ ကားလမ္းမ်ား ကိုလည္း တိုးခ်ဲ့ေနသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ္ဂ်င္းတြင္ စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ျခင္းကိုလည္း အရွိန္ျမႇင့္တင္ေနသည္။ ျမစ္ဆုံဆည္သည္ ထိုစီမံကိန္းမ်ား အားလုံးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အလြယ္တကူ ေထာက္ပံ့ရန္ ထိေရာက္သည္။


ဒုတိယအခ်က္မွာ ၂ နိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အခ်ိန္ေကာင္းကို အသုံးခ် လိုသည္။ သံပူတုန္း နာနာႏွက္ ဟူေသာ စကားလည္း ရွိသည္။ BRI စီမံကိန္းမ်ားကို ညွိႏွိုင္းရန္ မၾကာေသးမီက ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ အေပးအယူတခု လုပ္နိုင္သည္ဟု စာေရးသူ၏ မၾကာေသးမီက ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။


တဖက္တြင္လည္း တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ရိုဟင္ဂ်ာအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျမင့္မားလာေနသည့္ နိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ေထာက္ခံၿပီး ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားၿပီး အျခားစီမံကန္းမ်ားကိုလည္း တြန္းအားေပးသည္။


နိုဝင္ဘာလလယ္က ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိုးဝင္း တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခ်ိန္က တ႐ုတ္ နိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ပိုမိုခိုင္မာေစရန္၊ နယ္စပ္စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ထိန္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေစရန္၊ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္းေရး ထိန္းသိမ္းထားရန္တို႔ကိုလည္း ကတိျပဳထားသည္။


တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္အညီ ျမန္မာနိုင္ငံကို ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အျပစ္ေပးမႈမ်ားမွလည္း အကာအကြယ္ေပးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ အကူအညီ လိုေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ထိုအခ်ိန္ေကာင္းကို အသုံးခ်လိဳပုံရသည္။


တတိယအခ်က္မွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ၎၏ အျခားေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အာ႐ုံလႊဲနိုင္ရန္ ျမစ္ဆုံကိစၥကို အာ႐ုံေရာက္ေအာင္ လုပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ ဥပမာဆိုရပါက ေဘဂ်င္း အေျခစိုက္ ဝမ္ေပါင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၏ လုပ္ငန္းခြဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာယန္စီ ေၾကးနီလုပ္ငန္းသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း မုံ႐ြာ ေျမဧက ၁ သိန္းတြင္ ေၾကးနီရွာေဖြခြင့္ ေတာင္းခံေနသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။


ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အေႂကြးေထာင္ေခ်ာက္ မိနိုင္သည္ဟု ျမန္မာဘက္တြင္ သတိေပးမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကိုလည္း ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးျစကၤန္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသာအခါ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ေဒသခံမ်ားထံမွ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းဆည္းရေကာင္း သိမ္းဆည္းရနိုင္ၿပီး မလုံေလာက္ေသာ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးသည္ ဟူသည့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ရွိလာနိုင္သည္။


ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ကို ဆက္သြယ္သည့္ ေ႐ႊဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကို တည္ေဆာက္စဥ္ ကလည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။


စတုတၳအခ်က္မွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ ေက်ာက္မီးေသြးကို မွီခိုရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ် လိုသည္။ ေအာက္တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၏ ၆၄.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေက်ာက္မီးေသြးမွ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ၁၈.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ထုတ္လုပ္ေနသည္။


တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ဂ်ပန္ၿပီးလွ်င္ ကမာၻ႔ ဒုတိယအႀကီးဆုံး ေက်ာက္မီးေသြး တင္သြင္းေသာ နိုင္ငံျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ေက်ာက္မီးေသြး တင္သြင္းမႈသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီက စံခ်ိန္သစ္တင္သည္။


သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ေက်ာက္မီးေသြး မိုင္းသမားမ်ား၊ သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး သမားမ်ား၏ ဆန႔္က်င္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရၿပီးေနာက္ ေက်ာက္မီးေသြးအေပၚ မွီခိုမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ အေရးပါမႈကို ေကာင္းစြာ သိသည္။


ဥပမာဆိုရပါက တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ လစာ မရေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္ခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ကလည္း စစ္ကိုင္းတိုင္း လက္ပန္းေတာင္းတြင္ ေက်က္မီးေသြး တူးေဖာ္ျခင္းကို ေဒသခံမ်ားက ဆန႔္က်င္ ကန႔္ကြက္ခဲ့သည္။


တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ျမစ္ဆုံဆည္ကို မည္သည့္အခါတြင္မွ လက္ေလွ်ာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ေဒသခံမ်ား ဆန႔္က်င္ေနသည့္ ၾကားမွပင္ လတ္တေလာတြင္ နမၼတူႏွင့္ နမ္တိန္ျမစ္မ်ား ေပၚတြင္ ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ေနသည္။


တ႐ုတ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမစ္ဆုံကို ျပန္လည္ အသက္သြင္း လိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ မေဖာ္ျပထားေသာ တျခား အေၾကာင္းမ်ားလည္း ရွိနိုင္သည္။ ထိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ မည္သည္ တို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားကို ဓားစာခံ မလုပ္သင့္ေပ။


(Joe Kumbun သည္ ကခ်င္အေျခစိုက္ ေလ့လာသုံးသပ္သူတဦးျဖစ္သည္။ ၎၏ Why Is China In a Hurry to Revive the Myitsone Dam Projects?  ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)


ရခိုင္အေရး ေျဖရွင္းနိုင္မည့္နည္းလမ္း မည္သူမွ်မသိဟု ဂ်ပန္သံအမတ္ေျပာ


By ဒီဗြီဘီ 15 January 2019  


ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥကို ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႕ ေျဖရွင္းလို႔ ရနိုင္မယ္ဆိုတာကို ဘယ္သူမွ မသိတဲ့အေၾကာင္းနဲ႕ ဖိအားေပး အေရးယူတဲ့နည္းနဲ႕  ေျဖရွင္းနိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။


ဒီဗြီဘီသတင္းဌာနနဲ႕  ရန္ကုန္မွာ သီးသန႔္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး  ေျပာဆိုသြားတာပါ။


သံအမတ္ႀကီး အိခ်ိယို မာ႐ူယာမာက “ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥက အခုျဖစ္တဲ့ ကိစၥေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဟိုးအရင္ကတည္းက ျဖစ္တဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္မွ သမိုင္းရွိတဲ့ကိစၥေတြ၊ အင္မတန္မွ ရႈပ္တဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရခိုင္ကိစၥကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ ေျဖရွင္းနိုင္မလဲဆိုတာကို ဘယ္သူမွ မသိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အင္မတန္မွ ႀကီးမားတဲ့ စိန္းေခၚမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕ အဓိက ရပ္တည္ခ်က္က ျမန္မာ အစိုးရ၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႕ က်ေနာ္တို႔ ဂ်ပန္အစိုးရနဲ႕ ေပါင္းၿပီးေတာ့ အဲဒီရခိုင္ကိစၥကို အေကာင္းဘက္ကို သြားနိုင္ေအာင္ အတူတူ အလုပ္လုပ္မယ္၊ ႀကိဳးစားမယ္။ အဲဒါ က်ေနာ္တို႔ ဂ်ပန္အစိုးရ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။


ျမန္မာအစိုးရကို ဖိအားေပး အေရးယူတဲ့နည္းက ေျဖရွင္းနိုင္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔အေနနဲ႕လည္း လိုက္လုပ္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တကယ္တမ္းေျဖရွင္းနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သူက ေျပာပါတယ္။


“ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥမွာ အထူးသျဖင့္ လူ႕အခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ ဘာညာဆိုတဲ့အသံေတြ အင္မတန္မွ ႀကီးမားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဂ်ပန္အစိုးရအေနနဲ႕ ရခိုင္ကိစၥကို အင္မတန္မွ စိုးရိမ္ေနပါတယ္ခင္ဗ်။ တကယ္လို႔ အဲဒီရခိုင္ကိစၥ အေကာင္းဘက္ကို သြားနိုင္ေအာင္လုပ္မယ္ ဆိုရင္၊ ျမန္မာအစိုးရအေပၚမွာ ဖိအားေပးမယ္၊ အေရးယူမယ္၊ အဲဒီလိုလုပ္ၿပီး ေျဖရွင္းနိုင္မယ္ ဆိုရင္ အင္မတန္မွလြယ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဂ်ပန္အစိုးရလည္း အဲဒီအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။ ခက္တာက အဲဒီကိစၥကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ ေျဖရွင္းနိုင္မယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိပါဘူး။ မသိတဲ့ အတြက္ ျမန္မာအစိုးရလည္း အဲဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းနိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရကို က်ေနာ္တို႔ အကူအညီေပးပါမယ္။ ပူးေပါင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ပါမယ္။ အဲဒါက ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥကို ေျဖရွင္းနိုင္တဲ့ နည္းတခုတည္းပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္” လို႔ သံအမတ္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။


စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔တာနဲ႕ ဖိအားေပးတာစတဲ့ နည္းေတြက ပိုဆိုးသြားမွာျဖစ္လို႔ လုံးဝ သေဘာမတူနိုင္ဘူးလို႔လည္း ဂ်ပန္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို သံအမတ္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။


ျမန္မာအစိုးရက ဖြဲ႕ထားတဲ့ ရခိုင္အေရး လြတ္လပ္တဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဟာ တကယ္လြတ္လပ္ဖို႔လိုၿပီး အစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္တို႔က အဲဒီအဖြဲ႕ကို ကူညီဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္း  ေျပာပါတယ္။


“ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥမွာ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူမ်ိဳးစု ရွင္းလင္းမႈေတြ ရွိခဲ့လား ဆိုတာလည္း အေသအခ်ာ ဘယ္သူမွ မေျပာရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရက သူကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာက ျမန္မာ့အစိုးရအေနနဲ႕၊ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးဖို႔လုပ္ငန္းကို အျပည့္အဝ အကူအညီေပးဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္” လို႔ ဂ်ပန္သံအမတ္က  ေျပာပါတယ္။


ဂ်ပန္နိုင္ငံအေနနဲ႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တာေတြ ရွိေနၿပီး ဒါဟာ စစ္ေရး အကူအညီေပးဖို႔မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အရာရွိေတြကို သင္တန္းေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။


http://burmese.dvb.no/archives/308759?fbclid=IwAR0AIInOnl3TlPI7SHZRawUL6B-1axRFAfaPdlvzV0QTZnYZ9eS-djc0oHI


အမှန်ဆုံးစကားကို ပြောကြားသူ -

----------------------

ရခိုင်အရေး ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်း မည်သူမျှမသိဟု ဂျပန်သံအမတ်ပြော


By ဒီဗွီဘီ 15 January 2019  


ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ ရနိုင်မယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မသိတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဖိအားပေး အရေးယူတဲ့နည်းနဲ့  ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီးက ပြောပါတယ်။


ဒီဗွီဘီသတင်းဌာနနဲ့  ရန်ကုန်မှာ သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာ ဂျပန်အစိုးရရဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး  ပြောဆိုသွားတာပါ။


သံအမတ်ကြီး အိချိယို မာရူယာမာက “ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စက အခုဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုးအရင်ကတည်းက ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်မတန်မှ သမိုင်းရှိတဲ့ကိစ္စတွေ၊ အင်မတန်မှ ရှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရခိုင်ကိစ္စကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အင်မတန်မှ ကြီးမားတဲ့ စိန်းခေါ်မှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်အစိုးရရဲ့ အဓိက ရပ်တည်ချက်က မြန်မာ အစိုးရ၊ မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ ကျနော်တို့ ဂျပန်အစိုးရနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ အဲဒီရခိုင်ကိစ္စကို အကောင်းဘက်ကို သွားနိုင်အောင် အတူတူ အလုပ်လုပ်မယ်၊ ကြိုးစားမယ်။ အဲဒါ ကျနော်တို့ ဂျပန်အစိုးရ ရပ်တည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။


မြန်မာအစိုးရကို ဖိအားပေး အရေးယူတဲ့နည်းက ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် သူတို့အနေနဲ့လည်း လိုက်လုပ်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တမ်းဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သူက ပြောပါတယ်။


“ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စမှာ အထူးသဖြင့် လူ့အခွင့်ချိုးဖောက်တယ် ဘာညာဆိုတဲ့အသံတွေ အင်မတန်မှ ကြီးမားပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ ရခိုင်ကိစ္စကို အင်မတန်မှ စိုးရိမ်နေပါတယ်ခင်ဗျ။ တကယ်လို့ အဲဒီရခိုင်ကိစ္စ အကောင်းဘက်ကို သွားနိုင်အောင်လုပ်မယ် ဆိုရင်၊ မြန်မာအစိုးရအပေါ်မှာ ဖိအားပေးမယ်၊ အရေးယူမယ်၊ အဲဒီလိုလုပ်ပြီး ဖြေရှင်းနိုင်မယ် ဆိုရင် အင်မတန်မှလွယ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဂျပန်အစိုးရလည်း အဲဒီအတိုင်းလုပ်ပါမယ်။ ခက်တာက အဲဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး။ မသိတဲ့ အတွက် မြန်မာအစိုးရလည်း အဲဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာအစိုးရကို ကျနော်တို့ အကူအညီပေးပါမယ်။ ပူးပေါင်းပြီး အလုပ်လုပ်ပါမယ်။ အဲဒါက ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းတခုတည်းပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်” လို့ သံအမတ်ကြီးက ပြောပါတယ်။


စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာနဲ့ ဖိအားပေးတာစတဲ့ နည်းတွေက ပိုဆိုးသွားမှာဖြစ်လို့ လုံးဝ သဘောမတူနိုင်ဘူးလို့လည်း ဂျပန်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို သံအမတ်ကြီးက ပြောပါတယ်။


မြန်မာအစိုးရက ဖွဲ့ထားတဲ့ ရခိုင်အရေး လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဟာ တကယ်လွတ်လပ်ဖို့လိုပြီး အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်တို့က အဲဒီအဖွဲ့ကို ကူညီဖို့ကိုလည်း တိုက်တွန်း  ပြောပါတယ်။


“ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စမှာ လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှု၊ လူမျိုးစု ရှင်းလင်းမှုတွေ ရှိခဲ့လား ဆိုတာလည်း အသေအချာ ဘယ်သူမှ မပြောရပါဘူး။ ဒါကြောင့် မြန်မာအစိုးရက သူကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီးတော့ လွတ်လပ်တဲ့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရေးကြီးတာက မြန်မာ့အစိုးရအနေနဲ့၊ ပြီးတော့ မြန်မာ့တပ်မတော်အနေနဲ့ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လုပ်ငန်းကို အပြည့်အဝ အကူအညီပေးဖို့ အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်” လို့ ဂျပန်သံအမတ်က  ပြောပါတယ်။


ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေ ရှိနေပြီး ဒါဟာ စစ်ရေး အကူအညီပေးဖို့မဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့တပ်မတော်အရာရှိတွေကို သင်တန်းပေးဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။


http://burmese.dvb.no/archives/308759?fbclid=IwAR0AIInOnl3TlPI7SHZRawUL6B-1axRFAfaPdlvzV0QTZnYZ9eS-djc0oHI

AA ႏွင့္ ARSA အဖြဲ႕ႏွစ္ခုတို႔၏ ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လုံစြာျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္သင့္ေၾကာင္း ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အႀကံျပဳ

AA ႏွင့္ ARSA အဖြဲ႕ႏွစ္ခုတို႔၏ ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လုံစြာျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္သင့္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး၏ စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေထာက္ (၂၀) ဦးတို႔ႏွင့္အတူ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုခံရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေမာင္ေတာခရိုင္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံ၌ တက္ေရာက္ကုသေနေသာ ဒဏ္ရာရ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (ေသနဂၤလက္နက္ႏွင့္ နိုင္ငံတကာ စစ္မႈေရးရာ မဂၢဇင္း) က အႀကံျပဳထားသည္။ ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စခန္းေလးခု အနက္မွ ခထီးလွရဲကင္းစခန္းႏွင့္ ဂုပၸိရဲကင္းစခန္းမ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ေန႕တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး AA လက္နက္ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကင္းစခန္း ေလးခုလုံးအား ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ တိုက္စစ္ျဖင့္ အ႐ုဏ္ဦးတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ရာသီဥတု အေနအထားအရ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမဴမ်ားက်ဆင္းေနၿပီး ျမင္ကြင္းကန႔္သတ္ခ်က္ ႀကီးမားေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ေနသည္။


တိုက္ခိုက္ခံရေသာ ရဲကင္းစခန္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာမ်ားအား ARSA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား က်ဴးေက်ာ္မႈရန္မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ရဲကင္းမ်ားသာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသရွိ အခိုင္အမာ ခံစစ္စခန္းမ်ားႏွင့္ သေဘာသဘာဝ တူညီမည္ မဟုတ္ဘဲ ရဲကင္းစခန္း တစ္ခုလွ်င္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား (၁၅) ဦးမွ (၂၅) ဦးအထိသာ တာဝန္ခ်ထားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရကာ ေက်း႐ြာတစ္ခုစီအား ကာကြယ္နိုင္ရန္ သင့္တင့္ေသာ အင္အားသာ ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


အဆိုပါစခန္းမ်ားရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တပ္ဆင္ေပးထားေသာ လက္နက္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းထုတ္ BA 63 ႏွင့္ MA 11 ေခ်မႈန္းေရး ရိုင္ဖယ္မ်ား၊ BA 64 ႏွင့္ MA 12 မ်ားႏွင့္ BA 94 စက္ေသနတ္ငယ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာပစ္အား ရရွိနိုင္သည္ဟု သုံးသပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္မ်ားအား ပုံမွန္တိုက္ခြၽတ္ေဆးေၾကာျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆိုသည့္ အခ်က္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၿပီး က်ည္ကာဦးထုပ္ႏွင့္ က်ည္ကာအက် ႌမ်ားမွာလည္း တပ္မေတာ္သားမ်ားကဲ့သို႔ တပ္ဆင္ေပးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဂုပၸိကင္းစခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ က်ည္ကာဦးထုတ္အား လက္နက္ငယ္က်ည္ ထိမွန္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဖာက္ဝင္ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကင္းစခန္းမ်ားရွိ ၿခံစည္းရိုးမ်ား အားနည္းေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ဆက္သြယ္ေရးေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ပစ္က်င္းမ်ား၏ အနက္မွာလည္း တိမ္ေနသည့္အတြက္ တိုက္ခိုက္ခံရခ်ိန္တြင္ က်ည္အလြယ္တကူ ထိမွန္နိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။


ခထီးလွရဲကင္းစခန္းႏွင့္ ဂုပၸိရဲကင္းစခန္းမ်ားအား ေက်း႐ြာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ႐ြာမ်ားအနီးရွိ ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ AA အဖြဲ႕က ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အဆိုပါ ေတာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ေနေသာ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ေတာင္စြယ္မွဆင္းကာ တိုက္ခိုက္သည့္အတြက္ အသာစီး ရရွိေနေသာ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ ခထီးလွရဲကင္းစခန္းအား စိုးမိုးေနသည့္ ကုန္းေပၚမွလည္းေကာင္း၊  စခန္းေရွ႕လယ္ကြင္းအား ျဖတ္၍လည္းေကာင္း ႏွစ္ဖက္ညွပ္ကာ သာလြန္အင္အားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ကာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး ႏွစ္နာရီခန႔္ အခ်ိန္အတြင္း အဆိုပါစခန္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ပစ္က်င္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးေျမာင္းမ်ားကို စြန႔္ခြာကာ စခန္းအလယ္ရွိ ကြန္ကရစ္ အေဆာက္အအုံတြင္းမွ ခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ AA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ စခန္းၿခံစည္းရိုးမ်ားအားဖ်က္ကာ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ လာနိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္(ေလ) မွ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စင္းက ေဝဟင္မွ လည္းေကာင္း၊ စစ္ကူလိုက္လာေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက ေျမျပင္မွလည္းေကာင္း ပစ္ကူေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ AA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ စခန္းအား သိမ္းပိုက္နိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဝဟင္ႏွင့္ ေျမျပင္ပစ္ကူ၊ စစ္ကူမ်ားသာ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေနာက္က်ပါက စခန္းက်သြားနိုင္ၿပီး AA အဖြဲ႕၏ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေက်း႐ြာအတြင္းရွိ ေနအိမ္အခ်ိဳ႕ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ခထီးလွ႐ြာသည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခမီတိုင္းရင္းသားမ်ား မွီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာ နတလ႐ြာ ျဖစ္သည္။ ယင္းအတူ AA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဂုပၸိရဲကင္းစခန္းအား စိုးမိုးေနသည့္ ေတာင္ေၾကာ တစ္ဖက္တည္းေပၚမွဆင္းကာ သာလြန္အင္အားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေဝးမွလည္း လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စခန္းပတ္လည္တြင္ ေျမထိုးစက္ျဖင့္ထိုးကာ သတ္ကြင္းေဖာ္ထားျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္နိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ စခန္းအား သိမ္းပိုက္နိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဂုပၸိ႐ြာသည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ေသာ႐ြာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


AA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လက္နက္ငယ္မ်ိဳးစုံ၊ ၄၀ မီလီမီတာ ဗုံးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ အာပီဂ်ီဒုံးသီးမ်ား အသုံးျပဳ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၆၀ မီလီမီတာ စိန္ေျပာင္းမ်ား အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု တိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိေသာ္လည္း အတည္ျပဳနိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ AA က တိုက္ခိုက္မည့္ သတင္းအား ႀကိဳတင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေရေျမအေနအထားအရ စစ္ကူအခ်ိန္မီ ျဖည့္တင္းေပးနိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အျပင္ လူတို႔၏ သေဘာသဘာဝမွ ဝင္တိုက္မည့္ သတင္းမ်ား မၾကာခဏ ေပၚေနတတ္ေသာ အေျခအေနတြင္ အမွန္တကယ္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခ်ိန္တြင္ သတိလက္လြတ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။


ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ AA အဖြဲ႕ျဖင့္ ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္ျခင္း ရွိမရွိ အတည္မျပဳနိုင္ေသာ္လည္း AA အဖြဲ႕က က်င့္သုံးသြားေသာ နည္းဗ်ဴဟာမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ARSA အဖြဲ႕က နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္း ၃၀ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ တစ္ခုတို႔အား တိုက္ခိုက္စဥ္ က်င့္သုံးသြားေသာ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ထပ္တူက်ေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရၿပီး စခန္းမ်ား စတင္အဝိုင္းခံရခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ဘာသာျဖင့္ လက္နက္ခ်ရန္ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုေၾကာင္း နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ စဥ္းစားသုံးသပ္သင့္သည္မွာ ARSA လႈပ္ရွားေနေသာ နယ္ေျမႏွင့္ လက္ရွိ AA လႈပ္ရွားေနေသာ နယ္ေျမမ်ား ထိစပ္ေနေသာ္လည္း ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးျခင္းႏွင့္ ၎အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း ေျမျပင္အေထာက္အထားမ်ားရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရကာ အနည္းဆုံး ေအာက္ေျခတပ္မႉးမ်ား အဆင့္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ယူထားၿပီး စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ေနနိုင္ေၾကာင္း ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က သုံးသပ္ထားသည္။


ထို႔ျပင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ တစ္ဖက္နိုင္ငံရွိ ကူတူပါေလာင္ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဘဂၤါလီ လူငယ္မ်ားအား စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းကာ ေလ့က်င့္သင္တန္း ေပးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ARSA အဖြဲ႕က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ AA က ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း  တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္လာနိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားသည္။


AA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဆုတ္ခြာရာတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ထမ္း တစ္ဦးႏွင့္ မိသားစုဝင္ ေလးဦးတို႔အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ၎တို႔ဆုတ္ခြာရာ လမ္းေၾကာင္းအား တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔က လိုက္လံရွင္းလင္းခ်ိန္တြင္ လူသားဒိုင္းအျဖစ္ အသုံးခ်ရန္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားျခင္းဟု သုံးသပ္ေၾကာင္းႏွင့္ လြတ္ေျမာက္နိုင္သည္ဟု ယူဆေသာ အခ်ိန္ေရာက္မွ ဓားစာခံမ်ားအား လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕က သုံးသပ္ထားသည္။


AA အဖြဲ႕ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ခထီးလွႏွင့္ ဂုပၸီရဲကင္းစခန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားက ပစ္ကူေပးေနမႈကို မီဒီယာအခ်ိဳ႕တြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အသားေပး ေဖာ္ျပေနမႈသည္ တပ္မေတာ္က AA အား ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခ်ိန္တြင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား (War Crimes) က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢသို႔ တင္ျပရန္ ပုံေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုလိုလားခ်က္မွာ ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ လိုလားခ်က္ႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က သုံးသပ္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ား (IDP Camps) မ်ားျပားလာပါက ကုလသမဂၢက လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ဖိအားေပးလာနိုင္ၿပီး AA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚရန္ ဖန္တီးေနသည္ဟု သုံးသပ္ထားသည္။


 


AA က ရဲကင္းစခန္းေလးခုအား စီးနင္းတိုက္ခိုက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအျဖစ္ တပ္မေတာ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ငါးခု နယ္ေျမမ်ားအတြင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းကာ တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ညွိႏွိုင္းေဆြးႏြေးသြားရန္ဟု ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ AA အဖြဲ႕၏ ဌာနခ်ဳပ္မွာ KIA အေျချပဳရာ လိုင္ဇာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွိနိုင္ငံ အတြင္းတြင္ ရွိသည္ဟု သုံးသပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးႏြေးရာတြင္ တပ္ေနရာ ခ်ထားမႈမ်ား ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ AA အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းပိုင္းသို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ၿပီး ထိုနယ္ေျမတြင္ ၎တို႔လႈပ္ရွားေနသည္ဟု သက္ေသျပသနိုင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးႏြေးခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမေတာင္းဆိုနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အင္အားေသာင္းဂဏန္းနီးပါးမွ် (အခ်ိဳ႕က ေထာင္ဂဏန္းသာ ရွိသည္ဟု သုံးသပ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ႏွစ္ေသာင္းခန႔္ ရွိသည္ဟု သုံးသပ္သည္။) ရွိသည္ဟု ဆိုေသာ AA ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အသုံးစရိတ္အား ရွာေဖြရန္ တစ္ခုတည္းေသာ လြယ္ကူသည့္ နည္းလမ္းမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ေဆာင္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္လူထုက AA အား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနသည္ ဆိုသည္မွာ အျပည့္အဝ မွန္ကန္ျခင္း မရွိဘဲ ၀ါဒျဖန႔္ခ်ိေနျခင္းဟုသာ သုံးသပ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဖက္နိုင္ငံသို႔ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ေဆာင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ထိန္းထားရန္အတြက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ကာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သယ္ေဆာင္ျဖန႔္ျဖဴးရာတြင္ AA ႏွင့္ ARSA ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ရွိေနနိုင္ေၾကာင္းလည္း ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က သုံးသပ္ထားသည္။


အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကို ငျမင္းေဘာ္ရဲကင္းစခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းေတာင္ ရဲကင္းစခန္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္အတြက္ ၂၀၁၄ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀ (က)။ ၅၄၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ လက္နက္ (အေရးေပၚ ျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈ) (ယာယီ) အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂(၁)(က) အရ လည္းေကာင္း၊ ဂုပၸိရဲကင္းစခန္းႏွင့္ ခထီးလွရဲကင္းစခန္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို ၂၀၁၄ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀ (က)။၅၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္းမွ်သာမက ျမန္မာနိုင္ငံ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဗဟိုအေနျဖင့္ AA အဖြဲ႕အား အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာသင့္သည္ဟု  ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က သုံးသပ္ထားသည့္အျပင္ AA ႏွင့္ ARSA အဖြဲ႕ ႏွစ္ခုတို႔၏ ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လုံစြာျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။


အဆိုပါ အခ်က္မ်ားအျပင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကင္းစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားမႈႏွင့္ ခံစစ္ျပင္ဆင္ထားမႈတို႔အား ျပန္လည္ သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ (ဥပမာ ဘန္ကာမ်ား တည္ေဆာက္ထားမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ပစ္က်င္းမ်ား၏ အနက္၊ စခန္းၿခံစည္းရိုး တည္ေဆာက္ထားမႈ အေျခအေန စသည္) စခန္းမ်ားတြင္ MG-3 (သို႔မဟုတ္) MG - 42 (သို႔မဟုတ္) MA - 15 စက္လက္မ်ားႏွင့္ ၄၀ မီလီမီတာ ဗုံးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပုံ တိုးခ်ဲ့တပ္ဆင္ ေပးထားနိုင္ရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ မိမိတာဝန္ယူထားရေသာ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးကို ယခုထက္ ပိုမိုတည္ေဆာက္ ထားသင့္ေၾကာင္း၊  နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကင္းစခန္းမ်ားတြင္ လိုက္ပါေနထိုင္ေသာ မိသားစုဝင္မ်ား လုံၿခဳံေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ထားသင့္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ စခန္းမ်ား အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေနရေသာ ေက်း႐ြာမ်ား၏ အ႐ြယ္အစားတို႔အရ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား တိုးခ်ဲ့ခ်ထားရန္ ခက္ခဲနိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ အလ်င္အျမန္ တုံ႕ျပန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား (Rapid Reaction Force သို႔မဟုတ္ Quick Reaction Force) ဖြဲ႕စည္းကာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာသို႔ အလ်င္အျမန္ တပ္ျဖန႔္ခ်ထားနိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္  သတင္းလုံၿခဳံမႈကို အထူးသတိျပဳသင့္ကာ တပ္မ်ား တပ္ျဖန႔္ခ်ထားမႈအင္အား စာရင္းအား ေပါက္ၾကားေစခဲ့သူမွာ စစ္ေတြေလဆိပ္ရွိ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနမွ အရာရွိ ျဖစ္ေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အရပ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရးတြင္ အေရးပါေသာ ဌာနတစ္ခုအတြင္းသို႔ တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရွိနိုင္ၿပီး ထိုေဒသတြင္ တာဝန္ခ်ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ နိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာရွိမႈကို ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ စိစစ္အေရးယူမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း  ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က အႀကဳံထားသည္။


 

ၿဖိဳးေဝ

Eleven News

လူမ်ိဳးစြဲၾကီးလ်ွင္မွားမည္
သရ၀ဏ္(ျပည္)

လူမ်ိဳးတိုင္းသည္မိမိလူမ်ိဳးကိုခ်စ္သည္ ။ မ်ိဳးနြယ္စုတူရာတူရာေပါင္းသင္းၾကသည္ ။ ဗမာသည္လူမ်ားစုျဖစ္သျဖင့္ ဗမာဟူေသာလူမ်ိဳးဟူေသာအမွတ္သညာျဖင့္ အေပါင္းအေဖာ္လုပ္ဖို ့ ဗမာမ်ားသည္ေမ့ေနၾက၏ ။ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ဗမာဟူေသာ လူမ်ိဳးစြဲစိတ္သိပ္မရွိ ။ျမန္မာနုိင္ငံသားဟူေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးသာရွိၾကတာမ်ားသည္ ။ မိမိတို့ကလူမ်ားစုျဖစ္ေနသျဖင့္ ထိုသို့လူမ်ိဳးစြဲစိတ္ေမ့ေလ်ာ့ေနတာမ်ားလားဟုေတြးမိသည္ ။ဗမာတို့သည္ရွမ္းဆိုလည္းခ်စ္လိုက္သည္သာျဖစ္၏။ ကခ်င္ဆိုလည္းအားေပးလိုက္တာသာျဖစ္၏။ ရခိုင္ဆိုလည္း ၾကိဳဆိုလိုက္တာသာျဖစ္၏။ ကရင္ဆိုလည္း ၾကည္နူးလိုက္တာသာျဖစ္၏ ။ မြန္ဆိုလည္းလက္ခံၾကိုဆိုလိုက္ၾကတာသာျဖစ္၏ ။ မည္သည့္ လူမ်ိဳးကိုမွ ခ်စ္မည္ ၊မည္သည့္တိုင္းရင္းသားကိုမုန္းတီးမည္ဆိုေသာ အမုန္းစိတ္သည္ အမ်ားစု ဗမာမ်ားတြင္မရွိပါ ။ ဒါသည္ေသခ်ာပါသည္ ။

ျမိဳ့မ်ားတြင္လည္းျမိဳ့စြဲစိတ္ကေလးေတြရွိၾကသည္ ။ ျမိဳ့ေသးေလ ျမိဳ့စြဲၾကီးေလျဖစ္မည္ဟုက်ြန္ေတာ္ထင္သည္ ။ ျပည္အသင္း ၊ ပန္းေတာင္းအသင္း၊ေတာင္ကုတ္အသင္း၊ မႏၱေလးအသင္းစသည္ျဖင့္ရွိၾကသည္ ။ သို့ေသာ္ ျမိဳ့ထဲတြင္ အၾကီးဆံုး ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ့သူျမိဳ့သားမ်ားသည္ (တစ္ေယာက္နွင့္တစ္ေယာက္ နယ္မွာျပန္ေတြ့လ်ွင္ ၀မ္းသာၾကသည္မွတပါး) ငါက ရန္ကုန္သားဟူ၍ ျမိဳ့အစြဲသိပ္မရွိတာေတြ့ရသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျမိဳ့အသင္းမရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာျမိဳ့မွာ ရန္ကုန္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္အသင္းဟူ၍လည္း တစ္ခါမွမၾကားဖူးေခ်။ မႏၱေလးတြင္လည္းရန္ကုန္သားမ်ားစြာရွိၾကသည္ ။ သို့ေသာ္ မႏၱေလးေရာက္ ရန္ကုန္အသင္းတို့ဘာတို့လုပ္ၾကတာမေတြ့ရေပ ။ အားလံုးျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားပဲဆိုေသာ စိတ္ကိုထားနိုင္ၾကသြားဟန္တူသည္ ။ သေဘာထား ၾကီးသြားၾကျခင္းလည္းျဖစ္မည္ ။ သိပ္ျပီးအစြဲအလမ္းေတြမရွိၾကတာလည္းျဖစ္မည္ ။ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္လည္း ငါကတရုတ္ ၊ငါကမေလး၊ငါက ဘဂၤလီ ၊ငါကျမန္မာစသည့္အေတြးအေခါ ္မ်ားမရွိၾကပဲ စကၤာပူနိုင္ငံသားျဖစ္မွမျဖစ္မွုကိုပဲ စကားေျပာၾကသည္ ။ ဘာလူမ်ိဳး ဆိုသည့္လူမ်ိဳးစြဲသည္ ဒုတိယ ၊ စကၤာပူနုိင္ငံသားဟူေသာ အယူအဆက ပထမ ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း အျဖဴေရာ အမည္းေရာ ၊အာရွတိုက္သားေရာ ၊ဥေရာပႏြယ္သူေတြေရာ ၊အာဖရိကတိုက္သားေတြေရာ ၊ လက္တင္အေမရိကမွလူေတြေရာ ေရာယွက္ေနသည္ ။ ဒါေတြကိုသူတို့စိတ္မ၀င္စား သူတို့စိတ္၀င္စားသည္ကား အေမရိကန္ဟူေသာ နိုင္ငံသားျဖစ္မွု ။ အေမရိကန္လူမ်ိဳးဟူ၍ ကမၻာတြင္မရွိ ။ အေမရိကန္နိုင္ငံသားဟူ၍သာကမၻာတြင္ရွိသည္ ။ စကၤာပူလူမ်ိဳးဟူ၍ ကမၻာတြင္မရွိ ၊စကၤာပူနိုင္ငံသား ဟူ၍သာရွိသည္ ။ ထိုသို့ အစြန္းမေရာက္ေသာနိုင္ငံမ်ား ကမၻာတြင္ေ၇ွ့တန္းသို့ေရာက္ေလ့ရွိသည္ ။ အေမရိကန္တြင္ လူမ်ိဳးစြဲမရွိ ။ ထို့ေၾကာင့္ သူတို့အေမရိကန္နိုင္ငံသားျဖစ္သူ ေအာင္လအန္ဆန္းက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအလံၾကီးျခံဳျပီး ဆုလက္ခံယူေတာ့ ဘယ္အေမရိကန္မွ အေရးအရာလုပ္ျပီးေ၀ဖန္မေန ။ ျမန္မာနိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ အေမရိကန္အလံျခံဳဳုျပီး ဆုတစ္ခုေလာက္ တိုင္းသိျပည္သိ ကမၻာသိလက္ခံယူၾကည့္ပါလား။ ၾကြက္ၾကြက္ညံသြာေအာင္ ဆဲၾကဆိုၾကေ၀ဖန္ၾကေပလိမ့္မည္ ။

လူသည္ အျမင့္သို့ေရာက္ေလေလသေဘာထားၾကီးေလေလျဖစ္သည္ ။ နယ္ျမိဳ့ကေလးမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္အစြဲအလမ္းၾကီးေနေသာ အသုဘခ်သည့္ကိစၥကိုၾကည့္ပါ ။ ကိုယ့္ရြာထဲမွ ဘယ္ကိုျဖတ္၍ အသုဘမခ်ရတို့ ဘယ္လမ္းကမသြားရတို့ ၊လူေသမျဖတ္ရတို့စသည္ျဖင့္အယူသည္း အစြဲအလမ္းၾကီးေနသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အသိဥာဏ္ မဖြံျဖိဳးေသးေသာေခ်ာင္ၾကိဳေခ်ာင္ၾကိဳေခ်ာင္ၾကားမွအယူအဆမ်ားျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။ ရန္ကုန္လိုဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ျမိဳ့ၾကီးတြင္ ေရေ၀းသုသန္သို့လာသမ်ွေသာ အသုဘယာဥ္တန္းမ်ားကို မျဖတ္သန္းရဟုမည္သည့္ျမိဳ့နယ္ကမ်ွ တားျမစ္မည္မဟုတ္ ။ တားျမစ္သူကိုလည္း အလြန္ ေအာက္တန္းက်ကာစိတ္သေဘာထားေသးသိမ္သူအျဖစ္အားလံုးက သတ္မွတ္ၾကေပလိမ့္မည္ ။သို့ေသာ္အခ်ိဳ့ေသာေနရာမ်ားတြင္ထိုေသးသိမ္ေသာစိတ္ဓာတ္သည္ ရွိေနေပေသး၏။ ရြာေတာင္ပိုင္းနွင့္ရြာေျမာက္ပိုင္းမတည့္ေသာစိတ္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ရွိေနေပေသး၏ ။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ (၇၁) နွစ္ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန့တြင္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့သည္ ၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္လြတ္လပ္ေရးေန့ထူးေန့ျမတ္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ့နယ္ရွိ ရဲကင္းစခန္းေလးခုကို နံနက္ေစာေစာ တြင္တခ်ိန္တည္းတျပိဳင္တည္း၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ့၀င္ ၁၃ ဦးက်ဆံုးျပီး ၉ ဦးဒဏ္ရာရကာ ခဲ့ေပ၏ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္နက္စြဲကိုင္တိုက္ခိုက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိရာ အားလံုး၏အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ဗမာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုေပ၏ ။ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လက္နက္ခဲယမ္းစေသာ ရန္ပံုေငြရရွိေရးအတြက္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မွာ ၂ မ်ိဳးပဲရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရာက္းခ်ျခင္းမွေငြရွာေသာအဖြဲ့နွင့္ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ေရြွတူးေဖာ္ျခင္းစေသာသဘာ၀သယံဇာတ္မ်ားကို တူးေဖာ္ေရာင္းခ်၍ တဖက္နိုင္ငံသို့ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်ရာမွွ ေငြရွာျခင္း ျပဳသည့္အဖြဲ့ျဖစ္သည္ ။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ျဖန့္ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ဗမာမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ရန္ပံုေငြရွာသလိုလို လုပ္ၾကရာမွာ ထိုမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသည္ မိမိတို့အကာအကြယ္ေပးမည္ဆိုေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးနြယ္မ်ားအေပါ ္မည္ေရြ့မည္မ်ွ တန္ျပန္သက္ေရာက္မွုရွိကာဆိုးက်ိဳးေပးေနၾကျပီျဖစ္မွန္း ေသေသခ်ာခ်ာမစဥ္းစားၾကေပ ။ ရခိုင္တြင္ WY ေဆးျပားသံုးစြဲေသာလူငယ္အေရအတြက္မွာ တရစပ္တိုးပြားေနသည္ ။ WYေဆးျပား ၂ ျပားသံုးျပားလက္၀ယ္ေတြ ့ရွိမွုျဖင့္ အဖမ္းခံရေသာ လူငယ္မ်ားမွာလည္း မေရမတြက္နိုင္ေအာင္ရွိသည္ ။ ဗမာကိုမုန္းသည္မုန္းသည္နွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ကိုလက္ယပ္ေခါ ္ေနတာေတာ့ မည္သို့မ်ွနားလည္နိုင္စရာမရွိေပ ။ မည္သည့္ဗမာကမ်ွလည္းလာေရာက္ထုတ္လုပ္ျဖန့္ျဖဴးေနတာမဟုတ္ ။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းထဲကပဲဒါေတြလုပ္ေနတာျဖစ္သည္ ။ AA သည္လည္း ရခိုင္နယ္စပ္ျမိဳ့မ်ားကို ဘဂၤလီေသာင္းက်န္းသူမ်ား စစ္ေရးအရတိုက္ခိုက္ေနၾကစဥ္က ဘယ္ဆီေရာက္ေနသည္မသိ ။ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ့္ေဒသကို အကာအကြယ္ေပးေနေသာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ့ ကိုတိုက္ခိုက္ၾကသည္ကား သူခိုးဓားရိုးကမ္းသလိုရွိေနေခ်၏ ။ လူမ်ိဳးေရးမေၾကနပ္ျခင္းေတြကတျခား၊ ကိုယ့္နိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုၾကည့္ရသည္ကတျခားျဖစ္သည္ ။ လြတ္လပ္ေရးရကာစက ျပည္သူ့ရဲေဘာ္အဖြဲ့သည္ ဦးနု၏ဖဆပလ အဖြဲ့ကိုလက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾက၏ ။ သို့ေသာ္ အင္းစိန္ကိုကရင္မ်ား တိုက္ခုိက္ျပီးတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ကရင္ လက္နက္ကိုင္မ်ား၏အႏၱရာယ္ၾကီးမားလာေသာအခါ ျပည္သူ့ရဲေဘ္အဖြဲ့သည္ မိမိတို့ဆန့္က်င္တိုက္ခိုက္ေနေသာ ဦးနု၏ဖဆပလ အစိုးရဘက္မွ ၀င္တိုက္ေပးခဲ့သည္ ။ သူတို့၏ဆင္ျခင္တံုတရားမွာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး၏အက်ိဳးစီးပြား ( National Interest )ျဖစ္သည္ ။ ထို အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ကိုေရွ့ရွ မွုေၾကာင့္ ကရင္လူမ်ိဳးထဲက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းဟာလည္း ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုကိုသစၥာရွိခဲ့သူပါ ။ ကရင္သူပုန္ေတြကိုတိုက္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ ကရင္လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စမစ္ဒြန္းဟာ လူမ်ိဳးေရးထက္ ျပည္ေထာင္စုအေရးကို သာအေလးေပးခဲ့တဲ့စစ္သားေကာင္းတေယာက္ျဖစ္တယ္ ။ဒါ့ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုနဲ့စစ္တိုက္တာထက္ ျပည္ေထာင္စုရဲ့အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ရိုဟင္ဂ်ာတပ္မေတာ္လို့သူတို့ဘာသာ နာမည္ေပးထားတဲ့ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ့ကို တပ္မေတာ္ကတိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္မွာ AA အဖြဲ့ဟာ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ့ စစ္ေရးအားသာေစမယ့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကိုမလုပ္သင့္ပါဘူး ။ လူမ်ိဳးေရးကိုအေျခခံတဲ့အမုန္းတရားေတြ ၊ လူမ်ိဳးေရးကိုအေျခခံတဲ့၀ါဒမွိုင္းတိုက္မွုေတြဟာဘယ္ေတာ့မွ ၾကီးပြားတိုးတက္မွုကိုမျဖစ္ေစပဲ အမုန္းတရားေတြနဲ့ပဲ ေခတ္ေနာက္က်ျပီးစိတ္ဓာတ္ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေစမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒိေနရာမွာ KIO ဥကၠဌသစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လေအာင္ရဲ့ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႔ မိန္႔ခြန္းေကာက္နွုတ္ခ်က္ဟာ အေတာ္ေကာင္းပါတယ္ ။ Jan Khone ဆိုတဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ကတဆင့္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကမ်ွေ၀ထားတာပါ။

အင္ဘန္လေအာင္ေျပာထားတာက

“ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြကို ဗမာေတြဖိနွိပ္ထားတယ္လို႔ပဲ ထင္ေနၾကတယ္။ ငါ အမ်ားႀကီးစဥ္းစားဖူးတယ္။ ဗမာေတြကိုယ္တိုင္လည္း ဖိနွိပ္ခံရတာပဲ။

ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္ရင္
ဗမာေတြ ငါတို႔ကခ်င္ဝန္ေပါင္မ်ိဳးႏြယ္စုေတြကို ဖိနွိပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ဗမာေတြမွာလည္း အမ်ားစုျဖစ္တဲ႔ ဗမာျပည္သူေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ ဖိနွိပ္တယ္။ 
ဖိနွိပ္တယ္ဆိုတဲ႔ေနရာမွာ
အစိုးရဝန္ထမ္းထဲမွာလည္း အခ်င္းခ်င္းဖိနွိပ္တယ္။ 
ထိုထက္ပိုျပီး 
လက္နက္ကိုင္တဲ႔စစ္တပ္ဟာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိနွိပ္သူေတြျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ေအာက္ အမ်ားစုဟာ ဖိနွိပ္ခံရသူေတြျဖစ္တယ္။ မတရားကို ဖိနွိပ္တာ။ နဲနဲေလးပဲ ဖိနွိပ္တာ မဟုတ္ဘူး။

ဒါေတြကို ေသခ်ာေထာက္ျပေပးရင္ ဖိနွိပ္ခံခ်င္းတူတဲ႔ 
ငါတို႔ (ဗမာ - ကခ်င္) ဟာ 
တစ္စိတ္တစ္ေသြးထဲျဖစ္သြားနိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါတို႔ဟာ ဒီသေဘာတရားေတြကို နက္နက္နဲနဲမစဥ္းစားပဲ ဗမာကို ငါတို႔ရဲ႕ရန္သူလို႔ ထင္ေနၾကတယ္။ 
ဗမာက ငါတို႔ (ကခ်င္ေတြ) ရဲ႕ ရန္သူမဟုတ္ဘူး။ 
ဒီလိုပဲ ငါတို႔ ဝန္ေပါင္မ်ိဳးႏြယ္စုေတြဟာလည္း ဗမာေတြရဲ႕ ရန္သူမဟုတ္ဘူး။
ဒါေတြကို ခြဲျခားသိျမင္တတ္ရမယ္။

ဗမာဘုရင္ေတြလက္ထက္မွာ အိမ္နီခ်င္းတိုင္းျပည္ေတြနဲ႔ အခ်င္းျဖစ္လာတဲ႔အခ်ိန္ေတြမွာ 
ငါတို႔ေျမာက္ပိုင္းမွာရွိတဲ႔မ်ိဳးႏြယ္စုေတြ ပါဝင္အားျဖည့္ျပီး အနိုင္ရခဲ႔တဲ႔သက္ေသ သမိုင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ 
ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔မရဘူး။

အဂၤလိပ္ဝင္လာတဲ႔ အခ်ိန္ ဂ်ပန္ဝင္လာတဲ႔အခ်ိန္မွာလည္း တိုက္ထုတ္ခဲ႔ၾကတယ္။ ငါတို႔ ကခ်င္ေတြတိုက္တယ္။ ဗမာေတြတိုက္တယ္။ အတူတိုက္တယ္။ 
ေနာက္ ကူမင္တန္တရုတ္ျဖဴေတြဝင္လာတာကိုလည္း အတူတိုက္ထုတ္ခဲ႔တယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ငါေျပာတယ္။ ဗမာက ငါတို႔ကခ်င္ေတြရဲ႕ ရန္သူမဟုတ္ဘူး။ ကခ်င္ဝန္ေပါင္ဟာလည္း ဗမာရဲ႕ ရန္သူမဟုတ္ဘူး။ 
အတူေန အတူစား အတူသြားလာၿပီး
လိုအပ္လာရင္ တိုင္းျပည္ကို အတူကာကြယ္ၾကသူေတြျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ စည္းရံုးတတ္ရမယ္ စည္းလံုးတတ္ရမယ္ “ 

ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုးဟာ အတိတ္ကဘာပဲျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ ပစၥဳပၹန္မွာေတာ့ KIO ဥကၠဌၾကီးေျပာသလို သေဘာထားနိုင္ၾကရင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္ ။ျမန္မာျပည္ရဲ့အင္အားဟာ ျပည္တြင္းမွာပဲရွိတာပါ။ ကိုယ္အခ်င္းခ်င္းနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုက္ခိုက္ေနၾကလို့တိုင္းျပည္လဲနာလွပါျပီ။ လူမ်ိဳးစြဲေတြနည္းနည္းေလ်ာ့ျပီး ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္ ၊ျမန္မာနိုင္ငံသားဆိုတဲ့စိတ္ကေလးေတြေမြးနိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကေစခ်င္ပါတယ္ ။ ညီအစ္ကိုခ်င္း တိုက္ခိုက္ေနရမယ့္အခ်ိန္လည္းမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ။ စိုးလြင္လြင္ရဲ့သီခ်င္းတစ္ပုဒ္လိုပါပဲ ။

“ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနၾကရင္ ၊ေတာေၾကာင္ေတြလက္ခေမာင္းခတ္မယ္ေလ “ လို့ပဲေျပာပါရေစေတာ့ ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

Weekly Headline ဂ်ာနယ္
၁၂.၁.၂၀၁၉
copy

တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ျပန္ပါဝင္ရန္ ႏုိင္ငံ့ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မူဝါဒပိုင္း ေျဖေလွ်ာ့မႈ လိုဟု KNU ေျပာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ဆုိင္ရာ တရားဝင္အစည္းအ ေဝးမ်ားတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)ျပန္လည္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံ့ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈ လိုအပ္ေၾကာင္း KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပဒိုေစာတာဒုိမူးက ေျပာသည္။ 


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ တရားဝင္ အစည္းအေဝးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္မႈရပ္ဆုိင္းထားသည့္ KNU အေနျဖင့္ တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္တက္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပဒို ေစာတာဒိုမူး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို KNU က ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ 


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ တစ္ဆို႔ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ပိုင္းရွိရာ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ တစ္ဆို႔မႈႏွင့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ယႏၲရားပိုင္း တစ္ဆို႔မႈတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ပဒို ေစာတာဒိုမူးက ေျပာသည္။ 


‘‘မူဝါဒပိုင္းကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ့ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ယႏၲရားပိုင္း အခက္အခဲကေတာ့ NCA အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို ကြဲလြဲစြာ အနက္ဖြင့္ နားလည္ေနၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းကို ျပန္သြားဖို႔က အဲဒီမူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ လိုၿပီး မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈကို ဦးတည္တဲ့ ရလဒ္ေတြ ရဖို႔ လိုပါတယ္။ ယႏၲရားပိုင္းကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕မူဝါဒေျဖေလွ်ာ့မႈ အေပၚ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ ရလဒ္ေတြအေပၚ မူတည္မယ္ထင္ပါတယ္’’ဟု ပဒို ေစာတာဒိုမူးက ေျပာသည္။ 


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ KNU က ပါဝင္မႈရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးေနာက္ အစိုးရႏွင့္ KNU တုိ႔အၾကား အလြတ္သေဘာေဆြး ေႏြးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္မီ ရက္ပိုင္းအလိုတြင္ ပဒိုေစာတာဒိုမူး၏ေျပာဆိုခ်က္ကို ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ 


အစိုးရႏွင့္ KNU တို႔သည္ ဇန္နဝါရီ ဒုတိယပတ္အတြင္း ထုိင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၾကားသိရေသာ္လည္း အတည္ျပဳခ်က္ မရေသးေပ။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဌးက မၾကာမီ ေတြ႕ဆံုရန္ ခ်ိန္းဆိုထားေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားထား သည္။ 


၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝးတြင္ KNU အပါအဝင္ NCA လက္မွတ္ထုိး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ KNU အဖြဲ႕၏ ပါဝင္မႈ ယာယီရပ္ဆုိင္း ထားျခင္းမွာ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ လားရာသည္ ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ NCA အရ သေဘာတူညီထားသည့္ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ႏုိင္ေရး ဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမွ လႊဲဖယ္ၿပီး တိမ္းေစာင္းသြားေနျခင္းေၾကာင့္ ဟု KNU က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ KNU အေနျဖင့္ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္းကို ျပန္သြားရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္း မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႐ႈျမင္သည့္ အျမင္ မတူညီမႈေၾကာင့္ဟု ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ေျပာသည္။ 


‘‘အခက္ခဲဆံုးနဲ႔ အနက္နဲဆံုး က NCA မွာ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ႏုိင္ေရးျဖစ္ေပ မယ့္ တပ္မေတာ္ျမင္တာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး ဆိုတာျဖစ္ေနပါတယ္။ အစိုးရကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ မတူတဲ့ အျမင္နဲ႔ ျမင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ေျပာသည္။ KNU က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္မႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားရၿပီး ယခုႏွစ္ဆန္းတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝး က်င္းပႏုိင္ေရးမွာလည္း မေသခ်ာေသးေပ။ အစိုးရကမူ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝးကို ေဆာလ်င္စြာ က်င္းပႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။


7Day News

ထြန္း ျမတ္ ႏူိင္ မွ ကြန္ဖက္ဒေရး ရွင္း ေတာင္းဆုိျပီ


မိမိတုိ႕သည္ ၀ မ်ား ကဲ့သုိ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြက္ ကြန္ဖဒရိတ္ အဆင့္ ရရွိေရးသည္ AA ၏ ႏူိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီ သတင္းဌာန နဲ႕ ေမးျမန္းခန္း မွာ AA ေခါင္းေဆာင္ ထြန္းျမတ္ႏူိင္က တရား၀င္ ေျပာဆုိသြားပါတယ္။


ကြန္ဖက္ဒေရး ရွင္း (Confederation) သည္ ဖက္ဒရယ္ ထက္ သာေၾကာင္း လည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့၍ က်န္ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ႏူိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ထက္ ပင္ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။


ကြန္ဖက္ဒေရး ရွင္း အေခၚအေ၀ၚ သည္ တကယ္ေတာ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ထုိစဥ္က ျပည္နယ္မ်ား က ကြန္ဖဒေရး ရွင္း ေတာင္းဆုိရာမွ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီး ျဖစ္ေပၚလာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။


ကြန္ဖေဒရွင္း ဆုိသည္က အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ ႏူိင္ငံမ်ား အတူတူ ယွဥ္တဲြျပီး ျပည္ေထာင္စု ပုံစံ ဖဲြ႕စည္းျခင္းမ်ုဳိး သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕အတြက္ ကာကြယ္ေရ။ ႏူိင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး၊ ျပည္တြင္း ုကုန္သြယ္ေရး နဲ႕ ေငြေၾကး မူ၀ါဒ ေတြကအစ အစုိးရ နဲ႕ ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ေဘာင္အတြင္းက ကုိယ္ပုိင္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ အနီးစပ္ဆုံး ေျပာရရင္ အီးယူ အဖဲြ႕အစည္း ပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္မေရြး ခဲြထြက္ခြင့္ ရွိေနပါတယ္။


ဖက္ဒရယ္ကေတာ့ ထုိအရာမ်ား အားလုံးအေပၚကုိ ဗဟုိ အစုိးရရဲ႕ ၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္ပါတယ္။


ထုိ႕အတြက္ AA အား အေညွာင့္ေပါက္စ ေသာင္းက်န္းမႈ တခုသာ ဟု ေပ့ါေပါ့ဆဆ မတြက္သင့္ပဲ ေလးနက္စြာ ကုိင္တြယ္သင့္ပါတယ္။ ေနာင္တြင္ အင္အားၾကီး ႏူိင္ငံမ်ား ၏ proxy war ၾကားခံစစ္ပဲြ အသြင္ ကူးေျပာင္းသြားမယ့္ အႏၱရာယ္ ရွိေနျပီး ရခုိင္ရုိးမ အေနာက္ဖက္ျခမ္းရွိ အျပစ္မဲ့ ရခုိင္ ျပည္သူမ်ား ေျမစာပင္ အျဖစ္ခံရဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။


ဒီအေရး ကုိ အစုိးရ မွ ၾကဳိျမင္၍ ႏူိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူမွ သတိေပး ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ 


အဆုိပါ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အား အင္အားၾကီး ႏူိင္ငံမ်ား မွ ၎တုိ႕ အသုံးခ်၍ ရႏူိင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္း (viable force) အျဖစ္ ရႈ႕ျမင္မလာမီ လက္ဦးမႈ ယူ အျမန္ ေခ်မႈန္းသင့္ပါတယ္။


သုိ႕ေသာ္ ပုိ၍ ဆုိးလာရသည္က ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း တရား၀င္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ႏူိင္ငံေရး ပါတီမ်ားက ရခုိင္ အမ်ဳိးသား ပါတီ (ANP) ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဒီေန႕ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးဖုိ႕ရွိေနတယ္ ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


သုိ႕ေသာ္ ၎တုိ႕၏ ေဆြးေႏြးပဲြသည္ ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလာေနေသာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡကုိ မည္သုိ႕မည္ပုံ ေျဖရွင္းရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ ဦးေဇာ္ေဌး ၏ ေျပာဆုိခ်က္သည္  ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အား အစုိးရ၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈကုိ ထင္ဟပ္ေစျခင္း ျဖစ္ျပီး AA အားလည္း သက္ေသ အေထာက္အထား တစုံတရာ မရွိပဲ အာဆာ အၾကမ္းဖက္ စစ္ေသြးၾကြမ်ား ျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိသည္ဟု အစုိးရ က မေျပာသင့္ဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ RFA သတင္းမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။


သုိ႕ေသာ္လည္း ANP ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကုိ မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား က လက္ခံ တက္ေရာက္မည္ကုိ မသိရေသးေသာ္လည္း အဆုိပါ လုပ္ရပ္မ်ားက ျပႆနာ ကုိ မီးထုိးေပးျခင္း သက္သက္သာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ရႈ႕ျမင္မိပါတယ္။


Hla soewai

'ငၿဖီးႀကီး'ကိစၥ NLD ပါတီက တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အား 'ငၿဖီးႀကီး'ဟု ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းလုိက္သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီက တာဝန္ယူ မည္ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုး အေနျဖင့္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈမ်ဳိး မျပဳလုပ္ရန္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီမွ ရွင္းလင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ဗဟုိစီးပြားေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တဦးက အသိေပးေျပာဆုိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီအသုိင္းအဝုိင္းမွ သိရသည္။

''အဲဒီကိစၥက သူတုိ႔ေျပာပုံအရဆုိရင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စုိးကုိ ျပန္မေျဖရွင္းခုိင္းထားဘူး။ ေျဖရွင္းလုိက္ရင္ ႐ႈပ္သလုိျဖစ္သြားလိမ့္မယ္ေပါ့။ ပါတီကပဲရွင္းမယ္ဆုိၿပီးေတ့ာ ပါတီစီးပြားေရးေကာ္မတီက တာဝန္ရိွသူက ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဆီကုိလွမ္းၿပီး အေၾကာင္းၾကားထားတယ္'' ဟု ပါတီႏွင့္နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔စသည့္ ပါတီမွအႀကီးအကဲမ်ား ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားထြက္ေနသည့္ကာလ ျဖစ္ေနသည္။ NLD ဗဟုိစီးပြာေရးေကာ္ မတီဥကၠ႒ဦးဟံသာျမင့္က ''အဲဒီကိစၥက ဘာမွမသိရေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္က မုံရြာေရာက္ေနတယ္။ အဲဒါက စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးက ဦးဥာဏ္ဝင္း ႏုိင္ငံျခားေရာက္ေနတယ္။ သူျပန္လာမွ။ သူျပန္လာမွာပါ။ ဒီေန႔ညေရာက္မယ္။ သူေရာက္မွပဲ ဆက္စဥ္းစားလုိ႔ရပါမယ္''ဟု ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္ ညပုိင္းက News Watch သုိ႔ေျပာသည္။

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝဠဳဝန္ ေျမာက္ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ ကံ့ေကာ္လမ္းတြင္ မိလႅာေရမ်ား ေျမာင္းအတြင္း စီးဆင္းေနမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေပးရန္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက စည္ပင္သုိ႔အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မေျဖရွင္းခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးဘုိဘုိဦးက''စမ္းေခ်ာင္းမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ ႏွစ္ႀကိမ္သြား စစ္ေပးပါတယ္။ အမွန္တကယ္လည္း ျဖစ္ေနတာေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ႀကိမ္လံုး ဒီကိစၥကိုေျဖရွင္းဖို႔ အာဏာပိုင္ကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။ ယခုတိုင္ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္တာသိရတဲ့အတြက္ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္။ အဓိကက စည္ပင္ပါ။ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးထားသည့္တိုင္ေအာင္ ၿဖီးျဖန္းၿပီးေနေနပါတယ္။ ဌာနရဲ႕အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကအစ ငၿဖီးႀကီးလို႔ပဲ ျမင္မိပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ေျပာခ်င္တာက အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေပးပါ့မယ္။ တရားစြဲခဲ့ရင္ သက္ေသအျဖစ္လိုက္ပါေပးလိုပါတယ္''ဟု ၎၏ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔က ေရးသားခဲ့သည္။

ဘိုဘိုဦးက ယင္းသို႔ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေရးသားခဲ့ၿပီးေနာက္တရက္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာစည္ပင္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကစမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ကံေကာ္လမ္း အမွတ္၁၄ ရိွ မိလႅာစနစ္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကိစၥသည္ ပါတီစည္းကမ္းႏွင့္ အေရးတႀကီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ဳိးမဟုတ္ဟု ဗဟုိ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး မုံရြာေအာင္ရွင္က ေျပာသည္။

''ကုိဘုိဘုိဦးလည္း တာဝန္ရိွတဲ့သူပဲ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စုိးလည္း တာဝန္ရိွတဲ့သူပဲ။ တာဝန္ရိွတဲ့သူ အခ်င္းခ်င္းကုိ ဒီလုိလူသိရွင္ၾကားေျပာတာမ်ဳိးကေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ ပါတီကရွင္းမယ္ ဆုိတာကလည္း ေခၚၿပီးသတိေပးတာမ်ဳိးေပါ့။ အဲေလာက္ေတာ့ရိွမယ္။ ေခၚသတိေပးမယ္ဆုိရင္လည္း ဦးဘုိဘုိဦးပဲ ေခၚမွာေပါ့။ ဦးဘုိဘုိဦးကုိ ေခၚသတိေပးမွာပဲ''ဟု ဗဟုိျပန္ ၾကားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး မုံရြာ ေအာင္ရွင္က ေျပာသည္။

လင္းလင္းေအာင္

www.eurekamyanmar.com

Social Widget

CLELBRITY

ENTERTAINMENT

KNOWLEDGE