တဖန္ ျပန္လည္ ျခိမ္းေျခာက္လာေနေသာ စကၤာပူ၏ ေရျပသာနာ

Share it:

(NEWater ကုိ ေသာက္ျပေနေသာ လီကြမ္းယု ကုိ ပုံတြင္ ေတြ႕ရစဥ္)


မဟာသီယာ မုိဟာမက္ မထင္မွတ္ပဲ တဖန္ျပန္ ၍ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းသည္ စကၤာပူ အတြက္ ကံအေၾကာင္းမလွ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆုိရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ပထမတခ်က္က မိမိတုိ႔၏ အစုိးရကုိ မလုိလ်င္ မလုိသလုိ မဲဆႏၵျဖင့္ ျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ ရခဲ့ပါ လား ဆုိေသာ အားက်စိတ္မ်ား စကၤာပူႏူိင္ငံသားတုိ႔ ရင္ထဲတြင္ ကိန္းေအာင္းလာေနခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။

ေနာက္တခ်က္ က ေရ ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။ မဟာသီယာ ႏူိင္ငံေရး စင္ျမင့္မွ ကြယ္ေပ်ာက္ သြားခ်ိန္မွစ၍ ၎တုိ႔ ႏူိင္ငံအေပၚ သိသိသာသာ ေရာ မသိမသာပါ ေရသန္႔ ေပးေ၀မႈ ကုိ အသုံးခ်၍ ျခိမ္းေျခာက္မည္သူ မရွိေတာ့ဟု စိတ္ႏွလုံး ဒုံ ဒုံး ခ် ႏူိင္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုေတာ့ အေျခအေနက ယခင္အတုိင္း ျပန္ျ ဖစ္လာခဲ့ေပသည္။ ေျမြပူရာ ကင္းေမွာင္ဆုိ သလုိ စကၤာပူ ေရသုံးစဲြမႈ၏ ၃၀% ကုိ စြန္႔ျပစ္ ေရ မ်ား မွ ၎ ပင္လယ္ ဆားငန္ေရကုိ ခ်က္ လုပ္ျပီး ၎ ေထာက္ပံ့ေနသည့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ Hyflux သည္ ေဒ၀ါလီ ခံရေ တာ့မည့္ ကိန္း ဆုိက္လာေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္

ေဒ၀ါလီ ခံရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာလည္း ေၾကြးျမီမ်ား ကုိ ျပန္မဆပ္ႏူိင္ေသာေၾကာင့္ ျမီးရွင္မ်ား၏ ရန္မွ အကာအကြယ္ေပးပါရန္
တရားရုံးသုိ႔ ဦးတုိက္ေလ်က္ထား လာခဲ့သျဖင့္ တႏူိင္ငံလုံး တုန္လႈပ္သြားခဲ့ၾကရေပေတာ့သည္။

သုိ႔ အတြက္ ႏူိင္ငံသား မ်ားက ၎တုိ႔ ၀န္ၾကီး ခ်ဳပ္ လီကြမ္းယု ရွိစဥ္က ေျပာခဲ့သည္ ေရႏွင့္ပါတ္သက္လာရင္ က်န္ ဥပေဒ ေတြ အားလုံး ေဘးဖယ္ထားသင့္ ထားရမယ္ ဆုိေသာ စကား ကုိ အလုိလုိ ေနရင္း ျပန္လည္ ၾကားေယာင္လာ ခဲ့ၾကသည္မွာလည္း သဘာ၀ က်ေပသည္။

စကၤာပူအဖုိ႔ ၁၉၆၅ တြင္ မေလးရွားမွ ခဲြထြက္ လာျပၤီးခ်ိန္မွစ၍ ေရ အတြက္ ေျမာက္ဖက္ အိမ္ နီခ်င္းႏူိင္ငံၾကီးကုိ မွီခုိအားထားယုံမွတပါး အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့ေပ။

ဂ်ဳိဟုိး ေရလက္ၾကားကုိ ျဖတ္၍ ဆက္သြယ္ထားေသာ တစ္ကီလုိမီ တာ အရွည္ရွိ ျမစ္ကူး တံတာၾကီး ကုိ ၁၉၂၃ မွ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး မီးရထား ႏွင့္ ကားလမ္းမ်ားသာမက ေရသြယ္ တံတား (Aqueduct) ကုိ ပါ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ ျဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ ၁၉၂၇ မွစျပီး ေရ မ်ား ေပးပုိ႕ခဲ့ေပသည္။

မေလးရွားမွ ခဲြထြက္ျပီးေနာက္ပုိင္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္း အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္ ကုိ သက္တမ္း တုိးလာခဲ့ၾကသည္။ စကၤာပူ ႏူိင္ငံသားမ်ားက မိမိတုိ႕ အေပၚ ေရ ကုိ အေၾကာင္းျပျပီး အႏူိင္က်င့္ ဗုိလ္က် လာႏူိင္သည္ ဆုိေသာ အေတြးမ်ားက အျမဲလုိ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ လီကြမ္းယုက သူ၏ ကုိယ္ေတြ႕ မွတ္တမ္း စာအုပ္တြင္ မေလးရွား ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ စကၤာပူ အား ၎တုိ႕ ဦးေဆာင္မႈ ေနာက္သုိ႕ လုိက္လာေစရန္ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ေရ ကုိ အသုံးခ်မည္ဟု ၾကိမ္း၀ါးခဲ့ျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ မိမိတုိမွ ေရ မွ လဲြ၍ စစ္ေရး ႏွင့္စီးပြားေရး တံပုိး မ်ား ကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏူိင္ခဲ့သည္ဟု ေရးသားထားသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ မဟာသီယာ မွ စကၤာပူသည္ ေရ ကုိ အလကားနီးပါး ရေနသည္ဟု ေရဖုိး သည္ အဆမတန္ နည္းေနေၾကာင္း ေျပာလာခဲ့ေပသည္။

၁၉၆၂ တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ ႏွစ္တရာ သေဘာတူညီခ်က္အရ စကၤာပူ သည္ မေလးရွားမွ တေန႕ ေရ ဂါလံေပါင္း သန္း ၂၅၀ ကုိ ထုတ္ယူပုိင္ခြင့္ ရွိေနသည္။ သုိ႕ေသာ္ စကၤာပူက မေလးရွားကုိ မွီခုိေနရျခင္းမွ လြတ္ကင္း ႏူိင္ရန္ အျမဲလုိ ၾကံဆလ်က္ ရွိေနခဲ့သည္။

မုိးေရမ်ားကုိ သုိေလွာင္ႏူိင္ရန္ ေရေလွာင္ကန္ မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းအျပင္ NEWater  ေခၚ စြန္႕ျပစ္ေရမ်ား ျပန္လည္ေပါင္းခံသည့္ Recycling အျပင္ ပင္လယ္ ဆားငန္ေရ ခ်က္လုပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီး လုပ္ကုိင္လာခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစ၍ Hyflux ကုမၸဏီ မွ NEWater စက္ရုံသစ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ႏူိင္ခဲ့ျပီး မိလႅာေရ ေန႕စဥ္ လီတာ ၃၂ သန္းကုိ ေသာက္သုံးေရ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာႏူိင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ႏူိင္မႈ ႏွစ္ဆ တုိးတက္လာခဲ့ရသည္။ ထုိ႕ေနာက္ SingSpring ဟူ ၍ ပထမဆုံး ပင္လယ္ေရ အသုံးျပဳ၍ ခ်က္လုပ္ႏူိင္ေသာ စက္ရုံကုိ ၂၀၀၅ တြင္ စတင္လည္ပါတ္ကာ တေန႕လ်င္ ေရ လီတာ ၁၃၆.၃၈ သန္းကုိ ထုတ္လုပ္ေပးႏူိင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္း ရွစ္ႏွစ္ အၾကာတြင္ Hyflux မွပဲ TuasSpring ဟု ဆုိကာ ေနာက္ထပ္ စက္ရုံတခု တုိးခ်ဲ႕လာႏူိင္သျဖင့္ ထုတ္လူပ္မႈ ႏွစ္ဆ တုိးလာခဲ့ရေပသည္။


စကၤာပူ၏ ေန႕စဥ္ ေရသုံးစဲြမႈ ပမာဏ က ဂါလံ သန္း ၄၃၀ ရွိသည့္အထဲတြင္ NEWater က ေနရာ ငါးခုမွ တေန႕ ဂါလံ ၁၇၀ သန္း ႏွင့္ စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၄၀%၊ ပင္လယ္ေရ မွ ခ်က္လုပ္မႈ က ၂၅% ျဖင့္ ျဖန္႕ျဖဴး ေပးလ်က္ရွိေနခဲ့သည္။

သုိ႕အတြက္ အဆုိပါ ကုမၸဏီ ၾကီး ေဒ၀ါလီ ခံရလုနီး အေျခအေနကုိ စကၤာပူ တႏူိင္ငံလုံး ထိတ္လန္႕မည္ ဆုိကလည္း ထိတ္လန္႕သင့္လွေပသည္။

ထုိ႕အတြက္ တရားရုံးမွ ေၾကြးမ်ား ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္ မလုိေသာ ရက္ ၃၀ ကာလ ကုိ သတ္မွတ္ေပးထားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီ အေပၚ အေၾကြး အမ်ားစု တင္ေနေသာ DBS Group Holdings က တရားရုံးသုိ႕ Hyflux က တင္သြင္းလာမည့္ ဘ႑ာေရး အစီအမံမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည္မည္ဟု ဆုိလာသည္။

အဓိက ျပႆနာ ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခမ်ား ေလ်ာ့နည္း ေနျခင္း ႏွင့္ ၎တုိ႕ပုိင္ TuasSpring ႏွင့္ တရုတ္ျပည္ရွိ အလားတူ စက္ရုံမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေရး ရပ္ဆုိင္းေနရျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ TuasSpring စက္ရုံတြင္ ဂ်င္နေရတာ မ်ား ပါတပ္ဆင္ျပီး လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕သုံးလ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားခကုိ ယွဥ္ျပဳိင္ႏူိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ထုိ႕အတြက္ေဒၚလာ သန္း ႏွစ္ေထာင္ ေက်ာ္လာခဲ့ေသာ Hyflux ၏ အေၾကြး ျပႆနာ အ၀၀ ကုိ စကၤာပု အစုိးရ ေျဖရွင္းေပးမည္လား ဆုိသည္က ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ကုိးကား ။ ။ "Singapore water company's tap runs dry amid debt crisis" ​from Nikkei Asian Review

Credit : Hla Soewai
Share it:

Article

Life

Political

Singapore

Water

WorldNews

Post A Comment:

0 comments: