ကေနဒါက ေဆးေၿခာက္ကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႕ တရား၀င္ ခြင္႔ၿပဳမလဲ

Share it:


၁။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား လူတစ္ေယာက္ဟာ 30 Grams ထက္ မပိုတဲ႕ ေဆးေၿခာက္ကို လြတ္လပ္စြာ သယ္ေဆာင္ခြင္႔ ရွိမယ္ ေနၾကာေစ႔ လက္တစ္ဆုပ္ စာေလာက္ေပါ႔။ 

၂။ တစ္ကိုယ္ရည္ အိမ္သံုးအတြက္ ေဆးေၿခာက္ပင္ ေလးပင္ထိ စိုက္ပ်ိဳးခြင္႔ရွိတယ္ အစားအေသာက္ထဲ ထည္႔ခ်က္ဖို႔ ၿဖစ္ၿဖစ္ ကိုယ္႔ဘာသာ သံုးးစြဲဖုိ႔ ၿဖစ္ၿဖစ္

၃။ ေဆးေၿခာက္ ၀ယ္ယူတဲ႕အခါ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းက တရား၀င္ ခြင္႔ၿပဳထားတဲ႕ ဆိုင္မွာသာ ၀ယ္ယူခြင္႔ ရွိတယ္

၄။ အရက္ ေဆးလိပ္ ေရာင္းခ်တဲ႕ ေနရာေတြမွာ ေဆးေၿခာက္ ေရာင္းခ်ခြင္႔ မရွိ

ေဆးေၿခာက္ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႕ ခြင္႔ၿပဳတဲ႕ တိုင္းၿပည္ ကမၻာေပၚမွာ ၂ ခုရွိလာပါတယ္ ဥရုေဂြးနဲ႕ ကေနဒါပါ

အေမရိကန္မွာေတာ႔ ၿပည္နယ္ ၉ ခုနဲ႕ ခရိုင္တစ္ခုမွ အကန္႔အသတ္နဲ႕ ခြင္႔ၿပဳေပးေနပါပီ

ဒီလုပ္ငန္းဟာ ဘီလ်ံေဒၚလာ ခ်ီတဲ႕ လုပ္ငန္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္

ၿမန္မာၿပည္လုိ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေထာင္ေၿခာက္ထဲ ေရာက္ေနပီး ေသမထူး ေနမထူး တုိင္းၿပည္အတြက္ ေဆးေၿခာက္ကို တရား၀င္ ၿဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခ်ိန္ တန္ေနပါပီ

ေဆးေၿခာက္ကို တရား၀င္ ခြင္႔ၿပဳၿပီး တၿခား မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ နိမ္နင္းရင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲတဲ႕လူေတြအတြက္လည္း ထြက္ေပါက္ အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္စရာ ရွိလာမယ္

တိုင္းၿပည္လည္း ၀င္ေငြတိုးမယ္ Cannabis tourism ပါ ပါလာရင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိလာႏုိင္ပါတယ္

ၿမန္မာၿပည္လို ကမၻာ႔ ဒုတိယအၾကီးဆံုး မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္သူ အၿဖစ္ကေန ရုန္းထြက္ဖို႕ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ေရာင္းခ်သံုးစြဲေနတာေတြကို ထိေရာက္စြာ အၿမစ္ၿဖတ္ဖို႕ အာရွရဲ႕ ဒုတိယ အဆင္းရဲဆံုး တိုင္းၿပည္အၿဖစ္ကေန ရုန္းထြန္ဖို႔ အၿဖစ္ႏုိင္ဆံုး အေၿဖၿဖစ္တဲ႕ ေဆးေၿခာက္ marijuana ကို Legalize လုပ္ဖို႕ ေစာက္သံုးမက်တဲ႕ NLD အစိုးရနဲ႕ အမတ္မင္းမ်ား အေနနဲ႕  စတင္ သုေတသန ၿပဳဖို႕ အခ်ိန္တန္ပါပီ ..

SEA က ဘယ္တိုင္းၿပည္မွ တရား၀င္ ခြင္႔မၿပဳေသးခင္ လက္ဦးမူ ယူေစခ်င္ပါတယ္

ref: CNN.
Credit : Thit Lwin Htoon
Share it:

Article

Life

News

WorldNews

Post A Comment: