တပ္မေတာ္အရာရွိငါးဦးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးရဲအရာရွိ ႏွစ္ဦးကို အီးယူပိတ္ဆို႔အေရးယူ

Share it:

By : ထက္အာကာေက်ာ္

ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိငါးဦးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အရာရွိႏွစ္ဦးကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူေၾကာင္း ယမန္ေန႔ (ဇြန္လ ၂၅ ရက္) က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ပိတ္ဆို႔အေရးယူခံရသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိငါးဦးသည္ ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန အမွတ္(၃)စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴး (ကစထ-၃) တာဝန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၊ အ ေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုး၊ တပ္မ(၉၉)တပ္မမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းဦး၊ တပ္မ(၃၃)တပ္္မမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေအာင္၊ အမွတ္(၁၅) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္စိုးျဖစ္ၿပီး ရဲအရာရွိႏွစ္ဦးသည္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ ဖြဲ႕မွ ရဲမွဴးခ်ဳပ္သူရစန္းလြင္ႏွင့္ အမွတ္(၈)လံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရဲမွဴးႀကီးသန္႔ဇင္ဦးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

၎တို႔သည္ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ဘဲ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားရွိပါ က ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္ကို လူဇင္ဘတ္၌ ယမန္ေန႔ က်င္းပ ေသာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအ ေဝးအၿပီးတြင္ လက္မွတ္ထိုးထုတ္ ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္သ တင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က လည္း ‘၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အုပ္စု၏ အ ၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္မႈ အားနည္းျခင္း အတြက္ တပ္မေတာ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈ’ ကို ယမန္ေန႔ညတြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္  တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္၌ အရန္အင္အားစာရင္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုးကို ယမန္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ စိုး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိသည္ဟုဆို ကာ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ကို ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၈ မတ္လ ၆ ရက္၌ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အလားတူအဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ မ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) မွ စစ္ဆင္ေရးအ ထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာသည္ အထက္ ဌာနမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားကိုအနီးကပ္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ ေပးအပ္ထားမႈအေပၚ စီမံေဆာင္ ရြက္ရာ၌ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ခြၽတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္ မူလ ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္မွ အ ျခားတာဝန္တစ္ခုကို ထမ္းေဆာင္ ေစခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာသည္ က်န္းမာ ေရး အားနည္းလာျခင္းေၾကာင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ အပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ထပ္မံ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏သ ေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ ခြင့္ တင္ျပလာ၍ ၂၀၁၈ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

Credit : 7 days Journal
Share it:

Article

Crime

Life

LocalNews

Military

Myanmar

Political

WorldNews

Post A Comment:

0 comments: