႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တိုက္ခိုက္သူမ်ား တာဝန္ယူမႈရွိရမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသံတမန္သစ္ ေျပာၾကား

Share it:

ေအအက္ဖ္ပီ

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔အား ေနအိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးေစခဲ႔သည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ တာဝန္ခံမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ယုံၾကည္ေလာက္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသံတမန္သစ္က ၎၏ ပထမဆုံးခရီးစဥ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ ကုလသမဂၢ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သံအမတ္ႀကီး ခရစၥတင္း ရွရနာဘာဂ်င္နာသည္ ယေန႔တြင္ ၿပီးဆုံးမည့္ ကိုးရက္ၾကာ ၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အပါအဝင္ အျခားအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားလုံးတြင္ အထူးသံတမန္က တာဝန္ခံမႈ၏ အေရးပါမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ တာဝန္ခံမႈဟာ အမွန္တကယ္ ရင္ၾကားေစ႔ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ဟုလည္း သူမက ေျပာၾကားခဲ့သည္” ဟုသူမ၏ ခရီးစဥ္ရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယုံၾကည္ေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သံတမန္သစ္က တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာၾကားသည္။ ရွရနာဘာဂ်င္နာသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ခိုလႈံေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ မၾကာမီ ဆက္လက္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၾသဂုတ္လျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ စစ္တပ္၏ စစ္ဆင္ေရးမွာ အစြန္းေရာက္ဝါဒီမ်ားကို အျမစ္မွ လွန္ပစ္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက ေျပာၾကားထားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ႐ိုဟင္ဂ်ာစခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ ရွရနာဘာဂ်င္နာက ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ကုစားေရးကို အားေပးရန္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ လူထုအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပရန္လည္း အၾကံျပဳခဲ့သည္။

ရွရနာဘာဂ်င္နာသည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံအမတ္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးသံတမန္အျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလတြင္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔သို႔ သြားေရာက္ရန္လည္း ၎က စီစဥ္ေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္၏ စစ္ဆင္ေရးမွာ လူမ်ဳိးစုရွင္းလင္းေရးျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢအျပင္ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔ကလည္း ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ရက္စက္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟူသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္လည္း ၎တို႔က တြန္းအားေပးေနသည္။

ႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဖြဲ႕စည္းေပးသည့္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္တစ္ခုကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာအစိုးရက ျငင္းဆိုထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ယန္ဟီးလီကိုလည္း ျပည္ဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ေမလအေစာပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ကာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္ေအာက္တြင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား မီး႐ႈိ႕ခံရမႈမ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ားက ေကာင္စီကို ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။

Ref : https://frontiermyanmar.net
Share it:

Article

Bingalee

Human Right

Life

LocalNews

Military

Myanmar

News

WorldNews

Post A Comment:

0 comments: