ေက်ာက္ျဖဴ စီမံကိန္း ျမန္မာ မွ ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လုပ္မည္ဆုိ

Share it:


အဆုိပါ စကားကုိ ေျပာလုိက္သူ က ျပည္ေထ ာင္စု ၀န္ၾကီး ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လုံျခဳံေရး အၾကံေပး ဦးေသာင္းထြန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၎ အေနနဲ႕ လူအမ်ား စုိးရိမ္တၾကီး ေထာက္ျပေနတဲ့ တရုတ္၏ “အေၾကြးေထာင္ေခ်ာက္” Debt Trap ထဲ က်ေရာက္စရာ မရိွလုိ႕ ယုံၾကည္ေနပါတယ္။

ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ လည္း ျဖစ္တဲ့ ဦးေသာင္းထြန္းက ေဟာင္ေကာင္ သတင္းစာ South China Morning Post နဲ႕ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းစဥ္ မိမိတုိ႕ အေနနဲ႕ ဒီပရုိဂ်က္ အျမန္ စ တာကုိ ျမင္လုိတယ္လုိ႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ထို႕အတြက္ တရုတ္ နဲ႕ ျမန္မာ တုိ႕ ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕ကုိ ဆက္လက္သြားေနျပီး သေဘာတူညီခ်က္ရဖုိ႕ နီးစပ္လာေနျပီ လုိ႕ အာမခံ လုိက္ပါတယ္။

ထုိသုိ႕ ေစ့စပ္ေဆြးေန ေနၾကျခင္းသည္ ပရုိဂ်က္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေလ်ာ့ခ်ဖုိ႕ အေရး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚေနခဲ့ျပီးေနာက္ အခုလုိ ေျပာၾကားလုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ အဖုိ႕က ေလာင္စာဆီ လုိအပ္မႈ အတြက္ အခ်ိန္မေရြး ပိတ္ဆုိ႕ ခံႏူိင္ဖြယ္ရွိတဲ့ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကုိ အားမကုိးပဲ ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္းမွတဆင့္ ပုိက္လုိင္းနဲ႕ သြယ္ဖုိ႕ ၾကံစည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္အစုိးရရဲ႕ မဟာ စီမံကိန္း ျဖစ္တဲ့ Belt and Road သည္ ႏူိင္ငံေပါင္း ၆၅ ႏူိင္ငံ နဲ႕ ဆက္စပ္ပါတ္သက္ေနတဲ့ အတြက္ အဆုိပါ ဖြံ႕ျဖဳိးဆဲ ႏူိင္ငံမ်ားကုိ ၎တုိ႕ရဲ႕ အေၾကြး သံသရာ ထဲ တ၀ဲ၀ဲ တလည္လည္ ျဖစ္ေနေအာင္ ၾကံစည္ေနတယ္လုိ႕ စြပ္စဲြမႈေတြ ထြက္ေပၚလာေနပါတယ္။

သီရိလကၤာမွာ ေလာေလာဆယ္ တရုတ္ အေၾကြး မဆပ္ႏူိင္လုိ႕ ၎တုိ႕ရဲ႕ ဟမ္ဘမ္တုိတာ ဆိပ္ကမ္းအား ၉၉ ႏွစ္အၾကာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ နဲ႕ ထုိးအပ္လုိက္ရတာကုိ အားလုံးက ေထာက္ျပေနၾကပါတယ္။

ဦးေသာင္းထြန္းကေတာ့ ေ၀ဖန္သူေတြ ေျပာေနတဲ့ သီရိလကၤာ ဆိပ္ကမ္း ကိစၥ ကုိ သိထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႕ေသာ္လည္း ေက်ာက္ျဖဴ ပရုိဂ်က္သည္ တုိင္းျပည္အတြက္ ႏူိင္ငံေရးအရေရာ၊ စီးပြားေရးအရပါ အေရးပါေနတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ သီရိလကၤာ ရဲ႕ အေၾကြးျပႆနာသည္ ေျပာသေလာက္ မဆုိးလွဟုလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အျခားေနရာေတြမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာ ေတြ ေလ့လာျပီး အခု ပရုိဂ်က္ကုိ တရုတ္ နဲ႕ ျမန္မာ အတြက္ Win-Win အေနအထားနဲ႕ အလုပ္ျဖစ္ႏူိင္တယ္လုိ႕ လည္း သူက ယူဆခဲ့ပါတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

အဆုိပါ ပရိုဂ်က္ကုိ အဆင့္လုိက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ဖုိ႕ ဘ႑ာ-စီမံ ဒု၀န္ၾကီးကုိ တာ၀န္ေပးထားပါတယ္။

ပရုိဂ်က္၏ ေစာေစာပုိင္း ကုန္က်စရိတ္ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ကုိး ဘီလီယံ ခန္႕ကုန္က်မွာ ျဖစ္ျပီး အဆုိပါ ကုန္က်ေငြတန္ဖုိးရဲ႕ ၇၀% ကုိ တရုတ္က စုိက္ထုတ္သြားမွာ ျဖစ္ျပီး က်န္တဲ့ ၃၀% ကုိ ျမန္မာ အစုိးရ နဲ႕ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ မ်ား က အခ်ဳိးက် က်ခံသြားရဖုိ႕ ရွိပါတယ္။

တုိင္းျပည္အတြက္ သိသာတဲ့ တုိးတက္မႈေတြ ေဖၚေဆာင္လုိေနတဲ့ ႏွစ္ ႏွစ္ သက္တမ္း ရွိ အစုိးရ အတြက္ လက္ရွိ ပရုိဂ်က္သည္ အေရးပါေနျပီး အိမ္နီးခ်င္း ႏူိင္ငံမ်ားနဲ႕ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ပုိင္းမွာ ကြာဟမႈ ျဖစ္ေနတာကုိ အလ်င္အျမန္ က်ဥ္းေျမာင္းသြားေစမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႕လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႕အျပင္ ကာလၾကာျမင့္စြာ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနတဲ့ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းကုိလည္း ေျဖရွင္းႏူိင္လိမ့္မယ္လုိ႕ ၎အေနနဲ႕ အေကာင္းဖက္က ရႈ႕ျမင္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ တရုတ္ အစုိးရနဲ႕ မီဒီယာ ေတြက ယင္းစီမံကိန္းကုိ ျပန္စဖုိ႕ ထပ္တလဲလဲ ေတာင္းဆုိလာေနပါတယ္။ တကယ္တမ္း ယူနန္ ျပည္နယ္တြင္ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ က လုိအပ္ေနတာထက္ကုိ ပုိလ်ံေနပါရက္နဲ႕ အခုလုိ ေတာင္းဆုိလာေနျခင္းသည္ ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္း အတြက္ ၎တုိ႕ အသာစီးရႏူိင္မယ့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိး ျဖစ္လာေရး သြယ္၀ုိက္ ဖိအားေပးလာတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္လည္း ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာရာမွ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ကေတာ့ တရုတ္ အတြက္ အေရးပါတယ္ဆုိတာ မွန္ေပမယ့္ အခု မဟုတ္ေတာ့တဲ့ အတြက္ တရုတ္ အဖုိ႕ မရမက ေျပာလာႏူိင္စရာ ရွိမယ္လုိ႕ သူ မျမင္ဖူး လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္း အေျခအေနကုိ ေျဖရွင္းႏူိင္ဖုိ႕ ေဆြးေႏြးမႈ ေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္ လုိ႕လည္း ေျပာပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ရဲ႕ တရုတ္ျပည္ခရီးစဥ္အတြင္း ျမစ္ဆုံအေပၚ မိမိတုိ႕ အေနအထား မေျပာင္းလဲဟု တရုတ္ ႏူိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ယခုလအတြင္း တရုတ္ အစုိးရ အာေဘာ္ Global Time ကလည္း အလားတူ ထပ္ေျပာလာတဲ့ အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ သုိ႕ေလာသုိ႕ေလာ ျဖစ္လာေနခဲ့ရပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္း လုံျခဳံေရး နဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းရာမွ ဦးေသာင္းထြန္းက ျပႆနာ ျဖစ္ေနတဲ့ ေျမာက္ဖက္ နဲ႕ ေ၀းတာမုိ႕ စုိးရိမ္စရာ မရွိဖူးလုိ႕ ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႕အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လွပေသာ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ရႈ႕ခင္းမ်ား ၾကည့္ရႈ႕ ခံစားဖုိ႕ တရုတ္ ခရီးသည္ေတြ ေရာက္လာတာကုိ ျမင္လုိတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဓိက စီးပြားေရး အၾကံေပး ျဖစ္သူ ေရွာင္ တန္းနယ္လ္ Sean Turnell က စကၤာပူတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏွွီးေနွာ ဖလွယ္ပဲြ တခုမွာ ေစ်းၾကီးလြန္းတယ္လုိ႔ လူသိရွင္ၾကား ေ၀ဖန္သြားခဲ့ဖူးပါတယ္။

Credit : Hla Waisoe facebook

Share it:

Article

Business

Myanmar

Opinion

Political

Rakhine

Post A Comment:

0 comments: