ရန္ဟီးလီကို လူစားလဲေပးရန္ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်က္ကြယ္ျပဳခံရ၍ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ေျပာ

Share it:

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အ ေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအ စီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥရန္ဟီး လီကို လူစားလဲေပးရန္ ေတာင္းဆို ခ်က္မ်က္ကြယ္ျပဳခံရသျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအၿမဲတမ္းအတြင္း ဝန္ ဦးျမင့္သူကေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လ ၂၇ ရက္က ဆြစ္ဇာ လန္ႏုိင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ(၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အ စည္းအေဝး၌ အၿမဲတမ္းအတြင္း ဝန္ ဦးျမင့္သူက မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားရာတြင္ ယင္းသို႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘အခုပဲ သူ႔(ရန္ဟီးလီ)ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို ေသခ်ာနား ေထာင္ၿပီးတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ ပိုမိုခိုင္မာလာပါ တယ္။ သူ႕ရဲ႕သံုးသပ္ခ်က္ေတြက လြတ္လပ္တဲ့ အစီရင္ခံစာတင္ သြင္းသူတစ္ေယာက္မွာ ရွိသင့္တဲ့ မွ်တမႈ၊ သမာသမတ္က်မႈ၊ တိက်မႈ စတဲ့ တန္ဖိုးေတြ ကင္းမဲ့ေနပါ တယ္’’ဟု ဦးျမင့္သူက ကုလလူ႔ အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ ေျပာ သည္။

မစၥရန္ဟီးလီ၏ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားသည္ မွ်တမႈကင္းမဲ့ျခင္း၊ ဘက္လိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခြင့္ လည္း ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢလူ႔အ ခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ မစၥရန္ဟီးလီကို (၃၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ သက္တမ္းတစ္ ႏွစ္တိုးျမႇင့္ၿပီး ယခုအစည္းအေဝး ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာဖတ္ ၾကားတင္သြင္းသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ မၾကာ ေသးမီက ကုလသမဂၢအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္၏အထူးကိုယ္စားလွယ္ ကို ၎၏ဆယ္ရက္ၾကာခရီးစဥ္ အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းအပါအဝင္ ေတာင္းဆိုသည့္ ေနရာအားလံုး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏အ ေထာက္အကူျပဳ႐ံုးခန္းကို ေနျပည္ေတာ္၌ ဖြင့္လွစ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရသည္အဆုိပါကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၏အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥခရစၥ တင္းရွယန္နာဘာဂီနာကို ဇူလိုင္ တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးသို႔ တက္ ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

==============

7Day News Journal

http://7daydaily.com/story/129945
Share it:

LocalNews

Myanmar

News

Political

UN

WorldNews

Yanghee lee

Post A Comment: