ဒီခ်ဳပ္ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံတြင္တင္သြင္းေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပါ၀င္

Share it:


ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၃- အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံ လံုးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံတြင္ တင္သြင္း သည့္ ႏုိင္ငံေရးအစီရင္ခံ စာပါ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံ ပထမေန႔အခမ္း အနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ ၾဃဃ ခန္းမတြင္ က်င္းခဲ့ၿပီး ဗဟိုအလုပ္ မႈေဆာင္အဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာကို ပါတီ၏ ဒုဥကၠ႒ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က တင္ သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အထက္ပါအခ်က္ လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏုိင္ငံေရးအစီရင္ခံစာ၏ အပိုင္း (၃) တြင္ ပါတီေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ငါးရပ္ပါ၀င္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) တြင္ တရား ဥပေဒစိုး မိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀တိုးတက္ ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အေရးႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ဟူသည့္ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္သံုးရပ္ ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေရး ဟူ၍ပါရွိသည္။

ယင္းအျပင္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး၊ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး၊ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို စနစ္တက်တည္ေဆာက္ေရး၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သည္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ၀န္းရံေရးတို႔သည္လည္း ေရွ႕ဆက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္။

ယင္းေနာက္ စည္း႐ံုးေရးအစီရင္ ခံစာအား ပါတီဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖဲြ႕၀င္ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က တင္သြင္း ခဲ့ၿပီး ဗဟိုအလုပ္ မႈေဆာင္အတြင္းေရး မွဴးအဖဲြ႕၀င္ ဦးÓဏ္၀င္းက ညီလာခံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေရြး ခ်ယ္ပံုအဆင့္ဆင့္ အေၾကာင္းအား ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ညီလာခံပထမေန႔တြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွ တက္ ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံ မည့္ သူမ်ားကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္ မ်ား ေရြး ခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ျခင္းလုပ္ ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ပါတီ ညီလာ ခံ ဒုတိယေန႔ကို ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပ မည္ ျဖစ္သည္။

HWA/Democracytoday
Share it:

LocalNews

Myanmar

News

NLD

Party

Political

Post A Comment:

0 comments: