လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲတိုင္း ပယ္မဲအၿမဲတမ္းပါျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားရာေရာက္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သတိေပး

Share it:

မံုရြာ၊ ဇြန္ ၁၁-စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ သည့္အခါတိုင္း ပယ္မဲပါေနျခင္း သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုေစာ္ ကားရာ ေရာက္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးသန္းက ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ၁၄ ႀကိမ္ ေျမာက္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။

လွ်ိဳ႕ဝွက္စနစ္ျဖင့္ မဲေပးေစ သည့္အႀကိမ္တိုင္း ဆႏၵမဲလက္မွတ္ တြင္ ေထာက္ခံ၊ ကန္႔ကြက္၊ ၾကား ေနဟူေသာ ေနရာသံုးေနရာစလံုး အားအမွန္ျခစ္၍ေပးေသာ မဲတစ္ မဲမွာအၿမဲပါေန၍ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ယခုကဲ့သို႔ေျပာဆိုလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

""ဘယ္အကြက္ကိုမွ ဆႏၵမျပဳ ဘဲ သံုးကြက္စလံုးကို ေရးျခစ္ထား တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာဒီကိုယ္ စားလွယ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔မဲေပး တဲ့အႀကိမ္တိုင္းမွာ ဒီလိုတစ္မဲတစ္ မဲေတြ႕ေနရပါတယ္။ မဲမေပးတတ္ လို႔ ဒီလိုလုပ္တယ္လို႔ လက္မခံပါ ဘူး။ ဒါဟာတမင္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တယ္လို႔ပဲ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ဒါဟာ လႊတ္ ေတာ္ကိုေစာ္ကားရာေရာက္ပါ တယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး မ်ားကို ေမတၲာရပ္ခံခ်င္တာက ဆႏၵ မဲေပးတဲ့အခါ မိမိလြတ္လပ္တဲ့ သေဘာဆႏၵကိုေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိပါ တယ္။ ေပးရမယ့္တစ္ေနရာတည္း ကိုပဲ ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ကန္႔ ကြက္သည္ျဖစ္ေစေပးရမွာပါ။ ဒီ လိုပံုစံႀကီးကို ေနာက္ထပ္မလုပ္ၾက ဖို႔ ေမတၲာရပ္ခံပါတယ္""ဟု တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၇၅ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦး ပါဝင္ၿပီး ゞင္းတို႔ထဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ကိုယ္ စားလွယ္ ၆၉ ဦး၊ တိုင္းလိုင္(ရွမ္း နီ) အမ်ိဳးသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးပါတီကိုယ္ စားလွယ္ ႏွစ္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလးဦး တို႔ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

KTS
#Democracytoday
Share it:

Life

LocalNews

News

Regional

Post A Comment:

0 comments: