ျမန္မာ့လူေနမႈအေျခအေနစစ္တမ္း ယခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ထုတ္ျပန္မည္

Share it:


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၉-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာက္ခံခဲ့သည့္ ျမန္မာ့လူေနမႈအေျခအေနစစ္ တမ္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း အၿပီး သတ္ထုတ္ျပန္မည္ဟု လူကယ္ ျပန္ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ဇြန္၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ Hotel Max မွာျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေကာက္ခံထားသည့္ ျမန္ မာ့လူေနမႈအေျခအေနစစ္တမ္း၏ ပထမအဆင့္ျဖစ္သည့္ အဓိကၫႊန္း ကိန္းမ်ားအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္း ျမတ္ေအးက ထိုသို႔ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

""ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီးေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ဒီအစီ ရင္ခံစာရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြက အေထာက္အကူျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔စီမံခ်က္ ေတြလုပ္တယ္။ အခ်ိဳ႕စီမံခ်က္ေတြ ဆိုရင္က်ဆံုးတာေတြရွိတယ္။ တ ခ်ိဳ႕ဟာေတြဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့အလုပ္က တကယ့္ ကို လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႕မကိုက္တဲ့ ဟာေတြရွိတယ္။ ဒီလိုျပႆနာ ေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ဒီျမန္မာ လူေနမႈအေျခအေနစစ္တမ္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕အဓိကၫႊန္းကိန္းအစီရင္ ခံစာက အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျဖစ္မွာျဖစ္တယ္""ဟု၄င္းက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္၄င္းစစ္တမ္း သည္ စီမံကိန္းမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ အခ်က္အလက္ႏွင့္မူဝါဒမ်ားရရွိ မည့္အျပင္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ အရည္အေသြး ရွိရန္လည္း ယင္းအစီရင္ခံစာသည္ မ်ားစြာအေရးပါေၾကာင္း၊ ယင္း အစီရင္ခံစာပါအခ်က္မ်ားအရ အစိုးရ အေနျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လို ေနသည့္အခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား အစိုးရထံေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္ မ်ားသိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္း မႈတြင္ ျမန္မာ့လူေနမႈအေျခအေန စစ္တမ္း (၂၀၁၇)က အသံုးဝင္ သည့္ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က ေျပာသည္။

""ဒီစစ္တမ္းက တိုင္းေဒသ ႀကီးျပည္နယ္ေတြက သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကိုစုေဆာင္းထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုး ရအေနနဲ႔လည္း ဘယ္ေနရာေတြ မွာအရင္းအျမစ္ေတြကို သံုးမလဲ၊ အရင္းအျမစ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ လူ သားအရင္းအျမစ္ေတြပါမယ္။ ေငြ ေၾကးအရင္းအျမစ္ေတြပါမယ္၊ အဲ ဒါေတြကိုဘယ္မွာသံုးရ မလဲ၊ဘယ္ ေနရာမွာဘယ္ကိုခြဲေဝေပးရမလဲ ဆိုတဲ့ ေပၚလစီေတြခ်မွတ္ တဲ့ေနရာ မွာ၊ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေတြ ခ် မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ဒီအခ်က္အလက္ ေတြက အသံုးဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္"" ဟုလည္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားက စားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးကေျပာ သည္။

ျမန္မာလူေနမႈအေျခအေန စစ္တမ္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ေကာက္ခံသည့္ အစီရင္ခံ စာျဖစ္ၿပီး အပိုင္းလိုက္ကို ယခုႏွစ္ အတြင္းအၿပီးသတ္ထုတ္ျပန္မည္
ျဖစ္သည္။

MO
#Democracytoday
Share it:

Article

LocalNews

Myanmar

News

Political

Population

Post A Comment: