ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈဂယက္

Share it:


ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားမွာ ဇြန္လဆန္းပိုင္းက အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္ မာက်ပ္ေငြ ၁၃၄ဝ ခန္႔သာရွိရာမွ ဇြန္လတတိယပတ္တြင္ ၁၃၇ဝ မွ ၁၃၈ဝ ဝန္းက်င္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ၁၄ဝဝ ခန္႔အထိ ေရာက္ရွိသြား ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

အထက္ပါ အေနအထားသည္ အစိုးရသက္တမ္း ဒုတိယႏွစ္ သက္တမ္းကာလအတြင္း ကန္ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈႏႈန္းမွာ စံခ်ိန္တင္ရမည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္ေပမည္။ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ အစိုးရသစ္ အေျပာင္းအလဲမျဖစ္မီ တစ္လေက်ာ္အလိုတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုး တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၂ဝဝ ခန္႔သာရွိ ခဲ့ရာမွ လက္ရိွအစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ျဖတ္ ေက်ာ္အၿပီးတြင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၁၃၅ဝ အထက္သို႔ ေရာက္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ဝယ္လိုအားမ်ားၿပီး ေရာင္းလို အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္းေစ်းမ်ား တက္လာျခင္းသည္လည္း က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။

ပို႔ကုန္နည္းခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္ၿပီး က်ပ္ ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းပါ ျမင့္တက္ႏိုင္သျဖင့္ အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ေလးက ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေငြေစ်းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ သြင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ားစြာ တင္သြင္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား အနည္းငယ္ တက္လာႏိုင္ေျခရွိေနသည္။

ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ျပင္ပေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ေစ်းကြက္အား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္း ေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာခ်ိန္တိုင္း တြင္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေစေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက ေထာက္ျပသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုဘဏ္မွသတ္မွတ္သည့္ ႏႈန္းထား မွာ ျပင္ပေပါက္ေစ်းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီမွစ၍ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ျပင္ပေပါက္ေစ်း ကြာဟမႈသည္ ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ၿပီး ကြာဟမႈ ျမင့္ တက္လာသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေစ်းကြက္အေျခခံသည့္ စနစ္ျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္က ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္မွစ၍ ျပင္ပေငြလဲ ႏႈန္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ တိုးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးမွာလဲ ဝယ္တာမ်ားၿပီး ထုတ္ ကုန္က နည္းေနတယ္။ ေရာင္းလိုအားထက္ ဝယ္လိုအား မ်ားလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေလးေတြပါ အထိုက္အေလ်ာက္ ျဖစ္လာတယ္။ အထူးသျဖင့္ အခုလို ေျပာင္းလဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြ မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ရွိစၿမဲပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ က ဗီယက္နမ္ဆို ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထိေတာင္ ျဖစ္သြားတယ္''ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေထာက္ျပသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်း ကြက္တစ္ခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းနည္းပါးျခင္း အက်ဳိးဆက္ ျဖစ္ေစသည့္ ျပည္တြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္း ႐ိုက္ခတ္မႈကို ျဖစ္ေပၚ ေစေသာ အဓိကတရားခံအျဖစ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူအခ်ိဳ႕ က စြပ္စြဲထားသည္။

ပို႔ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈနည္းပါးၿပီး သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ကိုသာ အဓိကထား မွီခိုေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ေငြလဲ ႏႈန္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏တန္ဖိုးမွာ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျမင့္တက္လာခဲ့ကာ ယခင္ေစ်းထက္ ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားမွ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ားအား အဓိကျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ကေျပာ သည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပမွ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့သလို ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏႈန္းထား တိုးေပးျခင္းႏွင့္အတူ အေျခခံလုပ္သားမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္းရွိ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျမင့္္တက္ခဲ့သည္။

''လုပ္ခလစာတိုးလို႔၊ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္လို႔ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ျပခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တယ္။ ရတဲ့ဝင္ေငြနဲ႔ တိုးတဲ့ကုန္ေစ်းႏႈန္းက မကာမိလို႔ လစာတိုးလဲ အလကားပဲ။ တိုးလာတဲ့လစာကို ျပည္သူမစားရတဲ့အျပင္ ဝယ္စားရတဲ့ ေစ်းက ပိုႀကီးေတာ့ ဒံုရင္းက ဒံုရင္းပါပဲ''ဟု ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ အိမ္ရွင္မတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚေအး ေအးဝင္းက ေျပာျပသည္။

တက္ၿပီးတိုင္း ျပန္က်ေလ့ မရွိသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာ မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ မိုး အဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ စပါး၊ ပဲႏွင့္ အေျခခံစား ကုန္မ်ားမွာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုကာ မသမာ ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေစ်းကစားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လည္း ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာ ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

''အရင္က ဆန္တစ္အိတ္ကို ငါးေသာင္းဝန္းက်င္ေပး ရတဲ့ဆန္က အခုဆို ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေပးဝယ္ရတယ္။ဇီယာတစ္အိတ္ကို ႏွစ္ေသာင္းခြဲဝန္းက်င္သာ ဝယ္ရတာက ေန အခု ႏွစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္အထိ တက္လာတယ္။ ေရႊဘိုေပၚဆန္းဆို အရင္က တစ္အိတ္ေလးေသာင္းေလာက္ ဆို အေကာင္းစား မဟုတ္ေတာင္မွ ေရာင္းတန္းလွတဲ့ဆန္ ရပါတယ္။ အခုေတာ့ ဝယ္ေစ်းကိုက ငါးေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ ထိ ျမင့္တက္ေနေတာ့ တစ္ျပည္ခ်င္းကို ၂၅ဝဝ နဲ႔ ၂၆ဝဝ ေလာက္အထိ ေစ်းတင္ေရာင္းမွ ကိုက္တယ္။ တစ္ျပည္ကို ၁ဝဝ ေလာက္ တက္ရတာ ဝယ္သူကို ရွင္းျပရတာ လြယ္ေပ မယ့္ ၂ဝဝ၊ ၃ဝဝ ေလာက္ တက္ရတယ္ဆိုရင္ ဝယ္သူကို အာ ေပါက္မတက္ ရွင္းျပရတယ္''ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပေစ်းတြင္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ဆန္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေဒၚနီလာက ေျပာ ျပသည္။

ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ရန္ကုန္ဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ဆန္ အဝင္နည္းျခင္းေၾကာင့္ ဆန္ေခ်ာႏွင့္ ဆန္ၾကမ္းပါ ေစ်းတက္ သြားေၾကာင္း ဝါးတန္းကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

ယင္းကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ ယခုရက္ ပိုင္းအတြင္း ဖ်ာပံုေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄ဝဝဝဝ၊ က်ဳိက္လတ္ေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၈ဝဝဝ ႏွင့္ ေပၚ ဆန္းရွယ္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၇၅ဝဝ မွ ၃၉ဝဝဝ ျဖစ္ၿပီး တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ ေစ်းတက္ခဲ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။

ထို႔အျပင္ ပုသိမ္ႏွင့္ ေျမာင္းျမေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၆ဝဝဝ ႏွင့္ ေရႊဘိုေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၃ဝဝဝ မွ ၅၅ဝဝဝ က်ပ္အထိရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌လည္း မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၈ဝဝဝဝ၊ ပဲစင္းငံုတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၅ဝဝဝဝ ႏွင့္ ပဲတီစိမ္း တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁၂သိန္းခန္႔ ေစ်းရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ၅,ဝဝဝ ႏွင့္ ပဲစင္းငံု တန္ ခ်ိန္ ၂,ဝဝဝ ကို အိႏၵိယမွ ပံုမွန္ဝယ္ယူေနၿပီး ပဲတီစိမ္းကိုလည္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ေစ်းအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ပဲကုန္သည္ မ်ားထံမွ သိရသည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တိုင္း လစာႏႈန္းထားမ်ားမွာ တစ္ပါ တည္းတိုးျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း လစာတိုးျမႇင့္မည္ဟူေသာ သတင္းစကား ထြက္ေပၚခ်ိန္တိုင္းတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဆတက္တိုးကာ တက္လာခဲ့သည္။

''အန္တီတိ႔ု ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းက်ေအာင္ ကုန္သည္ႀကီးေတြနဲ႔ညိႇၿပီး လုပ္ေစခ်င္တာ။ ွၾႏလုပ္ငန္း ေလးေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရင္ေတာ့ ေစ်းႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အန္တီတို႔ကေတာ့ လက္ငင္းေျမျပင္ မွာ ေျဖရွင္းေပးေစခ်င္တာပါ။ အစိုးရအပိုင္းကလဲ တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ႀကိဳးစားေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာပါတယ္''ဟု ကုန္ ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚျမလွစံကေျပာသည္။

Credit : Yangon Media Group 
Share it:

Business

Headlines

Life

LocalNews

Myanmar

Post A Comment: