ပို၍ ... ပို၍ စိုးရိမ္စရာေကာင္းလာေသာ ျမန္မာ့အေျခအေန

Share it:

■ Written by : တင္ဟုန္ဦး

ယခုရက္ပိုင္းဖတ္ရေသာ သတင္းမ်ားက ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျမန္မာ့အနာဂတ္စိုးရိမ္စရာအေျခအေနကို ထင္ဟပ္ေစၿပီး စိုးရိမ္မႈကို ညႊန္ျပေနေသာညႊန္းကိန္း၊ နိမိတ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားသည္ လြယ္ကူစြာပင္က်ဆုံးႏုိင္ငံ Failed State အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ေစရန္ အစိုးရမ်ားက ႀကိဳးစားၾကရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရတိုင္းသည္ အသိဆိုင္ရာ အနိမ့္အျမင့္ေပၚမူတည္၍ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကိုယ့္အက်ဳိးစီးပြားေပၚ ကာကြယ္ႏုိင္ပုံခ်င္း မတူညီၾကေခ်။ အင္အား အင္မတန္ႀကီးမားခဲ့ပါသည္ဟုဆိုေသာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံေခတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မီေခးလ္ဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္ လက္ထက္တြင္ ႏိုဘယ္ဆုေပးၿပီး ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို စုံးစုံးက်သြား ေစခဲ့သည္မွာ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားသင္ခန္းစာယူရဖို႔ ေကာင္းခဲ့၏။

■ G – 7 တြင္ ဟာစီနာ “႐ို” အေရးတင္ျပခဲ့

ျမန္မာ့အနာဂတ္ စိုးရိမ္ေရ မွတ္ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်ဳိ႕တြင္ ဘဂၤါလီအေရးသည္ အေၾကာင္းရင္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေတာကို ဦးစြာအရင္အၾကမ္းဖက္၍ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၊ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ကမၻာ႔မီဒီယာတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္က ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ထြက္ ေျပးခဲ့သည့္ သတင္းကသာ ဖုံးလႊမ္းခဲ့သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ARSA ကို အၾကမ္းဖက္သတ္မွတ္ၿပီး တုံ႔ျပန္လွ်င္ လက္ဦးမႈရႏုိင္ပါေသာ္လည္း မ်ားစြာေနာက္က်ခဲ့သည္။ ျမန္မာသည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာဖိအားကို ႀကီးမားစြာရရွိခဲ့၏။ မလိုအပ္ဘဲ “အာနန္ေကာ္မရွင္” ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ တတ္သိနားလည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္တိုးမႈေၾကာင့္ အာနန္ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာကို အေျခခံ၍ ကမၻာက ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရျပန္သည္။

၇.၅.၁၈ ေန႔ သတင္းအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးကို G -7 တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။ OIC ႏိုင္ငံမ်ားကို စည္း႐ံုးၿပီး ျမန္မာကိုဖိအားေပးခဲ့၏။ အစိုးရ၏ ႀကီးမားေသာ အမွားေပၚအေျခခံၿပီး ဟာစီနာသည္ OIC ကို မ်ားစြာ မစည္း႐ံုးလိုက္ရ။ “ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီအသိုင္းအ၀ုိင္း” ဟူေသာ အစိုးရအသုံးအႏႈန္းက ဘာသာေရးအေပၚအေျခခံထားရာ OIC က ဖိအားေပးေတာ့သည္။ “ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီအသိုင္းအ၀ိုင္းဟုဆိုလွ်င္ ဘဂၤါလီႏွင့္သာသက္ဆုိင္ေသာ္လည္း “မြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ိုင္း” ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ အစိုးရက အဆင္အျခင္မဲ့စြာ သံုးစြဲခဲ့ပါသနည္း။

ကေနဒါႏုိင္ငံ ကီးဘတ္ (Quebec) တြင္ ၈.၆.၁၈ ႏွင့္ ၉.၆. ၁၈ ႏွစ္ရက္ ျပဳလုပ္သည့္ စက္မႈအင္အားႀကီး ခုနစ္ႏုိင္ငံ G -7 တြင္ ဟာစီနာက ဘဂၤါလီအေရးတင္ျပခဲ့ရာ ျမန္မာ့အေရးပို၍ ရင္ေလးဖြယ္ရာ ျဖစ္လာ၏။ ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာ့အေရးကို ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းအထိ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ေစရန္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Antonio Guterres, IMF ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Christine Lagarde စေသာ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ေခါင္းေဆာင္ ၁၂ ဦး ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဘဂၤါလီအေရးတြင္ ကေနဒါ၏ပါ၀င္မႈကို ဟာစီနာက ျမႇင့္တင္သည့္သေဘာျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းပါ၀င္လာရန္ ႀကိဳးစားမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၏ ႀကိဳတင္တံု႔ျပန္မႈ ဘာမွ်မေတြ႕ရေခ်။ ဤသည္ကပင္ ျမန္မာသည္ ခံစစ္ကို ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိဟု ယူဆဖြယ္ရာ ရွိရာမ်ားစြာအံ့ၾသဖို႔ ေကာင္းလွပါ၏။

■ ေတာင္းဆုိခ်က္ ရက္ ၃၀ ျပန္ၾကားပါ

ဘဂၤါလီအေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရတိမ္နစ္ေစရန္အေၾကာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး ေကာင္စီက ရက္ ၃၀ အတြင္း ျပန္ၾကားရန္ ေတာင္းဆုိရာဇသံေပး လိုက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ မ်ားစြာခံျပင္းစရာ ျဖစ္သည္။ ႐ို (ဘဂၤါလီ) အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေတာင္းဆုိမႈကို ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ေသာ AFP က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ARSA အၾကမ္းဖက္မႈကို ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ ျမန္မာဘက္က လူမ်ဳိးစုရွင္းလင္းေရး (Ethnic Cleansing) အျဖစ္ စြပ္စြဲထားသည္။ ဘဂၤါလီကို ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု အတင္းအဓမၼ အမည္ေျပာင္းထားၿပီး ဘဂၤါလီအနည္းဆံုး ၇၀၀၀၀၀ ခန္႔ ထြက္ေျပးခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထား၏။ (ဟာစီနာ က ၁၃၀၀၀၀၀) ဟု ေလသံပစ္ထားသည္။ တပ္မေတာ္က လံုျခံဳေရးတာ ၀န္ယူထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ား ထြက္ေျပးခဲ့သည္မွာ မွန္ပါသည္။ ရြာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔အေၾကာင္း သူတို႔သိ၍ ထြက္ေျပးၾကျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း တပ္က ဆုတ္ခြာၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း အုပ္စုလိုက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ထြက္ေျပးသြားရျခင္းမွာ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ UN ေအဂ်င္စီမ်ားက စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား အလကားမွ်ေ၀ေနရာ “လာပါ-လာပါ” ဟု ေခၚေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပစၥည္းအလကား ေပးေခၚယူခဲ့ျခင္းကို ထြက္ေျပးသူမ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ခံခဲ့ရျပန္ပါသည္။

ကုလသမဂၢတြင္ ၿဗိတိန္ကဦးေဆာင္ၿပီး အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္အတူ လူမ်ဳိးစုရွင္းလင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ား ထြက္ေျပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာကို အေရးယူရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ၏ ေတာင္းဆုိမႈကို ျမန္မာအစုိးရက သေဘာတူခဲ့သည္။ (တပ္မေတာ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး၊ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ား အပါအ၀င္အမ်ားအျပားကို ျပစ္ဒဏ္ေပး ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္မႈကိုမည္မွ်ပစ္ပယ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာကို မည္မွ်ေစာ္ကားရာေရာက္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။)

အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ အလြန္စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည္ဟု စာတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ကုသသမဂၢ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ျပန္ၾကားရန္ ရာဇသံ ေပးျခင္းခံေနရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသံအမတ္ျဖစ္ေသာ ခရစၥတင္းရွရိန္နာဘာဂ်င္နာ အေနျဖင့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာပါဦးမည္။

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ARSA အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထိမ္ခ်န္ထားပါသနည္း။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္လည္း အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ ထိထိမိမိ မတံု႔ျပန္ရပါသနည္း။

■ ျမန္မာကို အမိန္႔ေပးေနသည္လား

အေမရိကန္သံ႐ံုးက အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေၾကညာခ်က္သည္ ေထာက္ခံမႈထက္ “အမိန္႔ေပး” ေနသည္ႏွင့္မျခားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

“စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ၏ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို စြဲကိုင္သြားရန္ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအေရး ယူမႈမ်ားတြင္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္လည္း အေရးႀကီးမည္ ျဖစ္ပါသည္” ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။

ထိုစာပုိဒ္ကို အေသအခ်ာဖတ္လွ်င္ အစိုးရကို အမိန္႔ေပးထားသည့္ ပံုစံ၊ လမ္းညႊန္ထားသည့္ပံုစံ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုကို အျခားမည္သည့္ႏုိင္ငံကမွ အမိန္႔ေပး၍မရ၊ လမ္းညႊန္၍မရပါ။ “ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္” “ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အျမင္သေဘာထား တူညီပါသည္” စသည့္အေရးအသားမ်ဳိးသာ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။

ၿပီးခဲ့ေသာရက္ပိုင္းအတြင္းက ႐ုရွားမွ သတင္းတစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္အေနျဖင့္ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေပါင္း ၁၂၀ ထက္မနည္းတြင္ ပါ၀င္ေျခ႐ႈပ္ခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းျဖစ္သည္။ ေလ့လာအားေကာင္းသူမ်ား အတြက္မူ ဆန္႔ၾကယ္လွသည့္သတင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ၌ ပါ၀ါႏုိင္ငံမ်ား၏ မည္သို႔ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည္၊ မည္သို႔ၾသဇာသက္ေရာက္ ေစထားသည္ဟူေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။

■ သေဘာတူလက္မွတ္မ်ား ေရးထိုး

အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးမွထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အခ်ဳိ႕က စိုးရိမ္စရာကို ျမင့္တက္ေစျပန္ပါသည္။ ယခင္ကလည္း “အာနန္ေကာ္မရွင္” ကို အမ်ားစုတားဆီးေနသည့္ၾကားက ဖြဲ႕စည္းခဲ့၏။ “အၾကံျပဳမႈသာျဖစ္ၿပီး လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္ မဟုတ္ပါ” ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးခဲ့၏။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ထိုအၾကံျပဳခ်က္ကိုပင္ “အတိအက် လိုက္နာ၍ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ” ဟု ႏုိင္ငံတကာက အာနန္အၾကံျပဳခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ဖိအားေပးလာခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါတြင္လည္း UNDP ၊ UNHCR စေသာ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို “ကမာၻ႔ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ဦးေဆာင္၍”ဟူကာ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ေၾကညာခ်က္တြင္ ေတြ႕လိုက္ရျပန္သည္။ “အာနန္ေကာ္မရွင္” ဖြဲ႕စည္းစဥ္က ျပည္တြင္းအေရးကို ႏုိင္ငံတကာ ဇာတ္ခံုေပၚ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း တတ္သိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ား၏ သတိေပးမႈၾကားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ထိုအက်ဳိးဆက္ကို ခံစားေနရဆဲ ထပ္မံ၍ “ႏိုင္ငံျခားသား” ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္၊ မသင့္ေလ်ာ္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားႏုိင္ဖို႔ ေကာင္းပါ၏။ ပို၍ ဆိုး၀ါးသည္က ေၾကညာခ်က္ဟူသည့္ အဆင့္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အမည္နာမ ေနာက္ခံကိုေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိဘဲ “ကမာၻ႔ထင္ရွားႏုိင္ငံျခားသား တစ္ဦး”ဆိုသည့္ အသံုးမွာ ႏုိင္ငံတကာ႐ံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ဆန္႔က်င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါ၏။

■ ရင္ေလာက္တင္မွ ဒူးေလာက္က်ေသာ လံုျခံဳေရး

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ လံုျခံဳေရးသည္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးလွပါ၏။ ယေန႔ Fail State ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏အျဖစ္က သက္ေသခံၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ လံုျခံဳေရးအစီအမံ ဆိုသည္မွာ ရင္ေလာက္တင္ထားမွ ဒူးေလာက္ရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါ၏။ တစ္ဖက္ကလည္း သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးကာ ထုိးေဖာက္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ UN အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပားကို ၀င္ခြင့္ေပးခဲ့၏။ မည္သည့္ အတိုင္းအတာမ်ဳိးျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားပါမည္နည္း။ အစိုးရတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ မည္မွ် ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။ နဂိုကပင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားရပါလိမ့္မည္။ အၾကမ္းဖက္ ARSA တို႔ ခိုေအာင္းရာတြင္ ကုလသမဂၢ အကူအညီေပးခဲ့ေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ၊ ေဆး၀ါးမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ စဥ္းစားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ယေန႔ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာပင္ Economic Hit Man ဟူေသာ သူလွ်ဳိမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနသည္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္တုိင္ EHM ျဖစ္ခဲ့ ေသာ John Perkins ၏ စာအုပ္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မည္သို႔ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားခဲ့ရာ ျငင္းပယ္၍ရေသာ အရာမဟုတ္ေတာ့ပါ။

ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျပႆနာပို၍ ေလ်ာ့ပါးသြားေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပႆနာပို၍ ႀကီးထြားလာေသာ ႏိုင္ငံအေရအတြက္ကို သုေတသနျပဳ၍ ေလ့လာလွ်င္ ပို၍ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ထုိသို႔ သံုးသပ္ေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနပါ၏။

ျခံဳငံု၍ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာ့ပစၥကၡ အေျခအေနသည္ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး အနာဂတ္ အလားအလာမွာလည္း ႏြံနစ္ေနသူ တစ္ဦးကဲ့သို႔ “လႈပ္ေလ ျမဳပ္ေလ” အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္သျဖင့္ ဆိုးသထက္သာ ပို၍ဆိုးလာစရာ ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ရပါ၏။

ျမန္မာတို႔အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရန္ လမ္းခြဆံုတစ္ခုသို႔ ေရာက္ေနသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ေခါင္းပံုခံ၍ တအိအိႏြံနစ္ခံမည္လား။

ယခုမ်ဳိးဆက္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ မိမိတို႔၏ သားေျမးတို႔၏ အနာဂတ္ျဖစ္သည္ကို မေမ့မေလ်ာ့ ရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတို႔ ညံ့ၾကၿပီလားဟူ၍လည္း ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္မွန္ၾကည့္၍ ေမးရန္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီဟုလည္း ျမင္ပါသည္။

Credit : EMG
Share it:

Article

Myanmar

Opinion

Political

Post A Comment:

0 comments: