ပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိပဲ ျမန္မာသည္ ေရွ႕သုိ႕ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေရြ႕လ်ားႏူိင္မည္ မဟုတ္

Share it:
 

Can They Move Forward?
================

လြန္စြာ ေခတ္ေနာက္က်ေနျပီ ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယား ကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိပဲ ျမန္မာသည္ ေရွ႕သုိ႕ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေရြ႕လ်ားႏူိင္မည္ မဟုတ္ဟု ဂ်ပန္ႏူိင္ငံထုတ္ The Diplomat မဂၢဇင္းတြင္ ေယးလ္ တကၠသုိလ္ၾကီးမွာ ႏူိင္ငံတကာ ႏွင့္ စီးပြားဖြံ႕ျဖဳိးမႈ မာစတာ ဘဲြ႕ ရရွိခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးရွင္ Tej Parikh က အခုလုိ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနျခင္း ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရပ္ဆုိင္းေနခဲ့ရမႈမ်ား အတြက္ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ စိတ္မရွည္စြာ ေ၀ဖန္ေနသူမ်ား အေနနဲ႕ အမွန္တရား ျဖစ္တဲ့ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ား ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ လက္ေအာက္တြင္ရွိ သုံးစား၍ မရသည့္အျပင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားေနၾကသူမ်ား ႏွင့္ ေဖါင္းပြေနသည့္ ဗ်ဳရုိကေရစီ ယႏၱယားၾကီးက ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသလုိ ျဖစ္ေနရသည္ ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ ျမင္ေအာင္ ၾကည့္တတ္ရေပမည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေအာင္ပဲြခံခဲ့ရေသာ NLD အဖုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တေပြ႕တပုိက္ၾကီးႏွင့္ ေစာင့္စားေနၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ား အလုိ ကုိ ျဖည့္ဖုိ႕ မည္သူမွ် အားက်ျခင္း မရွိလွတဲ့ တာ၀န္ၾကီးကုိ ယူခဲ့ၾကရေပသည္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိအေရး ကုိ ေက်ျပႊန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ဖုိ႕ အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏူိင္သည့္ ဖဲြ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားျပီးသား ယႏၱယား ၾကီးက ေတာ့ ဘယ္မွာ ရွာရမွန္း မသိေပ။ ယင္းအစား သူတုိ႕ အေမြဆက္ခံခဲၾကရသည္က တပ္မေတာ္၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ထိေရာက္မႈ မရွိ၊ အခ်ိန္အခါ ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ မက်င့္သုံးတတ္သည့္ ေတာင့္ေတာင့္ၾကီး ရပ္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။

ထုိကဲ့သုိ႕ မယုံၾကည္ႏူိင္ေလာက္ေအာင္ ၀ါစဥ္အလုိက္ အဆင့္ဆင့္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္လာခဲ့ၾကသည့္ ပုံစံတြင္ ထပ္မံ၍ ေတြ႕ခဲ့ရျပန္သည္က အလယ္အလတ္ စီမံခန္႕ခဲြမႈမ်ားကုိ တာ၀န္ေပးျခင္းမ်ဳိး ေနရာေပးခ်င္းမ်ဳိး မရွိၾကျခင္းပင္၊ ထုိ႕အတြက္လည္း ငယ္ရြယ္ေသာ ပညာတတ္ အရာရွိ မ်ား ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ ကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးႏူိင္ခဲ့ျခင္း မရွိၾကေတာ့ေပ။ ယခုအခါ ၀န္ၾကီး အဆင့္ ရွိ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ကုိ အသက္အရြယ္ ၾကီးျမင့္လာေနသူမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္သာ ေတြ႕ရွိၾကရေပေတာ့သည္။

လုပ္ႏူိင္ကုိင္ႏူိင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိမႈကလည္း အဓိက ျပႆနာ ျဖစ္လာေနခဲ့ရျပန္သည္။ အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီး အမ်ားစုကုိ ၾကည့္ျပန္ကလည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ ထုိကဲ့သုိ႕ေနရာမ်ဳိး ေရာက္လာၾကျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ တပ္မေတာ္ အစုိးရ၏ လက္ေအာက္တြင္ သစၥာရွိမႈ၊ အမိန္႕နာခံတတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရာရလာခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရေပမည္။ ၎တုိ႕ အတြက္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ ဒြန္တဲြ၍ ပါလာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏူိင္မႈ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး မ်ား က အလြန္အမင္းကုိ ခ်ဳိ႕ငဲ့ေနၾကေပသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ စစ္အစုိးရလက္ေအာက္တြင္ ခုိင္းသမွ် ကုိ ရုိက်ဳိးစြာ လုပ္ကုိင္ေပးလာခဲ့ၾကရျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ဆန္းသစ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား ကလည္း သဘာ၀ က်စြာ ခန္းေျခာက္လာခဲ့ရျပန္ေပသည္။

ေနာက္တခ်က္ ျဖစ္ေသာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကလည္း ေနရာတကာ တြင္ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ Frontier အြန္လုိင္း ဂ်ာနယ္၏ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ အစုိးရ ၀န္ထမ္း ႏွစ္ေယာက္တြင္ တေယာက္က သူတုိ႕၏ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ားသည္ ၎တုိ႕ လုပ္ရမည့္ အလုပ္ကုိ ေငြမေပးပဲ လုပ္တာ မေတြ႕ခဲ့ရဟု ဆုိေပသည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ လာဒ္ေပးလာဒ္ယူမႈမ်ားသာမက မိမိတုိ႕ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကုိ ေနရာေပး ခန္႕ထားမႈမ်ားကလည္း ရွိေနျပန္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႕ အျဖစ္မ်ားက ေအာက္ေျခတြင္သာမက ထိပ္ပုိင္းအထိ ပင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရး ရသည့္အထိ စီမံခန္႕ခဲြမႈ အလဲြလဲြ အမွားမွား ႏွင့္ ၾကဳံခဲ့ရေသာ ျမန္မာျပည္သည္ တပ္မေတာ္ လက္ေအာက္တြင္ အစုိးရ ၀န္ထမ္း က႑ နလန္ျပန္ထူလာျခင္း မရွိေတာ့ပဲ ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရသည္။ ျဗိတိသွ် တုိ႕က ျမဳိ႕ျပ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနရာမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ကျပားမ်ား ႏွင့္ အိႏၵိယ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ခန္႕အပ္ခဲ့ၾကသည္။

ရလာဒ္အျဖစ္ကား ကၽြမ္းက်င္မႈ နည္းပါးျပီး ကုိင္တြယ္ရ ခက္ခဲေသာ ထုံေပေပ ႏူိင္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ယခုအခါ တသန္းနီးပါး ျဖစ္လာေနျပီး အရည္အတြက္အားျဖင့္ ျဗိတိန္ရွိ အစုိးရ ၀န္ထမ္း စုစုေပါင္း၏ ႏွစ္ဆခန္႕မွ် ရွိလာခဲ့သည္။ တဖန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း လူမ်ား သုိ႕ေလာ သုိ႕ေလာ ေျပာလာခဲ့ရသည့္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႕အပ္ျခင္း မ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျပန္သည္။ ဤသည္ကလည္း လူ႕အခြင့္အေရး အတြက္ တုိက္ပဲြ၀င္သူ ဘ၀မွ ႏူိင္ငံေရး သမား ဘ၀ ေျပာင္းလဲခဲ့ရသည့္ အတြက္လည္း ျဖစ္နူိင္ေပသည္။ ထုိအမွားအယြင္းမ်ားက လည္း ႏွစ္နွစ္တာ ကာလအတြင္း တုိးတက္မႈ ေႏွာင့္ေနွးေစခဲ့ရသည္။

သူမကုိ ၀န္းရံေနသူမ်ားကလည္း အဆုိပါ ဗ်ဳရုိကေရစီ ယႏၱယား ၾကီးကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏူိင္စြမ္း မရွိၾကျပန္ေပ။ သူမ၏ အစုိးရ အဖဲြ႕တြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိသူမ်ား ပါလာသည့္ အျပင္ ဘဲြ႕ဒီဂရီ အတုသမားမ်ားပင္ ေတြ႔ရျပန္သည္။ ၀န္ၾကီးမ်ားကုိလည္း အေျပာင္းအလံ လုပ္ခဲ့ရျပီး NLD ၏ ၀ါရင့္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားကလည္း ႏူိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ အက်ဥ္းခ် ျခင္း ခံထားရသူမ်ားသာ ျဖစ္ျပီး မူ၀ါဒ မ်ား ေရးဆဲြခ်မွတ္ေရး အတြက္ တတ္သိနားလည္သူမ်ား မဟုတ္ခဲ့ၾကေပ။

ဤသည္ကုိ ရိပ္စားမိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖုိ႕က တဦးတည္း တာ၀န္မ်ားကုိ သိမ္းက်ဳံးယူခဲ့ရျပီး အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ရေပေတာ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖုိ႕ တဦးတည္း ေခါင္းခံကာ အုပ္ခ်ဳပ္လာသည့္ စတုိင္ေၾကာင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ အေတြ႕အၾကဳံ မရွိ ျခင္း ဆုိသည့္ ျပႆနာက ပုိ၍ နက္ရႈိင္းလာခဲ့ရျပန္သည္။

တဖန္ ဗ်ဳရုိကရက္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကလည္း တပ္မေတာ္၏ အာဏာေၾကာင့္ ကန္႕သတ္ထားသလုိ ျဖစ္ခဲ့ရျပန္သည္။ ၎တုိ႕အား အကန္႕အသတ္မရွိေပးထားေသာ ဖဲြ႕စည္းပုံ ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏူိင္မွသာ ႏူိင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာႏူိင္စရာ ရွိေပသည္။ လက္ရွိ တပ္မႈးမ်ားက ၎တုိ႕အတြက္ အက်ဳိး အျမတ္မ်ား ရေနေသာ အာဏာမ်ားကုိ စြန္႕လႊတ္ဖြယ္ မရွိ၍ ေဆာင္း အိမ္မက္ လုိသာ ျဖစ္ေနရေပေသးသည္။

ႏူိင္ငံ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား ေရရွည္တြင္ တုိးတက္မႈရွိလာေစေရး ကုိ ယခုကပင္ စတင္ႏူိင္ေပသည္။ ပထမဆုံး လုပ္ရမည္ကေတာ့ လစာမ်ား တုိးျမွင့္ေပးျပီး လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ ေပၚ မူတည္ျပီး ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားသည့္ စနစ္ကုိ က်င့္သုံးရန္ ျဖစ္သည္။ တဆက္တည္း လုိလုိ ပင္ လာဒ္ယူလုိစိတ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားရန္ ပြင့္လင္း ျမင္သာသည့္ စနစ္မ်ဳိး ဖန္တီးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာ ႏွင့္ စီမံခန္႕ခဲြမႈ အရည္အေသြးမ်ား ကၽြမ္းက်င္လာမႈအေပၚ အဓိကထားသည့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားအား ၀န္ထမ္းမ်ား အလြယ္တကူ တက္ေရာက္ႏူိင္ရန္ ဖန္တီးေပးရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

၀န္ၾကီးမ်ား အေနျဖင့္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စီစစ္ေလ့လာႏူိင္သည့္ ပံ့ပုိးမႈ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ား လုိအပ္ေပသည္။ သုိ႕မွသာ ႏူိင္ငံတ၀ွမ္း ရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မဟာဗ်ဳဟာက်က် အစီအစဥ္ခ်၍ အသုံးျပဴႏူိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အစုိးရမွလည္း ကုိယ္စားျပဳမႈ နည္းေနရဆဲ ျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ပုိမုိ အေလးေပး၍ စုေဆာင္းသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ ရလာဒ္က ႏူိင္ငံအတြင္း ကဲြျပားျပီး ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္ေနသည့္ လူအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ရွိ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖုံဖုံေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကုိ တုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏူိင္ယုံမွ်မက တန္ဖုိးရွိေသာ အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိမိတုိ႕ အက်ဳိးလည္း ရွိေနသည္ဟု ခံယူလာၾကမည္လည္း ျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္မ်ားကုိ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္လာေနျပီလည္း ျဖစ္ေပသည္။ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား အား စစ္တပ္မွ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား တုိးျမွင့္လာေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာမိသားစုၾကီးမွ ၎တုိ႕၏ ကတိျပဳထားမႈမ်ား မွ ဖယ္က်ဥ္လာေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏူိင္ငံအဖုိ႕ကား ႏူိင္ငံတကာ၏ ေငြေၾကး ႏွင့္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ား လုိအပ္ေနေပသည္။

အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ပဲ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး မ်က္နွာစာမ်ားတြင္ ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါက အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ႏူိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားတြင္ အလည္ဗဟုိ တည့္တည့္ ေလာေလာဆယ္ ေနရာယူထားေသာ စြမ္းေဆာင္ေရး ညံ့ဖ်င္းေနမႈမ်ား ကုိ ေျပာင္းျပန္လွန္ျပစ္ႏူိင္ဖုိ႕ အေရးသည္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေနျပန္ေသာေၾကာင့္ NLD ၏ ငါးႏွစ္ သက္တမ္းမက ေအာင္ အခ်ိန္ယူရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႕အတြက္ ျမန္မာ အစုိးရ အဖုိ႕ အကူအညီမ်ားကုိ ရႏူိင္သမွ် ရယူရန္ လုိအပ္လာေနေပသည္။

“Without State Reform, Myanmar Isn’t Going Anywhere Fast ေဆာင္းပါးကုိ ျပန္လည္ တင္ျပသည္။”

Credit : Hla Soewai
Share it:

Article

Business

Daw Aung San Suu Kyi

Myanmar

Political

Reform

Post A Comment: