ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးေႏွာင္႕ယွက္မႈမ်ားေၾကာင္႕ ျမန္မာအပါအ၀င္ အာရွပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆံုး႐ႈံးမႈ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၅ ထရီလီယံအထိ ရွိလာႏိုင္ဟု ထုတ္ျပန္

Share it:


ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၅-ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳ ေရးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္ မာအပါအ၀င္ အာရွပစိဖိတ္ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆံုး႐ံႈးမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၄၅ထရီလီ ယံအထိရွိလာႏုိင္သည္ဟု Microsoft ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
အဆိုပါေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားသည္ Microsoft ၏ တာ၀န္ ေပးခ်က္အရ Frost & Sullivan မွ သုေတသနျပဳ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ (၁) အာ ရွပစိဖိတ္ရွိ အႀကီးစားအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ အလတ္စားအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ စီးပြားေရးပိုင္းအရ ဆံုး႐ံႈးမႈထက္ အဆ ၃၀၀ ခန္႔ပိုၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀ ေက်ာ္ အထိ ဆံုး႐ႈံးမႈရွိႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ ရွိရသလို (၂) ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၂ လ အတြင္း ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးတိုက္ ခိုက္မႈ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးသည့္ အဖြဲ႕အ စည္း ၁၀ ခုအနက္မွ ခုနစ္ခုနီးပါး ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အလုပ္အကိုင္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။
"ကုမၸဏီေတြက သူတို႔ရဲ႕၀န္ ေဆာင္မႈ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳသူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မႈေတြကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ Cloud နဲ႔ မိုဘိုင္းလ္တြက္ခ်က္မႈစနစ္ တို႔မွ ပံ့ပိုးေပးလာတဲ့ အခြင့္အလမ္း ေတြကို လက္ခံအသံုးျပဳလာတာ နဲ႔အမွ် ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အသစ္ေတြ ကို လည္း လက္ခံရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္ " ဟု Enterprise Security Group ၊ Microsoft Asia မွ ဒါ႐ိုက္ တာ Eric Lam က ဆိုသည္။
သမား႐ိုးက် IT အတားအ ဆီးမ်ားေပ်ာက္ကြယ္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ရန္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ ခိုက္ရန္ပစ္မွတ္သစ္ အမ်ားအျပား ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေငြေၾကးပိုင္းအရ သိသာထင္ရွား စြာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈမ်ား၊ ေဖာက္သည္ မ်ား၏စိတ္ေက်နပ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ အတြင္း ဂုဏ္သတင္းတို႔ ကို ထိခိုက္ မႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရႏိုင္ေၾကာင္း လတ္ တေလာျဖစ္စဥ္မ်ားအရ သိရသည္။
"အၿမဲေျပာင္းလဲေနတဲ့ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈအေနအထားဟာ ရင္ဆိုင္ ဖုိ႔ခက္ခဲမွာျဖစ္ေသာ္လည္း ေခတ္ သစ္နည္းပညာ၊ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြကို မွန္ကန္စြာေရာ စပ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္ ေစမယ့္နည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္ " ဟု Eric က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေလ့လာခ်က္ကို အာရွပစိ ဖိတ္ေဒသ၏ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး ေႏွာင့္ ယွက္မႈအေနအထားကို နား လည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ကမၻာတြင္ ေခတ္မီလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းတို႔ကို လံုၿခံဳခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ မေလးရွား၊ နယူး ဇီလန္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္၀မ္ ႏွင့္ ထိုင္းမ်ားမွ အလတ္စားအဖြဲ႕အ စည္းမ်ား (၀န္ထမ္းဦးေရ ၂၅၀ မွ ၄၉၉ အထိ)မွအႀကီးစားအဖြဲ႕အစည္း မ်ား(၀န္ထမ္းဦးေရ ၅၀၀ ႏွင့္အထက္) မွ စီးပြားေရးႏွင့္ IT ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူေပါင္း ၁၃၀၀ ၏စစ္တမ္း တြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။
TTHL/Democracytoday
Share it:

Article

Crime

Headlines

LocalNews

Myanmar

News

TechNews

VAR Technology

WorldNews

Post A Comment:

0 comments: