ေရႊဘိုၿမိဳ႔ရွိ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး၏ နန္းေတာ္အား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္သင္႕ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမွ အႀကံျပဳအစီရင္ခံစာတင္

Share it:
ေရႊဘို၊ ဇြန္ ၁၀- တတိယျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္အား တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အေလာင္းမင္း တရားႀကီး ဦးေအာင္ေဇယ်၏ ေရႊဘံုရတနာ မဂၤလာနန္းေတာ္အား အဆင့္ျမႇင့္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္း ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္ မတီမွ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းအ ႀကံျပဳ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီဝင္မ်ား သည္ ေရႊဘိုခ႐ိုင္သို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းစဥ္ အႀကံ ေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

""တတိယျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့အေလာင္းမင္း တရားႀကီးရဲ႕ထီးနန္းစိုးစံရာ နန္း ေတာ္ႀကီးလည္းျဖစ္တယ္။ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ က်က္သေရ ေဆာင္နန္းေတာ္လည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး ေတြမွာရွိတဲ့ က်က္သေရေဆာင္ နန္းေတာ္ႀကီးေတြလို ခံ့ညားထည္ ဝါေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္""ဟု ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေျပာၾကား သည္။

ေရႊဘိုနန္းေတာ္ကို အေလာင္း မင္းတရားႀကီးမွ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၃ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၁ ရက္က တည္ ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဆင္ျဖဴရွင္မင္းလက္ ထက္တြင္ မင္းေနျပည္ေတာ္ကို အင္းဝသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရာ နန္းေတာ္ မွာေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။ ကိုလိုနီေခတ္က နန္းေတာ္ေနရာ ကို ခ႐ိုင္အဆင့္အက်ဥ္းေထာင္ လုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ယဥ္ ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ အက်ဥ္း ေထာင္ကို ဖယ္ရွားၿပီး နန္းေတာ္ ရာေနရာကို တူးေဖာ္ေစကာ ေရွး မူအတိုင္းအသစ္ျပန္လည္ တည္ ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊဘိုၿမိဳ႕အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ ရွိ ယင္းနန္းေတာ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၇ ရက္က ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး ဌာနလက္ေအာက္မွ တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကလႊဲေျပာင္းယူ၍ ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

KTS
#Democracytoday
Share it:

Life

News

Regional

Post A Comment:

0 comments: