ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ NHK သတင္းဌာနက သီးသန္႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Share it:

ဘာသာျပန္ - ေအာင္ထိန္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NHKတို႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခန္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ငါးႏွစ္တာကာလ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ နက္႐ႈိင္းစြာအျမစ္တြယ္ ေနေသာ ျပႆနာကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ သည္။
ေမး။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မိမိကိုယ္မိမိ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ ေခၚေနသူေတြကို ဌာေနျပန္ပို႔မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အကူအညီကိုရယူဖို႔ ျမန္မာအစိုးရက သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။ လႉအခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ဖို႔ကိုလည္း သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ဒုကၡသည္မ်ားေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္ အဝန္းကပါ ယခင္ကတည္းကလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုလားခ်က္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေန နဲ႔ ဒီအခ်ိန္၊ ဒီအခါေရာက္ေတာ့မွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ရတာပါလဲ။

▲▲အႀကံျပဳခ်က္နဲ႔အညီလုပ္ေဆာင္▲▲
ေျဖ။ ။ ကြၽန္မအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီအခ်ိန္၊ ဒီအခါေရာက္မွ
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရတယ္လို႔ေတာ့ မထင္ျမင္ပါဘူး။ ဒါက အဆင့္ဆင့္သြားရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ သေဘာတူႏိုင္တဲ့ MoU မ်ဳိးရရွိဖို႔ ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းေနခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အမ်ားမသိခဲ့ၾကဘူး။ ဒီကိစၥ စတင္တာက ကြၽန္မတို႔ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ရရွိစဥ္ကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ဆုံး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးသည္လည္း ကြၽန္မတို႔ အႀကံေပးအဖြဲ႕ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္နဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္တာပါ။ ဒီအႀကံျပဳခ်က္ကို ကြၽန္မတို႔ အထူးအေလးအနက္ထားပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ပကတိအေျခအေနအေပၚ အမွန္အတိုင္း ႐ႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ ယုံၾကည္တာေၾကာင့္ အဲဒီအဖြဲ႕ကို တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ။ ဒီအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ေပၚထြက္လာေစဖို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဘာ့ေၾကာင့္မ်ား အခ်ိန္အၾကာႀကီးယူခဲ့ရတာပါလဲ ဒီအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့ အခက္အခဲက ဘာပါလဲ။

▲▲အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲသေဘာတူညီ▲▲
ေျဖ။ ။ အခ်ိန္အၾကာႀကီးယူခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ေျပာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္မ မထင္ဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အႀကံေပးအဖြဲ႕က အႀကံျပဳခဲ့တာဟာ လအနည္းငယ္ပဲ ၾကာျမင့္ေသးတာကို အမွတ္ရမယ္ဆိုရင္ အဲဒီလို ေျပာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္မတို႔ အခ်ိန္အၾကာႀကီးယူခဲ့ရတယ္လို႔ ေျပာလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္မမထင္ဘူး။ UNDP နဲ႔ UNHCR တို႔နဲ႔ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေျပာရရင္ ကြၽန္မတို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းၿပီးမွ သာ သေဘာတူညီခ်က္ရလာတာပါ။ ႏွစ္ဖက္စလုံးအေနနဲ႔ သက္ေရာက္မႈေတြအားလုံးကို ပိုင္းျခား စိတ္ျဖာသုံးသပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ တခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္ မဆိုင္းဘဲ သေဘာတူညီခဲ့တယ္။ တခ်ဳိ႕အပိုင္းေတြမွာေတာ့ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးအခ်ဳိ႕ကို ေက်ာ္လႊားခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္အႏွစ္သာရျပည့္ဝၿပီး တကယ္လက္ေတြ႕လည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ MoU တစ္ခုရရွိလာဖို႔ဆိုတာဟာ အခ်ိန္နည္းနည္းေတာ့ ယူရပါလိမ့္မယ္။
ေမး။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္းလိုက္နာဖို႔မွာ ဘာအခက္အခဲရွိသလဲ။
ေျဖ။ ။ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ေရာ၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းေတြအဖို႔ပါ ဘယ္ကိစၥကေတာ့ တကယ့္ အခက္အခဲပဲလို႔ ယူဆစရာရွိမယ္ မထင္ပါဘူး၊ စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္တစ္ခုကမွ ခြဲထုတ္လို႔မရတဲ့ အေနအထားမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခု သေဘာတူညီခ်က္ရတာပါ။
ေမး။ ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ေခၚေနတဲ့လူေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြရွိခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာအေပၚ စြပ္စြဲေဝဖန္မႈေတြ ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာအလြန္႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာအစိုးရက ေျပာတာေတြလည္း ကြၽန္မၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ ဒီျပႆနာမွာ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္ အဝန္းက ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈ မျပဳသင့္ဘူးလို႔လည္း ေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီျပႆနာ ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သိပ္႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲေနရသလဲဆိုတာကို ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းက ၾကားဝင္ေျဖရွင္းခြင့္ မရွိသင့္ဘူးဆိုတာကလည္း ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

▲▲ေရေရရာရာသိရွိသင့္▲▲
ေျဖ။ ။ ဦးစြာပထမ ကြၽန္မေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီျပႆနာဟာ ကာလရွည္ၾကာ ျဖစ္တည္လာတဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္ဆိုတာပါ။ အရင္ရာစုႏွစ္ ႏွစ္ခုေလာက္ကတည္းက ျဖစ္တည္လာတဲ့ ျပႆနာ ဆိုတာ ကို လူေတြေမ့ေလ်ာ့ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ မေန႔ကမွ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အရာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေလာက္ ကာလ ၾကာရွည္ ျဖစ္တည္လာတဲ့ ျပႆနာကို လအနည္းငယ္အတြင္းမွာ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ရယူခဲ့တာကလည္း ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ပဲရွိေသးတာပါ။ ဒီေလာက္ ႀကီးက်ယ္ လွတဲ့ ျပႆနာကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပက မဆိုစေလာက္ လူအခ်ဳိ႕နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက မဆိုစေလာက္ လူအခ်ဳိ႕ကပဲ ဒီျပႆနာဟာ သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ႐ႈပ္ေထြး လွတဲ့ျပႆနာလို႔ သိရွိၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ ဒီလိုမ်ဳိးကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရလဲဆိုတာကို ျပည္ပကလူမ်ားသာမက ျပည္တြင္းမွာ ေနထိုင္သူေတြ ကလည္း ေကာင္းစြာသိရွိသင့္တယ္။ ကြၽန္မတို႔ျပည္သူေတြ ေရေရရာရာ သိရွိသင့္တယ္ဆိုတာ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ပါ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေရရွည္မွာ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံၿခံဳေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈတို႔ကို ကြၽန္မတို႔ကိုယ္တိုင္ကပဲ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ၾကရမွာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ 
ေမး။ ။ ဒီျပႆနာ ဘယ္လို႐ႈပ္ေထြးေနသလဲဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းကိုေရာ ျမန္မာ ျပည္သူေတြကိုပါ ရွင္းျပဖို႔မွာ ဘာေၾကာင့္အခ်ိန္ယူဖို႔ လိုအပ္ ေနသလဲ။ ျမန္မာအတြက္ ဘယ္လို အႏၲရာယ္ေတြရွိလို႔လဲ။
ေျဖ။ ။ ျပႆနာတစ္ခုကို ဘက္ေပါင္းစုံက စဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ ဒေရာေသာပါး ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူအတြက္မဆို အႏၲရာယ္္ရွိမယ္လို႔ ကြၽန္မယူဆပါတယ္။
ေမး။ ။ ဒီျပႆနာေတြ ခုထက္ ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းရင္ ျမန္မာအတြက္ ဘယ္လိုအႏၲရာယ္ေတြ က်ေရာက္ ႏိုင္လို႔လဲ။

▲▲နည္းလမ္းအဖုံဖုံရွာေဖြေဖာ္ထုတ္▲▲
ေျဖ။ ။ ဘယ္အရာကိုမဆို ဖုတ္ပူမီးတိုက္ မလုပ္သင့္ဘူး။ အခ်ိန္ယူၿပီးလုပ္ရမွာကို အခ်ိန္ယူ လုပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာေတြကို ျမန္ျမန္ၿပီးစမ္းပါလို႔ အတင္းတြန္းလို႔ မရဘူး။ ဆိုပါေတာ့ ''ျဖစ္ၿပီးတဲ့ျပႆနာေတြ ေမ့ထားလိုက္ပါ၊ စာမ်က္ႏွာအသစ္ ျပန္ဖြင့္လိုက္ပါ''လို႔ လူေတြကိုသြား ေျပာလို႔ မရဘူး။ အမိန္႔ေပးလို႔လည္း မရဘူး။ ျပႆနာေတြအားလုံး ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းအဖုံဖုံရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ရမွာပါလားလို႔ လူေတြသေဘာေပါက္ နားလည္လာေစမယ့္ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။
ေမး။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြရွိတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို စုံစမ္း စစ္ေဆးဖို႔ ဖြဲ႕စည္းမယ့္ လြတ္လပ္ေသာေကာ္မရွင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုအဖြဲ႕ဝင္ေတြ ပါဝင္တယ္ စသည္ျဖင့္ နည္းနည္းပိုၿပီး ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မရွင္ဟာ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရတဲ့ေကာ္မရွင္၊ လြတ္လပ္တဲ့ေကာ္မရွင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါသလား။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ အေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရဟာတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းသိေအာင္ ရွင္းျပေပးလိမ့္မယ္လို႔ေရာ ယုံၾကည္ပါသလား။

▲▲ယုံၾကည္ရတဲ့သူေတြခန္႔အပ္မွာျဖစ္▲▲
ေျဖ။ ။ လတ္တေလာမွာေတာ့ ေကာ္မရွင္မွာ ဘယ္သူေတြပါမယ္ဆိုတာကို ကြၽန္မတို႔ တိတိက်က် မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး ဘက္မလိုက္သူေတြအျဖစ္ ကြၽန္မတို႔ အျပည့္အဝ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ သူေတြကိုသာ ခန္႔အပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ။ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုရွိလာမယ္ဆိုရင္ အေျခအေနတိုးတက္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းရဲ႕ နားလည္မႈကိုလည္း ရရွိလာမယ္လို႔ ယုံၾကည္ယူဆပါသလား။

▲▲အျပဳသေဘာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္▲▲
ေျဖ။ ။ လြတ္လပ္တဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းသင့္တယ္လို႔ အႀကံေပးအဖြဲ႕က ယုံၾကည္ယူဆပါတယ္။ အႀကံေပးအဖြဲ႕အေပၚ အျပည့္အဝယုံၾကည္ စိတ္ခ်မႈ၊ ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းရွိမႈနဲ႔ ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ ျပည့္ဝမႈတို႔ေၾကာင့္ အခုကိစၥသည္ အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ အျပဳသေဘာ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ ယူဆပါတယ္။
ေမး။ ။ ဘာေၾကာင့္ မိမိႏိုင္ငံအစီအစဥ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကို ေရြးခ်ယ္ပါသလဲ။ ကုလသမဂၢ အခ်က္ အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္လိုမ်ဳိး ႏိုင္ငံတကာအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ဘာေၾကာင့္ မေရြးခ်ယ္တာလဲ။

▲▲ထပ္တလဲလဲရွင္းျပေပးခဲ့▲▲
ေျဖ။ ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္မတို႔အရင္ကတည္းက ရွင္းျပခဲ့ၿပီးသားပါ။ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ကို ကြၽန္မတို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ လက္မခံရသလဲ ဆိုတာကို ထပ္တလဲလဲ ရွင္းျပေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုကိစၥက အႀကံေပးအဖြဲ႕ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ အေနနဲ႔က ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနသလဲ ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိ ပါတယ္။ သူတို႔က အေလးအနက္ အႀကံျပဳတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္မတို႔ကလည္း အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ။ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕မွာ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္ဖို႔ တုံ႔ေႏွးေနၾကပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တကယ္လို႔ သူတို႔ဌာေနျပန္လာရင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ ရႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင့္ပါ။ ဒီအခ်က္ဟာ ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႔ သူ႕ဆႏၵနဲ႔အညီ ဌာေနျပန္ဖို႔ ပိုလို႔ေတာင္ ခက္ခဲေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္ရရွိလာေအာင္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းရဲ႕ ယုံၾကည္မႈျပန္လည္ရရွိလာေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္မွာပါလဲ။

▲▲အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္▲▲
ေျဖ။ ။ ယုံၾကည္မႈဆိုတာ အျပန္အလွန္ရွိသင့္ပါတယ္။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚမွာသာ မွီတည္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစဖို႔ တစ္ဖက္လူဘက္ ကလည္း လိုအပ္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြ လွမ္းဖို႔လိုတယ္လို႔ ကြၽန္မထင္ပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အၾကားရရွိခဲ့တဲ့ MoU နဲ႔အညီ ပုံစံေတြျဖည့္စြက္ေပးရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ နားလည္ ပါတယ္။ ဒီပုံစံေတြကို ဒုကၡသည္ေတြဆီကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒီပုံစံေတြကို ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းမရွိရင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာနဲ႔ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ျပန္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္ေတြ မသိၾကရင္ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ ဌာေနျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒါဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္လို႔ ျမင္တာပါ။ MoU ကို မိမိတို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံး သာမက အျခားသူမ်ားပါ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီပါဝင္သူမ်ားအားလုံးက အသီးသီးက တာဝန္ယူမႈေတြကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။
ေမး။ ။ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလုံးက အမ်ားႀကီးလုပ္ကိုင္သြားဖို႔ လိုတယ္လို႔ ကြၽန္မနားလည္မိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ဘာေတြ လုပ္ဖို႔ရွိပါသလဲ။

▲▲စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ၾကည့္ဖို႔လို▲▲
ေျဖ။ ။ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ MoU နဲ႔အညီ တာဝန္ဝတၱရားေတြအားလုံးကို သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။ တကယ္လို႔ ရွင့္အေနနဲ႔ MoU ကို ဖတ္ၾကည့္မယ္၊ ကြၽန္မတို႔ ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုတာကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအားလုံးကို ကြၽန္မတို႔ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ရွင္ေတြ႕ျမင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္မ ယူဆပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း စာရြက္ေလးတစ္ရြက္ေပၚမွာ လက္မွတ္ေရးထိုး႐ုံနဲ႔ ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္လို႔မရႏိုင္ဘူး။ အေျခအေနဟာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အေျခအေနဟုတ္၊ မဟုတ္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေပးလာတဲ့အေန အထားတစ္ရပ္ကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၾကည့္ဖို႔ အဆင္သင့္မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေနအထား ဟုတ္မဟုတ္ ဘယ္ေတာ့မွ သိႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။
ေမး။ ။ ယုံၾကည္မႈျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရာေတြအားလုံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္ေန တယ္လို႔ ကြၽန္မနားလည္မိပါတယ္။ အခုဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လို အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါသလဲ။

▲▲ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္▲▲
ေျဖ။ ။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ေဘာင္တစ္ခုအတြင္း လုပ္ေဆာင္ လို႔ရတဲ့အရာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ အခုအထိေတာ့ (က) အဆင့္ အထိ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီးသြားၿပီ။ ေနာက္ေလးလမွာ (ခ) အဆင့္ကိုေရာက္မယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေျပာလို႔မရဘူး။ အဲဒီ လိုမ်ဳိး တည္ေဆာက္လို႔ ရတာမဟုတ္ဘူး။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေပၚေနရမယ့္ လုပ္ငန္း စဥ္ပါ။ သက္ဆိုင္သူတိုင္းဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္ဖို႔ လိုတယ္၊ ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း လုပ္မယ္လို႔ ကတိကဝတ္ရွိၾကရပါမယ္။
ေမး။ ။ ကုလသမဂၢနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈရရွိေစဖို႔ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ျခင္းလိုမ်ဳိး ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ မၾကာေသးမီက လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြဟာ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးလို႔ ကြၽန္မတို႔ နားလည္လို႔ ရပါ့မလား။
ေျဖ။ ။ UNDP နဲ႔ UNHCR တို႔နဲ႔ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာတို႔၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာတို႔ဟာ ကြၽန္မတို႔ကို ယုံၾကည္မႈရွိလာေစဖို႔ လုပ္ကိုင္ တာလားလို႔ ေမးခ်င္တာလား။
ေမး။ ။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔လို႔ေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မူဝါဒလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ………..။

▲▲အေလးအနက္ထား▲▲
ေျဖ။ ။ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္နဲ႔ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္မအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္းျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဉာဏ္ပညာအေျမာ္ အျမင္လည္းရွိ၊ စိတ္ေစတနာ ေကာင္းလည္းရွိတယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ ယုံၾကည္သူေတြနဲ႔ ဒီေကာ္မရွင္နဲ႔ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ကြၽန္မတို႔က အလြန္ကိုပဲ အေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္ပါတယ္။
ေမး။ ။ ရွင္းျပဖို႔ ခက္ခဲမယ္လို႔ ကြၽန္မသိေပမယ့္လည္းေမးခ်င္တာက ဒုကၡသည္ေတြ ဌာေနျပန္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အမွန္တကယ္ စတင္ႏိုင္မယ့္အခ်ိန္ကို သိပါရေစ။

▲▲သူတို႔အေနနဲ႔ ပုံစံေတြျဖည့္ဖို႔ လို▲▲
ေျဖ။ ။ ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာေရာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေပၚမွာပါ မွီတည္ေနပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုပ္ၾကရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပါ။ ဒုကၡသည္ေတြကို ပုံစံေတြ ထုတ္ေပးတာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုျပန္လာဖို႔ ဘယ္လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ သူတို႔ကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံအသိေပးတာေတြ မလုပ္ေသးသေရြ႕ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ အျမန္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ရွင္သိတဲ့အတိုင္း လူအခ်ဳိ႕ ျပန္လာခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းေတြအတိုင္း မဟုတ္ဘူး။ ျပန္လာသူ အခ်ဳိ႕က သူတို႔အေနနဲ႔ ပုံစံေတြျဖည့္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို မသိတဲ့အေၾကာင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္းသြားရမယ္ဆိုတာ ကိုလည္း မသိေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ား
အျပားအတြင္းမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ပဲ ေခၚေခၚ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္လို႔ပဲ ေခၚေခၚ၊ ဘဂါၤလီလို႔ပဲ ေခၚေခၚ၊ အေခၚခံရသူ ေတြအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ၊ မုန္းတီးမႈေတြ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ေရာ၊ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ပါ အဲဒီလူေတြကို ဘယ္လို သတင္းစကားမ်ား ပါးခ်င္ပါသလဲ ။

▲▲လုံၿခံဳမႈ အားနည္းတာေတြနဲ႔ ယွက္ႏႊယ္▲▲
ေျဖ။ ။ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရတာဝန္ယူခ်ိန္ကစလို႔ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကိုင္လာခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီလအစ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကြၽန္မတို႔ ပထမဆုံးလုပ္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ရွိေနတဲ့ ရန္လိုမုန္းတီးမႈ၊ မယုံၾကည္မႈေတြ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႔ အၿငိဳး အာဃာတေတြဟာ ဒီေဒသအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကင္းမဲ့တာ၊ လုံၿခံဳမႈ အလြန္အမင္း အားနည္းတာေတြနဲ႔ ယွက္ႏႊယ္အျမစ္တြယ္ေနတယ္။
ဒါေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ အဲဒီ အခ်ိန္ကစလို႔ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကာလရွည္ ေျဖရွင္းခ်က္ ရရွိႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ျပႆနာ သက္သက္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္လို႔ ႐ႈျမင္တယ္လို႔ ဆိုပါရေစ။ ဒါေၾကာင့္ ေရရွည္ လုပ္ငန္းစဥ္လို႔ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာစုႏွစ္တစ္စုေက်ာ္ သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ျဖစ္လာခဲ့တာကို လအနည္း ငယ္အတြင္း ကြၽန္မတို႔ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါဘူး။ ႏွစ္အနည္းငယ္ ေလာက္အတြင္းလည္း ၿပီးစီးမွာမဟုတ္ဘူး။ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ကိုင္သြားရမယ့္ ကိစၥရပ္ပါ။ တျခားကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြကို ရွင္ေလ့လာၾကည့္ရင္ သိႏိုင္မွာပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဓြန္႔ရွည္တည္ၿမဲလာတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ ျပႆနာေတြ ရွိေနတာပါ။ အေရးႀကီးတာကေတာ့ မတူကြဲျပားတဲ့ အသိုက္အဝန္းေတြအားလုံးအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ၾကဖို႔၊ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၾကဖို႔ လိုအပ္ျခင္းပါပဲ။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

(ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ NHKသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ Orie Sugimotoက သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ ယင္းေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈကို NHK ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။)

Credit : MOI Webportal Myanmar
Share it:

Article

LocalNews

News

Political

Post A Comment:

0 comments: