ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ NHK သတင္းဌာနက သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

Share it:

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၁

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NHK တို႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ငါးႏွစ္တာကာလ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ နက္႐ိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ျပႆနာကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆင့္ဆင့္သြားရတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္

ေမး ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မိမိကိုယ္မိမိ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ ေခၚေနသူေတြကို ဌာေနျပန္ပို႔မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အကူအညီကိုရယူဖို႔ ျမန္မာ အစိုးရက သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ လြတ္လပ္ေသာေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ဖို႔ကိုလည္း သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ဒုကၡသည္မ်ားေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းကပါ ယခင္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုလားခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီအခ်ိန္၊ ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီအခ်ိန္၊ဒီအခါေရာက္ေတာ့မွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရတာပါလဲ။

ေျဖ ။ ။ ကြ်န္မအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီအခ်ိန္၊ ဒီအခါေရာက္မွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရတယ္လို႔ေတာ့ မထင္ျမင္ပါဘူး။ ဒါက အဆင့္ဆင့္သြားရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ကြ်န္မတို႔ သေဘာတူႏိုင္တဲ့MoU မ်ိဳးရရွိဖို႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေနခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အမ်ား မသိခဲ့ၾကဘူး။ ဒီကိစၥစတင္တာက ကြ်န္မတို႔ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ရရွိစဥ္ကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးသည္လည္း ကြ်န္မတို႔ အႀကံေပးအဖြဲ႕ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္နဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္တာပါ။ ဒီအႀကံျပဳခ်က္ကို ကြ်န္မတို႔ အထူးအေလးအနက္ထားပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ပကတိ အေျခအေနအေပၚ အမွန္အတိုင္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ ယံုၾကည္တာေၾကာင့္ အဲဒီအဖြဲ႕ကို တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္မွတ္ေရးထိုး

ေမး ။ ။ ဒီအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ေပၚထြက္လာေစဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေပၚထြက္လာေစဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ဘာေၾကာင့္မ်ား အခ်ိန္အၾကာႀကီး ယူခဲ့ ဘာေၾကာင့္မ်ား အခ်ိန္အၾကာႀကီး ယူခဲ့ရတာပါလဲ။ ဒီအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့အခက္အခဲကဘာပါလဲ။

ေျဖ ။ ။ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ယူခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ေျပာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္မ မထင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အႀကံေပးအဖြဲ႕ကအႀကံျပဳခဲ့တာဟာ လအနည္းငယ္ပဲ ၾကာျမင့္ေသးတာကို အမွတ္ရမယ္ဆိုရင္ အဲဒီလိုေျပာမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္မတို႔ အခ်ိန္အၾကာႀကီးယူခဲ့ရတယ္လို႔ ေျပာလိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္မ မထင္ဘူး။UNDP နဲ႔ UNHCR တို႔နဲ႔ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရရင္ကြ်န္မတို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီးမွသာ သေဘာတူညီခ်က္ရလာတာပါ။ ႏွစ္ဖက္စလံုးအေနနဲ႔ သက္ေရာက္မႈေတြ အားလံုးကိုပိုင္းျခားစိတ္ျဖာသံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ တခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ သေဘာတူညီခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ႕အပိုင္းေတြမွာေတာ့ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးအခ်ိဳ႕ကို ေက်ာ္လႊားခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္အႏွစ္သာရျပည့္ဝၿပီး တကယ္လက္ေတြ႕လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ MOU တစ္ခု ရရွိလာဖို႔ဆိုတာဟာ အခ်ိန္နည္းနည္းေတာ့ ယူရပါလိမ့္မယ္။

သေဘာတူညီခ်က္

ေမး ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္းလိုက္နာဖို႔မွာ ဘာအခက္အခဲရွိသလဲ။ 

ေျဖ ။ ။ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ေရာ၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းေတြအဖို႔ပါ ဘယ္ကိစၥကေတာ့ တကယ့္ အခက္အခဲပဲလို႔ ယူဆစရာရွိမယ္မထင္ပါဘူး၊ စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္တစ္ခုကမွ ခြဲထုတ္လို႔မရတဲ့ အေနအထားမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခုသေဘာတူညီခ်က္ရတာပါ။

ေမး ။ ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ေခၚေနတဲ့လူေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြရွိခဲ့တယ္ လို႔ ျမန္မာအေပၚ စြပ္စြဲေဝဖန္မႈေတြ ေပၚထြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ အလြန္႐ႈပ္ေထြးတဲ့ျပႆနာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာအစိုးရက ေျပာတာေတြလည္း ကြ်န္မၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ ဒီျပႆနာမွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္ အဝန္းက ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈ မျပဳသင့္ဘူးလို႔လည္းေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီ ျပႆနာ ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သိပ္႐ႈပ္ေထြး ခက္ခဲေနရသလဲဆိုတာကို ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက ၾကားဝင္ေျဖရွင္းခြင့္ မရွိသင့္ဘူးဆိုတာကလည္း ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

ေျဖ ။ ။ ဦးစြာပထမ ကြ်န္မေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီျပႆနာဟာ ကာလရွည္ၾကာျဖစ္တည္လာတဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္ဆိုတာပါ။ အရင္ရာစုႏွစ္ ႏွစ္ခုေလာက္ကတည္းက ျဖစ္တည္လာတဲ့ ျပႆနာ ဆိုတာကို လူေတြေမ့ေလ်ာ့ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ မေန႔ကမွျဖစ္ခဲ့တဲ့အရာမဟုတ္ဘူး။ ဒီေလာက္ကာလ ၾကာရွည္ ျဖစ္တည္လာတဲ့ျပႆနာကို လအနည္းငယ္အတြင္းမွာ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္မတို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ရယူခဲ့တာကလည္း ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ပဲရွိေသးတာပါ။ ဒီေလာက္ ႀကီးက်ယ္လွတဲ့ ျပႆနာကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျဖရွင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပက မဆိုစေလာက္ လူအခ်ိဳ႕နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက မဆိုစေလာက္ လူအခ်ိဳ႕ကပဲ ဒီျပႆနာဟာ သမိုင္းနဲ႔ ခ်ီၿပီး ႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ျပႆနာလို႔ သိရွိၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔ ဒီလိုမ်ိဳးကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရလဲဆိုတာကို ျပည္ပကလူမ်ားသာမက ျပည္တြင္း မွာ ေနထိုင္သူေတြကလည္း ေကာင္းစြာသိရွိသင့္တယ္။ ကြ်န္မတို႔ျပည္သူေတြ ေရေရရာရာသိရွိ သင့္တယ္ဆိုတာ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေရရွည္မွာ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈတို႔ကို ကြ်န္မတို႔ကိုယ္တိုင္ကပဲ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမွာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။

အႏၱရာယ္ရွိ

ေမး ။ ။ ဒီျပႆနာ ဘယ္လို႐ႈပ္ေထြးေနသလဲဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းကိုေရာ ျမန္မာျပည္သူေတြကိုပါ ရွင္းျပဖို႔မွာ ဘာေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူဖို႔ လိုအပ္ေနသလဲ။ ျမန္မာအတြက္ ဘယ္လို အႏၱရာယ္ေတြ ရွိလို႔လဲ။

ေျဖ ။ ။ ျပႆနာတစ္ခုကို ဘက္ေပါင္းစံုကစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ ဒေရာေသာပါး ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူ႔အတြက္မဆို အႏၱရာယ္ရွိမယ္လို႔ ကြ်န္မယူဆပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဒီျပႆနာေတြ ခုထက္ျမန္ျမန္ ေျဖရွင္းရင္ ျမန္မာအတြက္ ဘယ္လို အႏၱရာယ္ေတြ က်ေရာက္ႏိုင္လို႔လဲ။

ေျဖ ။ ။ ဘယ္အရာကိုမဆို ဖုတ္ပူမီးတိုက္မလုပ္သင့္ဘူး။ အခ်ိန္ယူၿပီး လုပ္ရမွာကို အခ်ိန္ယူလုပ္သြား ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာေတြကို ျမန္ျမန္ၿပီးစမ္းပါလို႔ အတင္းတြန္းလို႔မရဘူး။ ဆိုပါေတာ့ “ျဖစ္ၿပီးတဲ့ျပႆနာေတြေမ့ထားလိုက္ပါ၊ စာမ်က္ႏွာအသစ္ ျပန္ဖြင့္လိုက္ပါ”လို႔ လူေတြကို သြားေျပာလို႔ မရဘူး။ အမိန္႔ေပးလို႔လည္း မရဘူး။ ျပႆနာေတြအားလံုးေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းအဖံုဖံု ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ရမွာပါလားလို႔ လူေတြသေဘာေပါက္နားလည္လာေစမယ့္ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့သူေတြ

ေမး ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရွိတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ဖြဲ႕စည္းမယ့္ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ပါဝင္တယ္ စသည္ျဖင့္ နည္းနည္းပိုၿပီး ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မရွင္ဟာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ေကာ္မရွင္၊ လြတ္လပ္တဲ့ေကာ္မရွင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါသလား။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ အေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရဟာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ ေနတယ္ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း သိေအာင္ ရွင္းျပေပးလိမ့္မယ္လို႔ေရာ ယံုၾကည္ပါသလား။ 

ေျဖ ။ ။ လတ္တေလာမွာေတာ့ ေကာ္မရွင္မွာ ဘယ္သူေတြပါမယ္ဆိုတာကို ကြ်န္မတို႔တိတိက်က် မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္းအရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး ဘက္မလိုက္သူေတြအျဖစ္ ကြ်န္မတို႔ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့သူေတြကိုသာ ခန္႔အပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အျပဳသေဘာရည္ရြယ္

ေမး ။ ။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခုရွိလာမယ္ဆိုရင္ အေျခအေန ေကာ္မရွင္တစ္ခုရွိလာမယ္ဆိုရင္ အေျခအေနတိုးတက္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းရဲ႕ နားလည္မႈ ကိုလည္း ရရွိလာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ နားလည္မႈကိုလည္း ရရွိလာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆ ပါသလား။

ေျဖ ။ ။ လြတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းသင့္တယ္လို႔ အႀကံေပးအဖြဲ႕က ယံုၾကည္ ယူဆပါတယ္။ အႀကံေပးအဖြဲ႕အေပၚ အျပည့္အဝယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ၊ ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ စိတ္ေကာင္း ေစတနာ ေကာင္းရွိမႈနဲ႔ ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ ျပည့္ဝမႈတို႔ေၾကာင့္ အခုကိစၥသည္ အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစဖို႔ အျပဳသေဘာရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ ယူဆပါတယ္။

ေမး။ ။ ဘာေၾကာင့္ မိမိႏိုင္ငံအစီအစဥ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကို ေရြးခ်ယ္ပါသလဲ။ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္လိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံတကာအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ဘာေၾကာင့္ မေရြးခ်ယ္ တာလဲ။

ေျဖ ။ ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္မတို႔ အရင္ကတည္းက ရွင္းျပခဲ့ၿပီးသားပါ။ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ကို ကြ်န္မတို႔ဘာေၾကာင့္ လက္မခံရသလဲဆိုတာကို ထပ္တလဲလဲ ရွင္းျပ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုကိစၥက အႀကံေပးအဖြဲ႕ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔က ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနသလဲဆို တာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ သူတို႔က အေလးအနက္အႀကံျပဳတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္မတို႔ကလည္းအေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစဖို႔

ေမး။ ။ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕မွာ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျပန္ဖို႔ တံု႔ေႏွးေနၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တကယ္လို႔ သူတို႔ဌာေနျပန္လာရင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင့္ပါ။ ဒီအခ်က္ဟာ ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႔ သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ ဌာေနျပန္ဖို႔ ပိုလို႔ေတာင္ ခက္ခဲေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္ရရွိလာေအာင္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္ရရွိလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မွာပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ယံုၾကည္မႈဆိုတာ အျပန္အလွန္ ရွိသင့္ပါတယ္။ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာသာမွီတည္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေစဖို႔ တစ္ဖက္လူ ဘက္ကလည္း လိုအပ္တဲ့ေျခလွမ္းေတြလွမ္းဖို႔ လိုတယ္လို႔ ကြ်န္မထင္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ျမန္မာ နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အၾကား ရရွိခဲ့တဲ့ MOU နဲ႔အညီ ပံုစံေတြျဖည့္စြက္ေပးရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒီပံုစံေတြကို ဒုကၡသည္ေတြဆီကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒီပံုစံေတြကို ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းမရွိရင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာနဲ႔တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ျပန္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္ေတြမသိၾကရင္ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ ဌာေနျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အလ်င္အျမန္တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒါဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အျပန္ အလွန္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္လို႔ျမင္တာပါ။ MoU ကို မိမိတို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးသာမက အျခား သူမ်ားပါ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီပါဝင္သူမ်ားအားလံုးက အသီးသီးက တာဝန္ယူမႈေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့

ေမး။ ။ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြအားလံုးက အမ်ားႀကီး လုပ္ကိုင္သြားဖို႔လိုတယ္လို႔ ကြ်န္မ နားလည္မိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ဘာေတြလုပ္ဖို႔ ရွိပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ MoU နဲ႔အညီ တာဝန္ဝတၲရားေတြအားလံုးကို သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ရွင့္အေနနဲ႔ MOU ကို ဖတ္ၾကည့္မယ္၊ ကြ်န္မတို႔ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုတာကို လည္း ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားအားလံုးကို ကြ်န္မတို႔ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ရွင္ ေတြ႕ျမင္လိမ့္မယ္လို႔ကြ်န္မ ယူဆပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း စာရြက္ေလး တစ္ရြက္ ေပၚမွာ လက္မွတ္ေရးထိုး႐ံုနဲ႔ ယံုၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္လို႔မရႏိုင္ဘူး။ အေျခအေနဟာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အေျခအေန ဟုတ္၊ မဟုတ္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေပးလာတဲ့ အေနအထားတစ္ရပ္ကိုလက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၾကည့္ဖို႔ အဆင္သင့္မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ဒါဟာ လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေနအထားဟုတ္၊ မဟုတ္ဘယ္ေတာ့မွ သိႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ 

ကတိကဝတ္

ေမး။ ။ ယံုၾကည္မႈျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရာေတြအားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္ေနတယ္လို႔ ကြ်န္မ နားလည္မိပါတယ္။ အခုဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ေဘာင္တစ္ခုအတြင္း လုပ္ေဆာင္ လို႔ရတဲ့ အရာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ အခုအထိေတာ့ (က)အဆင့္အထိယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီးသြားၿပီ။ ေနာက္ေလးလမွာ(ခ) အဆင့္ကို ေရာက္မယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ေျပာလို႔မရဘူး။ အဲဒီလိုမ်ိဳး တည္ေဆာက္ လို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေပၚေနရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပါ။ သက္ဆိုင္သူတိုင္းဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္ဖို႔လိုတယ္၊ ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းလုပ္မယ္လို႔ ကတိကဝတ္ရွိၾကရပါမယ္။

ေမး။ ။ ကုလသမဂၢနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈရရွိေစဖို႔ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ထူေထာင္ျခင္းလိုမ်ိဳး ျမန္မာအစိုးရရဲ႕မၾကာေသးမီက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးလို႔ ကြ်န္မတို႔ နားလည္လို႔ရပါ့မလား။

ေျဖ။ ။ UNDP နဲ႔ UNHCR တို႔နဲ႔ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာတို႔၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာ
တို႔ဟာ ကြ်န္မတို႔ကို ယံုၾကည္မႈရွိလာေစဖို႔ လုပ္ကိုင္တာလားလို႔ ေမးခ်င္တာလား။

အေလးအနက္ထား

ေမး။ ။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔လို႔ေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မူဝါဒလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ------။

ေျဖ။ ။ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္နဲ႔ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ ေနတယ္ဆိုတာကို ကြ်န္မအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္းျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဉာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ လည္းရွိ၊ စိတ္ေစတနာေကာင္းလည္းရွိတယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ယံုၾကည္သူေတြနဲ႔ ဒီေကာ္မရွင္နဲ႔ အႀကံေပး အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ကြ်န္မတို႔က အလြန္ကိုပဲ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း

ေမး။ ။ ရွင္းျပဖို႔ ခက္ခဲမယ္လို႔ ကြ်န္မသိေပမယ့္လည္း ေမးခ်င္တာက ဒုကၡသည္ေတြ ဌာေနျပန္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေမးခ်င္တာက ဒုကၡသည္ေတြ ဌာေနျပန္မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ အမွန္တကယ္ စတင္ႏိုင္မယ့္ အခ်ိန္ကို သိပါရေစ။

ေျဖ။ ။ ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာေရာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေပၚမွာပါ မွီတည္ေနပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လုပ္ၾကရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပါ။ ဒုကၡသည္ေတြကိုပံုစံေတြထုတ္ေပးတာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ျပန္လာဖို႔ဘယ္လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ သူတို႔ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု အသိေပးတာေတြမလုပ္ေသးသေရြ႕ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ အျမန္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ရွင္သိတဲ့အတိုင္း လူအခ်ိဳ႕ ျပန္လာခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းေတြအတိုင္းမဟုတ္ဘူး။ ျပန္လာသူအခ်ိဳ႕ကသူတို႔ အေနနဲ႔ ပံုစံေတြျဖည့္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကိုမသိတဲ့အေၾကာင္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း သြားရမယ္ဆိုတာကိုလည္း မသိေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္။

အျမစ္တြယ္ေန

ေမး။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပားအတြင္းမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ပဲ ေခၚေခၚ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္လို႔ပဲ ေခၚေခၚ၊ ဘဂၤါလီလို႔ပဲ ေခၚေခၚ၊ အေခၚခံရသူေတြအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ၊ မုန္းတီးမႈေတြနက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ေရာ၊ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ပါ အဲဒီလူေတြကို ဘယ္လိုသတင္းစကားမ်ား တစ္ဦးအေနနဲ႔ပါ အဲဒီလူေတြကို ဘယ္လိုသတင္းစကားမ်ားပါးခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္မတို႔ အစိုးရတာဝန္ယူခ်ိန္ကစလို႔ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကိုင္လာခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီလ အစကြ်န္မတို႔ အစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကြ်န္မတို႔ပထမဆံုးလုပ္တဲ့အလုပ္တစ္ခုက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ရွိေနတဲ့ ရန္လိုမုန္းတီးမႈ၊ မယံုၾကည္မႈေတြ၊ေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႔ အၿငိဳးအာဃာတေတြဟာ ဒီေဒသအတြင္းစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကင္းမဲ့တာ၊ လံုျခံဳမႈ အလြန္အမင္းအားနည္းတာေတြနဲ႔ ယွက္ႏႊယ္အျမစ္တြယ္ေနတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ကစလို႔ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကာလရွည္ေျဖရွင္းခ်က္ ရရွိႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ျပႆနာ သက္သက္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္လို႔ ႐ႈျမင္တယ္လို႔ဆိုပါရေစ။ ဒါေၾကာင့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္လို႔ ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ရာစုႏွစ္တစ္စုေက်ာ္သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ျဖစ္လာခဲ့တာကို လအနည္းငယ္အတြင္းကြ်န္မတို႔မေျဖရွင္းႏိုင္ပါဘူး။ ႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္အတြင္းလည္း ၿပီးစီးမွာ မဟုတ္ဘူး။ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ကိုင္ သြားရမယ့္ ကိစၥရပ္ပါ။ တျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြကို ရွင္ ေလ့လာၾကည့္ရင္ သိႏိုင္မွာပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအဓြန္႔ရွည္ တည္ၿမဲလာတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ ျပႆနာေတြရွိေနတာပါ။ အေရးႀကီးတာကေတာ့ မတူကြဲျပားတဲ့ အသိုက္အဝန္းေတြအားလံုးအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ၾကဖို႔၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၾကဖို႔ လိုအပ္ျခင္းပါပဲ။

ေမး ။ ။ သိပ္မၾကာေသးမီက ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Mr. Maruyama ကိုေမာင္ေတာနဲ႔ စစ္ေတြကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈဖို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕အခန္းက႑ကို ဘယ္ပံုဘယ္နည္း အကဲျဖတ္ သံုးသပ္လိုပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အလြန္အျပဳသေဘာေဆာင္စြာနဲ႔ လက္ေတြ႕က်က် အကူအညီေပးေနတဲ့ႏိုင္ငံကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ကူညီေပးတဲ့အတြက္ ကြ်န္မတို႔ေလးစားတန္ဖိုးထားပါတယ္။ ရခိုင္ေဒသအတြက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ အဲဒီမွာ ကြ်န္မတို႔ စီမံကိန္းေတြ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသလဲဆိုတာကို အေသအခ်ာ မ်က္ျမင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ဖို႔ မၾကာခဏသြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေအာင္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္ထားပါတယ္။

အစားထိုးလို႔မရႏိုင္

ေမး ။ ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ဟာ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ အနည္းငယ္ကြဲျပား ျခားနားမႈရွိတယ္လို႔ ယူဆပါသလား။

ေျဖ ။ ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီရဲ႕ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ဟာ တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာစီျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ဘံုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကိုကိုင္စြဲၾကသလို ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကေတာ့ တစ္သီးပုဂၢလ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ ကိုကိုင္စြဲၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မေတြးမိတာကေတာ့ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုတည္းကို တစ္ထပ္တည္း လက္ခံထားတဲ့ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံဆိုၿပီးမရွိႏိုင္ဘူးဆိုတာပါ။ ကြဲလြဲခ်က္အေသးအဖြဲဆိုတာ ရွိစၿမဲေပါ့။

ေမး။ ။ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ဆက္ဆံေရးရဲ႕ ထူးျခားခ်က္အျဖစ္ ဘယ္လိုယူဆပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ ဂ်ပန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္လို႔ကြ်န္မ မသတ္မွတ္ခ်င္ဘူး။ အဲဒီလိုသတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးဟာမေကာင္းဘူးလို႔ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေနလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူေတြအၾကား ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈနဲ႔ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ အေပၚ အေျခခံထားတဲ့ ဂ်ပန္နဲ႔ျမန္မာအၾကား ဆက္ဆံေရးခိုင္က်ည္မႈကို ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ အစဥ္အၿမဲ တန္ဖိုးထား တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ကြ်န္မအၿမဲေျပာေလ့ရွိတာက ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈဆိုတာျပည္သူေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူေတြအၾကား ရွိေနတဲ့ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈတို႔ကို ဘာအရာနဲ႔မွလည္း အစားထိုးလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ အစိုးရေတြေျပာင္းလဲသြားေပမယ့္ ျပည္သူ ဆိုတာ ထာဝရရွိေနပါတယ္။ ရွင္ေျပာဆိုေနတဲ့ ဂ်ပန္နဲ႔ထူးျခားတဲ့ဆက္ဆံေရးဆိုတာ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူေတြ အၾကား ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ နက္႐ိႈင္းစြာတည္ရွိျခင္းေၾကာင့္တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႔ ကြ်န္မယူဆ ပါတယ္။

ျပည္သူတိုင္းပါဝင္ဖို႔လို

ေမး ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆက္ပါရေစ။ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္တာဝန္ယူခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာမွာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ကိန္းဂဏန္းေတြကို ေျပာျပေပးပါဦး။

ေျဖ ။ ။ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္းေတြ၊ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ရွင္းျပဖို႔ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးေတာ့လည္း ကြ်န္မ မေတြးခဲ့ဘူး။ ‘‘လုပ္ငန္းစဥ္’’ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုပဲ ကြ်န္မျပန္ေျပာရလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတာ ၿပီးဆံုးျခင္းဆိုၿပီး မရွိႏိုင္ဘူး။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ထပ္တလဲလဲ ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာႀကီးေျပာင္းလဲမႈနဲ႔အတူ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြ ေပၚလာစၿမဲပဲ။ ရွင္ ေျပာတဲ့အတိုင္း စံဒီမိုကေရစီအတြက္ ပံုေသအတိုင္း ကြ်န္မတို႔မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘူး။ ဒီအရာဟာ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ေျပာင္းလဲေနတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မတို႔အတြက္ အေျခခံက်တဲ့ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ျပည္သူ ေတြ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ရာမွာ က်ရာအခန္းက႑ကေနၿပီး တစ္တပ္တစ္အား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၾကရမယ္ဆိုတာကို သိရွိထားၾကဖို႔ပါ။ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးဆိုတာအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ တာဝန္ဝတၲရားမွ်သာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္အတိုင္းဆိုရင္ ဒီအခ်က္ဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာေတာင္ သက္ေရာက္ေနပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီလိုလားတယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီဟာ ျပည္သူအေပၚ အေျခခံတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာင္ျမင္ေရးဆိုတာ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လက္ထဲမွာလံုးလံုးလ်ားလ်ားရွိတယ္လို႔ဆိုရင္ လံုးဝဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ျပည္သူတိုင္းပါဝင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီ လုပ္ငန္းစဥ္ မွာ ျပည္သူဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် ပါဝင္ေနတယ္၊ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ျပည္သူေတြက ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေနတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္ဆိုၿပီး ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ တြက္ခ်က္ဖို႔ေတာ့ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ရင္ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ မဲဆႏၵရွင္ေတြ မဲ႐ံုေတြဆီကိုသြားခဲ့ၾကတဲ့ အခ်ိဳးအစားကေတာ့ ေကာင္းမြန္တယ္ဆိုတာ ျပန္ေျပာင္းသိႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ ပညာေရးနိမ့္က်ခဲ့ၿပီး ယခုထက္တိုင္ေအာင္လည္း ပညာေရး နိမ့္က်မႈကို ခံစားေနၾကရတုန္းပါပဲ။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာလည္း သာမန္လမ္းမ်ိဳးေတြေတာင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ နိမ့္က်ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုရဲ႕ႏိုင္ငံသားမ်ား အျဖစ္ သူတို႔ရဲ႕တာဝန္ဝတၲရားေက်ပြန္ဖို႔ မဲ႐ံုေတြဆီကိုသြားခဲ့တဲ့ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားခဲ့တာ ကေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္လို႔ ကြ်န္မထင္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္မဟုတ္ေသးပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားစြာျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပဲ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့လို႔ပါပဲ။

ဒါေပမယ့္လည္း ဒီမိုကေရစီ ရၿပီးတဲ့အဆင့္နဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ဒီရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္လို႔ေတာ့ ကြ်န္မ မထင္ဘူး။ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ျပည္သူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အေျခအေနနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ အေၾကာက္ တရားေတြ ပိုနည္းသြားတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အတိတ္ကာလနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္သူတို႔ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕ကိုေရာ အစိုးရနဲ႔ပတ္သက္ေနသူေတြကိုပါ ယခင္ကထက္ပိုၿပီးပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္လာႏိုင္ၾကတယ္ဆိုတာ ရွင္ သတိျပဳမိလိမ့္မယ္လို႔ကြ်န္မ ထင္ျမင္မိတယ္။ ဒီမိုကေရစီလြတ္လပ္ခြင့္ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီဆိုတာကိုဒီအခ်က္က ေဖာ္ၫႊန္း ေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ လြတ္လပ္မႈဆိုတာ တာဝန္ယူမႈနဲ႔ဒြန္တြဲေနတယ္ဆိုတာကို ကြ်န္မတို႔အားလံုး သိရွိနားလည္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ တာဝန္ယူမႈေတြ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာ အထိ တိုးတက္လာၿပီဆိုတာကို ကြ်န္မတို႔ အေသအခ်ာ သိေအာင္လုပ္ဖို႔လိုပါေသးတယ္။

တာဝန္ယူမႈရွိၾကဖို႔

ေမး ။ ။ဒီမိုကေရစီဟာ ျပည္သူအေပၚ အေျချပဳတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း ျပည္သူေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္ေတြဟာလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီလို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါသလား။

ေျဖ ။ ။ အေစာပိုင္း ကြ်န္မေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း ျပည္သူေတြဟာ အေၾကာက္တရားပိုေလ်ာ့နည္းသြားၿပီ။ ဒါကို ေထာက္ခ်င့္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္ေျပာင္းလဲေနတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။ ကြ်န္မတို႔အစိုးရဟာ တာဝန္ယူမႈ ဆိုတာကို အႀကိမ္ႀကိမ္သံုးစြဲခဲ့ၿပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ တာဝန္ယူမႈရွိၾကဖို႔ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ကြ်န္မတို႔ ထပ္တလဲလဲ ေျပာေနမွာပါ။ ကြ်န္မတို႔အစိုးရဟာ ‘‘တာဝန္ယူမႈ’’ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို မၾကာခဏ သံုးစြဲေလ့ရွိတယ္။ ဒီလိုသံုးစြဲရတာဟာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ကြ်န္မ ထင္ျမင္မိပါတယ္။

ေမး ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝမရေသးဘူးလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာတပ္မေတာ္ရဲ႕ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေနဆဲျဖစ္လို႔။ ရခိုင္ျပႆနာ ဒါမွမဟုတ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔လို ႀကီးက်ယ္လွတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွာ ဒီအခ်က္က အတားအဆီး ပိုၿပီးျဖစ္ေစပါသလား။

ေျဖ ။ ။ ကြ်န္မတို႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွာဘူးေလးရာဖ႐ံုဆင့္ ဆိုတာမ်ိဳးလို႔ပဲ ေျပာပါရေစ။ ရွင္ ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္းကြ်န္မရွင္းျပခဲ့သလို ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံဟာ တင္းျပည့္ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဟာ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အဝ မဆန္ေသးတာေၾကာင့္ပါ။

လမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္

ေမး ။ ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔မွာ ခိုင္မာတဲ့တိုးတက္မႈေတြကိုကြ်န္မတို႔ မေတြ႕ျမင္ရေသးပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ဆိုတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေစဖို႔ လမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္ရပ္ ရွိပါသလား။

ေျဖ ။ ။ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ လမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္ ေသခ်ာေပါက္ ရွိပါတယ္။ျပည္သူကိုေတာ့ ခ်မျပပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလႊတ္ေတာ္မွာ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းမွတစ္ဆင့္ တရားဥပေဒမူေဘာင္ အတြင္းကေန ျပင္ဆင္ခ်က္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္မတို႔ လိုလားတယ္ဆိုတာ သိသာထင္ရွားစြာ ျပသခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီယႏၱရား လည္ပတ္ေရးအတြက္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ အေျခခံမူေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္မတို႔လိုလားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ပကတိအေျခအေနကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ဒါမွမဟုတ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဩဇာေၾကာင့္ ထိ္န္းေက်ာင္းဖို႔ ရံဖန္ရံခါ အခက္အခဲ ေတြ႕ရပါသလား။

ေျဖ ။ ။ ရွင္ ဆိုလိုခ်င္တာကို ကြ်န္မ နားမလည္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အေပၚ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အင္အားေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္လို႔ေတာ့ ကြ်န္မ မထင္ဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရအဖြဲ႕ဟာ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားခြင့္ မရွိဘူး ဆိုတာကို ကြ်န္မလည္းသိတယ္၊ ရွင္သိမယ္လို႔လည္းထင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တင္းျပည့္ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ရပ္က်င့္သံုးႏိုင္တဲ့ အလံုးစံုထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ိဳး ကြ်န္မတို႔မွာ မရွိပါဘူး။

တရားစီရင္ေရးအပိုင္း

ေမး။ ။ မၾကာေသးမီက ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး သတင္းရယူေနတုန္း႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး အဖမ္းခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းနဲ႔အညီ ေလ်ာ္ကန္မႈ မရွိဘူး ဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေဝဖန္ၾကပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာလူ႔အခြင့္အေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းယူဖို႔လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္ မွာ သတင္းေထာက္ေတြ အဖမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေဝဖန္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ ေျပာခ်င္ပါသလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီဟာ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက ယံုၾကည္ယူဆတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားေနပါသလား။

ေျဖ ။ ။ ရခိုင္အေရးသတင္းယူမႈအတြက္ သူတို႔အဖမ္းခံခဲ့ၾကရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒကို သူတို႔ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တာေၾကာင့္အဖမ္းခံခဲ့ၾကရတာပါ။ ဘယ္သူမဆို တရား႐ံုးေတာ္ရဲ႕ ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈေတြကို လြတ္လပ္စြာ ရယူႏိုင္တယ္ဆိုတာ ရွင္သိလိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္မထင္တယ္။ ဒါေတြအားလံုးဟာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ သြားေနတာပါ။ NHK သတင္းေထာက္အေနနဲ႔ တရား႐ံုးေတာ္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ေတြကိုပံုမွန္တက္ေရာက္ သတင္းရယူေနတယ္မဟုတ္ဘူးလား။ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အတိုင္း ကြ်န္မတို႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ကေတာ့အေရးႀကီးလွပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အဖမ္းခံခဲ့ၾကရတယ္။ သူတို႔ အျပစ္ရွိတယ္၊ မရွိဘူးဆိုတာကို ေလာေလာဆယ္ ကြ်န္မတို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒါကေတာ့ တရားစီရင္ေရး အပိုင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းကပဲ ဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။ ရခိုင္အေရး သတင္းရရွိဖို႔လုပ္ေဆာင္ေနတာေၾကာင့္ သူတို႔အဖမ္းခံရတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေမး ။ ။ ဒီကိစၥသတင္းရရွိဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာေၾကာင့္ အဖမ္းခံရတာမဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔သတင္းယူေနတုန္း ...။

ေျဖ ။ ။ အျခားကိစၥေတြလည္း ပါပါတယ္။ တရား႐ံုးေတာ္ရဲ႕ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈေတြအတိုင္း ရွင္ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္၊ ကြ်န္မထင္တယ္ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ တျခားကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္ ဆိုတာကို ရွင္နားလည္ပါလိမ့္မယ္။

ေမး။ ။ အဲဒီသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေတာင္းဆိုေနပါ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းရဲ႕ အသံေတြကို ဘယ္လို ႐ႈျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္မေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ သြားေနၿပီးမည္သူမဆို တရား႐ံုးေတာ္ရဲ႕ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈေတြကို လြတ္လပ္စြာရယူႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ တရားမွ်တမႈ ရွိ၊ မရွိ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ညီ၊ မညီေစာင့္ၾကည့္ရပါလိမ့္မယ္။

ေမး။ ။ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္လာဖို႔၊ အထူးသျဖင့္စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ ေကာင္းမြန္လာဖို႔အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအခန္းက႑မ်ဳ ိး ကေနရပ္တည္ သင့္တယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ နားလည္မႈရွိၿပီး ထာဝရမိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္မယ့္ အခန္းက႑မ်ိဳးကို ကြ်န္မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေမး။ ။ဂ်ပန္ကုမၸဏီအမ်ားအျပားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္ဖို႔ ဆႏၵရွိေနၾကၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အထူးသျဖင့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုမ်ိဳး အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ရပ္ မ်ိဳးကို ကြ်န္မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ႏိုင္ပါ့မလား။

ေျဖ။ ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကြ်န္မတို႔ ဘာလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို သူတို႔ေလ့လာသင့္တယ္။သိသာေသာ တိုးတက္မႈေတြ ကြ်န္မတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကိုသူတို႔ေတြ႕ျမင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္မထင္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလမွာကြ်န္မတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး လိုအပ္ခ်က္ ေတြထက္ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြအေပၚ ကြ်န္မတို႔ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ရွင္သိေစခ်င္ပါတယ္။ 

ဆိုလိုတာကေတာ့ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြထက္ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေဒသေတြမွာ လမ္းေတြေဖာက္ေပးဖို႔၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးဖို႔ဆိုတာကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ကြ်န္မတို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အခုအခ်ိန္ထိ ပထမဦးစားေပးလုပ္ငန္းကို ကြ်န္မတို႔လိုသေလာက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္လို႔ ယခုအခါမွာ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးေက်းဇူး ပိုမိုရရွိႏိုင္တဲ့က႑ေတြကို ကြ်န္မတို႔ အာ႐ံုစိုက္ေနပါတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာနဲ႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံတို႔ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ပံ့ပိုး လိမ့္မယ္ လို႔ ယံုၾကည္ယူဆပါသလား။

ေျဖ။ ။ ဒါကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္သာမက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္လည္း ပံ့ပိုးပါလိမ့္မယ္။

ေမး။ ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေရာ။

ေျဖ။ ။ နည္းမွန္လမ္းမွန္ လုပ္ေဆာင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ ပံ့ပိုးမႈ ျဖစ္လာမွာေပါ့။ ကြ်န္မေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း ကြ်န္မတို႔မွ်မွ်တတျဖစ္သင့္တယ္။ ကြ်န္မတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံဟာ တစ္ႏိုင္ငံစီရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ နဲ႔အက်ိဳးစီးပြားေတြကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ၾကည့္ရမွာပါ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ပဲ တစ္ဖက္သတ္ ၾကည့္လို႔ေတာ့မရဘူး။ ။


Share it:

Life

LocalNews

News

Political

Regional

Post A Comment:

0 comments: