နိုင္ငံေရး၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်ိဳးက် ပါဝင္မႈ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္မခံ

Share it:

မိုးမိုး

နိုင္ငံေရး က႑၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်ိဳးက် ပါဝင္မႈ စနစ္အရ ထည့္သြင္းျခင္းထက္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းရန္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လိုလားသည္ဟု ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လ ၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၏ ပထမ အႀကိမ္ နိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား စုံညီေတ့ြဆုံပြဲ အခမ္းအနားအၿပီ္း ၎က ယင္းသို႔ သတင္း မီဒီယာမ်ားကို ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာ ေမဝင္းျမင့္က “ကိုတာ စနစ္ကို အန္တီတို႔ လက္မခံဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လည္း လက္မခံဘူး။ ပထမဆုံးေန႕က အန္တီတို႔ကို ေခၚေတြ႕တယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကြၽမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးေတြ (Skill) ျမႇင့္ေပးပါတဲ့။ ဒီ ကိုတာကို မေျပာပါနဲ႕တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ skill ျမင့္သြားရင္ ၃၀ ႏႈန္း မဟုတ္ဘူး။ ၆၀ လည္း ယူမွာပဲ” ဟု ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈႏႈန္းမွာ မျပည့္မီေသးေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္းစားမႈ ရွိလာၿပီး ထူးခြၽန္ထက္ျမက္စြာ ေဆာင္႐ြက္လာ နိုင္ပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း သာမက ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိလည္း လက္ခံသြားမည္ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

နိုင္ငံအတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိသည့္အတြက္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ျဖစ္လာရေၾကာင္း ယင္းစစ္ေဘးေရွာင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား အမ်ားဆုံးပါရွိေနၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ရသည့္ ဒုကၡကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အသိဆုံးျဖစ္သည့္ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး၏ ခံစားခ်က္ကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးမွသာလွ်င္ ျပည့္စုံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္မည္ ဟု ေဒါက္တာ ေမဝင္းျမင့္ ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္၍ ယခု က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသမီး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား စုံညီေတ့ြဆုံပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ေနရာ အခက္ အခဲေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ မွ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုသာ ဖိတ္ၾကားနိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည့္ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားတြင္မူ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာမွ အမ်ိဳးသမီး ေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသမီး အခြင့္ေရး လုပ္ရွားသူ ေဒၚနန္းျဖဴျဖဴလင္းက “ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ လက္ထဲကို ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ နိုင္ငံေရး က႑ အျပင္ က်ားမ တန္းတူ ညီမွ်ေရး မူဝါဒကို အေလးေပးၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးနိုင္ၾကမယ္ ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႕ ဘာဆိုင္လို႔လဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေမးေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ ဘူး” ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ေဒါက္တာ ေမဝင္းျမင့္က နီေပါနိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အတြင္း အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈကို ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္မူ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈကို နီေပါ နိုင္ငံကဲ့သို႔ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဥပမာေပး၍ ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ၈၉ ဦး အထိ ပါဝင္ ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီး ဗဟို လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚဝင္းဝင္းႏြယ္ က “အားလုံး သိတာက ဗဟိုနဲ႕ ဆက္သြယ္ပါ ဆိုတာ ေလာက္ပဲသိၾကတာေပါ့။ တဦးခ်င္း၊ တဖြဲ႕ခ်င္းကို လိုက္ေမးလိုက္ၾကည့္ ဗဟိုနဲ႕ ဆက္သြယ္တဲ့သူ ခ်က္ခ်င္း အေျဖမရွိဘူး။ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ ေပးမယ္ ကူးတယ္။ တကယ္တမ္း ဆက္သြယ္ေတာ့လည္း လူႀကီး တေယာက္နဲ႕ ဆက္သြယ္ဖို႔ ဆိုတာ မလြယ္ဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါပြဲ၌ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း ယခင္က မသိသည့္ အခ်က္မ်ားကို သိရွိရေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီဝင္ခ်င္း တဦးႏွင့္ တဦး ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အတြက္ မွ်ေဝရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႕၍ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အသိပညာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ဖလွယ္နိုင္ ေၾကာင္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလဒ္ကို ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ားပိုင္ ေငြေၾကးကို အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ့္တက္လမ္း အတြက္ အခ်င္း ခ်င္း နင္း၍တက္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးကို လုံးဝ လက္မခံသည့္ အတြက္ ယင္း ၂ ခ်က္မွာ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေနျဖင့္ လုံးဝ ခြင့္မလႊတ္သည့္ အခ်က္လည္း ျဖစ္သည္ ဟု ေဒါက္တာ ေမဝင္းျမင့္ က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား စုံညီေတြ႕ဆုံပြဲကို ဇြန္လ ၃၀ ရက္မွ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ အထိ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ကာ ဖြင့္ပြဲ ေန႕၌ သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚစုစုလြင္၊ ပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ၃ ရက္တာ ကာလအတြင္း ပါတီ၏ ဘ႑ာေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ဥပေဒ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ျပည္ နယ္ႏွင့္ တိုင္း အသီးသီးမွ စာတမ္းမ်ား ေမးခြန္းမ်ား ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည့္ က႑မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Share it:

Article

Daw Aung San Suu Kyi

Human Right

Myanmar

Opinion

Political

Quota

Women

Post A Comment:

0 comments: