ရြာျပင္မွ အေတြးမ်ား

Share it:


Father of the Nation

Father of the nation လုုိ႔ ေျပာၾကတဲ႔ျမင္႔ျမတ္တဲ႔ ဂုုဏ္ပုုဒ္ဟာ ကုုိယ္႔ဘာသာကုုိယ္ ေပးလုုိ႕ရတဲ႔ ဂုုဏ္ပုုဒ္မဟုုတ္သလုုိ ကုုိယ္႔ တပည္႔လက္ေအာက္ငယ္သား ကုုိယ္႔ကုုိ ၾကည္ညိုုေလးစားသူ ေထာက္ခံသူေတြကေပးလုုိ႔ရတဲ႔ ဂုုဏ္ပုုဒ္လည္းမဟုုတ္ဘူး။

တရုုတ္ျပည္က မန္ခ်ဴး ခ်င္မင္းဆက္ကုုိ ျဖဳတ္ခ်ျပီး သမၼတႏုုိင္ငံထူေထာင္ႏုုိင္ခဲ႔တဲ႔ ဟန္တရုုတ္ေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးကုုိ ဦးေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္ ဟာ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ ယာယီ သမၼတအျဖစ္သာ ေနခဲ႔ျပီး စစ္ဘုုရင္ေတြ ၾကီးစုုိးေနတဲ႔ တရုုတ္ျပည္မျပဳိကြဲေရးအတြက္ သူ႔ကုုိ ေထာက္ခံသူအမ်ားအျပားက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ေနတဲ႔ၾကားက သမၼတရာထူးကုုိ စြန္႔ လႊတ္ျပီး ခ်င္မင္းဆက္က ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ယြမ္ရွိကုုိင္ ကုုိ သမၼတအျဖစ္ လႊဲေပးခဲ႔တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕က သူ႔ကုုိ သမၼတမလုုပ္ရဲတဲ႔လူ စစ္ဘုုရင္ေတြကိုု ရင္မဆုုိင္ရဲတဲ႔လူ သတၱိနဲ႔တဲ႔လူအျဖစ္ ေ၀ဖန္ၾကေပမဲ႔ သူ႔ရဲ႕ စြန္႔လႊတ္ရဲတဲ႔ သတၱိ နဲ႔ ၾကီးမားတဲ႔ အေမ်ွာ္အျမင္ ဟာ တရုုတ္ႏုုိင္ငံကုုိ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျပဳိကြဲထြက္မဲ႔ အႏၱရာယ္က ေရွာင္ႏုုိင္ခဲ႔ျပီး သူ႔ကုုိ ယေန႔အထိ မန္ခ်ဴးပေဒသရာဇ္စနစ္ကုုိ တုုိက္ထုုတ္ေပးခဲ႔တဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ တရုုတ္သမၼတ ႏုုိင္ငံရဲ႕ ဖခင္ Father of the Nation အျဖစ္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိ သတ္မွတ္ ဂုုဏ္ျပဳခဲ႔ၾကတာ ဒီေန႔အထိပဲ။ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာလည္း နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္ကုုိ တုုိက္ထုုတ္၊ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ကုုိ ေတာ္လွန္ျပီး ျမန္မာျပည္ကုုိ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ေဆာင္ရြက္ ျပီး အသက္ပါေပးဆပ္ခဲ႔လုုိ႕ လြြတ္လပ္ေရးရဲ႔ ပိသုုကာ၊ အာဇာနည္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး၊ ဖခင္ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ Father of the Nation အျဖစ္ ျပည္သူလူထုုတစ္ရပ္လုုံးက လက္ခံခဲ႔ၾက သလုုိ ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္ အဆက္ဆက္ ျမန္မာျပည္တည္ရွိေနသ၍ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ Father of the Nation ဂုုဏ္ပုုဒ္ဟာ တည္ရွိေနမွာျဖစ္ျပီး ဘယ္သူဖ်က္ဖ်က္ ဖ်က္လုုိ႔မရတဲ႔ ထာ၀ရ အမ်ဳးိသားေခါင္းေဆာင္ Eternal National Hero ျဖစ္ေနမွာမုုိ႕ ဖ်က္ဆီးဖုုိ႕ ၾကိဳးစားတဲ႔လူသာ ပ်က္စီးသြားရမွာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ အေရးၾကီးတာက အဲဒီ ထာ၀ရ အမ်ဳးိသားေခါင္းေဆာင္ဆုုိတဲ႔ ဂုုဏ္ပုုဒ္ဟာ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ သမုုိင္းနဲ႔ ရွိခဲ႔တဲ႔ အေမွ်ာ္အျမင္ ႏုုိင္ငံအတြက္ ထားခဲ႔တဲ႔ ေစတနာ ေပးဆပ္မႈေတြမွာသာ မူတည္ျပီး ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ကုုိ အမွတ္တရ ထုုလုုပ္ၾကတဲ႔ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ေတြမွာ မရွိဘူးဆုုိတာပါပဲ။ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ေတြမရွိလဲ႔ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ သမုုိင္းကုုိေတာ႔ ဘယ္သူမွ ဖ်က္လုုိ႔မရဘူးဆုုိတာကေတာ႔ ေသခ်ာတယ္။

ဒီေနရာမွာ Father of the Nation ဘ၀က ေၾကးရုုပ္ေတြနဲ႔ ဂုုဏ္ျပဳခံရျပီး ေနာက္သူလဲ မရွိေရာ ဖ်က္ဆီးခံရတဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေၾကာင္းလဲ ေျပာခ်င္တယ္။ လီနင္ဟာ ရုုရွားရဲ႔ ပစၥညး္မဲ႔ အလုုပ္သမားေတာ္လွန္ေရးကုုိ ေျပာင္ေျပာင္ေျမာက္ေျမာက္ ဦးေဆာင္ျပီး ဇာဘုုရင္ကုုိ ျဖဳတ္ခ်တယ္။ ဆုုိဗီယက္ရုုရွားရဲ႕ National Hero ျဖစ္ခဲ႔သလုုိ ကြန္ျမဴနစ္ ကမၻာရဲ႕ ဘုုရားတစ္ဆူျဖစ္လာခဲ႔တယ္။ မာ့ခ္စ္လီနင္ ၀ါဒနဲ႔ သူ႔ကုုိ ၾကည္ညုုိသူေတြဟာ ကမၻာတစ္ျခမ္းစာေလာက္ ရွိတယ္လုုိ႔ ေျပာလုုိ႔ရတယ္။ သူေသျပီးတဲ႔ေနာက္ လီနင္ ေက်ာက္ရုုပ္ ေၾကးရုုပ္ေတြ စုုိက္ထူၾကတယ္။ သူ႔ သခ်ိဳ ၤင္းကလည္း ေမာ္စကုုိ မွာ တစ္ခန္းတစ္နားပဲ။ လီနင္ေသျပိးေနာက္ ကုုိယ္ဖါသာကုုိ Father of the Nation လုုပ္ခ်င္တဲ႔ လူတစ္ေယာက္လဲ ေပၚလာခဲ႔တယ္ သူ႕က ေတာ႔ ဆုုိဗီယက္ယူနီယံရဲ႕ ပေထြးလုုိ႕ ေခၚရမဲ႔ စတာလင္ပဲ သူ႕လက္ထက္မွာ ဒုုတိယကမၻာစစ္နဲ႔အတူ လီနင္လဲနဲနဲ မွိန္သြားတယ္ မာခ္စ္ လီနင္ ၀ါဒကေန စတာလင္ ၀ါဒကုုိ ထူေထာင္ျပီး လက္ယာအာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ဖိနွိပ္အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔တယ္။ ပုုဂၢိဳလ္ေရး ကုုိးကြယ္မွဳကုုိ အထူးအားေပးထူေထာင္ေစတာေၾကာင္႔ စတာလင္ ဓါတ္ပုုံနဲ႕ ပုုိစတာအၾကီးၾကီးေတြ စတာလင္ ရုုပ္ထုုေတြ သူသက္ရွိထင္ရွားရွိေနစဥ္မွာပဲ မ်ားစြာ တည္ေဆာက္ခဲ႔ၾကတယ္။သူေသတဲ႔အခါ လီနင္ သခ်ိဳ ၤင္းမွာ ေဆးစိပ္ရုုပ္ကလာပ္ကုုိ ေဘးခ်င္းယွဥ္ျပီးထားခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာစင္ကုုိ ရွဳးဖိနပ္နဲ႕ ခၽြတ္ျပီး ေခါက္ရဲတဲ႔ နီကိတာ ခရုုရွက္ တက္လာတဲ႔အခါၾကေတာ႔ စတာလင္၀ါဒကုုိ တုုိက္ဖ်က္ဖုုိ႕ လုုပ္တယ္ စတာလင္ ရုုပ္ထုုေတြေညာင္းရသလုုိ စတာလင္ အေလာင္းလဲ ကရင္မလင္ အုုတ္နံရံေဘးက သခ်ိဳ ၤင္း ေျမၾကီးထဲ ေျပာင္းရေတာ႔တယ္။ သူ႔ေၾကာင္႔ ရုုရွားလူထုုမ်ားစြာ အသတ္ခံခဲ႔ရတယ္လုုိ႕ ခရုုရွက္ကုုိယ္တုုိင္ ဆုုိဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၂၀ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမွာ ေျပာခဲ႔တဲ႔အထိပဲ။ စတာလင္ရဲ႕ ရုုပ္ကလာပ္ကုုိ လီနင္သခ်ိဳ ၤင္းက ေပ ၃၀၀ ေလာက္ေ၀းတဲ႔ သာမန္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျမဳပ္ႏွံတဲ႔ သခ်ိဳ ၤင္းက သူ႔ အုုတ္ဂူအမွတ္အသား ေက်ာက္တုုံးနက္မွာ ေရးထုုိးတားတဲ႔ စာက ရွင္းရွင္းပဲ ဘာမွ မပါဘူး “ J. V. Stalin” တဲ႔ သူသိပ္ျဖစ္ခ်င္တဲ႔ Father of the People ဆုုိတဲ႔ ဂုုဏ္ပုုဒ္ လုုံး၀မပါ သလုုိ အဲဒီတုုန္းက ရုုရွားလူထုုကေရာ ဒီေန႔ ရုုရွားလူထုုကပါ စတာလင္ကုုိ Father of the People အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳတာေသခ်ာတယ္။


ဒါေပမဲ႔ ဒီတုုံးက ေဘးမဲ႔ေပးခံရတဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး လီနင္ရုုပ္ထုုေတြလဲ ဒီ၀ဋ္က လြတ္လားဆုုိေတာ႔ မလြတ္ဘူး ေနာင္ႏွစ္ ေလးဆယ္ေလာက္ၾကာတဲ႔ ၁၉ ၉ ၁ မွာ ႏုုိဗယ္ဆုုရွင္ ဂုုိဘာေခ်ာ႕ ရဲ႕ ဂလစ္စေနာ႔ေတြ ပယ္ရီစတြိဳက္ကာ လႈပ္ရွားမႈေတြေနာက္ဆက္တြဲ ဆုုိဗီယက္ယူနီယံျပဳိကြဲတဲ႔အခါ လီနင္ရုုပ္ထုုၾကီးေတြ ေျမေပၚမွာ လွဲေလ်ာင္းၾကရတယ္ ဒါနဲ႕အတူပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ စိန္႔ပီတာစဘတ္ကေန လီနင္ဂရက္ျဖစ္ခဲ႔ရတဲ႔ ရုုရွားအေနာက္ပုုိင္းက ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕လဲ စိန္႔ပီတာစဘတ္ ျပန္ျဖစ္ခဲ႔တယ္။ စတာလင္႔ နာမည္ကုုိ ဂုုဏ္ျပဳျပီးေျပာင္းခဲ႔တဲ႔ စတာလင္ ဂရက္ကေတာ႔ မူလနာမည္ ေဗာ္လ္ဂုုိဂရက္ ကုုိ ၁၉၆၁ ထဲက ေျပာငး္ခဲ႔ရျပီးျပီ။


ဟုုိတုုန္းကတရုုတ္ ျပည္သူလူထုုက ဥကၠဌၾကီးေမာ္လုုိ႔ တစ္ေလးတစ္စားေခၚရတဲ႔ ေမာ္စီတုုန္းလဲ ဒီလုုိပဲ ေမာ္စီတုုန္းဟာ ယေန႔ ကြန္ျမဴနစ္တရုုပ္ျပည္ရဲ႕ Father of the Nation အျဖစ္ သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္ ကုုိယ္႔ဘာသာေရာ ေထာက္ခံသူေတြက ေျမွာက္ျပီးေတာ႔ေရာ ခံယူတဲ႔လူပဲ သူသက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္မွာပဲ ေမာ္စီတုုန္း ေက်ာက္ရုုပ္ထုုၾကီးေတြ စုုိက္ထူ ရုုပ္ပုုံပုုိစတာ ေတြ စုုိက္ထူ ယုုံမက ထုုိစဥ္က ကြန္ျမဴနစ္တရုုတ္ျပည္ကလူေတြဟာ ေမာ္စီတုုန္း အေတြးအေခၚေတြ စုုျပိီး ပုုံနွိပ္ထားတဲ႔ စာအုုပ္နီကေလးကုုိ လူတုုိင္း အိပ္ထဲထည္႔ထားရတယ္ အဲဒီ စာအုုပ္နီနဲ႔ ေမာ္စီတုုန္းကုုိ ပုုဂၢိဳလ္ေရးကိုုးကြယ္မႈကုုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တဲ႔ လူက တရုုတ္တပ္နီရဲ႕ အေတာ္ဆုုံးမဟာဗ်ဴဟာသမားလုုိ႔ ေျပာၾကတဲ႔ လင္ေျပာင္ပဲ။ ေမာ္စီတုုံးက သူ႔ကုုိ ဆက္ခံမဲ႔လူလုုိ႔ ထုုတ္ေျပာရေအာင္ လင္ေျပာင္က ေမာ္စီတုုန္း နဲ႔အနီးကပ္ ျဖစ္ခဲ႔တယ္။ ေမာ္စီတုုန္းေျပာသမွ် အလြတ္ရတဲ႔လူလုုိ႔ ေတာင္တင္စားၾကတယ္ ဒီလုုိလူက ေနာက္ေတာ႔ အာဏာကစားပြဲမွာ ေမာ္စီတုုန္းက ျဖဳတ္မပစ္ခင္ တစ္မိသားစုုလုုံး ေလယာဥ္နဲ႔ ေျပးတာမွာ မြန္ဂုုိလီးယားမွာ ေလယာဥ္ပ်က္က်ျပီးေသတယ္။ လင္ေျပာင္ေသျပီးမွ လင္ေျပာင္ ေျပာသမ်ွ မွတ္ထားတဲ႔ လင္ေျပာင္႔မိန္းမ ယီက်န္း မွတ္ထားတဲ႔ မွတ္စုုတုုိကေလးကုုိ ရွာေတြ႕ျပီးအဲဒီမွာပါတဲဲ့..

“ ေမာ္ဟာ ဘယ္သူ႔ကုုိမွ ကုုိးကြယ္သူမဟုုတ္ဘူး သူ႔ကုုိယ္သူပဲ ကုုိးကြယ္သူျဖစ္ျပီး သူ႔ကုုိယ္သူပဲ မ်က္ေစ႔မွိတ္ယုုံၾကည္သူျဖစ္တယ္။ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္သမွ်ဟာ သူလုုပ္တာျဖစ္ေစခ်င္ျပီး မွားယြင္းမႈတုုိင္းကုုိ သူမ်ားလုုပ္တာျဖစ္ေစခ်င္သူျဖစ္တယ္“


ဆုုိတဲ႔ ေမာ္စီတုုန္းကုုိ လင္ေျပာင္ရဲ႔ ေ၀ဖန္ခ်က္ဟာ ထင္ရွားတယ္ ေမာ္စီတုုန္းကုုိ ပုုဂၢိဳလ္ေရးကုုိးကြယ္မႈ ဟာ သူ႔ကုုိ ဘုုရားတစ္ဆူအျဖစ္ ယုုံမွားၾကသည္အထိ ျပင္းထန္ခဲ႔တယ္။ သူ႔ရဲ႕ စာအုုပ္နီနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးဟာ ျမန္မာျပည္ထဲအထိေရာက္ခဲ႔ျပီး တရုုတ္ဗမာ အေရးအခင္းေတြျဖစ္ရသလုုိ တရုုတ္ အေထာက္အပံ႔နဲ႔ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပ ကုုိဖန္တီးေစခဲ႔ျပီး ၁၉ ၇၀ ခုုႏွစ္ေတြကေန ၁၉ ၈၀ ႏွစ္ေတြအထိ ေသြးေခ်ာင္းစီးတုုိက္ပြဲေတြျဖစ္ေစခဲ႔တာ ျမန္မာ႔သမုုိင္းမွာ ျငင္းလုုိ႔မရဘူး ပုုဂၢိဳလ္ေရးကုုိးကြယ္မႈနဲ႕အတူ ေမာ္စီတုုန္း ရုုပ္ထုုေတြ ပုုံတူပုုိစတာပန္းခ်ီကားၾကီးေတြေပၚလာခဲ႔တယ္ ။ သူေသေတာ႔ လီနင္လုုိပဲ ရင္ျပင္နီမွာ သူ႔ရုုပ္ကလာပ္ကုုိ ေဆးစိမ္ျပီး သခ်ိ ၤဳင္းလုုပ္ထားတယ္။ ေမာ္စီတုုန္း ရဲ႕ Father of the Nation ဂုုဏ္ပုုဒ္က ကြန္ျမဴနစ္ တရုုတ္ျပည္အတြက္မွန္ေပမဲ႔ ေမာ္စီတုုန္းေခတ္လြန္ ေစ်းးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ တရုုတ္ျပည္မွာ ေတာ႔ နဲနဲ ေမွးမွိန္သြားတယ္ သူ႔ရုုပ္ပုုံေတြခ်ိတ္ထားဆဲ၊ သူ႔ရုုပ္ထုုေတြ ရပ္တည္ဆဲ၊ လူထုုကေတာ႔ ေမာ္ လုုိ႔ ေျပာၾကတုန္းေပမဲ႔႔ အသံနဲနဲ တုုိးသြားျပီ ။ ေမာ္စီတုုန္းေသျပိီးမွ ေၾကာင္ ျဖဴျဖဴ မဲမဲ ၾကြက္ခုုတ္ဖုုိ႔ အဓိက လုုိ႔ေျပာျပီး ယေန႔ ထိပ္တန္းျဖစ္လာတဲ႔ တရုုတ္ျပည္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးခဲ႔တဲ႔ တိန္႔ေရွာက္ပင္ က ပုုိစတာေတြ ရုုပ္ထုုေတြ မလုုပ္ပဲ လူထုု႔ ရင္ထဲ ေရာက္သြားလုုိ႔ပဲ ပီကင္းက စြန္႔ပယ္နန္းေတာ္ အုုတ္တံတုုိင္းနီမွာ ေမာ္စီတုုန္းရုုပ္ပုုံကားခ်ပ္ၾကီးကုုိ ဒီေန႔ အထိေတြ႕ရမွာျဖစ္ေပမဲ႔ တိန္႔ရ႕ဲ ရုုပ္ပုုံကေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ရွာယူရလိမ္႔မယ္ ေသခ်ာတာကေတာ႔ တံတုုိင္းနီက ေမာ္ရဲ႕ ပုုံက တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ လီနင္လုုိ ျဖတ္ခ်ခံႏုုိင္ေပမဲ႔ တရုုတ္ျပည္ကုုိ ေခတ္မီဖြံ႕ျဖဳိးေအာင္ ဦးေဆာင္ေပးခဲ႔တဲ႔ တိန္႔ရဲ႕ သမုုိင္းကေတာ႔ ရုုပ္တုုေတြ မေဆာက္ေပတဲ႔ ဘယ္ေတာ႔မွ ပ်က္သြားမွာမဟုုတ္ဘူး။ သူက အမည္အတပ္မခံတဲ့ Father of the Nation ျဖစ္လာလို႔ပဲ။

လီကြမ္းယူနဲ႔ စကၤာပူလည္း ဒီလုုိပဲ လီကြမ္းယူေၾကာင္႔ စကၤာပူ တုုိးတက္လာတာ ေသးငယ္ေပမဲ႔ ကမၻာ ထိပ္တန္းႏုုိင္ငံတစ္ခုုျဖစ္လာတာ ကုုိ ဘယ္သူမွ ျငင္းလုုိ႔မရဘူး။ ဒီေလာက္က်ဥ္းတဲ႔ စကၤာပူမွာ လီကြမ္းယူ ေက်ာက္ရုုပ္ ေၾကးရုုပ္ထုုေတာ႔ အေတာ္ေလးရွာယူရလိမ္႔မယ္။ သူေနတဲ႔ အိမ္ကေလးကုုိေတာင္ သူ႔ျပတုုိက္လုုပ္မွာစုုိးလုုိ႔ သူေသရင္ေရာင္းပစ္ျပီး ေနရာေကာငး္တာမုုိ႔ ႏုုိင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးအက်ဳိးရွိေအာင္ အသုုံးျပဳဖုုိ႔ ေသတမ္းစာေရးခဲ႔တဲ႕ ျဖစ္ရပ္ကုုိ ၾကည္႔ရင္ သူ႔စိတ္ဓာတ္ကုုိ ဆ၀ါးၾကည္႔ႏုုိင္တယ္ ငါေသခါနီး ေမ်ာေနတာေတာင္ ေသျပီး သခ်ိ ၤဳင္းထဲေရာက္ေနတာေတာင္ စကၤာပူ တစ္ခုုခုု ျဖစ္တယ္ၾကားရင္ သခ်ၤ ိဳင္းက ျပန္ထလာမယ္လုုိ႔ ေျပာခဲ႔တဲ႔ လီကြမ္းယူအတြက္ စကၤာပူမွာ ရုုပ္ထုုမလုုိဘူး သူတကယ္ျပန္လာမယ္ လုုိ႔ ယုုံၾကည္တဲ႔ စကၤာပူသားေတြအတြက္ သူဟာ ထာ၀ရ Father of the Nation ျဖစ္သြားလုုိ႔ပဲ။ဒီမုုိကေရစီ ဘုုိးေအ အေမရိကန္ႏုုိင္ငံက ထင္ရွားတဲ႔ ႏုုိင္ငံေရးသမား ႏ်ဳဂင္းဂရစ္ခ်္က ကုုိးကြယ္မႈဆုုိတာ ဘာသာေရးအတြက္ ႏုုိင္ငံေရးမွာ သုုံးဖုုိ႕ လုုံး၀မဟုုတ္ဘူးလုုိ႕ ဆုုိခဲ႔ဘူးတယ္။ သူတုုိ႕ဆီမွာေတာင္ တစ္ခ်က္ခ်က္ ထထလာလုုိ႔ သတိေပးရတာျဖစ္မယ္။ ဒီမုုိကေရစီလမး္စဥ္မွာ ပုုဂၢိဳလ္ေရးကုုိးကြယ္မႈပါလာရင္ ဒီမုုိကေရစီလမ္းေပ်ာက္ျမဲပဲ။ သေဘာတရားေရးဦးေဆာင္မႈမပါပဲ ပုုဂၢိဳလ္ေရးကုုိးကြယ္မႈကုုိ အေျခခံ တည္ေဆာက္ထားတဲ႔ ႏုုိင္ငံေရးအဖြဲ႔ အစညး္ဟာလည္း အထက္လမ္းဆရာ ေအာက္လမ္းဆရာ ဘာသာေရးအစစ္အမွန္မဟုုတ္တဲ႔ ဘုုိးေတာ္ေယာင္ေယာင္ ေတြကုုိ ၀ုုိင္း၀န္းကုုိးကြယ္ေနတဲ႔ ဂုုိဏ္းကလူေတြလုုိပဲ ဘာမွမျခားဘူး။ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ႔ The Cult of Personality ေခၚတဲ႔ ပုုဂၢိဳလ္ေရးကုုိးကြယ္မႈနဲ႕ The Honor of Personality ပုုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ လုုပ္ေဆာင္မႈ ကုုိဂုုဏ္ျပဳမႈ ဟာ တစ္ျခားစီ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္းပဲ ဆုုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိေစခ်င္တယ္ မေရာေထြးေစခ်င္ဘူး ပုုဂၢိဳလ္ေရးကုုိးကြယ္သူေတြအတြက္ ရုုပ္ထုုေတြ ေက်ာက္ရုုပ္ေၾကးရုုပ္ေတြ မ်ားမ်ား လုုိအပ္ေပမဲ႔ အစစ္အမွန္ Father of Nation ေတြကုုိ ဂုုဏ္ျပဳဖုုိ႕ ေက်ာက္ရုုပ္တစ္ရုုပ္မွ မရွိလဲရတယ္ အဲဒီပုုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သမုုိင္းက ဘယ္သူမွ ဖ်က္လုုိ႔မရတဲ႔ ထူးျခားတဲ႔ ဂုုဏ္သတၱိရွိေနလုုိ႔ပဲ။

Credit : MN Journal facebook
Share it:

Article

China

History

Opinion

Political

Post A Comment: