ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံအဝွမ္း သြားလာခြင့္ျပဳရန္ ၂၁ ပင္လုံတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ေတာင္းဆုိ

Share it:

ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ / DMG 

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရွိသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းတြင္ ပိတ္ေလွာင္မထားဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ သြားလာခြင့္ျပဳေပးရန္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP)က ယေန႔ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံအစည္းအေဝး၌ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္မွ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ႏုိင္ငံတြင္းမွာရွိတ့ဲ ဌာေနတုိင္းရင္းသား မဟုတ္သူမ်ားကုိ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒနဲ႔အညီ စိစစ္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ခြင့္ရွိသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ပါ။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူေတြကုိလည္း ကၽြန္မတုိ႔ တည္ဆဲဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒနဲ႔အညီ ရခုိင္ျပည္နယ္ တစ္ခုတည္းမွာ ပိတ္ေလွာင္ထားတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွာ လြတ္လပ္စြာ အေျခခ်ေနထုိင္ခြင့္ေတြ ေပးသင့္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရွိသူေတြကုိလည္းပဲ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ ကၽြန္မတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ” ဟု ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ရွိေနၾကသည့္ လူသားအားလုံးအတြက္ ဥပေဒအရ အခြင့္အေရးတန္းတူရရွိမႈကုိ အေျခခံရမည္ျဖစ္သလုိ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးအေျဖရွာခုိင္းမႈမ်ားကုိလည္း အေလ်ာ့မေပးမိရန္ အထူးလုိအပ္လွေၾကာင္း ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာသည္။

“ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥမွာ ရခုိင္နဲ႔ ရခုိင္ႏြယ္ဝင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးေတြ၊ မဆုံးရႈံးသြားဖုိ႔လည္း အလြန္တရာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘဂၤါလီအေရးဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ အလြန္ရႈပ္ေထြးေနတ့ဲ အေနအထားျဖစ္တ့ဲအတြက္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားေတြဟာ တစ္သားတည္းရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္လွပါတယ္။ ” ဟု ေျပာသည္။

ဘဂၤါလီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ အထူးသျဖင့္ ရခုိင့္အေရးဟု ေျပာေနၾကသည့္ကိစၥတြင္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အသံကုိ ဂရုစုိက္နားေထာင္ရန္၊ ရခုိင္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ကုိ မပစ္ပယ္ရန္လည္း အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဒၚေအးႏုစိန္က မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဘဂၤါလီတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈအစပုိင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေရၿခံဳ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး နာမည္သစ္တစ္ခုေပၚလာရန္ လႈပ္ရွားရာကေန ေနာက္ဆုံးတြင္ နယ္လု၊ ေျမလု၊ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲသည့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒလမ္းစဥ္ ျဖစ္လာခ့ဲေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းအေရးကုိ ႏုိင္ငံတကာအေရးျဖစ္လာေအာင္ ဒီဇုိင္းဆင္ပုံေဖာ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ အေနာက္ဒီမုိကေရစီ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕ႏွင့္ အုိအိုင္စီအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဖိအားေပးၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္လာခ့ဲေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာျပႆနာႀကီး ျဖစ္ေအာင္လည္း ဖန္တီးေနေၾကာင္း၊ ရခုိင္နယ္ေျမ၏ ဘဂၤါလီ အစသည္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီ၏ ဆုိးေမြတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


Author: ေနေရာင္မင္း(စစ္ေတြ)
Credit : www.dmediag.com
Share it:

ANP

Bangali

LocalNews

Myanmar

News

Political

Rakhine

Post A Comment: