ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ေဒၚလာေစ်း အတက္အက်

Share it:

မင္းဗညား ရန္ကုန္၊ 

မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း သည္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္သည့္အခါ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ ဗီႀ ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အာဆီယံေဒသတြင္း ၁ဝ ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းဖြမႈႏႈန္းသည္ ပ်မ္းမွ် မ်ဥ္းတန္း၏ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အဆုိပါ မ်ဥ္းတန္း၏ အထက္ဘက္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ျမန္မာ စသည့္ေလးႏိုင္ငံ ေရာက္ရွိေနၿပီး ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပ်မ္းမွ်မ်ဥ္းတန္း၏ ငါးရာခိုင္ ႏႈန္းထက္ကို ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရမူ ယခုႏွစ္ေမလတြင္ ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းသည္ ၄ ဒသမ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေျခခံ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အေျခအေနသည္ တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ အတူ ျပည္တြင္းက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းလာၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ျမင့္တက္လာေစသည္။ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ဝ ထက္ ေက်ာ္ လြန္ပါက တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအတြက္ ထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း လက္ ေတြ႕တြင္ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ ပါက စီးပြားေရးထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾက သည္။ 

''အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္တို႔နဲ႔ ဥေရာပတို႔ကေန ၿပီးေတာ့ ထရိတ္ေဝါေပါ႔၊ စီးပြားေရးစစ္သေဘာ မ်ဳိး စီးပြားေရးတင္းမာမႈမ်ဳိးေတြရွိေတာ့ မတည္ ၿငိမ္မႈေလးေတြ ရွိလာတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ စီးပြားေရးအရေရာ မတည္ၿငိမ္မႈေလးေတြ ရွိ တယ္။ ကမၻာမွာ ျဖစ္ေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလဲ ဒီလိုမ်ဳိးအတက္အက်က ရွိတယ္။ အေမရိကန္ တို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔က နည္းနည္းႏွာေခ်လိုက္ ရင္ ဒီမွာက ဖ်ားသြားတဲ့သေဘာမ်ဳိး။ တျခား ႏိုင္ငံေတြလဲ ျဖစ္သင့္သေလာက္ေတာ့ျဖစ္တယ္။ အေျခခံေကာင္းမရွိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ပိုျဖစ္ တယ္။ ပိုျဖစ္တဲ့အျပင္ ၾကည့္ရတာ ဝယ္လိုအား နဲ႔ေရာင္းလိုအားမွာ မမွ်တာေလးေတြရွိတယ္''ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦး ေမာင္ေမာင္က သံုးသပ္ျပသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းဖြမႈအေျခအေနကို နည္း မ်ဳိးစံုျဖင့္ တိုင္းတာေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အေျခအေန သည္ ေန႔စဥ္ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္သည့္ အေျခခံ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက သက္ေသျပလ်က္ရွိေနသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း၌ ကုန္စည္မ်ားတင္ သြင္းမႈႏွင့္ တင္ပို႔မႈ အေျခအေနသည္ မွ်တမႈ မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး ေစ်းကြက္ ကစားမႈမ်ား စသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ေငြေၾကးတန္ဖိုးလည္း က်ဆင္းခဲ့ ရျပန္သည္။ 

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ ထက္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၉ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ 

ယခု အစိုးရသက္တမ္း ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ၆ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က် ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ေမာင္က အစိုးရ၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ဗဟုိဘဏ္၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

''လက္ထဲမွာ ကိုယ့္ေငြေၾကးတန္ဖိုးက်သြား တဲ့ဟာကို ေဟာခနဲ ခိုင္မာတဲ့ေငြေၾကး ေဒၚ လာကို မသြင္းႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါက်ေတာ့ ေခ်း ရေတာ့မယ္ေလ။ ေခ်းသင့္ မေခ်းသင့္ကိုေတာ့ အစိုးရက စဥ္းစားရေတာ့မယ္ေလ။ ကမၻာမွာ အတိုးႏႈန္း သက္သက္သာသာနဲ႔ ေခ်းခ်င္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕အစဥ္အလာအရ သိပ္ၿပီးေတာ့မေကာင္း တဲ့အတြက္ ေခ်းဖို႔ရာက စေႏွာင့္စေႏွးျဖစ္ေန တယ္။ ဆိုလိုတာက ျမန္မာႏိုင္ငံက အတိုးႏႈန္း ေတြကို မွန္မွန္ေပးတယ္။ ျမန္ျမန္ေပးတယ္။ အတိုးအရင္း မွန္မွန္ျပန္ဆပ္တယ္ဆိုရင္ သက္ သက္သာသာနဲ႔ ေခ်းခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြရွိတယ္''ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးလွ ေမာင္က သံုးသပ္ေျပာဆိုထားသည္။ 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ထိုအထဲတြင္ စီး ပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း (ြီဏ ါမသတအ့ မေအန)ျမင့္တက္ျခင္းကလည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အခ်က္ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕(ႈၾၤ)မွ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားက ေျပာ ဆိုထားျပန္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ဘဏ္ေၾ<ြကးႏႈန္း ျမင့္တက္မႈ၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျဖည့္ဆည္းမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျပမႈ စသည့္ အခ်က္မ်ားစြာကလည္း ပါဝင္ေန ေသးသည္။ တိုးတက္ၿပီးႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈဒဏ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ ၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ျမန္ မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ရန္အတြက္ အရင္းအႏွီးေငြေၾကး၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ စိန္ေခၚလ်က္ ရိွေနေသးသည္။ 

ေဒၚလာေစ်း အတက္အက်

ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈေစ်းကြက္သည္ အျမင့္ ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေဒၚလာေစ်း ကြက္ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား မွ်တမႈ မရွိျခင္းဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ 

''ေဒၚလာေစ်း တက္တယ္ဆိုရင္ ျပည္ပပို႔ ကုန္ကေနၿပီးေတာ့ ေဒၚလာေတြရထားတဲ့လူ ေတြက ေစ်းတင္ၿပီးေရာင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံ ျခားကို ကုန္ပစၥည္း သြင္းကုန္လုပ္မယ့္လူေတြ ကလဲ အေကာင့္ထရန္စဖာဆိုၿပီး ဘဏ္ေတြက ေငြစာရင္းနဲ႔ ေဒၚလာစာရင္းကို ေျပာင္းၿပီးဝယ္ ရင္ ေစ်းေတာ္ေတာ္ႀကီးတယ္။ အဲဒါေတြဝယ္ၾက ဆိုေတာ့ ေရာင္းတဲ့သူက ေရာင္းတယ္။ ဝယ္တဲ့ လူကဝယ္ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီမွာက ေဒၚလာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရတဲ့ ပစၥည္းႀကီးတစ္ခုလိုျဖစ္ၿပီး ျပႆနာျဖစ္တာပဲ''ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးလွေမာင္က သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။ 

ေဒၚလာေစ်းကြက္သည္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း အျမင့္ဆံုးအေျခအေန ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြ စီးဆင္းမႈသည္ ဇြန္လေနာက္ဆံုး ပတ္အတြင္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၃၇ဝ ဝန္းက်င္ရွိရာမွ ရက္ပိုင္းအတြင္း က်ပ္ ၁၄ဝ၈ ခန္႔အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ယူ႐ို ေငြေၾကးသည္လည္း ၁၆၄ဝ နီးပါးခန္႔အထိ ျပန္ လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္းက အေမရိကန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြန္ ဂယက္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဒၚ လာေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအေျခ အေနေၾကာင့္ တ႐ုတ္ေငြေၾကး၊ ကေနဒီယံ ေဒၚလာ၊ ႐ူပီး၊ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားရွိ ယူ႐ိုေငြေၾကး မ်ား က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းသည္ အျမင့္ဆံုးအေျခအေန သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထိုအေျခအေနတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ ဖိုးသည္ ဆက္တိုက္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်း ကြက္၌ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားသည္ အျမင့္ဆံုး အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္လည္း ေငြ ေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္၂ရက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား ရွိ ေငြေၾကးေစ်းကြက္သည္ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ က်ဆင္းခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သိသာ သည့္ ႏႈန္းထားတစ္ခုသို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းျခင္း မရွိေသးေပ။

ျပည္တြင္း၌ ေဒၚလာေစ်း အတက္အက် ျဖစ္ေပၚရသည့္အေျခအေနတြင္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း အတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘဏ္အေကာင့္ မ်ားဖြင့္ကာ လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားရွိျခင္း၊ ေဒၚလာ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လို အား မွ်တမႈမရွိျခင္း၊ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္း ျခင္းအျပင္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေစ်းကြက္အေျခအေန စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပၾက သည္။ 

''ဥပမာ ပဲတစ္တန္ကို ငါးရာရတယ္။ ေလး ရာပဲ ရတယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ တစ္ရာကို ဟိုက ဘဏ္မွာ ထားလိုက္တယ္။ တန္တစ္ေသာင္းဆို အမ်ားႀကီးျဖစ္သြားတာေပါ႔။ ဘာလုပ္လဲဆိုေတာ့ ဒီမွာ ကားဝယ္တဲ့လူေတြ ကားပစၥည္းဝယ္တဲ့ လူေတြ စက္႐ံုပစၥည္းဝယ္တဲ့လူေတြက ႏိုင္ငံျခား ေငြ လိုတယ္ေလ။ လိုတဲ့ေဒၚလာေတြကို ေစ်း ေကာင္းေကာင္းယူၿပီး ေရာင္းတယ္''ဟု စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေထာက္ျပသည္။

ထိုအေျခအေနသည္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ သူမ်ားအၾကား အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ဆိုပါသည္။ ျပည္တြင္းေစ်း ကြက္တြင္ ကာလအတန္ၾကာ တည္ၿငိမ္ခဲ့သည့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္သည္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္ မတ္လဆန္း ေနာက္ပိုင္းကာလထက္ အျမင့္ဆံုးအေျခအေနကို ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထိုအေျခအေနထက္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ မည္လား ဆိုသည္ကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ 

ျပည္တြင္းရွိ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဒဏ္ကို ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက ထိန္းသိမ္းလာႏိုင္သည္ဆိုသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်း ကစားသူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾက သည္။

''အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ နဲ႔ ဝယ္လို႔မရဘူး။ ဆိုင္ရာေငြေၾကးေတြကို လဲ လွယ္ရတယ္။ လဲၿပီးမွ ဝယ္ရတာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာက ဘုရားေပၚတက္တာေတာင္မွ ေဒၚလာနဲ႔ သြားသတ္မွတ္ေနေတာ့ ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ ေတြကမ်ားၿပီး ေဒၚလာလဲ ေစ်းကစားလို႔ေကာင္း တာေပါ႔။ အဲဒါကိုက အလြန္မွားယြင္းတဲ့ကိစၥႀကီး တစ္ခုပဲ''ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က ေျပာသည္။ 

ထို႔အတူ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သလို စီးပြားေရးဆိုင္ရာေဆာင္းပါးမ်ား ေရး သားေနသည့္ စာေရးဆရာ တစ္ဦးကလည္း ''အမွန္ အစိုးရက ဒါမွမဟုတ္ စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကေနၿပီးေတာ့ ဒီေဖာင္းပြေန တဲ့ေငြေတြ နည္းေအာင္လို႔ စၿပီးေတာ့ကိုင္တြယ္ သင့္ၿပီ။ ေငြေတြကို ဘဏ္ေတြထဲဝင္ေအာင္၊ ဝယ္ ခ်င္ေအာင္ စည္း႐ံုးေသြးေဆာင္ရမယ့္ အခ်ိန္ ေတာ့ ေရာက္ေနၿပီ။ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကို စၿပီး ကစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္''ဟု အႀကံျပဳ ေျပာဆို သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအေျခ အေနမ်ားကို ျမင့္တက္လာမည္ဟု ကိန္းဂဏန္း ၫႊန္းကိန္းမ်ားအရ မည္သို႔ပင္ ေျပာဆိုေနေစ ကာမူ လက္ေတြ႕ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရေပဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းမ်ား အမွန္တကယ္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခန္းက႑မ်ား ကလည္း အေရးႀကီးစြာ ရွိေနေပေသးသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အေျခ အေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္သည့္ ကိုင္ တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မွသာ လွ်င္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးအေျခအေနမယိုင္ နဲ႔သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။         

Credit : Yangon Times Journal 

Share it:

Article

Business

Dollar

Kyats

Myanmar

Post A Comment: