ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည့္မႏၱေလး - ဗန္းေမာ္ကား လမ္းရွိ လမ္းတံတားမ်ားအားနယ္ေျမခံတပ္မေတာ္သား မ်ားက ယာယီျပန္လည္ျပဳျပင္၍ ျဖတ္သန္းႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္

Share it:


ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂၈

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္း၍ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ေၾကာင့္ မႏၲေလး-ဗန္းေမာ္ကားလမ္းအခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ လမ္းေရေက်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ လမ္းတံတားပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ခရီးသြားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား သြားလာေရးအခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လိုအပ္သည့္ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၏ေတာင္ဘက္ ၁ မိုင္ခြဲခန္႔အကြာ စီဟဲေက်းရြာႏွင့္ ကဘယ္နီေက်းရြာအၾကားရွိ မႏၲေလး-ဗန္းေမာ္ကားလမ္းေနရာ၌ အျမင့္ ၃ ေပခန္႔ ေရလႊမ္း မိုးမႈမ်ားျဖစေ္ပၚသျဖင့္ ေမာေ္တာ္ယာဥ္မ်ားသြားလာမႈရပ္ဆိုင္းခဲ့ရာ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္သားမ်ားက လိုအပ္သည့္ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ထို႔ျပင္ ေရေက်ာ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လမ္း၊ တံတားေနရာမ်ား၌ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ယာယီသြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ သဲအိတ္ဖို႔ျခင္းမ်ားကို နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ညေနပုိင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပန္လည္သြားလာႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး
Share it:

LocalNews

Military

News

Regional

Post A Comment:

0 comments: