မားစ္ၿဂဳိဟ္ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္တြင္ ေရကန္ႀကီးတစ္ကန္ ေတြ ့ရွိခဲ့ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား ထုတ္ျပန္

Share it:


မားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚတြင္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ေရကန္ႀကီးတစ္ကန္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း အီတလီႏုိင္ငံ အာကာသ စူးစမ္းေလ့လာရွာေဖြေရးအဖြဲ႕က သိပံၸဂ်ာနယ္တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ထိုေရကန္သည္ ၁၂ မိုင္ခြဲခန္႔ က်ယ္ဝန္းၿပီး မားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚရွိ Martian အမည္ရ ေရခဲျပင္အလႊာေအာက္တြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသည္ ၿဂဳိဟ္နီႀကီး၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အႀကီးမားဆံုးေရထုထည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မားစ္ၿဂဳိဟ္ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္တြင္ ေရကန္ႀကီးတစ္ကန္ ေတြ ့ရွိခဲ့ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား ထုတ္ျပန္ 
“ အဲဒီေနရာမွာ ေရေတြရွိေနတယ္။ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို သံသယမျဖစ္ပါဘူး” ဟု မားစ္ၿဂိဳဟ္ စူးစမ္းေလ့လာေရး မစ္ရွင္၏ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ အန္ရီကိုဖလာမီနီ က သတင္းစားရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျပာခဲ့သည္။

မားစ္သည္ ယခု အခ်ိန္တြင္ ေအးခဲေျခာက္ေသြ ့ကာ ေျမဆီလႊာၿမဳံေနေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ေပါင္း  ၃.၆ ဘီလီယံခန္ ့က ေရကန္ေျမာက္ျမားစြာရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

မားစ္ၿဂဳိဟ္ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္တြင္ ေရကန္ႀကီးတစ္ကန္ ေတြ ့ရွိခဲ့ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား ထုတ္ျပန္ 
“ လြန္စြာႀကီးမားေသာ ေျမေအာက္ေရကန္ကို မားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေရေတြေတြ႕ ရွိလာဖို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ရွာေဖြေနပါတယ္။ သက္ရွိေတြေတာင္ ရွိ ေကာင္းရွိႏုိင္ပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံတကာ နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ဗုဒၶဟူးေန ့တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ထိုေရကန္ကို Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding  (MARSIS) ဟုေခၚေသာ ေခတ္မီကိရိယာျဖင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကိရိယာသည္ ေရဒါခုန္ႏႈန္းမ်ားအားျဖင့္ ေရခဲျပင္ႏွင့္ ေျမေအာက္ထဲသို႔ ထိုးေဖာက္ျမင္ႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထာသည့္   ေျမေအာက္ေရရွာေဖြေရး ကိရိယာျဖစ္သည္။

မားစ္ၿဂဳိဟ္ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္တြင္ ေရကန္ႀကီးတစ္ကန္ ေတြ ့ရွိခဲ့ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား ထုတ္ျပန္ 
MARSIS ကိရိယာမွ ေရဒီယိုလႈိင္းျပန္႔ပြားႏႈန္းကိုတိုင္းတာၿပီး အာကာသယာဥ္သို႔ အသံျပန္နည္းျဖင့္  သတင္းေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအသံျပန္ႏႈန္းကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေရခဲျပင္ေအာက္ထဲရွိ ေရကန္ရွိေနျခင္းကို သိပံၸပညာရွင္မ်ားကေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အီတလီႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသား ရူပနကၡတၱေဗဒ တကၠသိုလ္ မွ ေရာ္ဘတ္ထိုအရုိဆိုင္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ ့က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ Planum Australe ေခၚ မားစ္ၿဂိဳဟ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေရခဲျပင္ကို ေလ့လာစဥ္ ယခုေရကန္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

- မုိင္ (အကုန္သိ သတင္းဌာန)

Share it:

Internet

Mar

News

TechNews

Technology

WorldNews

Post A Comment:

0 comments: