ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တရားမဝင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္၍ မည္သည့္ကိစၥမွ် မေဆာင္ရြက္ရန္ မဟနဆံုးျဖတ္အဖြဲ႕ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကို ၄၅ ရက္အတြင္း ျဖဳတ္သိမ္းရန္​ၫႊန္​ၾကား

Share it:


ယခင္ မဘသအဖြဲ႕ကို အမည္ေျပာင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း သည္ တရားမဝင္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္၍ ယင္းအဖြဲ႕အမည္ျဖင့္ မည္သည့္အမႈကိစၥကိုမွ် ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕(မဟန) ၄၇ ပါးစံုညီအစည္းအေဝးက ဆုံုးျဖတ္လုိက္​သည္။

ကမၻာေအးကုန္းေျမရွိ ဝိဇယ မဂၤလာ ဓမၼသဘင္တြင္ ယမန္ေန႔ က က်င္းပသည့္ သတၱမအႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕ ၄၇ ပါး စံုညီသတၱရသမ အစည္းအေဝး ပထမေန႔၌ အ ထက္ပါအတုိင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ သည္။

ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒး ရွင္း (ဗဟို)က ႏိုင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယကအဖြဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈ ကို ရယူလိုေၾကာင္း တင္ျပခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္ငါးခ်က္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ယင္းအစည္းအ ေဝးတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးဘာ သာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း၏ လမ္းၫႊန္မႈေတာင္းခံျခင္းကို ပယ္ ဖ်က္ေၾကာင္း ပါဝင္သည္။

ထို႔အျပင္ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တရားမဝင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္၍ ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္းအမည္ ျဖင့္ မည္သည့္ အမႈကိစၥကိုမွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ စိုက္ထူထားေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းဆုိင္းဘုတ္မ်ားကို ယခု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ေန႔က စ၍ ၄၅ ရက္အတြင္း ျဖဳတ္သိမ္း ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

အထက္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကို မလိုက္နာပါက ရဟန္း ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လွ်င္ သံဃာ့အဖြဲ႕အ စည္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ ၂၀/၉၀ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ျဖင့္လည္းေကာင္း အေရးယူရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕ ၄၇ ပါး စံုညီအစည္းအေဝး က အတည္ျပဳသည္။

ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒး ရွင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သံဃာအဖြဲ႕ အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မညီၫြတ္၍ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာ နာယကအဖြဲ႕ဝင္ ဆရာေတာ္တစ္ ပါးက အစည္းအေဝးတြင္ ရွင္း လင္းသည္။

ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒး ရွင္းအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာနာယကအဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္ ဩဝါဒကို ခံယူႏုိင္ရန္ တင္ျပေသာ္ လည္း လက္ရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မသိရွိေသးသျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္မေပးလိုေၾကာင္း အဆို ပါေဖာင္ေဒးရွင္း ဗဟိုေျပာေရးဆုိ ခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ အရွင္ေသာ ပါကက မိန္႔ၾကားသည္။

‘‘မဘသတုန္းကလည္း ဩ ဝါဒခံယူခဲ့တာပဲ။ အခုလည္း ဩ ဝါဒခံဖို႔ပဲ။ ဒါလုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ပါပဲ။ ေပးျခင္း၊ မေပးျခင္းက ဆရာ ေတာ္ေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါ တယ္။ အခု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေတာ့ တုိ႔ ဘာမွမသိေသးတဲ့အတြက္ ေလာေလာဆယ္ မွတ္ခ်က္ေပး စရာ မရွိေသးပါဘူး’’ဟု ၎က မိန္႔ၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယ ကအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၆ ဇူလုိင္တြင္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (မဘသ)ကို တရားမဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ မဘသဆုိင္းဘုတ္မ်ားကို ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အၿပီးျဖဳတ္သိမ္းရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ သည္။

ထိုသို႔ ၫႊန္ၾကားခံရၿပီး ေနာက္ မဘသအဖြဲ႕ကုိ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းဟု အမည္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ မဘသဆုိင္းဘုတ္မ်ား ျဖဳတ္သိမ္း ေသာ္လည္း ေဒသအခ်ိဳ႕ရွိ မဘသဆုိင္းဘုတ္မ်ား လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျဖဳတ္သိမ္းျခင္းမရွိေသးေပ။

7Day News
Share it:

LocalNews

News

Post A Comment:

0 comments: