ေဒၚလာေစ်းအတက္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး အက် ေရႊေစ်းကအစ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္ေနၿပီလား

Share it:

မင္းဗညား ၊ ရန္ကုန္

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဂယက္
-----------------------------
ႏိုင္ငံသည္ အာရွေဒသတြင္ စီးပြား ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးဆိုသည့္ ေျပာစကားမ်ားနည္းတူ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္သည္ဆိုေသာ္လည္း အေျခခံစားကုန္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည့္ သတင္းစကားမ်ားသည္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပည္သူမ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ တကယ့္လက္ေတြ႕ဘဝတြင္မူ ျပည္သူမ်ားသည္ တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ကို ခါးစည္းခံေနၾကရသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ေစ်းဝယ္ထြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ အိမ္ရွင္မမ်ား၊ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက အလုပ္သမား၊ အေျခခံလူမႈဘဝမွ ေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားဝင္ေငြ ရွိေနၾကသူမ်ားပင္ ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ မမွ်တမႈမ်ားေၾကာင့္ ညည္းတြားေနၾကခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္က အထီးက်န္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ၌ အာရွေဒသတြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအျမင့္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးျဖစ္သည့္ ဦးေသာင္းထြန္းက ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ Myanmar Insight 2018 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ခိုင္မာေစရန္အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု အားနည္းမႈမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုေလာက္စြာ မရရွိႏိုင္ေသးျခင္းစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို အခြင့္အလမ္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္အေနအထားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဆိုတာ ေစ်း ေရာင္းတဲ့သူပဲေလ။ ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္း ႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ လက္ရိွအေျခအေနအေပၚ အေကာင္းျမင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေျပာဆိုရမွာပဲ။ သူ႔ကို အျပစ္တင္လို႔မရဘူး။ ျပည္တြင္းက တာဝန္ရိွသူေတြ အေျခအေနမွန္ကို မသံုးသပ္ဘဲ လူထုကို ေစ်းေရာင္းသလို၊ မဲဆြယ္သလို အားလံုးေကာင္း၊ အလြန္ေကာင္းဆိုၿပီး အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး မလုပ္ဖို႔သာ အေရးႀကီးပါတယ္''ဟု အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးရဲထြဋ္က သူ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္အတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္သည့္ အေျခအေနသည္ ေမွ်ာ္မွန္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚ မလာေသးေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံ ျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနရျခင္း၊ တိုင္းျပည္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း စသည့္အေျခ အေနမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ ေရာက္ျခင္း နည္းပါးခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဝင္ေငြရရွိႏိုင္မည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ထိ ေရာက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အာဆီယံ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေအာက္ဆံုးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနျပန္သည္။ စစ္တမ္းမ်ားအခ်ဳိ႕အရ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း GDP Growth Rate မ်ား ျမင့္တက္လာမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ထိုအခ်က္သည္ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားထဲမွတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ''သူတို႔ေျပာတာက Growth Rage တက္ ေနတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဘာေၾကာင့္တက္လဲဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ မႏွစ္ကရာခုိင္ႏႈန္းေပၚမွာ တြက္လိုက္လို႔။ အမ်ားႀကီးျပေနတယ္။ မႏွစ္က ညံ့လို႔ ဒီႏွစ္တက္တာ။ စင္ကာပူဆိုရင္ ႏွစ္တိုင္း ေကာင္းေနလို႔ One Percent ေတာင္ မတက္ခ်င္ဘူး။ အလြန္ဆံုး One Percent အေက်ာ္ပဲ။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းဆိုတာ ကိုယ့္ဘာသာတိုင္းတာ။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ၾကြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ၁ဝ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ၁ဝေက်ာ္တက္မွ ၾကြား လို႔ရမယ္။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ထည့္မေျပာရဘူး။ GDP ရယ္ GNI ရယ္ တက္မွမတက္တာ။ အဲဒီလိုမ်ဳိးေတြတြက္ရေသးတယ္''ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က ေျပာသည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရး အေျခအေန ျပန္လည္ဦးေမာ့ရန္အတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း ျမန္ဆန္စြာ ျဖစ္ေပၚသြားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို သာဓကထားကာေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္အခ်ဳိ႕က မွတ္ ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။ ''အဲဒါကတိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္တဲ့ လူ ေတြက အာ႐ုံစိုက္ၿပီးလုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ စီးပြားေရးက တက္မလာဘဲ ေဒၚလာေစ်းက တအားတက္လာတယ္။ ေဒၚလာေစ်းတက္ေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ၿပီးေတာ့ အားလံုး ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတယ္''ဟု ဦးလွ ေမာင္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ေဒၚလာေစ်းအတက္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေနမႈ
----------------------------------------------------------

ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ လာကာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းေနၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈလည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္ဇြန္လ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၄ ဒသမ ၅၈ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ တိုင္းတာတြက္ခ်က္ေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ေန႔စဥ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထင္ဟပ္ေနေစသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ဝ ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက တိုင္းျပည္၏ စီးပြား ေရးအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိလာႏိုင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆိုထားၾကသည္။ လက္ ေတြ႕တြင္မူ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ေျခာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးနစ္နာမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္းတြက္ ခ်က္ထားၾကသည္။

ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္အထိ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ ျပည္ပေငြလဲလွယ္မႈတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၂၂ က်ပ္ႏွင့္ ယူ႐ိုေငြလဲ လွယ္မႈသည္ ၁၆၆၇ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၄၄ က်ပ္ ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၅ဝ က်ပ္ခန္႔ျဖင့္ ေစ်းၿငိမ္ခဲ့ျပန္သည္။ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းမွစတင္ကာ ေစ်းဆြဲတင္မႈအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၅ဝ က်ပ္မွ ၁၄၂၂ က်ပ္အထိ အျမင့္ဆံုးသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ျပည္ပေငြလဲလွယ္မႈ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ ေရႊေစ်းကြက္အတြင္း အကယ္ဒမီ မီးလင္းအ ေခါက္ေရႊ၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ က်ပ္ ၉၄၇၉ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ အေရာင္းေစ်းကြက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ေအာင္စလွ်င္ ၁၂၃ဝ ဒသမ ၈ ေဒၚလာခန္႔ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ေရႊေစ်းႏႈန္းအေျခအေနသည္ အျမင့္ပိုင္းတြင္သာ ဆက္လက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ထားၾကသည္။''ေစ်းကေတာ့ အခုရက္ပိုင္းအတြင္း တက္လာတယ္။ မိုးတြင္းပုိင္းဆိုေတာ့လဲ အေရာင္း အဝယ္က နည္းနည္းေအးတယ္။ ေစ်းႏႈန္းက ေတာ့ အျမင့္ပိုင္းမွာပဲ ဆက္ရွိေနဦးမယ္''ဟု ေရႊလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။ ထို႔အတူ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္အတြင္း ဇြန္လပိုင္းခန္႔က အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၉၃၇ဝဝဝ ခန္႔ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္လည္း ဇြန္လအတြင္း တစ္ ေအာင္စလွ်င္ ၁၂၉၆ ဒသမ ၉ ေဒၚလာခန္႔ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္ေရး အခြန္ဂယက္ေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ႐ိုက္ခတ္မႈရွိခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ထိုဂယက္ႏွင့္အတူ တရိပ္ရိပ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈ ႀကီးမ်ားျခင္း၊ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ ခ်ိန္ညိႇႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပမႈမ်ားရွိျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းကာ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

''ေဒၚလာေစ်းတက္တယ္။ ျပည္ပပို႔ကုန္ ကေနၿပီးေတာ့ ေဒၚလာဝင္ေငြရတဲ့လူေတြက သြင္းကုန္တင္သြင္းမယ့္လူေတြကို ေစ်းေကာင္း ေကာင္းနဲ႔ ေရာင္းလိုက္တယ္။ အဲဒီလိုထိတဲ့လူ ေတြက ႏိုင္ငံျခားကေနၿပီး ေဆးဝါးေတြ၊ ပစၥည္း ေတြ၊ ဓာတ္ဆီေတြ၊ ကားေတြ တင္သြင္းတယ္။ အဲလို တင္သြင္းလာတဲ့ဟာေတြက အဆမတန္ ေစ်းတက္လာမယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ ေစ်းတက္မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ ေစ်းတက္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ပံုမွန္ဝင္ေငြရွိတဲ့ အစိုးရ၊ပုဂၢလိက၊ လက္လုပ္လက္စားေတြ တစ္ေန႔လုပ္ တစ္ေန႔စားေတြက မွန္ေနတာပဲ။ ပံုမွန္ဝင္ေနတာ။ ဝင္တဲ့ေငြက ပံုမွန္ပဲ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးက ႀကီးလာေတာ့ ပိုမေလာက္ေတာ့ ပိုဆင္းရဲသြားမွာေပါ့။ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြ နိမ့္ၿပီးေတာ့ လူေတြဟာ တကယ့္ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံက လူေတြလို ျဖစ္ေနမွာေပါ႔''ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

က်ပ္ေငြေၾကး တန္ဖိုးမ်ား က်ဆင္းေနၿပီး ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ခ်ိန္တြင္မူ အစိုးရမွ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိသည့္ ေၾကးမံုသတင္းစာ (ဇူလိုင္ ၁ဝရက္)တြင္ 'ေငြလဲႏႈန္း ထပ္မံျမင့္တက္၊ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြ ပိုမိုရရွိ'ဟု သတင္းတစ္ပုဒ္ ေဖာ္ ျပပါရွိမႈအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ ပို႔ ကုန္ဝင္ေငြ ရရွိသည္ဟုဆိုျခင္းထက္ သြင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ား ေဒၚလာျဖင့္ ဝယ္ယူရျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသို႔ေရာက္ရွိလာမည့္ စက္သံုးဆီမွစ၍ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာႏိုင္မႈကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ ေရးသားထား ျခင္းသည္ ေထာက္ျပရန္အခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈ
------------------------------
''လက္ရွိ ေျမျပင္အေနအထားမွာ ျပည္သူၾကားမွာ သြားလာလႈပ္ရွားေနေတာ့ ေတြ႕ေနရတယ္။ စီးပြားေရးက တကယ့္ကို အက်ပ္အတည္းမွာ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ျငင္းလို႔မရဘူး။ အိမ္လခေတြ တိုးျမင့္လာတယ္။ ရလာတဲ့ဝင္ေငြနဲ႔ မမွ်ေတာ့ဘဲ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ စေပၚေတာင္ မတင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တစ္လတစ္ခါရွင္းနဲ႔ ေနရတဲ့ပံုစံ ေတြ ေတြ႕ေနရတယ္။ ဒါဘာကိုျပတာလဲဆိုရင္ လက္ရွိ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းက ျငင္းဆန္လို႔ မရဘူးဆိုတာပဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ အေျခခံလူတန္းစားေတြၾကားမွာ ၾကက္ဥကအစဆန္အဆံုး ေအာက္ေျခကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လာတယ္။ အေျခခံ လူတန္းစားေတြက ခါးကုန္း ေအာင္ ခံေနရၿပီး အစိုးရတာဝန္ရွိတဲ့လူေတြက ကုန္ေစ်းႏႈန္း မတက္ပါဘူး။ စီးပြားေရး တိုးတက္ပါတယ္ ျမင့္မားလာပါတယ္ေျပာေနေတာ့ ျပည္သူေတြ အေျခခံလူတန္းစားေတြက ဘယ္လို ေျပာရေတာ့မလဲ''ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ ေရး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးမ်ဳိးခင္ (မုန္းခက္)က ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက BBC သတင္းဌာႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ''ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျမင္တာကေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈဆိုတဲ့အေျခအေနမွာ အေျခခံစားကုန္ေတြ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲသြားတာမ်ဳိးေတာ့ သိပ္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီကုန္ေစ်းႏႈန္းကို တည္ၿငိမ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ကုန္ရယ္ ဝယ္ယူႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားေတြရယ္၊ လူေတြရဲ႕ သံုးစြဲႏိုင္မႈအေျခအေနေတြကို ခ်ိန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေငြေၾကးတန္ဖိုးတည္ၿငိမ္မႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုမႈအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ေဝဖန္မႈ မ်ားစြာထြက္ေပၚခဲ့သည္။ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း၌မူ ဆန္အမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္၍ တစ္အိတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်က်ပ္ ၁ဝဝဝ မွ ၂ဝဝဝ ဝန္းက်င္ ခန္႔အထိ ျမင့္တက္မႈရွိခဲ့သလို အာလူး၊ ၾကက္သြန္၊ င႐ုတ္၊ ဆီ စသည္တို႔မွာလည္း အနည္းငယ္စီ ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

''တစ္ခုခ်င္းေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မေျပာပေလာက္ဘူးေပါ႔။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေန႔စာဝယ္တဲ့ စရိတ္မွာေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ပိုလာတယ္။ ငါးဆယ္တက္ တစ္ရာတက္ကေန မိသားစု တစ္ ေန႔တာ စားေသာက္စရိတ္အတြက္ ေပါင္းလိုက္ရင္ အရင္ကလိုေစ်းႏႈန္းနဲ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဆန္ဆိုလဲ အရင္က အနည္းဆံုးတစ္အိတ္ကို ၃၇ဝဝဝ ေလာက္ ေရာင္းတဲ့ဟာက အခုဆိုရင္ ၄ဝဝဝဝ ေလာက္ရွိလာၿပီ''ဟု ဂဂၤါဆန္ေရာင္းဝယ္ေရးမွ ေဒၚနီနီက ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနကိုတြက္ ျပသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ က႑ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း ေျမ ျပင္၌ အေျခခံျပည္သူမ်ား ခံစားေနရသည့္ ကုန္ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈ၊ ဝင္ေငြထြက္ေငြ မမွ်တမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္း စသည့္အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ကာ ဦးစား ေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္း ျပည္၏ စီးပြားေရးအေျခအေန ဦးေမာ့ရန္အတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားအေန ျဖင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခန္းက႑မ်ားကို အခ်ိန္မီ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ အရပ္သားအ စိုးရ၏ သမိုင္းမွတ္တိုင္အသစ္ကို ေျပာင္ ေျမာက္စြာေရးထုိးသင့္ေပသည္။
#theyangontimes
Share it:

Article

Business

Dollar

GDP

Gold

Kyats

Myanmar

Opinion

Post A Comment:

0 comments: