ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြေၾကာင့္ တရုတ္ အပါအ၀င္ ကမၻာႏူိင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကး တန္ဖုိးက်ဆင္းမည့္ အႏၱရာယ္ ရွိလာေန

Share it:


ျမင့္မားလာေနေသာ ကုန္သြယ္ေရး တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းႏူိင္မည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ရွိေနျပီဟု ကမၻာထိပ္တန္း စီးပြားေရး ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႏူိင္ငံၾကီး ၂၀ မွ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးမ်ား နဲ႕ ဗဟုိဘဏ္ ဥကၠဌ မ်ားက ပူးတဲြ ေၾကျငာခ်က္တရပ္ တရပ္ကုိ တနဂၤေႏြေန႕က ထုတ္ျပန္လုိက္ျပီး အႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး အတြက္ ေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လည္း တုိက္တြန္း လုိ္က္ပါတယ္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းအား တရုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြၾကီး အရိပ္မုိးလာေနခ်ိန္မွာ အာဂ်င္တီနား ႏူိင္ငံ ျဗဴႏူိေအရီစ္ မွာ က်င္းပခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရး မူ၀ါဒနဲ႕ လမ္းခဲြလုိက္ၾကျပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၀ါရွင္တန္ မွ ျပဌာန္းလာတဲ့ ကုန္သြယ္ေရး တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ ေ၀ဖန္ ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကျပီး ထုိ႕အတြက္ ေရတုိ ႏွင့္ အလယ္အလတ္ ကာလမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ထိခုိက္ႏူိင္မယ့္ အႏၱရာယ္မ်ား ရွိေနျပီလူိ႕ သတိေပးလုိက္ပါတယ္။

၎တုိ႕ အဓိက ထားေဆြးေႏြးၾကသည့္ အေၾကာင္းကေတာ့ ေပၚထြန္းစ ေစ်းကြက္ႏူိင္ငံမ်ားရွိ ေငြေၾကးတန္ဖုိးမ်ား လ်င္ျမန္စြာ က်ဆင္းလာေနမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္မ်ား ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္လာေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြဒဏ္ ခံေနရျပီ ျဖစ္တဲ့ ကမၻာစီးပြားေရး ထပ္မံ အေျခအေနဆုိးလာမွာကုိ စုိးရိမ္လာေနၾကပါတယ္။

တရုတ္ျပည္အပါအ၀င္ ေပၚထြန္းစ ႏူိင္ငံမ်ားရွိ ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းလာေနမႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အတြင္းမွ ေငြမ်ား အစုလုိက္ အျပဳံလုိက္ အျပင္ကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းႏူိင္မယ့္ အလားအလာေတြ ရွိလာေနျပီလုိ႕ ဂ်ပန္ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီး တာရုိ အာဆုိက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေ႕က တရုတ္ ယြမ္ေငြတန္ဖုိးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ ယွဥ္လ်င္ ၁၃ လ အတြင္း အနိမ့္ဆုံးကုိ ထုိးဆင္းသြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါကလည္း တရုတ္အစုိးရမွ အေမရိကန္-တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြ အရွိန္ျမင့္လာမႈေၾကာင့္ သက္သာလုိ သက္သာညာ ဖန္တီးခ်က္သာ ျဖစ္တယ္လုိ႕လည္း ယုံၾကည္ေၾကပါတယ္။ ဒီအတြက္ ၀ါရွင္တန္ က အေတာ္ကုိ ေဒါသ ထြက္ေနတယ္လုိ႕လည္း ဆုိပါတယ္။ တရုတ္အစုိးရက ၎တုိ႕အား ေငြေၾကး ကုိ ခ်ယ္လွယ္ ကစားေနတယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စဲြခ်က္ကုိ ပါယ္ခ်လုိက္ျပီး ယြမ္ တန္ဖုိးသည္ Supply and Demand ေပၚ သာ အေျခခံ တယ္လုိ႕ ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏူိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖဲြ႕ၾကီးကေတာ့ ၂၀၁၈ အတြင္း ကမၻာစီးပြားေရး တုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၃.၉% သာ ရွိမယ္လုိ႕ ခန္႕မွန္းလုိက္ပါတယ္။ ေငြေၾကး မတည္ျငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနေတြ ဆုိးလာရင္ ၀.၅% ေလာက္ ျဖစ္သြားႏူိင္တယ္လုိ႕လည္း ဆုိပါတယ္။

က်န္တဲ့ ေပၚထြန္းစ စီးပြားေရး ႏူိင္ငံမ်ားက သူတုိ႕ေငြေၾကးမ်ားကုိ မက်ေအာင္ ကာကြယ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခ့ဲတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏူိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားက အေမရိကန္ အတုိးႏႈန္း နိမ့္ခ်ထားမႈကုိ အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ေငြ အေျမာက္အျမား ကုိ အလုအယက္ ေခ်းယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခုအခါ အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္က အတုိးႏႈန္းေတြကုိ ျမင့္တင္လုိက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ အဆုိပါ ႏူိင္ငံမ်ားအဖုိ႕ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ပိျပီး က်န္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ ႏူိင္ငံမ်ားရွိ ေငြပင္ ေငြရင္းမ်ားကလည္း အတုိးႏႈန္း ျမင့္မားလာတဲ့ ဖက္ကုိ ေရြ႕လ်ားလာကုန္ၾကျပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြံ႕ျဖဳိးဆဲ အာရွ ႏူိင္ငံမ်ားက ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြရဲ႕ ဂယက္ကုိ အေတာ္ေလး ခံေနၾကရျပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရးသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏူိင္ငံမ်ားရဲ႕ ပင္မ အသက္ေသြးေၾကာၾကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ႏူိင္ငံမ်ား အဖုိ႕ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၆၀% ကုိ ျပည္ပကုိ တင္ပုိ႕ေနၾကရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံ အဖဲြ႕၀င္ႏူိင္ငံမ်ားက ၎တုိ႕၏ ႏူိင္ငံျခား အရံေငြမ်ားကုိ က်ားကန္ဖုိ႕ ၾကဳိးစားခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း အင္ဒုိနီရွား ရူပီယားသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဧျပီလမွစျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႕ ယွဥ္လ်င္ ၅% က်ဆင္းသြားခဲ့ရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ျပည္ရဲ႕ အဓိက ကုန္သြယ္ေရး ပါတနာ ျဖစ္တဲ့ ေတာင္ကုိရီယားသည္လည္း ၀မ္ တန္ဖုိး ၆% က်ဆင္းမႈ နဲ႕ ၾကဳံခဲ့ရပါတယ္။ အိႏၵိယ နဲ႕ တူရကီ ေငြေၾကးမ်ားသည္လည္း မၾကာမီက အနိမ့္ဆုံးကုိ က်ဆင္းသြားခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္ပသုိ႕ ေငြေၾကးမ်ား ထြက္ရွိေနၾကျပီး ေငြေဖါင္းပြမႈ ဒဏ္ စတင္ ခံစားေနရျပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဥေရာပ ၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္ ႏူိင္ငံၾကီးမ်ားကေတာ့ ၾကဳိး၀ုိင္းထဲမွာ ဒလၾကၽမ္း ထုိးသတ္ဖုိ႕ ၾကဳိးစားေနတဲ့ ျပဳိင္ဖက္ကုိ အေရွာင္အတိမ္း မ်ားနဲ႕ တခ်က္တခ်က္ ျပန္ထုိးရင္း ေမာလာမယ့္ အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ေနၾကတယ္လုိ႕လည္း သုံးသပ္ေနၾကပါတယ္။

(Nikkei Asia Review တြင္ ပါရွိေသာ G-20 ends highlighting US protectionism and China currency decline မွ ေကာက္ႏႈပ္တင္ျပသည္။)

Credit : Hla Soewai
Share it:

Business

China

Currency

Money

Trade War

USA

Post A Comment:

0 comments: