ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တု ျပႆနာ

Share it:

By ခိုင္ၾကည္သစ္

(၁)

ပထဝီႏုိင္ငံေရး (Geopo -litics) ဟူေသာ ေဝါဟာရကို ၁၉၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံသား ပထဝီဝင္ပညာရွင္ ရွယ္လင္ (Rudolf Kjellen)က စတင္ၿပီး တီထြင္အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု မွတ္သားဖူးသည္။ ရွယ္လင္က ပထဝီႏုိင္ငံေရးပညာဆိုသည္မွာ ‘ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္’ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဆရာႀကီးပါေမာကၡလွထြန္းေအာင္၏ ‘ပထဝီဝင္ႏုိင္ငံေရး (ေခတ္ေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ပထဝီဝင္ ႏုိင္ငံေရး အခရာမ်ား)’စာတမ္းတြင္ မွတ္သားခဲ့ရသည္။ ပထဝီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ အ႐ိုးရွင္းဆံုး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခုမွာ‘ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးပညာဟူသည္သဘာဝဇာတ္စင္ကိုမူတည္၍ ႏိုင္ငံေရးရာ အေရးအခင္မ်ား ျဖစ္ေပၚသည္ကို ေလ့လာသည့္ သိပၸံပညာရပ္ျဖစ္သည္’ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ားသည္ ပထဝီအေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲႏုိင္ သည္ဟူ၍ နားလည္မိသည္။

(၂)

 ကယားျပည္နယ္အတြင္း ပထမဆံုးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကး႐ုပ္တု စိုက္ထူမည့္အေပၚ  ဌာေန တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားျမစ္ရာမွ ႏွစ္ဖက္႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ၾကားသိရသည့္အတြက္ စိတ္မ ေကာင္း ျဖစ္မိသည္။ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းက ယင္း႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈေၾကာင့္ အစိုးရမွာေရာ ေဒသခံျပည္သူ လူထုအတြက္မွာပါအ႐ႈံးထြက္သြားရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရသည္ အစိုးရအျဖစ္ စတင္တာ ဝန္ယူစဥ္ကတည္းက ေထာင္ေခ်ာက္မ်ိဳးစံု ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ဆူးခင္းလမ္းကို စတင္ေလွ်ာက္ လွမ္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေထာင္ေခ်ာက္ေတြက ထင္သာျမင္သာေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေထာင္ ေခ်ာက္ေတြက ကြင္းေရွာင္သြား ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မျမင္သာလွ၊ မထင္ရွားလွ။ သည္အထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ ကိစၥသည္လည္း ပါဝင္သည္။   သည္လိုေထာင္ ေခ်ာက္မ်ိဳးကို မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုတံတားတြင္လည္း ႀကံဳခဲ႔ရဖူးၿပီ။ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားၾကားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ ကို မရရေအာင္ စိုက္ထူလွ်င္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားကို မေလးစားေသာ အစိုးရ၊ လူထုစကားကို နားမေထာင္ေသာ အစိုးရအျဖစ္ ေခ်ာက္က်မည္။ လူနည္းစု၏ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာကာေၾကး႐ုပ္တုစိုက္ထူမည့္ အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္မေဆာင္ရြက္ လွ်င္ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ေတာင္ အျဖစ္ရွိေအာင္ မစိုက္ထူႏုိင္တဲ့ အစိုးရ’အျဖစ္ ေခ်ာက္တြန္းမည့္ သူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ အျခားတစ္ဖက္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္စိုက္ထူမည့္ ကိစၥကို ကန္႔ကြက္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားအ ျဖစ္ ပံုေဖာ္ကာ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ား)ႏွင့္ ေသြးကြဲႏိုင္သည့္  ျပႆနာရွိႏုိင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ခံရမႈမ်ား ရွိႏုိင္သည္။

ဇူလိုင္လ ၃ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ အေျခအေနကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္ လွ်င္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ‘ခ်ီတက္မည့္လမ္းေၾကာင္းသည္ လံုၿခံဳေရးအရ ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ခြင့္မျပဳျခင္း’ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္း႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈကို ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္တုကို ကန္႔ကြက္သည့္အတြက္’တားျမစ္သကဲ့သို႔ ပံုေဖာ္ခံရႏိုိင္သည္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ဦးေဆာင္သူ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခြန္ဘားနဒ္ဘုတ္က ‘‘ဘယ္သူက ပိတ္ပင္တယ္၊ ဘယ္သူအမိန္႔ေပးလဲ ဆိုတာေမးေတာ့ သူတို႔ဘက္က ေရေရရာ ရာ ေျဖရွင္းေပးတာ မရွိဘူး’’ ဟု သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာမ်ားတြင္ဖတ္႐ႈရသည္။ သည္အေျခအေန မ်ိဳးတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္လည္းေကာင္း   ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာသံုးသပ္ကာ ျပည္သူလူထုကို အသိေပးသင့္သည္ဟု ယူဆမိသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကး႐ုပ္တု စိုက္ထူမည့္သူမ်ား ဘက္ကေရာ ႐ုပ္တုစိုက္ထူေရးကို ကန္႔ကြက္သူမ်ား ဘက္ကပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္၏ ဆက္စပ္မႈ အတိတ္သမိုင္းကို ရွင္း ရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ဖို႔ လိုသည္။ နားလည္ၾကဖို႔ လိုသည္။ သို႔မွသာ အခ်င္းခ်င္းၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲမႈ နည္းမည္။ ၾကားလူစားသည့္ ေထာင္ေခ်ာက္ကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ မည္ ျဖစ္သည္။

(၃)

၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ား လက္နက္ခ်သြားၿပီး ေနာက္ ၁၉၄၆၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားတြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံအား ၿဗိတိသွ်တို႔ လက္မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ ေရးအတြက္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားေနၾကရသည္။ ထိုကာလအတြင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကို ဖတပလ (ဖဆပလ) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ ဥကၠ႒က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (ေနာင္အခါ ဦးေအာင္ဆန္း) ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔အေနျဖင္႔  တစ္ဖက္တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္မူ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဝင္မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ေနသည္။အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို ရာထူးႀကီးႀကီး၊ လခေကာင္း ေကာင္းေပးကာ ႏုိင္ငံေရးမွ ထြက္သြားေစခ်င္သကဲ့သို႔ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ဝန္းရံေထာက္ခံသူ ႏုိင္ငံေရးသ မားမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔အျပားတြင္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းသြားေအာင္ လုပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေတာင္တန္းႏွင့္ ျပည္မ ခြဲျခားေရးအတြက္ ေသြးထိုးမႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္၊ အကြက္က်က် ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။မျဖစ္မေန လြတ္လပ္ေရးေပးရ မည့္အခ်ိန္တြင္ ေတာင္တန္းေဒသ မ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားဖို႔ သူတို႔ရည္ ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္း အခက္အခဲမ်ား ၾကားကပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေတာင္တန္းႏွင့္ ျပည္မ တေပါင္းတည္း လြတ္လပ္ေရးရယူႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သည္။ သည္လိုအေျခအေနတြင္ ကရင္နီျပည္နယ္ (ယခုကယားျပည္နယ္)မွ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးစိန္၊သိုင္းဗဟန္ႏွင့္ နယ္စား၊ ၿမိဳ႕စားလူငယ္လူရြယ္ ေစာ္ဘြားကေလးမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ယခု ကယားျပည္နယ္ဟု ေခၚတြင္သည့္ ကရင္နီျပည္နယ္သည္ ထိုစဥ္က ၿဗိတိသွ် အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ ရွိမေနေပ။ 

သို႔ရာတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသာ မေရာက္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအရ ကုပ္ေသြးစုပ္မႈကို ကရင္နီ ျပည္နယ္လူထု မ်ား အျပင္းအထန္ ခံစားခဲ့ၾကရ သည္။ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို ၿဗိတိသွ်ကုမၸဏီမ်ားက အဓမၼလာေရာက္ တူးေဖာ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ကရင္နီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရန္ကုန္သို႔ လာသည့္ကိစၥကိုလည္း ၿဗိတိသွ်အရာရွိမ်ားက တားျမစ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတားျမစ္မႈမ်ားၾကား က ကရင္နီေခါင္းေဆာင္ေတြ ရန္ကုန္ေရာက္လာျခင္းက ကရင္နီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ ေလးစားအားထားမႈကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဖြဲ႕က ကရင္နီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရန္ကုန္ ဘုရားလမ္း ဆန္းကေဖးမွာ နံနက္စာ ထမင္းစားပြဲျဖင့္ ဧည့္ခံျပဳစုခဲ့သည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုမႈကို ထိုစဥ္က ဖဆပလ စည္း႐ံုးေရးမွဴး သခင္ထြန္းတင္က ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

‘‘ကရင္နီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား က အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာ သူတို႔ မေနလိုေၾကာင္း၊ ကရင္နီနယ္ မွာရွိေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက မတရားအပိုင္းစီးထားၿပီး အမ်ားဆံုး အက်ိဳးစီးပြားကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထား ျခင္းကို သူတို႔မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအ ေၾကာင္း သတင္းၾကားရတာ အလြန္၀မ္းသာ အားတက္စရာေကာင္း၍ လူကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ရေအာင္ အဂၤလိပ္အရာရွိႀကီးတစ္ဦး အတင္းတားျမစ္သည့္ၾကားမွ ပင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေၾကာင္း’’ထမင္းစားပြဲမွာ ေျပာင္ေျပာင္ပင္ ဖြင့္ေျပာၾကပါတယ္။

‘‘ကရင္နီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျပန္ေျပာတာကို အတိုခ်ဳပ္ ကြ်န္ေတာ္ေရးရမယ္ဆိုရင္ ‘‘ကြ်န္ေတာ္က ေတာ့ လြတ္လပ္ေရးကို မရရေအာင္လုပ္မွာပဲ။ လြတ္လပ္ေရးရဖို႔ အေၾကာင္းေတြကလည္း ရွိတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္မလြတ္လပ္ ေရးရၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ေတာင္

တန္းေဒသနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြ လြတ္လပ္ ေရးမရဘဲ က်န္ေနရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ နယ္ထဲမွာ အဂၤလိပ္က အေျမာက္ႀကီးေတြလာၿပီးေထာင္ေန ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရတဲ့ လြတ္လပ္ ေရးဟာ အလကားျဖစ္မွာပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ေတာင္တန္းေဒသ ျပည္နယ္သားေတြနဲ႔ သိပ္ၿပီး ေပါင္းခ်င္တာပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ဆီက ဘာရေအာင္၊ ညာရေအာင္ဆိုၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ အက်ိဳးအတြက္ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ေပါင္းခ်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ သိပ္ၿပီးေပါင္းခ်င္တာက ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ကကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မခ်စ္ခ်င္ေတာင္မွ အတင္းပဲ ခ်စ္မွာပါပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတင္းပဲ (နယာဘားယား) ရမွာပဲ’’ ဟု ရယ္ၿပံဳးၿပံဳးႀကီးႏွင့္ေျပာၿပီး ကုလားထိုင္ေပၚသို႔ ထုိင္ခ်လိုက္ပါသည္။

 ‘‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အပိုမပါ ႐ိုး႐ိုးႀကီး တဲ့တိုးေျပာခ် လိုက္တာကို ကရင္နီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေတာ္သေဘာက်ၾကပါ သည္။ သူတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားမွာ သိပ္ၿပီး ရႊင္လန္းလာၾကပါသည္။ ကြဲကြာေနေသာ ညီအစ္ကိုခ်င္း  ျပန္ေတြ႕ရသည့္အခါ အလြန္အ

မင္း ဝမ္းသာသလို ဝမ္းသာၾကသည့္ မ်က္ႏွာမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ ျမင္ရပါသည္’’

(၄)

သခင္ထြန္းတင္၏ မွတ္တမ္းအရ ကယားျပည္နယ္ (ထိုစဥ္ကကရင္နီနယ္)ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ အၾကားတြင္ ႀကီးမားေသာ ယံုၾကည္မႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရႏုိင္ သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ကရင္နီနယ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္မတို႔ ၏ ပထဝီႏုိင္ငံေရးအရ အျပန္အ လွန္ အက်ိဳးရွိမႈ၊ အက်ိဳးစီးပြားျခင္း ဆက္စပ္ေနမႈကို ေတြ႕ရႏုိင္သည္။  ႐ုပ္တုတစ္ခုအတြက္ အျငင္းပြားေနမည့္အစား သမိုင္းထဲက ပထဝီႏုိင္ငံေရးကို သင္ယူဖို႔လိုပါသည္။ကရင္နီ  ေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔က ပထ ဝီႏုိင္ငံေရးကို အေျချပဳကာ မိမိတို႔၏ ဘံုရန္သူအစစ္မွာ  ၿဗိတိသွ်တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ၾကပါ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ တုအတြက္ အျငင္းပြားမည့္အစား ကရင္နီ လူငယ္မ်ား၊ ကယားျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားမ်ားအပါ အဝင္ တိုင္းရင္းသား အားလံုးလို လားသည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အဓိကဘံု ရန္သူ ကို ရွာေဖြႏုိင္ၾကပါေစ။   ။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ခုိင္ၾကည္သစ္ သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ ေဆာင္းပါး မ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္။)

Credit : 7 Days
Share it:

Article

Aung San

General

Myanmar

Opinion

Political

Post A Comment:

0 comments: