တရားသူႀကီးေကာင္းလွ်င္ တရားစီရင္ေရး ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာင္းမည္၊ တရားစီရင္ေရးက႑မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင္႕ ဟန္ျပမလုပ္ဘဲအမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္ဟုဆို

Share it:


ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၄ - တရားသူ ႀကီးသာေကာင္းလွ်င္ တရားစီရင္ေရး က႑ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာင္းမည္ ဟု ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအေထာက္ အကူေပးေရးအဖဲြ႕ဝင္ (ဗဟိုဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ဦးေက်ာ္ဟိုး က ေျပာသည္။

တရားသူႀကီးေကာင္းလွ်င္ သက္ ေသမ်ား၊ ရဲမ်ား၊ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား မေကာင္းသည္မ်ား ရွိေနသည္ကို ထိန္းေက်ာင္းၿပီး ဆြဲေခၚေဆာင္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ လည္း တရားမက်င့္ထံုး၊ ရာဇဝတ္ က်င့္ထံုး၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးလက္စြဲမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္း ထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္ဟိုးကေျပာသည္။

''တရားသူႀကီးေကာင္းရင္ တ ရားစီရင္ေရး ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာင္းမယ္။ တရားသူႀကီးေကာင္း ႐ံုနဲ႔သက္ေသရဲ႕အစိုးရေရွ႕ေနေတြ မေကာင္းရင္လည္းရတယ္။ အဲလူ ေတြကိုတစ္ခါတည္း ထိန္းေက်ာင္း သြားလိမ့္မယ္။ ထိန္းေက်ာင္းလို႔ လည္းရတယ္။ အဲဒါေတြကုိလုပ္ ႏုိင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔တရားစီရင္ ေရးဟာ ေကာင္းလာမယ္။ မဟာ ဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ငါးႏွစ္၊ ၁ဝႏွစ္ စီမံခ်က္ေတြ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီစီမံ ခ်က္ေတြေစာင့္ေနလုိ႔ တရားစီရင္ ေရးက ခ်က္ခ်င္းလည္းေကာင္း လာမွာမဟုတ္ဘူး။ လုပ္လုိ႔ရတာ ေတြကုိ စလုပ္ေစခ်င္တယ္''ဟု ¤င္း ကေျပာသည္။

ဇူလိုင္၂၄ရက္က အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာတရားစီ ရင္ေရးျဖစ္လာေစေရးအတြက္ တရား ႐ံုးမ်ားက အခ်ိန္တိုအတြင္း လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္ဆိုသည့္ တရားစီရင္ ေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေက်ာ္ ဟိုးက အထက္ပါအတိုင္းထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အျပစ္မရွိသူကို အျပစ္ေပးမိ ျခင္းသည္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တိမ္းေစာင္းျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ အျပစ္ ရွိသူကိုလႊတ္ေပးမိပါကလည္း တရား စီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တိမ္းေစာင္းသည့္ အတြက္ ထိုႏွစ္ခုကိုထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ မွသာ တရားစီရင္ေရးသည္ေအာင္ ျမင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး တရားစီရင္ေရး ေအာင္ျမင္လာႏိုင္ေစရန္ တရားစီ ရင္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူအသီး သီးအေနျဖင့္ ¤င္းတို႔၏တာဝန္မ်ား ကိုႏႈတ္မွမေျပာဘဲ ဟန္ျပမလုပ္ဘဲ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုဥပေဒ အေထာက္အကူ ျပဳေပးေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

''ျပည္သူေတြက ႏွစ္၅ဝေလာက္ ႀကိတ္မွိတ္ၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒဆို တာမရွိသေလာက္ကို ခံစားရေတာ့ အရပ္သားအစိုးရေတြ စတက္လာ ခ်ိန္မွာ လူေတြကေျပာင္းလဲခ်င္ေနၿပီ။ ေျပာင္းလဲသင့္သေလာက္ မေျပာင္း လဲေတာ့ အဲဒီအရွိန္အဟုန္က လူ ေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာက်န္ေနတယ္။ ခု ဒီဘက္ကိုၾကည့္ေတာ့လည္း ေျပာင္း လဲသင့္သေလာက္ မေျပာင္းလဲေတာ့ လူေတြက တရားစီရင္ေရးေျပာင္း လဲေစခ်င္တာကို ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားကေျပာဆိုလာၾကတယ္။ ဒီလို ေျပာတာကလည္း မွန္ကန္တဲ့ေျပာ ဆိုေတာင့္တမႈလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ကယံု ပါတယ္''ဟု ¤င္းကေျပာသည္။

တရား႐ံုးအမ်ားစုတြင္ ေခတ္မီ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ သတင္းအ ခ်က္အလက္ေကာင္တာမ်ား မရွိ ျခင္း၊ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန မ်ားသည္ တရားသူႀကီးအခန္းတြင္း တြင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ဝင္ထြက္မရသည္ကို ေတြ႕ရွိရျခင္း ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုတရားမွ်တမႈ လက္လွမ္းမီႏုိင္ေရးအတြက္ သတင္း အခ်က္ အလြယ္တကူေမးျမန္းႏုိင္ ေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာင္တာမ်ား မျဖစ္မေနမပ်က္ မကြက္ထားရွိေပးရန္လည္း ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အႀကံျပဳတင္ျပခဲ့ သည္။

ဆက္လက္၍ ဦးေက်ာ္ဟိုးက ''ေနာက္သက္ေသ။ က်မ္းက်ိန္ၿပီး ေတာ့ လာလိမ္ထြက္တယ္။ တခ်ိဳ႕ အမႈေတြ လာလိမ္ထြက္တာကုိ ေပၚ တယ္။ ေပၚတာကုိ တရား႐ုံးက တရားမစြဲဘူး။ အလုပ္႐ႈပ္လုိ႔တဲ့ ပုိက္ဆံလည္းမရဘူး။ စာရြက္စာ တမ္းအတုလုပ္တင္တယ္။ ဒါကုိ လည္း တရားသူႀကီးပဲတရားစြဲရ မယ္။ မစြဲဘူးထားခဲ့တယ္။ တရား စီရင္ေရးမွာ သက္ေသေတြနဲ႔ လုပ္ ခ်င္တုိင္းလုပ္ၿပီးေတာ့ ဘာမွအေရး ယူတာမရွိေတာ့ အခုေတာ့ပ်က္ ေနပါၿပီ''ဟု ေျပာသည္။

အခ်ိဳ႕တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ေရွ႕ေနမ်ားအေပၚ ပညာရွင္တစ္ ေယာက္ကဲ့သို႔မဆက္ဆံဘဲ တရား ခြင္တြင္ ေမာက္မာစြာေျပာဆိုဆက္ ဆံမႈမ်ားရွိေနၿပီး ယင္းကိုတိုင္ၾကား ေသာ္လည္း အေထာက္အထားမရွိ သည့္အတြက္ တရား႐ံုးမ်ားတြင္စီစီ တီဗီြကင္မရာမွတ္တမ္းအျဖစ္ တရား သူႀကီးမ်ားဘက္သို႔ လွည့္ထားသည့္ စီစီတီဗြီကင္မရာမ်ား တပ္ေပးေစ လိုေၾကာင္း အင္းစိန္ေရွ႕ေနအသင္း မွ တရားသူႀကီးလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးမ်ိဳးမင္းဦးက ေျပာသည္။

''တရားသူႀကီးေတြအေနနဲ႔ တရားမွ်တမႈမရွိမွန္းသိရက္နဲ႔ လာဘ္လာဘကိုေမွ်ာ္ကိုးၿပီးေတာ့ တရားမမွ်တတဲ့အမိန္႔တစ္ခုကို ခ် လိုက္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီအမိန္႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က အယူခံေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပင္ဆင္ေသာ္လည္း ေကာင္း တက္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ အဆင့္ ျမင့္႐ံုးကေန တရားသူႀကီးရဲ႕ခ်မွတ္ လုိက္တဲ့အမိန္႔ကိုျပင္ဆင္ေျပာင္း လဲမယ္ဆိုရင္ ဒီတရားသူႀကီးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘယ္လုိအေရးယူကိုင္တြယ္မလဲဆို တာ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္''ဟု ¤င္းကေျပာသည္။

TTMT/DemocracyToday , Yangon Media Group
Share it:

LocalNews

News

Political

Post A Comment:

0 comments: