ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္းရွိ သက္တမ္းရင္႕သစ္ပင္ႀကီးမ်ားခုတ္လွဲေနျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားေတာင္းဆို

Share it:


ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၆-ရန္ကုန္နည္း ပညာတကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္းတြင္ ရွိေသာ သက္တမ္းရင့္သစ္ပင္ႀကီး မ်ားကို ခုတ္လွဲေနျခင္းအား ရပ္ဆိုင္း ေပးရန္ ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားက ေတာင္း ဆိုထားေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္) ေက်ာင္း ဝင္းအတြင္း သက္တမ္းရင့္သစ္ ပင္မ်ားအပါအဝင္ သစ္ပင္မ်ား ခုတ္လွဲျဖတ္ေတာက္ေနျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္အတြက္ လက္ ရွိတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း သားေဟာင္းမ်ားမွ တကၠသိုလ္၏သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ထိခိုက္သြား ႏိုင္သည္ဟု စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ေက်ာင္းတက္ေနဆဲ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ားအား တိက်ရွင္းလင္း ေသာအေျဖမေပးႏိုင္မခ်င္း သစ္ ပင္ခုတ္လွဲျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္း၏သ မိုင္းပံုရိပ္ အေမြအႏွစ္ကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္သည့္ အလားတူေဆာက္ ရြက္ေနမႈမ်ားအားရပ္ဆိုင္းရန္ ပါ ေမာကၡခ်ဳပ္ထံ လက္ရွိတက္ေရာက္ ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားက စာ တင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

""အခုသစ္ပင္ေတြခုတ္တာ ကိုေတာ့ ရပ္လိုက္ၿပီ။ သစ္ပင္ေတြ ျပန္စိုက္ေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာ ထားတာေလာက္ပဲသိရေသးတယ္။ ခုတ္လိုက္တဲ့အထဲမွာ သက္တမ္း ရင့္သစ္ပင္ေတြ ေတာ္ေတာ္ပါသြား တယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေက်ာင္း ကိုအကာအကြယ္ေပးေနတဲ့သစ္ ပင္ေတြနဲ႔ သက္တမ္းရင့္အပင္ ေတြကိုေတာ့ မခုတ္သင့္ပါဘူး""ဟု ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ေရြးေကာက္ ခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုစည္သူမင္းခန္႔ က ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္တြင္ေျပာသည္။

သစ္ပင္မ်ားခုတ္လွဲေနျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္နည္းပ ညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢက ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ ရက္စြဲ ျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ အရိပ္ရရွိေစေသာ သစ္ ပင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအား
အ ျမင္တင့္တယ္ေစေသာ အပင္မ်ား အား ခုတ္ထြင္ေနမႈအေပၚ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စိတ္မခ်မ္း မသာျဖစ္ေနရၿပီး စာသင္ခ်ိန္တြင္ ခုတ္လွဲေနျခင္းေၾကာင့္ စာသင္ၾကား မႈကိုလည္း အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိခုတ္လွဲေနေသာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကို မည္သည့္အ တြက္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းေနရသည္ ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား အသိ ေပးေစလိုၿပီး ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္း အရင္းမရွိဘဲ ခုတ္လွဲေနမႈျဖစ္ပါက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာထား သည္။

""ေက်ာင္းကို တည္ေဆာက္ ေရးအသစ္ေတြလုပ္ေနတဲ့အတြက္ ဒါေတြလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒီလိုေတာ့ ခုတ္ရမယ္လို႔ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ခုတ္ရမယ့္အပင္ေတြကို ဗိသုကာက ဆရာႀကီးတစ္ေယာက္က ေရြးေပး တာေပါ့။ သူေရြးတာ နည္းနည္း မ်ားသြားတယ္ထင္ပါတယ္။ ေက်ာင္း နဲ႔ပတ္သက္တဲ့သူေတြကလည္း ေက်ာင္းကိုခင္တြယ္ၾကေတာ့ ျငင္း ၾကခံုၾကနဲ႔ျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ ေျပ လည္သြားပါၿပီ။ အစားထိုး ျပန္ ထည့္မယ့္အပင္ေတြကိုလည္းမွာ ထားၿပီး
ပါၿပီ""ဟု ရန္ကုန္နည္း ပညာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡဌာန မွဴး (ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာန)ေဒါက္တာဥာဏ္ျမင့္ေက်ာ္က ေျပာ သည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္နည္းပ ညာတကၠသိုလ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတ ကာစံႏႈန္း
မ်ားျဖင့္ကိုက္ညီေစရန္ သင္ၾကားေရး၊ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ သင္ ေထာက္ကူမ်ားအရည္အေသြးရွိ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသလို တကၠသိုလ္ ၏ဝန္းက်င္ေကာင္းျဖစ္ေစရန္ကို လည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ATK
#Democracytoday #yangonmediagroup

Share it:

Environment

LocalNews

Myanmar

News

TTC

Post A Comment:

0 comments: