ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလွေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ၏ ႏွစ္(၃ဝ)ခရီးကို သမင္လည္ျပန္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ျခင္း

Share it:

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံ ကို ဇြန္ ၂၃ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္တို႔တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာ(MCC)၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ပါတီညီလာခံ တြင္ ညီလာခံသဘာပတိ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးညီပုက 'မိမိတို႔အားလံုး အေျမာ္အျမင္ ႀကီးႀကီး၊ အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ႐ိုးသားပြင့္လင္း စြာ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ သတၱိရွိရွိ၊ တကယ့္အမွန္ကို ရဲရဲ တင္းတင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း' မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံက လစ္လပ္ လ်က္ရွိေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အရန္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား ေရြးခ်ယ္ ျခင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီး သီးတို႔၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားက ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ျပန္ လည္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံ ဒုတိယ ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒(၂) ေဒါက္ တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာ မ်ဳိးၫြန္႔တို႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္ဟု သတင္းၾကားသိရသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ထိုစဥ္က ဦးေအာင္ႀကီး(ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး)က ဥကၠ႒၊ သူရဦးတင္ဦး(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရတင္ဦး)က ဒုတိယဥကၠ႒၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူကာ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည့္မွတ္တမ္းရွိသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အထိ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ၏ သက္ တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ တိတိျပည့္ခဲ့ၿပီ။
အားလံုးသိၿပီးၾကသည့္အတိုင္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔(၈-၈-၈၈)ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုေတာ္လွန္ေရးႀကီး အတြင္း ၂၆ ႏွစ္ၾကာ တိုင္းျပည္ကို ပရမ္းပတာ အုပ္စိုးခဲ့သည့္ ဦးေနဝင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ ၿပိဳကြဲ ခဲ့သည္။ (၁၈-၉-၁၉၈၈)ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ သည္ လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးေနဝင္း ႏွင့္ တိုင္ပင္ညိႇႏႈိင္းကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာ ကို စစ္တပ္က ဒုတိယအႀကိမ္ သိမ္းယူခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ဟု အမည္ခံေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေစာေမာင္က ျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီ ရရွိလိုေသာဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပး မည္ ဆိုေသာကတိျဖင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြး ေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးမည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား ထူေထာင္ခြင့္ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ နဝတဥကၠ႒ ဗိုလ္ေစာေမာင္၏ ေၾကညာခ်က္ အရ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီကို နဝတ အစိုးရ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္႐ုံးတြင္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။
ပထမဦးဆံုး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ NLD ပါတီကို စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က တတ္သိ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕မွ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ ဝတီဦးဝင္းတင္၊ စာေရးဆရာေမာင္မိုးသူ၊ စာေရး ဆရာ မံုရြာဦးတင္ေရႊ၊ စာေရးဆရာေမာင္ ေသာ္က(ဗိုလ္မွဴးဘေသာ္)၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီထြန္းေဝ၊ အကယ္ဒမီေအာင္လြင္၊ ဗဟိုတရား႐ုံးေရွ႕ေန ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္၊ မ်ဳိးခ်စ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေအာင္ေရႊ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးၾကည္ေမာင္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္လြင္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားလည္း စုစုေဝးေဝး ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီသည္ ဥကၠ႒ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေအာင္ ႀကီး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးသည္ မိမိတို႔အား ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို လွမ္းကိုင္ႏိုင္သည္အထိ ဦးေဆာင္သြားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ ကို တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ဥကၠ႒ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီးက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ၌ ကြန္ျမဴနစ္အယူဝါဒရွိသူမ်ား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲကာ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္၊ စာေရးဆရာ ဒါ႐ိုက္တာေမာင္ မိုးသူ၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီထြန္းေဝ၊ စာေရးဆရာမံုရြာဦးတင္ေရႊ၊ ဗဟိုတရား႐ုံး ေရွ႕ေန ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္အပါအဝင္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္အခ်ဳိ႕ကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္ေပးရ မည္ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ထိုအေရးအခင္း စတင္ေပၚေပါက္လာ ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ ၿပိဳကြဲေတာ့မည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး၏အဆိုကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ား လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲခြဲခဲ့ရာ ဦးေအာင္ ႀကီးဘက္မွ အဆို႐ႈံးနိမ့္သြားေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေအာင္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီမွ စြန္႔ခြာသြားခဲ့ၾကရသည္။
၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပ မည္ျဖစ္သည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ နယ္လွည့္စည္း႐ုံးေရးေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕၌ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္း ေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စစ္တပ္ က လက္နက္အင္အားျဖင့္ တားဆီးကာ လူစု ခြဲခိုင္းခဲ့သည္။
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္တြင္ အာဇာ နည္ေန႔အခမ္းအနားသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူထုအင္အားျဖင့္ အာဇာနည္ဗိမာန္ဆီ ခ်ီတက္ အေလးျပဳမည့္အစီအစဥ္ကို စစ္ေကာင္စီအစိုးရ က တားဆီးခဲ့သည္။ (၂ဝ-၇-၁၉၈၉)ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဗိုလ္ေစာေမာင္ စစ္အစိုးရကေန အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ အက်ဥ္း ခ်ထားခဲ့သည္။
၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပ သည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အက်ဥ္းခ်ခံ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီက ရာခိုင္ႏႈန္း ၈ဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္။
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ က ''ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ တပ္မေတာ္က စစ္တန္း လ်ား ျပန္မယ္''ဟုလည္းေကာင္း၊ ''ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲတာ စစ္တပ္အလုပ္မဟုတ္ ဘူး။ ျပည္သူတို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အလုပ္''ဟုလည္း ေကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ သည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီကေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ပြဲရေသာအခါ မူလကတိစကားမ်ားကို ပယ္ဖ်က္၍ NLD ပါတီ အား အာဏာလႊဲအပ္ျခင္းမျပဳဘဲ ထားခဲ့သည္။
၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ဂႏၶီခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူအေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၏ အစည္းအေဝးက အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ဥပေဒအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
စစ္အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လိုက္လံဖမ္း ဆီးကာ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံခဲ့ၾကရ သည္။ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးဘဝင္း ၏သား ဦးစိန္ဝင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္ စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္ပသို႔ ေရွာင္တိမ္းကာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေဝးေရာက္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ဝ ရက္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ အက်ဥ္းခံဘဝမွ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ေနအိမ္တြင္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား ၌ ညေန ၄ နာရီတြင္ လူႏိုင္ငံေရးတရားပြဲ မ်ား က်င္းပခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူရဦးတင္ဦး၊ ဦးလြင္တို႔ ႏိုင္ငံေရးတရားပြဲ မ်ား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ဧရာဝတီတိုင္းစည္း႐ုံးေရးခရီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္း ဒလၿမိဳ႕စည္း႐ုံးေရးခရီး၊ မႏၲေလး ၿမိဳ႕သို႔သြားရန္အစီအစဥ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကြမ္းၿခံ ဘူတာ႐ုံ မီးရထားခရီးမ်ားကို စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕အစီအစဥ္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္၊ ပိတ္ပင္၊ တားဆီး၊ အတင္းအက်ပ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ကာ အိမ္ျပန္ပို႔ျခင္းခံခဲ့ရသည္။
ေၾသာ္ အထူးျခားဆံုး မွတ္တမ္းတစ္ခုကို တင္ျပရဦးမည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳကာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကမၻာ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုႀကီး ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။
စစ္အာဏာရွင္အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီအား တစ္စစီ ၿပိဳကြဲသြားေအာင္ ႀကံေဆာင္၊ ႀကိဳးစား၊ အား ထုတ္ေနသည့္အၾကားမွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီအား ျမန္မာျပည္သူ လူထုႀကီး၏ ေထာက္ခံမႈအင္အား တစ္ေန႔ တျခား တိုးပြားမႈရွိေနခဲ့သည္။
၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေမ ၃ဝ ရက္တြင္ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာခ႐ိုင္ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ က်ည္ရြာအနီး၌ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ သူရဦးတင္ဦးတို႔ ပါဝင္သည့္ ကားတန္း ႀကီးအား အၾကမ္းဖက္ စြမ္းအားရွင္အဖြဲ႕ဝင္ အင္အားစုႀကီး၏ ႐ိုက္ႏွက္၊ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရေသာမွတ္ တမ္း က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုလည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အက်ဥ္းခံဘဝ သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရာ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ အထိ ခုနစ္ႏွစ္တိတိအၾကာတြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ ခ်ဳပ္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး သိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ႏိုင္ငံ ေရးညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ထိုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႕၊ မဲဆႏၵနယ္ေနရာ ၄ဝ ေက်ာ္တြင္ အႏိုင္ ရရွိၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ခ်ဥ္းနင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပ ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲႀကီး တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ အေရြး ခ်ယ္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆံုးျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီအစိုးရအဖြဲ႕သစ္ကို ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္၍ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီအစိုးရသည္ (၁)၂၁ ရာစု ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ေအာင္ျမင္ ေရး၊ (၂)စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အတည္ျပဳေရး၊ (၃)၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းျခင္း လမ္းျပေျမပံု ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳျပင္ေရးဆြဲေရး၊ (၄) အႏွစ္ ၇ဝ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီးကို အျမန္ဆံုး ၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၅၁ သန္း မွ်ေသာ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔ ခ်ီတက္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း၊ အားေပး၊ ေမွ်ာ္လင့္၊ ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမည္ျဖစ္သတည္း။

#yangontimesjournal
Share it:

Article

Daw Aung San Suu Kyi

Myanmar

NLD

Opinion

Political

Post A Comment:

0 comments: