ပညာေရးစနစ္ျမင့္မွ အဆင္႕အတန္းျမင့္မားသည္႕ ရသစာေပမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ ပညာေရးစနစ္ျမင့္မားရန္ အစိုးရႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာ

Share it:

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၁  - ပညာေရးစနစ္ျမင့္မွ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားသည့္ ရသစာေပမ်ားေပၚထြက္ လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ပညာေရးစနစ္ျမင့္မား ရန္ အစိုးရက ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ လူငယ္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပဲြေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္လူငယ္မ်ား စာ ေပစကားဝုိင္း၌ ¤င္းက အထက္ပါအ တုိင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဆင့္ျမင့္တဲ့ စာ ေရးဆရာ၊ ရသစာေပပညာရွင္မ်ား ထြက္ ေပၚလာဖို႔ ပညာေရးအဆင့္ကို ျမႇင့္မွရ မယ္။ ျမန္မာစာေပတစ္ခုတည္း ျမႇင့္တင္ ၍မရဘူး။ အဘက္ဘက္မွ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ပညာ ေရးစနစ္ ျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် အဆင့္ အတန္းျမင့္မားတဲ့ ရသစာေပေတြ ထြက္ ေပၚလာမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေအာင္ လည္း ကြၽန္မတုိ႔အစိုးရက ႀကိဳးစားသြား မွာပါ''ဟု ¤င္းကေျပာသည္။

မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ကြန္ ပ်ဴတာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္း ပညာဌာန ေက်ာင္းသား ေမာင္ေအာင္ခန္႔ ေဇာ္က ရသစာေပေရးသားသူမ်ား နည္းပါး လာျခင္းအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ေမးျမန္း ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ''ရသစာေပေရးႏိုင္ဖို႔ဆိုတာဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ ပညာေရးစနစ္ ကေပးရမယ္။ ကိုယ့္ကိုအေတြးအေခၚ ေတြကိုေပးတဲ့၊ အေတြးအေခၚရိွေစတဲ့ အ ခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း စံုလင္တဲ့ ပညာ ေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ရမယ္'' ဟုေျပာသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ၏ လကၤာဒီပခ်စ္သူစာအုပ္ဆိုလ်င္ ရာမဇာတ္ ကိုပိုင္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အေရွ႕တိုင္း ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေရးသားထားသည့္ပံုစံမ်ားကို အေျခခံၿပီး မွ ယခုကဲ့သို႔ေသာ စာအုပ္မ်ိဳးကို ေရးသား ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာအ ေျခခံဗဟုသုတရိွရမည္ျဖစ္ကာ အေရးအ သားေကာင္းျခင္းမ်ားရိွရၿပီး ¤င္းတို႔ကို အေျခခံပညာ ေရးစနစ္ကသာ ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ¤င္းကေျပာသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ စာအုပ္စာေပမ်ား ထြက္ရိွလာျခင္းမွာေနာက္ ခံသုေတသနလုပ္ျခင္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္ မွန္ကန္ေစျခင္းမ်ား၊ ဗဟုသုတၾ<ြကယ္ဝမႈ မ်ား၊ အေရးအသားျမင့္မားမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ားမွ အဆိုပါစာအုပ္မ်ိဳး မ်ားထြက္ရိွလာေစေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ ေရးသား သည့္ ကမၻာေက်ာ္ႏိုင္သည့္ ဝတၴဳမ်ားရိွ လားဆိုသည္ကို ကိုယ့္ဘာကိုယ္ျပန္ေမးရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မရိွဘူးဆိုလွ်င္ အဘယ္ ေၾကာင့္မရိွသနည္းဟု ျပန္ေမးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ပညာေရးစနစ္အားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မရိွခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ¤င္းက ေျပာသည္။

''ကြၽန္မတို႔ပညာေရးစနစ္ကို တိုး တက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ ကြၽန္မတို႕ကေလး ေတြဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းက ဗဟုသုတ ၾ<ြကယ္ဝရမယ္။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေရး တတ္ေအာင္ အႏုအလွကို ခံစားတတ္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္''ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ကမၻာေက်ာ္စာအုပ္မ်ားကို ေလ့လာ ၾကည့္ရာတြင္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ျဖင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၊ မိဘႏွင့္သားသမီးတို႔အၾကားေမတၲာတရားကို ေဖာ္ၫႊန္းထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တို႕အၾကားခ်စ္ျခင္းကို ေဖာ္ၫႊန္းျခင္း စ သည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေၾကာင္း၊ မတူသည့္ အေတြးအေခၚ အမ်ားႀကီးအေပၚတြင္ အ ေျခခံၿပီး လူသားအားလံုးက လက္ခံသည့္ ကမၻာေက်ာ္စာေပမ်ားထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

ပညာေရးစနစ္တြင္ ယခင္ကထည့္ မထားသည့္ဘာသာရပ္မ်ားသင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းတြင္ထည့္သြင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း၊ အႏုပညာ၊ ကဗ်ာႏွင့္အားကစား မ်ားကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ၿပီး စာေမးပဲြေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အစိတ္အ ပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္၊ အမွတ္ေပးသည့္ ဘာ သာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္လာရန္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပမာအား ျဖင့္ အားကစားထူးခြၽန္သည့္ လူငယ္မ်ားကို တကၠသိုလ္ပညာသင္ဆုမ်ားေပးေၾကာင္း၊ အားကစားလုပ္ကိုင္ျခင္းကို အခ်ိန္ပိုေပးသ ျဖင့္ ¤င္းတို႔ပညာေရးကိုမထိခိုက္ဘဲ အ ေထာက္အပ့ံတစ္ခုျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ေက်ာင္း သားမ်ား၏ ပင္ကိုအားသာခ်က္ကို ဘဝ အတြက္သံုးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးေပး ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ထိုကဲ့သို႕ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရိွေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

စာေပဖတ္႐ႈျခင္းသည္ ကိုယ္ဘဝ၏ ေဘာင္အျပင္ဘက္ကိုထြက္၍ တျခား လူမ်ား၏ ဘဝေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္ ၍ရေၾကာင္း၊ တျခားသူမ်ား၏ အေတြး အေခၚမ်ား၊ အျမင္မ်ား၊ ျဖတ္သန္းခဲ့ရမႈ မ်ားကိုေတြ႕ရႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ဆိုလွ်င္ မည္ကဲ့ သို႔ျဖတ္သန္းႏိုင္မည္၊ မိမိတို႔အေျခအေန ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ကြာသည္စသည္ျဖင့္ ႏိႈင္း ယွဥ္စဥ္းစားႏိုင္သျဖင့္ အေတြးအေခၚအသစ္မ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္ၿပီး လူ႔ေလာ ကအေၾကာင္း နားလည္မႈမ်ားရႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ အမ်ဳိးသားမ်ားတကၠ သိုလ္ေရာက္ရိွ ႏႈန္းက်ဆင္းလာမႈကုိ အ ေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာသည္။

မႏၲေလးခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာလိပ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားေမာင္ေအာင္ သူ၏ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ မိန္းက ေလးမ်ားထက္ ေက်ာင္းစာေပသင္ၾကားမႈ ၌ အားနည္းလ်က္ရိွေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာ ¤င္းက အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း အဲဒီျပႆနာရိွေနတယ္။ ေယာက္်ားေလး ေတြ တကၠသိုလ္ေရာက္တဲ့ႏႈန္းက်သြား တယ္။ဘာလုပ္ၾကလဲလို႔ ကြၽန္မေမးတယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘာမွမလုပ္ ၾကေသးဘူး။ ကြၽန္မတို႔ပညာေရးဝန္ႀကီး နဲ႔ေဆြးေႏြးတယ္။ ဒါကဘာမွ မလုပ္လို႔ မျဖစ္ဘူး။ ဒီလိုပဲၾကည့္ေနလို႔မျဖစ္ဘူး၊ သူ ဘာသူအဆင္ေျပသြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသုံးသပ္ သုေတသနေတြလုပ္ကာ အဘက္ဘက္က ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္အေျဖ ရွာသြားမွာပါ'' ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

မိန္းကေလးမ်ားသာမက ေယာက္်ား ေလးမ်ားပါ တန္းတူညီတူတိုးတက္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ¤င္းတို႔၏အားသာခ်က္မ်ားကို အျပည့္ အဝအသံုးခ်ႏိုင္မည့္ ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား လ်က္ရိွေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

''ဘယ္သူက ပိုေတာ္တယ္ဆိုတာမ ဟုတ္ဘူး။ မိန္းကေလးေတြက တခ်ိဳ႕ကိစၥ ရပ္ေတြမွာပိုေတာ္တယ္။ ေယာက္်ားေလး ေတြက တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ပိုေတာ္တယ္၊ အဲဒီေတာ့ အားသာမႈအားလံုးကို မွ်မွ်တ တသံုးႏိုင္ဖို႔ပဲ။ အဲဒါကိုပဲ ဦးတည္တာ ျဖစ္ ပါတယ္''ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ယခုေခတ္မွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအင္ အားကို အားကိုးရသည့္ ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ ၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္တက္လာသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုလည္း ခ်န္လွပ္ထား၍ မရေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူျမင့္တက္လာရန္လိုအပ္ၿပီး ျပည္ သူျပည္သားအားလံုးကို တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာသတင္းအခ်က္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူ မနဒၵါ လမင္းေအးလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္း စာတြင္ မေတာ္ရျခင္းမွာ ဂိမ္းကစားမႈမ်ား ျပားလာျခင္းျဖစ္၍ ဂိမ္းဆိုင္ရာမ်ားကို အစိုးရက ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ ေမးျမန္း ခဲ့သည္။

''အထက္တန္းေက်ာင္းတုန္းကဆို ရင္ ေက်ာင္းသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေတာ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကၠသိုလ္ေရာက္ ေတာ့ ဘယ္သူမွမေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အ တိုင္း သူတို႔ကေျပာင္းလဲသြားၾကပါတယ္။ သူတို႔က ေက်ာင္းစာေတြအျပင္ ဂိမ္းဆိုင္ ေတြသြားၾကတယ္။ ေယာက္်ားေလး ၁ဝ ဦးမွာဆိုရင္ ရွစ္ဦးေလာက္က အဲဒီဂိမ္း ေတြကို မစားမေသာက္ဘဲ မအိပ္ဘဲနဲ႔ ေဆာ့က်တယ္။ သူတို႕ရဲ႕ ေက်ာင္းစာေတြ က်ဆင္းလာတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ျမင့္မားတဲ့ေတြး ေခၚမႈေတြကို ဆံုး႐ံႈးေစတယ္လို႔ျမင္ပါတယ္'' ဟု မနဒၵါလမင္းေအးက ေျပာသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က''ဂိမ္းေတြသိပ္ေဆာ့တယ္ ဆိုတာ စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးပဲလို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ေလာင္း ကစားသမားတစ္ေယာက္ဆိုတာလည္း စိတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါျဖစ္သြားၿပီး၊ ဒီေလာင္း ကစားကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစဲြလမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖတ္လို႕မရရင္ စိတ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကုသ ယူရတယ္။ ဂိမ္းလည္းဒီလိုပဲလို႔ သူတို႕ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ကေလးေတြ အထူးသ ျဖင့္ လူငယ္ေတြေပါ့ ဂိမ္းစဲြသြားရင္ တစ္ ျခားဟာ ဘာမွလုပ္လို႕မရေတာ့ဘူး''ဟု ေျပာ သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ႏိုင္ငံမ်ား ဂိမ္းစဲြသည့္ ေရာဂါကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေသခ်ာကုသသည့္ အေျခအေနျဖစ္ ေပၚလာေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆို ပါအတိုင္းျပဳလုပ္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ဂိမ္း ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ကိုင္ တြယ္ရမည္ အဘက္ဘက္က စဥ္းစားရ မည္ျဖစ္ကာ တစ္ဖက္မွလည္း ဂိမ္းဆိုင္ မ်ားသည္ စီးပြားေရးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ကာေခတ္ ၏ ေရစီးေၾကာင္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ¤င္းက ေျပာသည္။

''ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ဆန္႔က်င္ၿပီး သြားလို႔လည္း မရဘူး၊ စီးပြားေရးသမား ေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြကို လည္း မဆင္မျခင္နဲ႔ပိတ္ပင္သြားလို႔ မ ျဖစ္ဘူး။ ဒီလိုဂိမ္းဆိုင္ေတြမွာ ဆိုလို႔ရိွရင္ ဘယ္အသက္အရြယ္ေအာက္ေတြဆိုမ လာရဘူးလို႔ တားမလား။ အဲဒါေတြဆိုရင္ အက်ိဳးဆက္က ဘယ္လိုရိွမလဲ၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒထုတ္တယ္ဆိုတာ အ ဘက္ဘက္က ၾကည့္ရတယ္၊ အရမ္းႀကီး အခြန္ေတြေကာက္လိုက္တာနဲ႔အဆင္ ေျပသြားမလားဆိုတာ စဥ္းစားရမယ္။ေျပ ခ်င္မွလည္း ေျပမွာ၊ ဟိုဘက္ဒီဘက္က စဥ္းစားရမယ္၊ ဒီကေလးေတြ ဂိမ္းဆိုင္ထဲ မေရာက္သြားေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမ လဲ။ ဂိမ္းဆိုင္ထဲေရာက္သြားလို႔ စာမဖတ္ တာမဟုတ္ဘူး။ အစကတည္းက စာမ ဖတ္လို႔ ဂိမ္းဆိုင္ထဲေရာက္သြားတာ''ဟု ¤င္းကေျပာသည္။

အစိုးရအဖဲြ႕အတြင္းတြင္ မၾကာခဏ ေဆြးေႏြးရသည္မွာ ဆဲလ္ဖုန္းကိစၥျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားကငယ္ရြယ္ေသာ္ လည္း ¤င္းတို႔ဘာသာ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားတြင္ ဂိမ္းမ်ားရွာေဖြတတ္ေနေၾကာင္း၊ ကေလး ငယ္မ်ားဆဲလ္ဖုန္းမ်ားကိုင္ျခင္းမ်ားၿပီး မိဘ ၏ ထိန္းကြပ္မႈမွ မလြတ္ေအာင္ မည္သို႕ ေဆာင္ရြက္ရမည္ မည္သတ ို႔ေရွာင္ရွားရ မည္ကို ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ စဥ္း စားအေျဖရွာေနေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထိုကေလးငယ္မ်ားသည္ ဆဲလ္ဖုန္း မ်ားမွ မည္သည့္ပ႐ုိဂရမ္မ်ားၾကည့္ေန သည္ မည္သည့္ဂိမ္းမ်ားေဆာ့ေနသည္ကို မိဘမ်ားက ၂၄ နာရီေစာင့္ၾကည့္မေနႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား မသိသင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အရြယ္မေရာက္ေသးမီသိ လာျခင္း၊အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ စသည့္ မေကာင္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို တတ္လာႏိုင္ၿပီး အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပား ျခင္းမ်ားရိွလာႏိုင္ေၾကာင္း ¤င္းကေျပာ သည္။

''ဂိမ္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ဘယ္ လိုပံုစံနဲ႔ေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ စီးပြားေရး ဘက္ကလည္းၾကည့္ရမယ္။ ပညာေရးဘက္ ကလည္းၾကည့္ရမယ္၊ ကေလးေတြရဲ႕ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘက္ကလည္း ၾကည့္ရ မယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားစု ၿပီး ေခါင္းခ်င္း႐ိုက္ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥျဖစ္ ပါတယ္''ဟု ¤င္းကေျပာသည္။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားေမာင္လင္းထက္လြင္က ေက်ာင္း သားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို အားေကာင္း လာေစရန္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးရန္ တင္ျပခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ''ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား ေတြဟာ အစုအဖဲြ႕နဲ႕ ညီညီၫြတ္ၫြတ္လုပ္ တတ္ရမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သေဘာေတြမတူရင္ေတာင္မွ ေဆြးေႏြး တယ္၊ ျငင္းတယ္ခုံတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ လူႀကီးလူေကာင္းပီပီ ျငင္းတတ္ခုံတတ္ ရမယ္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ခံစားခ်က္ေတြ ဆဲြမထည့္ဘဲ ေဆာင္ရြက္လို႔ရိွရင္ ပိုၿပီးတိုး တက္မႈျမန္ဆန္ႏိုင္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေက်ာင္းသားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အႏုပ ညာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢအဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တန္ဖိုးရိွရိွနဲ႔ ႀကီးထြားလာဖို႕ အ တတ္ႏိုင္ဆံုး အားေပးကူညီေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကေျပာသည္။

မႏၲေလးသူနာျပဳတကၠသိုလ္ တတိယ ႏွစ္ေက်ာင္းသား ေမာင္ဝင္းသီဟက ေခတ္ ေပၚကဗ်ာမ်ားကိုလည္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္ တင္ျပခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေက်ာင္းမ်ား တြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကဗ်ာမ်ားသည္ အား လံုးမစံုလင္သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ကဗ်ာ အေၾကာင္းသင္ပါက ေခတ္အဆက္ဆက္ ကဗ်ာအားလံုးကို သင္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ စာအုပ္စာေပမ်ား မပ်ံ႕ႏွံ႕မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က အစိုးရပိုင္းမွ အေျခခံေက်ာင္း မ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားထားရိွလာ ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး စာအုပ္မ်ားကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း မိမိတို႔တတ္ ႏိုင္သမွ် စာအုပ္စာတမ္းမ်ား လွဴဒါန္းရန္ လည္းတိုက္တြန္းခဲ့သည္။

#DemocracyToday #NT
Share it:

Daw Aung San Suu Kyi

Education

eSport

Featured

Game

LocalNews

News

Youth

Post A Comment:

0 comments: