"က်ပ္ေငြတန္ဖိုးတက္ရန္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ရ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသို႔ ဗဟိုဘဏ္ ေဒၚလာထုတ္ေခ်းမည္"

Share it:

က်ပ္ေငြတန္ဖိုးတက္ေစရန္ ႏိုင္ငံျခားေငြေရာင္းဝယ္ခြင့္လိုင္စင္ရထားသည့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ားထုတ္ေခ်းေပးရန္ ဗဟိုဘဏ္က စီစဥ္ေနေၾကာင္းဗဟိုဘဏ္အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ မွ ၄၀၀ အၾကားအထိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသို႔ေခ်းေငြေပးရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အတိုးႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြလိုအပ္သည့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသို႔ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။ ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္က်ပ္ေငြတန္ဖိုးတက္ၿပီး ေငြလဲႏႈန္းတည္ၿငိမ္ရန္ ဗဟိုဘဏ္က ေဒၚလာထုတ္ေခ်းရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေန ျဖင့္ ကန္ေဒၚလာလိုအပ္ပါက ျပင္ပမွ ဝယ္ယူရသည့္ အေျခ အေနမ်ဳိးကို ထိန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းကစားမႈ မ်ား ေလ်ာ့နည္းမည္ဟု ဗဟို ဘဏ္ အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

‘‘ဗဟိုဘဏ္က ေငြထုတ္ေခ်း ရင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေဒၚလာေစ်း က်လာမွာပဲ’’ဟု အၿငိမ္းစားဗဟို ဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ကေမၻာဇ ဘဏ္ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ဦးသန္းလြင္ကေျပာသည္။ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြထုတ္ေခ်းမည္ ဆိုပါက လက္ရွိျပည္တြင္းေငြ ေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုး မတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းႏိုင္မည္ဟု ၎ကသံုးသပ္သည္။

ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်း ကြက္တြင္ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး သည္ ဇြန္လလယ္ပိုင္းကစတင္၍ ျမင့္တက္လာၿပီး ဇြန္လကုန္ ရက္ မ်ားတြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁,၄၀၀ ေက်ာ္္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇူလိုင္အတြင္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁,၄၀၀ အထက္တြင္ ဆက္ရွိေန၍ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁,၄၇၅ က်ပ္ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေနာက္ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ၁,၄၆၀ က်ပ္သို႔ ျပန္လည္က် ဆင္းသည္။

ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်း ကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးျမင့္တက္ျပီး တည္ၿငိမ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္လအတြင္း ဗဟိုဘဏ္က ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ႏွင့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုဂၢလိကဘဏ္ မ်ားကို ကန္ေဒၚလာ တစ္ရက္လွ်င္ ငါးေသာင္းမွ တစ္သိန္းအထိ ေရာင္းခ်ေပးမႈခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်း ကြက္တြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုး စံခ်ိန္ တင္ျမင့္တက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္တို႔ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သတင္း-ျပည္သိမ္း
7Days News Journal 
Share it:

Bank

Business

Dollar

Exchange Rate

Featured

Kyats

LocalNews

Myanmar

News

Post A Comment:

0 comments: