ဥပေဒစိုးမိုးမႈပ်က္ျပားၿပီး လူအမ်ားက်ီးလန္႔စာစားေနရသည့္ ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ရန္ကုန္မပါဝင္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေျပာ

Share it:


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈပ်က္ျပားၿပီး လူအမ်ား က်ီး လန္႔စာစားေနရသည့္ ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာသည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လံုၿခံဳမႈအေျခ အေနမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၌ ျပဳ လုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ ၎က ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။


ထိုသို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လံုၿခံဳမႈ အေျခအေနမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ ဧည့္သည္မ်ားအား ေမးျမန္းၾကည့္ေလ့ရွိရာ ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားရွိသည့္ေနရာ မ်ားတြင္ လံုၿခံဳမႈမရွိဘဲ အျခားေနရာအမ်ားစု၌ ညဘက္ တစ္ ေယာက္တည္းသြားလာပါက လံု ၿခံဳမႈရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကဆိုသည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဟာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈပ်က္ျပားၿပီး လူ ေတြကို က်ီးလန္႔စာစားေနရတဲ့ ၿမိဳ႕ထဲမွာေတာ့ လံုးဝမရွိပါဘူး။ ဒါက ေသခ်ာပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ဟာ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး လူေတြသြားလာ ေနထုိင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာရွိ ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕လမ္း ေတြ၊ တခ်ိဳ႕က်ဴးေက်ာ္ေနရာေတြ မွာ ရာဇဝတ္မႈေပၚေပါက္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ ဒီေနရာေတြကို မႈခင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြ ေဆာင္ ရြက္ဖို႔၊ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖ္ို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုပ္ ေနပါတယ္’’ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ရရွိထားေသာ္လည္း လူ ဦးေရအခ်ိဳးထက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္ အား နည္းပါးေနသည္ဟု ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္၍ ရဲအင္အားထပ္ တိုးေတာင္းရန္ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနရွိေနေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ခုျဖစ္သည္ ဟု ၎က ေဖာ္ၫႊန္းေျပာၾကား ေသာ္လည္း Economist Intelli-gence Unit အဖြဲ႕က ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာက ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၏ လံုၿခံဳမႈအၫႊန္းကိန္း (Safe Cities Index 2017)တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကရာခ်ိၿမိဳ႕ေနာက္ ဒုတိယေနရာ၌ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာကို အစိုးရက အေလးထားဆဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ က်ဴးေက်ာ္အ ေရးကိစၥကို လက္ရွိအထိ အေလး ထားေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ကာ ၎တို႔ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကဆိုသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုး ရက ေကာက္ယူသည့္ က်ဴးေက်ာ္ စာရင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေထာင္စု တစ္ သိန္း ခြဲ (လူဦးေရေလးသိန္းခန္႔) ရွိကာ ႏွစ္ရွည္ အရစ္က်ျဖင့္ အိမ္ရာဝယ္ ယူႏုိင္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ႀကီးႀကီးျဖင့္ လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေနသည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက ေျပာသည္။

‘‘ဒီလူေတြ (က်ဴးေက်ာ္မ်ား) ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံ သားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ နား လည္ေပးရပါမယ္။ ဒီလူေတြဟာ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕လူသားအ ရင္းအျမစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔မျမႇင့္ တင္ေပးႏိုင္ခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ဟာ တကယ့္ကို ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပ်က္ျပားၿပီး တကယ့္ကို ၿမိဳ႕မွာ ဆိုးေမြေတြ ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆုိပါ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ကာလရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္၍ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က လုပ္ကိုင္လိုျခင္း မရွိဟုလည္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္မယ့္ သူေဌးေတြက ဆူလြယ္နပ္လြယ္ကို လိုခ်င္ၾက တယ္။ ဒီလိုေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ဖို႔အတြက္ အင္အားနည္းပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ၿမိဳ႕သစ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္မည့္ကိစၥဆက္လုပ္မည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုး ရအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအ သစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရျခင္းသည္ လက္ရွိ လိုအပ္ခ်က္အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ယခင္ၿမိဳ႕သစ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းခ်က္ရွိေနျခင္းကိုလည္း လက္ခံေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ယခင္က ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတြင္ ေျမလြတ္မ်ား နည္းပါးေနသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မည့္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚရန္ႏွင့္ လက္ရွိေနထိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိ သူမ်ားကို ေနရာခ်ေပးရန္ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားလည္း လိုအပ္ ေနသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

‘‘ဒဂံုေလးၿမိဳ႕နယ္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အင္မတန္အားနည္း ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕သစ္  ကို တစ္ဆက္တည္းခ်ိတ္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားလို႔မရပါဘူး’’ဟု ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုး ရသည္ အဆိုပါၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ကိုင္ မည့္သူမ်ားအား လာမည့္ ဘတ္ ဂ်က္ႏွစ္ကစ၍ ဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ ၿပီး လက္ရွိတြင္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား က လာေရာက္ဆက္သြယ္ေျပာ ၾကားမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

YBS ဘတ္စ္ကားစနစ္ထပ္ျမႇင့္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုး ရက ေဖာ္ေဆာင္သည့္ YBS ဘတ္စ္ကားစနစ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိ ေသာ္လည္း ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈပိုမိုေပးႏုိင္မည့္ အေျခ အေနေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ား ထပ္မံေဆာင္ရြက္မည္ ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကား သည္။

လက္ရွိတြင္ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားေၾကာင့္ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနကာ ေျပာင္းလဲမႈကို လိုက္ပါ ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ခ်န္ထားမည္ ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ YBS ဘတ္စ္ကား စနစ္အတြက္ အေရးပါသည့္ ေငြ ေပးကတ္စနစ္က်င့္သံုးရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ယင္းစနစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ ကုမၸဏီ တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုမည့္စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးထံ တင္ျပထားရာ ျပန္မက်ေသးသျဖင့္ ၾကန္႔ၾကာေန ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ကရင္တိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသၪၨာမ်ိဳး က ေျပာသည္။

 ‘‘ဗဟိုဘဏ္ဘက္ကေတာ့ YPS (ႀကိဳတင္ေငြေပးကတ္စနစ္) စနစ္အတြက္ လိုင္စင္ခ်ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ႐ံုးကေန စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြ ျပန္က်တဲ့အခါမွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လုပ္ငန္းအျမန္ဆံုးစသြားဖို႔ရွိတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါ က ကိုးလအတြင္း ဘတ္စ္ကားအ စီးေရ သံုးေထာင္ခန္႔တြင္ ယင္းကတ္စနစ္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳမည္ ဟု ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ ႀကီးက ေျပာသည္။

Credit : 7 Days Daily
Share it:

Featured

LocalNews

News

Political

Regional

Yangon

Post A Comment:

0 comments: