ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ခ်ိန္သားကိုက္ေျဖေလွ်ာ့မႈနဲ႔ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေအာင္ ေစ်းကစားခံရမႈမွာ ေပ်ာက္ရွသြားတဲ့ ျပည္သူ႔ေငြေတြ ျပန္ေပးပါ

Share it:


Written by : ၿဖိဳးေ၀

တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးက ေငြေၾကးတန္ဖိုးေတြ က်ဆင္းေနခ်ိန္မွာ အားလံုးထက္ပိုၿပီး က်ဆင္းေနတဲ့ ႏုိင္ငံသံုးေငြေၾကးက ျမန္မာက်ပ္ေငြပါ။

ဘာတစ္ခုမွ ေကာင္းကြက္မရွိတဲ့အျပင္ အစိုးရ စာရြက္ေတြေပၚမွာပဲ စီးပြားေရး တိုးတက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ အလႈပ္အခတ္မွာ တျခားႏုိင္ငံေတြနည္းတူ အထိနာတာပဲလို႔ အေၾကာင္းျပမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ အျခားႏိုင္ငံေတြထက္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးက ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိုးက်ခဲ့တာပါ။

အေမရိကန္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ Trade War ျဖစ္ေနလို႔ သူ႔ႏိုင္ငံထုတ္ကုန္ေတြ ေစ်းမႀကီးေအာင္ ယြမ္ေစ်းဆြဲခ်ေနတဲ့ တ႐ုတ္ေတာင္မွ ေငြတန္ဖိုး ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ တန္ဖိုးက်ခ်ိန္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ က်ေနတာပါ။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈက ပ်မ္းမွ်ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ပဲရွိၿပီး ဇူလိုင္ ၁ ရက္ကေန တြက္ခ်က္မႈအရ ထိုင္းဘတ္က်ဆင္းမႈက တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း မျပည့္ခ်ိန္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈက ၀ ဒသမ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိခ်ိန္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္တန္ဖိုး က်ဆင္းမႈက ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရွိခ်ိန္ေတြမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈက ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကို ငါတုိ႔လည္း ခံစားေနရတာပဲလို႔ ေတြးမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက ေတြးလို႔မရတဲ့ အေျခအေနေတြအျဖစ္ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး လိုတာထက္ ပိုက်ဆင္းမႈ မျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အစိုးရနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္က ဘာေတြ ပ်က္ကြက္ခဲ့သလဲ ေမးမယ္ဆိုရင္ ျပင္ပေစ်းကစားမႈေတြ ထိန္းေက်ာင္းမႈမရွိတာက စရမွာပါ။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္လာခ်ိန္တိုင္းမွာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြက ေဆြးေႏြးၿပီး ေငြေစ်းကစားသူေတြ အေရးယူမယ္ အသံေပးလိုက္တာနဲ႔ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ေစ်းကစားတာ ေပ်ာက္သြားတဲ့ အသံေပးမႈမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ေတာင္ NLD အစိုးရက ပ်က္ကြက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ေစ်းကစားတဲ့ ဘဏ္ေတြ၊ ေငြလဲေကာင္တာေတြကို အေရးမယူတာေတြ၊ အေရးမယူတဲ့အျပင္ ဘဏ္ေတြကို ထင္သလို ေစ်းကစားလို႔ မရေအာင္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ စည္းေဘာင္ Plus or Minus ကို အေျခအေန အခ်ိန္အခါ မၾကည့္ဘဲ ပယ္ဖ်က္လိုက္တာေတြ၊ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်ိန္အခါမွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးက တိတ္ဆိတ္ေနတာေတြေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈက ဆိုးရြားသထက္ ဆိုးရြားလာၿပီး က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ သြားတာပါ။ ဒီလိုေစ်းကစားခံရမႈမွာ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့တာကေတာ့ ျပည္သူပါပဲ။

■ အသိအျမင္ရွိေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ နတၳိ

တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ စတင္ေတာ့မယ္ ဆိုတာ မီဒီယာေတြမွာ ေရးသားေဖာ္ျပေနတာက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေလာက္ ကတည္းကပါ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက မီဒီယာေတြမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခား အရန္ေငြဟာ ပို႔ကုန္ရဲ႕ သံုးလစာေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တာလို႔ ဖန္တစ္ရာေတေနေအာင္ ပါေနခဲ့ၿပီးသားပါ။ တစ္ဖက္မွာလည္း အစိုးရက ေတာင္းခံသံုးစြဲေနတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြက ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္ကို ဘီလ်ံ ၅၀၀၀၊ ၆၀၀၀ ေတာင္းခံေနေပမဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက အမွန္တကယ္ စီမံကိန္းေတြ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ သံုးစြဲႏိုင္စြမ္း မရွိတာေၾကာင့္မို႔လို႔ အစိုးရဘက္က စိစစ္ဖို႔ လိုအပ္သလို လႊတ္ေတာ္ဘက္ကလည္း ႏွစ္စဥ္က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး မသံုးဘဲ ျပန္အပ္ေနတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖတ္ေတာက္ဖို႔ ေရးသားခဲ့တာ မၾကာခဏပါ။

ဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးေတြဟာ အသိအျမင္ႀကီးတဲ့၊ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အရိပ္အျခည္ကို နားလည္တဲ့၊ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အေျခအေနကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အကဲျဖတ္ၿပီး ႀကိဳတင္မဟာဗ်ဳဟာ ခ်မွတ္ထားႏိုင္တဲ့ အသိအျမင္ႀကီးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးသာ ဦးေဆာင္ေနမယ္ဆိုရင္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမွာ ငါတုိ႔ႏိုင္ငံအထိ မနာေအာင္ ဘယ္လိုဦးေဆာင္မယ္ ဆိုတာကို ႀကိဳတင္မဟာ ဗ်ဳဟာခ်မွတ္ႏိုင္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ မီဒီယာဘယ္လိုေျပာေျပာ အစိုးရက အဖတ္မလုပ္ပါဘူး။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ နတိၳပါ။

တစ္ဖက္မွာလည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ေဒၚလာေစ်း ဆြဲတင္ခ်ိန္မွာေတာင္ အစိုးရနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ႀကိဳတင္အသိေပး ေဆြးေႏြးလို႔ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က တစ္ေဒၚလာ ၁၂၀၀ အထိ ဆဲြတင္ေတာ့မွာကိုသိၿပီး ႀကိဳတင္၀ယ္စုႏိုင္လို႔ ပိုခ်မ္းသာမႈကို ျဖစ္ေစတဲ့ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ ကိုပဲ NLD အစိုးရက ဆက္ခန္႔ခဲ့ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ တာ၀န္ေတြနဲ႔ ဥပေဒေတြအရ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ရင္ တာ၀န္ရွိသူေတြကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ အစိုးရမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ျပႏုိင္စြမ္းမရွိတဲ့ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ကိုပဲ ဆက္ၿပီး တာ၀န္ေပးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ပါေနသလား ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။

NLD အစိုးရက ဆက္ၿပီး တာ၀န္ေပးခဲ့တဲ့ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ စတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္ ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွာ တစ္ေဒၚလာ ၉၇၅ က်ပ္ပဲ ရွိပါတယ္။ USDP အစိုးရနဲ႔ NLD အစိုးရႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ တာ၀န္ယူမႈ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္းမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္မွာ ၁၄၉၈ က်ပ္ပါ။ ဗဟိုဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ တင္ ၅၂၃ က်ပ္ တိတိတန္ဖိုး က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ လက္ထက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈဟာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ နီးပါး ရွိေနပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈ ထက္၀က္ေက်ာ္ကို ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ရဲ႕ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္မႈနဲ႔ ျဖဳန္းတီးလိုက္တဲ့ သေဘာျဖစ္ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈ၊ ေငြေဖာင္းပြမႈ စတဲ့ဒဏ္ေတြကို ျပည္သူလူထု ပိုပိုၿပီး ခံစားေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြရဲ႕ အဓိကတရားခံဟာ ဗဟိုဘဏ္လို႔ေတာင္ ဆိုႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးပါ။ ကမၻာ့အသက္ႀကီးဆံုး စာရင္း၀င္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ရဲ႕ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ နီးပါးျဖစ္တာမို႔ ဗဟိုဘဏ္တစ္ခုရဲ႕ ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူခဲ့သူေတြရဲ႕ သမိုင္းေတြထဲမွာလည္း ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တာတဲ့ ေငြေၾကးတန္ဖိုး အမ်ားဆံုး က်ဆင္းေစတဲ့ ဥကၠ႒အျဖစ္ေတာင္ မွတ္တမ္း၀င္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ တည္ၿငိမ္ခိုင္မာမႈကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းကြပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိသူကို ဆက္ၿပီးေတာ့ တာ၀န္ေပးခဲ့တယ္ ဆိုတာကေတာ့ NLD အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြပဲ ေျဖႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

■ ဘယ္အရာေတြက က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေစသလဲ

ဘယ္အရာေတြက က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေစသလဲ ေမးမယ္ဆိုရင္ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းခဲ့တဲ့ ကာလေတြကို ျပန္ၾကည့္ရပါလိမ့္မယ္။

NLD အစိုးရ စတင္တာ၀န္ယူစ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ စင္ကာပူအေျခစိုက္ UOB (United Oversea Bank) က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ခုနစ္လတာ ကာလအတြင္းမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြဟာ အာဆီယံေဒသတြင္းမွာ ၁၀ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တန္ဖိုးျမင့္တက္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ အေကာင္းဆံုး ေငြေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ျပင္ပေစ်းျမင့္တက္ခဲ့ေပမဲ့ ျပန္က်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လမတုိင္ခင္အထိ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ပတ္ခ်ာလည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ တည္ၿငိမ္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီကာလေတြမွာလည္း သဘာ၀ေဘး ေရႀကီးေရလွ်ံ၊ သီးႏွံပ်က္စီး၊ ကုန္သြယ္မႈလို ေငြျမင့္တက္၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြားက်၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္း၊ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ညည္းတြားေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာလည္း ဗဟိုဘဏ္က ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကို ေဒၚလာထုတ္ေရာင္း စရာမလိုဘဲ တည္ၿငိမ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းခ်ိန္မွာ အေၾကာင္းျပခ်က္က တစ္ခုတည္းပါ။ အဲဒါကေတာ့ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ အစိုးရတာ၀န္ ယူထားၿပီး ေဒၚလာေစ်းကိုၾကည့္ၿပီး တက္လည္းတက္တဲ့အေလ်ာက္၊ က်လည္းက်တဲ့အေလ်ာက္ စီးပြားေရး လုပ္ႏိုင္သူကမွ စီးပြားေရးသမားလို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စိုးရဲ႕ ေရးသားခ်က္မ်ဳိးဟာ ပညာရွင္မဆန္သလို ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္လာၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းတာေၾကာင့္ လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားတဲ့ေငြက အလကားေနရင္း တန္ဖိုးက်ေနတဲ့အျပင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာလို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြစားေသာက္ေနရတဲ့ ျပည္သူသန္း ၅၀ ေက်ာ္ကို မစာနာရာ က်လြန္းပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာဟာ တစ္ရက္မွ က်ပ္ ၄၈၀၀ ပဲ ရတာျဖစ္ၿပီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စိုးတို႔လို ျပည္သူေပးတဲ့လစာ သိန္းဆယ္ဂဏန္း မရသလို ျပည္သူ႔ေငြနဲ႔လည္း အေဆာင္အေယာင္ေတြ ရရွိခံစားခြင့္ မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ႀကီးႀကီးကို ယူထားၿပီဆိုရင္ ျပည္သူ႔ခံစားခ်က္ ေသးေသးေလးေတာင္ သိျမင္ခံစားတတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္းလို႔ ျပည္သူေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသတယ္ဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ခဏခဏၾကားေနရခ်ိန္မ်ဳိး၊ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး က်ပ္တည္းေနခ်ိန္မ်ဳိး၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုး ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ က်ဆင္းသြားခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ပိုၿပီးေတာ့ လက္လြတ္စပယ္ စကားမ်ဳိး မေျပာသင့္တာ သတိခ်ပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပို႔ကုန္ရေငြေတြကို ေျခာက္လအတြင္း ႏုိင္ငံျခား သံုးေငြေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းက ကိုယ့္ေငြဘဏ္စာရင္းမွာ လႊဲေျပာင္းထည့္သြင္းဖို႔ ျပ႒ာန္းထားသလို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာလည္း ဗဟိုဘဏ္က ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကို ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ညႊန္ၾကားထားမႈေတြကို ျပန္စိစစ္ မစစ္ မသိရေပမဲ့ လက္ရွိႏိုင္ငံျခားေငြတန္ဖိုး ျမင့္တက္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းခ်ိန္က်မွ ပို႔ကုန္ရေငြေတြ အကုန္လံုးက ျပည္တြင္း ျပန္မ၀င္ဘူးဆိုတဲ့အသံ တစ္ခါျပန္ထြက္လာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းက်မွ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ပို႔ကုန္ရေငြေတြ ျပန္မသြင္းဘူးလားဆိုတဲ့ အသံျပန္ထြက္လာပါသလဲဆိုတာ ဗဟိုဘဏ္တာ၀န္ရွိသူေတြပဲ ေျဖႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္ဟာ ျပည္တြင္းမွာ ဟိုတယ္ေတြ နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြမွာ ေဒၚလာအစား က်ပ္ေငြသံုးဖို႔ အမိန္႔စာထုတ္ပါတယ္။ ညႊန္ၾကားခ်က္သာ ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ေလာက္ ထုတ္ေပမဲ့ ဘယ္သူကမွေတာ့ လိုက္နာတာ မျမင္ရပါဘူး။ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း Dedollarization Country ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္ ေၾကြးေၾကာ္ေပမဲ့ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ကိုယ့္ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုယ္ေတာင္ ကြပ္ကဲႏိုင္စြမ္း မရွိပါဘူး။ အခုဆိုရင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက လာေရာက္စစ္ေဆးတဲ့ စာေမးပြဲေတြေတာင္ စာေမးပြဲေၾကးကို ေဒၚလာနဲ႔ သြင္းရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ျမန္မာက်ပ္ေငြကို ျပည္တြင္းမွာ ဗဟိုဘဏ္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း မသံုးၾကတဲ့ ျပႆနာကိုလည္း ဗဟိုဘဏ္ကိုပဲ ေျပာရမွာပါ။

ဒါ့အျပင္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္တဲ့အခါတုိင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ျပည္တြင္းက တရားမ၀င္ ေစ်းကြက္ကို စစ္ေဆးအေရးယူမယ္ ဆိုတာမ်ဳိး ဟန္႔တားသလို ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကိုလည္း ေစ်းကစားမႈမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ရင္ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူမယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္က ထြက္ေျပာတာမ်ဳိးေတြ လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္မႈဟာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္အရပဲ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈ ကာကြယ္ေရးဥပေဒစတဲ့ ေစ်းကြက္ကို ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ၾကတာလည္းျဖစ္ၿပီး တည္ဆဲေငြေရးေၾကးေရး ဥပေဒေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ရင္ အေရးယူမယ္ဆိုတာ ေျပာကို ေျပာသင့္တဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္မွာေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ဘက္ကေရာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြကပါ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး တျခားႏိုင္ငံေတြထက္ ဆုိးဆိုးရြားရြား က်ဆင္းေနတာကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ၿပီး လံုး၀ကို အသံမထြက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ ခုန္တက္ခဲ့ခ်ိန္က်မွ အစိုးရဘက္ကေန ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေတြ႕မယ္ဆိုတာမ်ဳိး အသံထြက္လာ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ထြက္လာတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဒၚလာေစ်းက တစ္ေဒၚလာ ၁၅၆၀ ကေန ၁၅၃၀ အထိ ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွာ ၁၄၉၅ က်ပ္ေလာက္နဲ႔ပဲ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က်မွပဲ ဗဟိုဘဏ္ဘက္ကလည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈက ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ယွဥ္ရင္ အဆိုးဆံုး ၁၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းေလာက္က်တယ္ ဆိုတာမ်ဳိး ထြက္ေျပာလာပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြဟာ တျခားႏုိင္ငံေတြလိုပဲ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ တန္ဖိုးက်မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ တစ္ေဒၚလာ (ျပင္ပေစ်း) ၁၃၅၁ က်ပ္နဲ႔တြက္ဦး တစ္ေဒၚလာ ၁၃၈၀ ေလာက္ပဲ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ႏိုင္တာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွာ ပွ်မ္းမွ်တန္ဖိုး က်သလိုမ်ဳိး ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း တန္ဖိုးက်မႈနဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၂ က်ပ္ေလာက္ပဲ ရွိသင့္တာ ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၆၀ ေလာက္အထိ ျမင့္တက္ေအာင္ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ အစိုးရက ဘာေၾကာင့္ ေစာင့္ေနတာလဲဆိုတာ ေမးစရာ ျဖစ္လာခဲ့သလို တစ္ေဒၚလာကို ၁၅၀၀ ျဖစ္မွ စီးပြားေရး တိုးတက္မယ္ထင္လို႔ က်ပ္ ေငြတန္ဖိုး စံခ်ိန္တင္က်ၿပီးရင္း က်ေနတာကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတာလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာၿပီး ဒီလိုစံခ်ိန္တင္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈမွာ နစ္နာခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ အစိုးရနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္က ဘယ္လိုကုစားမလဲဆိုတာ သိခ်င္မိပါတယ္။

ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈေတြထဲမွာ အဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ရွိေနႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီေတြပါ။ အျမတ္ပမာဏကို ကုမၸဏီေတြက ထုတ္ျပန္မထားေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ဖုန္းဘီကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေပးေဆာင္ရမႈကိုေတာ့ ျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားတာ ရွိပါတယ္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဟာ ဂ်ပန္နဲ႔ေပါင္းၿပီး တယ္လီေနာဟာ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံက လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံပါတယ္။ ေအာ္ရီဒူးက ကာတာႏုိင္ငံ ျမႇဳပ္ႏွံမႈပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ စတင္လာတဲ့ Mytel ကေတာ့ ဗီယက္နမ္နဲ႔ ေပါင္းထားပါတယ္။

MPT၊ တယ္လီေနာနဲ႔ အူရီဒူးတို႔ သံုးခုဟာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ ဖုန္းဘီလ္အခြန္ ၈၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ အခြန္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ MPT က က်ပ္ ၄၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး တယ္လီေနာနဲ႔ အူရီဒူးကေတာ့ က်ပ္ ၄၃ ဘီလ်ံေလာက္ ဖုန္းဘီလ္အခြန္ကို ေပးခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းစုကပါတဲ့ MPT ကို ေဘးဖယ္ၿပီး တယ္လီေနာနဲ႔ အူရီဒူးရဲ႕ ဖုန္းေဘလ္ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ ၄၃ ဘီလ်ံကို ၂၀ နဲ႔ ေျမႇာက္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ႏွစ္ခုရဲ႕ ေရာင္းအားဟာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၈၆၀ ေလာက္ရွိမယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ယူဆရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေရာင္းအား က်ပ္ ၈၆၀ ဘီလ်ံ ကို ဒီကုမၸဏီႏွစ္ခုက ဒီအတုိင္းထား မွာမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံျခားေငြေတြကို ေန႔စဥ္ေပါက္ေစ်းအတုိင္း ၀ယ္ၿပီး သူတို႔မိခင္ႏိုင္ငံေတြက လုပ္ငန္းစုေတြဆီ ျပန္လႊဲေနမယ္ဆိုရင္ က်ပ္ ၈၆၀ ဘီလ်ံဟာ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၀၀ နဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္ ေတာင္ ေဒၚလာ ၅၇၃၃ သိန္းေလာက္ျဖစ္ ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ေငြျဖည့္ကတ္ေရာင္းရသမွ် ျမန္မာေငြေတြကို ေပါက္ေစ်း အတိုင္း ေဒၚလာ၀ယ္ၿပီး သူတို႔ႏိုင္ငံဆီလႊဲေနမယ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတင္ ေဒၚလာ ၅၇၃၃ သိန္းေလာက္ စီးထြက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလို တယ္လီကြန္းကုမၸဏီ ေတြဟာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာ ႏွစ္ က စခဲ့တာျဖစ္လို႔ ဘ႑ာႏွစ္ေလး ႏွစ္၊ ငါးႏွစ္စာေလာက္ ျပည္ပကို ေဒၚလာေတြ ျပန္ပို႔ေနတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးသာ တကယ္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းၿပီး ျပည္တြင္း မွာ ေဒၚလာရွားပါးမႈျပႆနာက အမ်ားႀကီး လိုက္ၾကည့္စရာ မလိုေတာ့တဲ့အေျခ အေနပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးသာ တကယ္ျဖစ္ေနရင္ အခုလို ျမန္မာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းေနခ်ိန္မ်ဳိး မွာ ဒီလို တယ္လီကြန္းကုမၸဏီေတြကေန ျပည္ပဆီေငြလႊဲပို႔မႈေတြကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ရပ္တန္႔ဖို႔၊ ျပည္တြင္းဘဏ္ထဲမွာ Statement ျပၿပီး ကာလတစ္ခုထားဖို႔ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားေငြစီးထြက္မႈတစ္ခုကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ Facebook ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အင္တာနက္ အသံုးစရိတ္ဟာ တစ္လကို ေဒၚ လာသန္း ၃၀၀ ေလာက္ရွိတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာပါတယ္။ Facebook ဟာ သူ႔၀င္ေငြရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ကို ေၾကာ္ျငာေတြကေန အဓိက ရသလို Facebook သံုးစြဲတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကိုလည္း အခြန္ေပးေဆာင္ရမႈက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္မွာဆို ေဒၚလာ သန္း ၁၅၉၂၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း Facebook ကို လူဦးေရသန္း ၂၀ ေလာက္က သံုးေနၿပီး ေန႔စဥ္ Page မ်ားစြာက Facebook ကို ေဒၚလာေတြေပးၿပီး ေၾကာ္ျငာထည့္ရပါတယ္။ အင္တာနက္အသံုးစရိတ္ ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ ရွိတဲ့အထဲမွာ Facebook ကို ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ပဲစီးတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံႏိုင္ရင္ တစ္လကို ေဒၚလာ ၂၅ သန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ျပည္တြင္းကို ၀င္လာခဲ့တဲ့ Facebook ဟာ အခြန္အခေပးဖို႔ တာ၀န္ရွိေပမဲ့ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ မရွိပါဘူး။ ဒီလို အခြန္ေပးေဆာင္မႈ မရွိတဲ့အျပင္ ျပည္ပကို ႏုိင္ငံျခားေငြ စီးထြက္ေစတဲ့ အဓိကျပႆနာထဲက တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ Facebook သံုးစြဲသူေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ က်ပ္သန္း ၆၄၀၀ ေလာက္ သံုးစြဲေနမယ့္အစား Facebook က အခြန္ေဆာင္လာဖို႔၊ Facebook က အခြန္မေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကာလေတြအတြက္ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြန္အခေတြ ရလာဖို႔ နည္းလမ္းရွာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚလာေစ်းကြက္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တရားမ၀င္ ေဒၚလာေစ်းကြက္ဟာ တစ္ႏွစ္ကို ငါးဘီလ်ံေလာက္ စီးဆင္းပါတယ္။ ဒီလိုစီးဆင္းေနတဲ့ ေစ်းကြက္ကေနပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြေတြကို ျဖည့္ေနတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဘဏ္ပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေဒၚလာ ျပင္ပေစ်းကို သတ္မွတ္တာက ေရႊဘံုသာလမ္းက ေမွာင္ခိုေတြက သတ္မွတ္တာပါ။ ေန႔စဥ္တစ္နာရီေလာက္မွာ ေရႊဘံုသာလမ္းက သတ္မွတ္တဲ့ ျပင္ပေစ်းထြက္လာမွ က်န္တဲ့ပို႔ကုန္သမားေတြက ဆက္ၿပီးအလုပ္လုပ္တဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီေနရာမွာ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းအတိုင္း အတက္အက် ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေရႊေစ်းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဇြန္ ၁၃ ရက္မွာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းဟာ ၁၂၇၄ ေဒၚလာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းက က်ပ္ ၉၃၆၀၀၀ ေက်ာ္ပါ။ အဲဒီေန႔မွာ ေဒၚ လာက ၁၃၆၆ က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွာ ကမၻာ့ ေရႊေစ်းက ျပဳတ္က်ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွာ ၁၁၈၅ ေဒၚလာ ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းက က်ပ္ ၉၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကမၻာ့ ေရႊေစ်းေပါက္ေစ်းအတိုင္း သာ အတက္အက် ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဇြန္ ၁၃ ရက္နဲ႔ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ ျခား နားခ်က္က ကမၻာ့ေရႊေစ်း ၈၉ ေဒၚ လာ က်ဆင္းသြားတာ ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီလိုက်ဆင္းသြားတာေၾကာင့္ ေရႊ ေစ်းဟာ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ တစ္က်ပ္သားကို က်ပ္ ၈၂၀၀၀၀ ေလာက္အထိ က်ဆင္းသင့္ေနတာ ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရႊေစ်းက ကမၻာ့ေစ်းက်ေနလည္း ျပည္တြင္းမွာ ေဒၚလာေစ်းက မာ ေနခ်ိန္မွာ လံုး၀က်မလာဘဲ က်ပ္ ၉၅၀၀၀၀ ပတ္လည္မွာ တင္းခံေန တာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္က ျပင္ပေစ်း သတ္မွတ္မွ ျပည္တြင္းတရား၀င္ပို႔ ကုန္လုပ္ငန္းေတြက လည္ပတ္လို႔ ရတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနက အႀကီး အက်ယ္မွားေနတာပါ။ ပိုဆိုးတာက ေရႊနဲ႔ေဒၚလာခ်ိတ္ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း က်ဆင္းေနတာေတာင္ ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းက ေစ်းကစားေနလို႔ ျမင့္ေနတဲ့ ေဒၚလာေစ်းကိုမွီၿပီး ၿငိမ္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို အေျဖရွာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးေတြဟာ ျပည္တြင္း ေဒၚလာေစ်း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစမႈေတြကို အျမန္ဆံုးထိန္း ေက်ာင္းလို႔ရတဲ့ အေျဖရွာလို႔ လြယ္ ကူတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြပါ။ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔တာ၀န္၊ စားသံုးသူအ ကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ၊ ယွဥ္ ၿပိဳင္မႈဥပေဒ စတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ ေငြ ေရးေၾကးေရးဥပေဒေတြ ကိုင္တြယ္ ၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုနဲ႔ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး တည္ၿငိမ္ေအာင္ အေျဖရွာဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းဟာ အစိုးရ တစ္ရပ္ကို ျပဳတ္က်ေအာင္ စြမ္း ေဆာင္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ ကမၻာမွာေရာ ျမန္မာမွာပါ သက္ေသရွိၿပီး သားပါ။ ကိုယ့္လက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို မထီမဲ့ျမင္လုပ္ၿပီး ျဖစ္သင့္တာထက္ ပိုတန္ဖိုးက်ေန တာေတြကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမယ္ ဆို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တုန္း ကလို၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အက်ပ္အတည္းလိုမ်ဳိး ျဖစ္ရပ္ ေတြ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ အာမခံႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

■ ေဒၚလာေစ်းဆြဲတင္မႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ရွသြားတဲ့ ျပည္သူ႔ေငြေတြ ျပန္ေပးပါ

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က အကုန္သိ မီဒီယာရဲ႕ Facebook Page မွာ Poll တစ္ခု ေကာက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းၿပီး ေဒၚလာတန္ဖိုး တရိပ္ရိပ္တက္ေနတာကို အစိုးရက (၁) တမင္လႊတ္ေပး ထားသလား၊ (၂) ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနသလားဆိုတဲ့ စစ္တမ္းပါ။ ဒီလူထုစစ္တမ္းကို ဆႏၵျပဳသူ ၄၀၀၀ ရွိခဲ့ၿပီးေတာ့ အစိုးရက “တမင္လႊတ္ေပးထားတာလို႔ ေျဖဆိုသူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀” အထိ ရွိခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အစိုးရက ထိန္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ေျဖဆိုသူက ၁၂၀၀ ပဲ ရွိခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ကပဲ မဲေပးခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းၿပီး ေဒၚလာတန္ဖိုး တရိပ္ရိပ္တက္ေနတာကို အစိုးရက တမင္လႊတ္ေပး ထားတယ္လို႔ Facebook သုံးစြဲသူေတြက ဘာေၾကာင့္ထင္ခဲ့တာလဲလို႔ ေမးမယ္ဆိုရင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၀၀ ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲတင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ စကားမ်ဳိးကို ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ အသင္းက ခ႐ိုနီတစ္ဦးက တင္ျပဖူးတာ၊ ပုဂၢလိက ဘဏ္တခ်ဴိ႕ရဲ႕ ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္ စည္းမ်ဥ္းေက်ာ္ၿပီး ေဒၚလာေစ်း တင္ေရာင္းခ်မႈကို ဗဟိုဘဏ္က အေရးယူဖို႔ ပ်က္ကြက္႐ံုတင္မက ဗဟိုဘဏ္က ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ေစ်းမကစားႏုိင္ေအာင္ စည္းေဘာင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ Plus or Minus ကို က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေအာင္ ခ်ိန္သားကိုက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီး ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြ ေဒၚလာေစ်း ေရာင္းခ်င္သလို ေရာင္းဖို႔ တမင္သက္သက္ လုပ္ေဆာင္လိုက္တာ၊ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း မျပည့္တဲ့ ေငြေၾကးက်ဆင္းမႈနဲ႔ သူ႔ေငြေၾကး သူ႔ဘာသာခ်လို႔ က်ေနတဲ့ တ႐ုတ္ေတာင္ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ေငြေၾကးတန္ဖိုး ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ က်တာကို ဗဟိုဘဏ္က လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့တာနဲ႔ ၁၅၆၀ အထက္ကို တက္ေနၿပီဆိုမွ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ အစိုးရက ေရွ႕ထြက္လာခဲ့တာဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြက ေဒၚလာေစ်း က်ပ္ ၁၅၀၀ အထက္ေရာက္ေအာင္ လႊတ္ေပးထားတယ္လို႔ ျပည္သူ႔ထင္ျမင္မႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့လို႔၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက်လို႔၊ ခရီးသြားေတြမလာလို႔၊ သဘာ၀ေဘးျဖစ္လို႔၊ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ျဖစ္လို႔ က်သင့္သေလာက္ က်သြားတာကို ျပည္သူေတြက လက္သင့္ခံႏုိင္ေပမဲ့ ေစ်းကစားတာေၾကာင့္ က်သင့္တာထက္ပိုၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်တာနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြက လက္ပိုက္ၾကည့္ေနလို႔ က်သင့္တာထက္ပိုၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်တာမ်ဳိးကိုေတာ့ ျပည္သူေတြက လက္သင့္ခံႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈဟာ ျပႆနာအႀကီးႀကီး မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ေျပာၿပီးကာမွ ေဒၚလာေစ်း ဆက္တက္ေနၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမယ္ဆိုရင္ အေထြေထြ က်ပ္တည္းမႈေတြ ရွိလာမယ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အထူးစီးပြားေရး အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေရွာင္တာနယ္ရဲ႕ ေရွ႕ေနာက္မညီ ထင္ရာေျပာၾကားမႈမ်ဳိးဟာ စီးပြားေရး အဆင္မေျပတာေၾကာင့္ ပိုပိုၿပီး က်ပ္တည္းလာေနတဲ့ ျပည္သူေတြကို ျပက္ရယ္ျပဳရာ က်ပါတယ္။

ျပည္သူေတြ ျမင္ခ်င္တာက က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းမႈဟာ ျဖစ္သင့္ရွိသင့္တဲ့ အေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္ေနဖို႔ပါ။ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲဟာ ဘာဆက္ျဖစ္လာမလဲဆိုတာ မသိရေသးခင္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၿပိဳလဲသြားလို႔ မရေသးပါဘူး။ ဒီကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲဟာ အစပဲ ျဖစ္ႏုိင္ေသးသလို အဆံုးသတ္ကာနီးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အေမရိကန္ဟာ သူသာပထမဆိုတဲ့ အေျခအေနကို သူဖန္တီးျပခဲ့ပါၿပီ။ ေရွ႕မွာ သူအာဏာရွိေနသေရြ႕ ဒီလိုမ်ဳိးစစ္ပြဲေတြကို ဆက္ၿပီးဖန္တီး ေနဦးမယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း ေစ်းကစားသူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေငြယိုေပါက္ေတြ မထိန္းႏိုင္ဘဲ ဆက္ၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေနဦးမယ္ဆိုရင္ ေစ်းကစားမႈနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ ႀကိဳတင္ေျမာ္ျမင္မႈ နည္းပါးတဲ့ဒဏ္ကို ျမန္မာျပည္သူေတြကပဲ ဆက္ၿပီး ခံစားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ေဒၚလာေစ်းဟာ ၁၄၉၅ က်ပ္ေလာက္အထိ က်ရိပ္ျပေနပါၿပီ။ အေပၚမွာ တြက္ျပခဲ့သလိုမ်ဳိး တျခားႏုိင္ငံေတြလို ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ တန္ဖိုးက်ရင္ အလြန္ဆံုးမွ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၈၀၊ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း တန္ဖိုးက်ရင္ ၁၄၃၂ က်ပ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးအထိ ထိန္းေက်ာင္းသြားၿပီး ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ခ်ိန္သားကိုက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈနဲ႔ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေအာင္ ေစ်းကစားခံရမႈမွာ ေပ်ာက္ရွသြားတဲ့ ျပည္သူ႔ေငြေတြရေအာင္ ျပန္လုပ္ေပးႏုိင္မလား ဆိုတာနဲ႔ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆိုၿပီး မ်က္စိမွိတ္ လႊတ္ထားေပးတာေၾကာင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ျပဳတ္က်ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းကပဲ တိုင္းျပည္ကို ဆြဲခ်သြားမလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ျဖစ္သင့္တဲ့ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး တည္ၿငိမ္မႈကို ရရွိေအာင္ လုပ္ေပးပါလို႔ပဲ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

Credit : Eleven Media Group
Share it:

Article

Business

Dollar

Kyats

Opinion

Trade War

Post A Comment:

0 comments: