သဘာ၀ေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ျပည္သူအမ်ားစုေမ့ေနေလ့ရွိဟု ဒုသမၼတအျပစ္တင္

Share it:

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္၃

ျပည္သူအမ်ားစုသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္အခါမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကား သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ဩဂုတ္လ ၃ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ျဖစ္သူ၎က ယင္းသို႔ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ သဘာ၀သယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဦးျမင့္ေဆြကေျပာဆိုသည္။

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားသည္ ဆိုင္ကလုံးမုန္တိုင္းမ်ား၊ ဆူနာမီကဲ့သို႔ လႈိင္းလုံးႀကီးမ်ား၊ ကမ္းပါးၿပိဳ ေရတိုက္စားမႈမ်ား၊ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ား၊ ေျမကၽြံက်မႈမ်ား စသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ားဆုံးျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္အေျခခ်သူ တိုးပြားလာၿပီး သယံဇာတမ်ားကို အလြန္အကၽြံထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ေရရွည္ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကို နားလည္မႈအားနည္းေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ဆိုသည္။

ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိေရာက္သည့္ပံ့ပိုးမႈ အလုံအေလာက္မရွိျခင္းတို႔ကို ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေလၽွာ႔ခ်ေပးႏိုင္သည့္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ျမက္ခင္းမ်ား၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား၊ သဲေသာင္ခုံမ်ားႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ားကို သဘာ၀တံတိုင္းမ်ား၊ သဘာ၀အေဆာက္အအုံမ်ားအျဖစ္ ဦးစားေပးထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတကေျပာဆိုသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္လၽွင္ ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတမ်ားကို သားစဥ္ေျမးဆက္ေရရွည္ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုအပ္ေနၿပီဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးကိုျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ကာကြယ္ေရးစီမံကိန္းႀကီးႀကီးမားမားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမွာ အစိုးရျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီမႈ၊ အေရးေပၚကူညီမႈမ်ားကိုသာလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဥပမာ- ဒီေရေတာေတြျပန္စိုက္ဖို႔တို႔၊ ေရကာတာႀကီးေတြလုပ္ဖို႔က ျပည္သူေတြမွာ မတတ္ႏိုင္ဘူးဗ်။ ျမန္မာျပည္မွာေကာ္မတီေတြရွိတယ္ဗ်။ သဘာ၀ကပ္ေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ အသိပညာေပးေရးေကာ္မတီေတြရွိတယ္ေလ။ ခ႐ိုင္မွာလည္း ရွိတယ္။ၿမိဳ႕နယ္မွာလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီေတြဘာလုပ္ေနလဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ေရႀကီးတဲ့ကိစၥက်ေတာ့ ေရထိန္းတဲ့စနစ္မ်ိဳးေတြလိုလိမ့္မယ္ဗ်။ တာတမံလုပ္တာတို႔ တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ိဳးေတြေပါ့။ သာမန္ျပည္သူေတြကေတာ့ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ခက္တယ္။ အစိုးရခ်ည္းပဲ အလုံးစုံေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူ႕မွာအဓိကတာဝန္ရွိတယ္” ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္း က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ခံရမႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ Global Climate Risk Index 2016 အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ဒုတိယေျမာက္ အခံရဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

https://voicejournalmm.com/archives/12118
Share it:

Featured

Life

Lifestyle

LocalNews

Myanmar

News

President

Post A Comment:

0 comments: