ဥာဏ္ရည္အဆင့္ ၁၇၁ ရွိ သံုးႏွစ္သမီးတစ္ဦး ယူေက၌ ေပၚထြက္

Share it:


လန္ဒန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၉

ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ရည္ သတ္မွတ္မႈအဆင့္ (IQ) ၁၇၁ အထိ ဥာဏ္ရည္ျမင့္မားေသာ သံုးႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး ယူေက၌ ထြက္ေပၚခဲ့သည္ဟု ဘီဘီစီသတင္းက ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သူမ၏ ဥာဏ္ရည္ျမင့္မႈအတြက္ အဲလ္ဘက္အိုင္းစတိုင္းႏွင့္ တင္စားေနၾကသည္။ ယင္းမိန္းက ေလး၏ အမည္မွာ အိုဟီလီယာျဖစ္ၿပီး မိခင္နာတာလီႏွင့္ ဖခင္ဘန္းတို႔ ၏ သမီးငယ္ျဖစ္သည္။ ''သမီးငယ္က ဒီလိုမ်ဳိး ဥာဏ္ရည္ျမင့္တယ္ဆိုတာကို သူ ရွစ္လသမီး အရြယ္က တည္းကသိခဲ့တယ္''ဟု မိခင္ျဖစ္သူကဆိုသည္။


၎တို႔သည္ သမီးငယ္အား လုိက္ေလ်ာ ညီေထြရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ယူေကရွိ ဥာဏ္ရည္ျမင့္မားသူမ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ဥာဏ္ရည္ျမင့္မားေသာ္လည္း လူမႈအေတြ႕အႀကံဳ ႏုနယ္ျခင္းက ယင္းဥာဏ္ရည္ျမင့္သူ ကေလးမ်ားအား ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ ေစဘဲ မိဘ၏နားလည္မႈ မရရွိပါက က်ိန္စာသင့္သကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေစသည္ဟု နာတာလီကဆုိသည္။ ဖခင္ျဖစ္သူဘန္းက ''သမီး ေလးကို ကူညီႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္း ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိခ်င္ေနပါတယ္။ သူက အခု စကားေျပာတာေတာင္ ဆယ္ ေက်ာ္သက္တစ္ေယာက္နီးပါး ေျပာတတ္ေနၿပီ''ဟုဆိုသည္။ကေလးဆုိင္ရာ စိတ္ပညာရွင္ႏွင့္ အႀကံေပးျဖစ္သူ Lyn Ken Dalla  က '' ဥာဏ္ရည္ျမင့္ ကေလးေတြရဲ႕ မိဘ ေတြက သူတို႔ ကေလးေတြဟာ ေမးခြန္းေတြ အဆက္မျပတ္ ေမးတတ္ၾကၿပီး တစ္ခ်ိန္လံုး စူးစမ္းေနတယ္လို႔ဆိုတယ္'' ဟုေျပာသည္။ အိုဟီလီယာသည္ ယခုအရြယ္ ကတည္းကပင္ အေၾကြေစ့ဆက္ ျခင္း၊ အံစာဆက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဦးေႏွာက္သံုး ကစားနည္းမ်ားကို သူ႔ထက္ႀကီးေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူကစားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယူေကတြင္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ကလည္း ဥာဏ္ရည္အဆင့္ ၁၄ဝ ရွိ အသက္ (၁၁)ႏွစ္အရြယ္ '' Arnav '' အမည္ရွိ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦး ရွိႏွင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

Ref: BBC
Share it:

Britain

Child

EINSTEIN

Featured

Genius

International

IQ

News

Video

WorldNews

Post A Comment:

0 comments: