ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းဝယ္သူမ်ားကို အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း ေၾကာင့္ နိုင္ငံဘ႑ာရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္း ခဲ့ပါက မိမိစည္းစိမ္အကုန္စိုက္ ထုတ္ေပး ေလ်ာ္မည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ေျပာ

Share it:


ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၂၇- ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပး ျခင္းေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာရရွိမႈေလ်ာ့ နည္းခဲ့ပါက မိမိ၏စည္းစိမ္အကုန္စိုက္ထုတ္ ေပးေလ်ာ္မည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးရွိန္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဩဂုတ္ ၂၇ ရက္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိုလ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ၄င္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာသည္။အခြန္ေကာက္ယူမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ သေဘာမတူသည့္ စီးပြားေရးပညာရွင္ တခ်ိဳ႕ ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဦးေမာင္ ဝိတ္၏ အခြန႔္ေလ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ တင္ျပခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးရွိန္ဝင္းက""အာမခံၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါ တယ္။ ခုန အေမေျပာသလို စီးပြားေရးပညာ ရွင္တခ်ိဳ႕က အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့တာကို လက္ မခံဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ဒီေန႕ အသင္းကိုယ္ စား အာမခံပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အေျခ ပစၥည္းကရတဲ့ အခြန္အခကို လိုင္းတားလိုက္ ပါ။ ဒုတိယ ၂၀၁၇ မွာ အေျခပစၥည္းကရ တဲ့ေငြကို လိုင္းတားလိုက္ပါ။ ၂၀၁၈ မွာ ရမယ့္ အခြန္အခေငြ လိုင္းတားလိုက္ပါ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အခြန္ႏႈန္းေတြ buyer အ တြက္ေလွ်ာ့ေကာက္လိုက္ၿပီးမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မွာ အကယ္၍မ်ား ၂၀၁၈ ထက္ကို က်သြား မယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ လိုအပ္တဲ့ဘ႑ာေငြအား လုံးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ တာဝန္ယူၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးစုေပါင္းၿပီးေတာ့ ျဖည့္ တင္းၿပီးေတာ့ ေလ်ာ္ပါ့မယ္""ဟု၄င္းက ေျပာသည္။

ယင္းႏွင့္ပက္သက္၍ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကတိကဝတ္အေနျဖင့္ မွတ္ထားရမည္လား ဟု ရယ္ရယ္ေမာေမာျဖင့္ ျပန္လည္ေမးျမန္း ခဲ့သည္။""မွတ္ထားပါ။ ဘယ္သူမွမေလ်ာ္ဘူး ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ ဥကၠ႒တစ္ေယာက္အေန နဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံအတြက္ အသင္းအ တြက္ ကြၽန္ေတာ့္ရွိတဲ့စည္းစိမ္ေတြကို စိုက္ ၿပီးေတာ့ နိုင္ငံေတာ္ကိုေပးသြင္းလိုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္အေလးအ နက္ေျပာတာပါ"" ဟု၄င္းကဆက္လက္ ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတာင္းဆိုေနသည္မွာ ၄င္းတို႔ကို အခြန္ ေလွ်ာ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္း မဟုတ္ ဘဲ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္
 ေတာင္းဆိုေန ျခင္းေၾကာင္း၊ ဝယ္သူမ်ားကို မက္လုံးျဖစ္ ေစမည့္အခြန္အခမ်ားကို သတ္မွတ္ေစလို ကာ ႏွစ္ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္ခန႔္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးေစ လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဈးကြက္တြင္ လက္ ေတြ႕က်က် စိတ္ဝင္စားနိုင္မည့္ အခြန္အခ သတ္မွတ္မွသာလွ်င္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြန္ဒိုမီဒီယံ ဥပေဒသာထြက္ၿပီး ကြန္ဒို မီဒီယံနာမည္တစ္ခုသာ က်န္ခဲ့သည့္ အျဖစ္ ဆိုးျဖစ္ခဲ့မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံျခား သားမ်ားအပါအဝင္ နိုင္ငံသားမ်ား ကြန္ဒို မီဒီယံ တိုက္ခန္းမ်ားဝယ္ယူနိုင္ပါမွ ကြန္ဒို မီဒီယံေဈးကြက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တိုးတက္ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ゞင္းကေျပာသည္။

""နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံဟာ သိကၡာရွိရွိနဲ႕ ရပ္ တည္ဖို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ အခြန္အေနနဲ႕ ျပည္သူ အတြက္သုံးဖို႔အတြက္ ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ အခြန္ေကာက္တယ္ဆိုတာ အစိုးရအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရဝန္ႀကီးေတြအတြက္ လည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ နိုင္ငံအ တြက္ ျပန္သုံးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။  ျပည္သူမ်ား ေရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေခြၽးႏွဲစာ နဲ႕ရထားတဲ့ေငြကို ထပ္ယူခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါ ဘူး။ မွ်တေအာင္လို႔ ကြၽန္မတို႔အတတ္နိုင္ ဆုံးလုပ္ပါ့မယ္။
 ေပးတဲ့သူေတြအတြက္လည္း မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္လို႔ အစိုးရအ တြက္လည္း မွ်မွ်တတျဖစ္ရမွာေပါ့။

အစိုးရ ဆိုတာ နိုင္ငံအတြက္ သုံးဖို႔ေငြလိုလို႔ပါ။ ဒီ အခြန္အေကာက္ေတြမရွိဘဲနဲ႕ ကြၽန္မတို႔ နိုင္ငံရဲ႕သယံဇာတေတြေရာင္းခ်ၿပီး ေငြရွာ တဲ့ကိစၥေတြမလုပ္ခ်င္ပါဘူး"" ဟု နိုင္ငံေတာ္ ၏အတိုင္ပင္ခံေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္ခိုင္မာသည့္ နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ရန္ နိုင္ငံအသုံးစရိတ္လုံ လုံေလာက္ေလာက္ရွိရန္လိုအပ္သျဖင့္ ထို သို႔ျဖစ္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မလိုအပ္ဘဲ အခြန္မ်ားမေကာက္ခ်င္ေၾကာင္း၊ အခြန္မ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ အရႈံး မ်ားရွိနိုင္ေၾကာင္း အရႈံးႏွင့္အျမတ္ကိုအၿမဲခ်င့္ခ်ိန္ေနရကာ အခြန္ေလွ်ာ့ျခင္းအားျဖင့္ ေလ်ာ့သြားမည့္အရႈံးအတြက္ တစ္ဖက္မွ အခြန္ေလွ်ာ့ေပးမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာ၍ အေပါင္းလကၡဏာ မ်ားလာမည္လားဟု ခ်ိန္ဆေနရေၾကာင္း၊ မည္သည့္နိုင္ငံတြင္မွ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ကို ပုံေသသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္ ကာလအလိုက္ လိုအပ္သလိုေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပးေရးကိစၥကို အေလးထား စဥ္းစားကာ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။       

NT
#Democracytoday
Share it:

Business

Condo

Featured

LocalNews

Myanmar

News

Post A Comment:

0 comments: