လြတ္လပ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ကယား သို႔မဟုတ္ ကရင္နီ

Share it:

ဘိုဘို
ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္း

ကယားျပည္နယ္ကို အရင္က ကရင္နီလို႔ သိခဲ့ၾကပါတယ္။ ကရင္နီ အႀကီးအကဲေတြဟာ အင္းဝမင္းေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ခံေတြလို႔ ျမန္မာ အေထာက္အထားေတြက ေရးၾကေပမယ့္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ နယ္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ကက္သလစ္ သာသနာျပဳေတြရဲ႕ မွတ္တမ္းေတြမွာ ပါရွိပါတယ္။

ေညာင္ရမ္းေခတ္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလက္ထက္ ဗုဒၶ သာသနာထြန္းကားတဲ့ နယ္ေျမေတြအေၾကာင္း စုံစမ္းရာမွာ ကႏၲာရဝတီနယ္ကို ဒုတိယသဂၤါယနာတင္ၿပီးခ်ိန္မွာ သာသနာေရာက္တယ္ဆိုၿပီး ေျဖေၾကာင္း သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ေရးသားပါတယ္။ အဲဒီေခတ္မွာပဲ တရား႐ုံးေတြမွာ ကယားဘာသာစကားျပန္ေတြ ထားေပးတယ္ဆိုၿပီး ျမန္မာမင္း အမိန့္ေတာ္ေတြမွာ ပါေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္မွာ ဘုရင္နဲ႕ လႊတ္ေတာ္က မွာလိုက္သည္ ဆိုၿပီး စာေရးအေၾကာင္းၾကားတဲ့ သံလြင္အေနာက္ဘက္ ၿမိဳ႕စားစာရင္းမွာေတာ့ ကႏၲရဝတီေခၚ လြိုင္ေကာ္ပါပါတယ္။

''ပ်ိဳေလးတို႔အိမ္မိုး ထိုးလာတဲ့ေပဖူးလႊာ ဘာစာတဲ့ေမး၊ ေမးပါနဲ႕ေအ ယိုးဒယားငယ္နဲ႕ ကုလားကို စစ္ခ်ီေတာ့ ကရင္နီေအာင္တပ္က ဆံျဖတ္ေမာင္စီလို႔ေရး၊ လြမ္းစာတဲ့ေလး'' ဆိုတဲ့ ကဗ်ာေတးသြားမ်ိဳးလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္းမွတ္တမ္းေတြအရ ျမန္မာတိုက္ခိုက္မႈက ကင္းေဝးေအာင္ ကရင္နီနဲ႕ ကရင္ျဖဴ အႀကီးအကဲေတြဆီ ဇင္းမယ္ အႀကီးအကဲေတြက မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာတိုက္ခိုက္မႈေတြ ရွိလာရင္ သစ္ေတာထူထပ္တဲ့ ကရင္နီနယ္ကို ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြ တိမ္းေရွာင္ေလ့ ရွိေၾကာင္း ေရးသားပါတယ္။

ဒုတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္အၿပီးမွာ ၿဗိတိသွ်ဘက္က နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ဖို႔ ေတာင္ငူကေန ကရင္နီနယ္ဘက္ကို စိုင္းျပင္းခ်ိန္မွာ ျမန္မာဘုရင္ အစိုးရနဲ႕ စၿပီး အျငင္းပြားၾကပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက အေနာက္ကရင္နီနယ္စားဘက္က ၿဗိတိသွ်နဲ႕မဟာမိတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတာ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ ကရင္နီနယ္ေတြမွာ သစ္ထုတ္တဲ့ ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အေရွ႕နဲ႕ အေနာက္ ကရင္နီနယ္ရွင္ေတြ အခ်င္းမ်ားၾကပါတယ္။

အေနာက္ကရင္နီနယ္စားဘက္က ၿဗိတိသွ်က ေထာက္ခံၿပီး အေရွ႕ပိုင္းနယ္စား ေစာလေဖာ္ကေတာ့ မင္းတုန္းမင္းနဲ႕ နီးစပ္ပါတယ္။

မင္းတုန္းမင္းသားေတာ္ ျမင္ကြန္းမင္းသား ပုန္ကန္မႈမွာ အေနာက္ကရင္နီ ၾကယ္ဖိုးႀကီးစားနဲ႕ ေပါင္းၿပီး ပုန္ကန္တာကို အေရွ႕ပိုင္းက မင္းတုန္းမင္းတပ္ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းတိုက္ထုတ္ပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ေစာလေဖာ္ကို ၿဗိတိသွ် ၾသဇာခံဖို႔ ကာနယ္ ဆေလဒင္က စည္း႐ုံးတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

နိုင္ငံေရး ရႈပ္ေထြးေနခ်ိန္မွာ အေနာက္ကရင္နီနယ္စား ခြန္ထီးက ၿဗိတိသွ်နဲ႕ ပူးေပါင္းဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အတြက္ ပိုၿပီး တင္းမာလာပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေခတ္ၿပိဳင္ ျမန္မာ သတင္းစာေတြမွာလည္း ၿဗိတိသွ် ပါဝင္ပတ္သက္တာကို မလိုလားတဲ့ ေရးသားမႈေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာဘုရင္လက္ေအာက္ခံ ရွမ္း ကရင္ ကခ်င္ ေစာ္ဘြားေတြကို ရန္ကုန္ေခၚၿပီး ၿဗိတိသွ် အာဏာပိုင္ေတြက ျမႇောက္ပင့္ေပးေနတယ္ ဆိုၿပီးရတနာပုံေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၿဗိတိသွ်နဲ႕ ေပါင္းဖို႔ ႀကံတယ္ဆိုတဲ့ ၾကယ္ဖိုးႀကီးစား ခြန္ထီးကိုယ္တိုင္ ရန္ကုန္မွာ ကင္းဝန္မင္းႀကီးကို လာေတြ႕ၿပီး မင္းတုန္းမင္းဆီ ဆက္ဖို႔ ဆင္ေကာင္း ရွာေနတယ္လို႔ ေျပာဆိုေၾကာင္း လန္ဒန္သြားမွတ္တမ္းမွာ ေရးသားပါတယ္။

ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇဝင္ေတာ္ႀကီးမွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အပါအဝင္ ကရင္နီ နယ္၌ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား တိုက္ခိုက္၍ ကရင္မိန္းမ ေယာက္်ားတို႔ကို ကြၽန္အျဖစ္ ဖမ္းယူေစစားတဲ့ ကိစၥအပါအဝင္ နယ္ျခားကိစၥေတြ ေျပာဆိုဖို႔ နိုင္ငံျခားဝန္ေထာက္ကို ၁၈၇၅ မွာ အိႏၵိယကို သံအျဖစ္ ေစလႊတ္တယ္လို႔ ေရးသားပါတယ္။

ေနာက္ဆုံး အိႏၵိယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဆာေဒါက္ဂလက္ေဖာဆိုက္ မႏၲေလးတက္လာၿပီး မင္းတုန္းမင္းနဲ႕ ေဆြးေႏြးရာက အေနာက္ကရင္နီကို သီးျခား လြတ္လပ္တဲ့ နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္တဲ့ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးခိုင္းပါတယ္။

ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ မင္းတုန္းမင္းအတြက္ သံတမန္ေရးအရ အရႈံးထြက္တာ ျဖစ္ၿပီး အေနာက္ကရင္နီက ျမန္မာတပ္ေတြ ဆုတ္ေပးရေပမယ့္ ၿဗိတိသွ် ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဆက္ရွိေနပါတယ္။

အေရွ႕ကရင္နီက ေစာလေဖာ္ကေတာ့ ပါေတာ္မူၿပီးေနာက္မွာ ၿဗိတိသွ်ကို ခုခံတိုက္ခိုက္ရာမွာ အေရးနိမ့္ၿပီး နယ္ကထြက္သြားရပါတယ္။

ကရင္နီနယ္ေတြကို ၿဗိတိသွ်က မသိမ္းပိုက္ဘူး ဆိုေပမယ့္ ကရင္နီ အႀကီးအကဲေတြကို ဆာနာဒ္အမိန့္ေတာ္ ထုတ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ ခန့္အပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏၵိယက မဟာရာဇာ ေစာ္ဘြား အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ နယ္ေတြလိုပဲ သေဘာထားၿပီး ၿဗိတိသွ်က ႀကိဳးကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ႀကီးမွာ ရွိတဲ့ ၿဗိတိသွ် အေရးပိုင္ကေန ဒီနယ္ေတြအေရးကို ခန့္ခြဲခဲ့ပါတယ္။

ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္ခံ ရွမ္းေစာ္ဘြားေတြရဲ႕ ဝါစဥ္စာရင္းမွာလည္း ကရင္နီ ေစာ္ဘြား ၿမိဳ႕စားေတြ ပါဝင္သလို ကရင္နီေဒသက သစ္လုပ္ငန္းနဲ႕ ေမာ္ခ်ီး သတၱဳတြင္းေတြမွာ ၿဗိတိသွ်က ႀကီးစိုးခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္းမွာေတာ့ ၿဗိတိသွ် တပ္ေတြ၊ ကြန္ျမဴနစ္ ေျပာက္က်ားေတြနဲ႕ ေပါင္းၿပီး ကယန္းနဲ႕ ကရင္ေတြ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ပါတယ္။

စစ္အၿပီးမွာ ကယန္းေခါင္းေဆာင္ သိုင္းသန္းတင္၊ သိုင္းဘဟန္ စသူေတြ ပါဝင္တဲ့ ကရင္နီ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရန္ကုန္မွာ ေတြ႕ခဲ့သလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္လည္း လြိုင္ေကာ္ကို လာခဲ့ပါတယ္။

ပင္လုံညီလာခံမွာေတာ့ ကရင္နီဘက္က မတက္ခဲ့ပါဘူး။

ညီလာခံ ေနာက္ပိုင္း ရီးစ္ဝီလ်ံ ေကာ္မရွင္နဲ႕ ေတြ႕ဆုံရာမွာ ကရင္နီ ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား ျပည္မနဲ႕ ေပါင္းလိုသူ၊ ကရင္ ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ပါဝင္လိုသူ စသျဖင့္ ကြဲျပားခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးမွာ ျပည္မနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး လြတ္လပ္ေရး ယူဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကရင္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ခ်ိန္မွာ ပူးေပါင္းဖို႔ ဆႏၵရွိမရွိ စုံစမ္းတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ကရင္လူမ်ိဳးစုေတြထဲမွာ ကရင္နီနဲ႕ တျခားလူမ်ိဳးေတြကို ထည့္သြင္းထားတဲ့အတြက္ သီးသန့္လူမ်ိဳး ဟုတ္မဟုတ္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ စစ္ေဆးတာေတြ ရွိသလို ေနာက္ဆုံး ျပည္နယ္ နာမည္ကို ကရင္နီက ကယားအျဖစ္ေျပာင္းလဲတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရး ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ကယားျပည္နယ္ထဲကို ျမန္မာတပ္ေတြ ဝင္လာၿပီး နယ္ခံတပ္ေတြနဲ႕ တိုက္ခိုက္တာ၊ ကရင္တပ္ေတြနဲ႕ ကရင္နီတပ္ေတြ ေပါင္းၿပီး လြိုင္ေကာ္ကို သိမ္းတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေကအမ္တီ တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈ ေၾကာင့္ ကယားေရး ပိုၿပီး ရႈပ္ေထြးတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီး စဝ္ဝဏၰရဲ႕ ကယားတပ္ေတြက ျမန္မာအစိုးရဘက္က ဝင္တိုက္ေပးသလို ကယန္းေခါင္းေဆာင္ သိုင္းသန္းတင္က လူႏွစ္ေထာင္ပါ စစ္ရဲတပ္ကို ဖြဲ႕ၿပီး ကရင္လက္နက္ကိုင္ေတြကို တိုက္ထုတ္တယ္လို႔ ျမဝတီ မဂၢဇင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ကယားဝန္ႀကီး စဝ္ဝဏၰကို ကယားဗိုလ္ခ်ဳပ္လို႔ ျမန္မာဘက္က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း ဖဆပလကြဲၿပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းရာမွာ ဦးႏုဘက္ကေန ကယားတပ္ေတြက ပါဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ စဝ္ဝဏၰကို ဖမ္းဆီးၿပီး သိုင္းသန္းတင္နဲ႕ ဦးေအျမေလးတို႔ကို ျပည္နယ္ေကာင္စီမွာ ခန့္အပ္ခဲ့ပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္ထြက္ ေက်ာက္ျပားစက္႐ုံအျပင္ ဘီလူးေခ်ာင္းက ေလာပိတေရအားလွ်ပ္စစ္ေတြကို တနိုင္ငံလုံး အသုံးျပဳခဲ့ေပမယ့္ ကယားနိုင္ငံေရးကေတာ့ အႏွစ္ ၇ဝ အတြင္းမွာ သိသာစြာ မေျပာင္းလဲခဲ့ပါဘူး။

နိုင္ငံျပင္ပကို ထြက္ေျပးရတဲ့ ကရင္နီ ဒုကၡသည္ေတြ ပိုမ်ားလာသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔ကလည္း ခက္ေနပါေသးတယ္။

ကယား ေခၚ ကရင္နီဟာ သီးျခားလြတ္လပ္ခဲ့သလား အျငင္းပြားေနၾကသလို ျပည္နယ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္တု ထားသင့္သလား ဆႏၵျပကန့္ကြက္တာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

BBC Burmese
Share it:

Article

Ethnic

Featured

Kayar

Myanmar

Political

Post A Comment:

0 comments: