ယေန႔စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္

Share it:

မင္းဗညား ၊ ရန္ကုန္၊ 

ကမၻာ့ႏိုင္ငံတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳ ေတြ႕ေနရသည့္   စိန္ေခၚမႈမ်ားက  ယင္းႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ရွိၾက ေပလိမ့္မည္။ အနည္းႏွင့္ အမ်ားသာ ကြာျခား ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္မွ အသြင္ေျပာင္းအစိုးရ ထိုမွ တစ္ဆင့္ အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ ဒီမိုကေရစီ ခရီးလမ္းသို႔ အဆင့္ဆင့္ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ စိန္ေခၚမႈ ေပါင္းစံုတုိ႔သည္လည္း အဘက္ဘက္မွ ျမင့္တက္ေနဆဲ ျဖစ္ေပသည္။ 

ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားထဲတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈ ေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး စသည့္  ...စသည့္ အေရးကိစ္ၥေပါင္းစံုက အရပ္သား အစိုးရအတြက္ “ျပည္ထဲအေရး ေပါက္ႏွင့္ေက်း” ပမာ ျဖစ္လို႔ေနလိမ့္မည္။ 

ဘာသာေရးအကဲဆတ္မႈ
-----------------------------
လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄၁၉ သန္းခန္႔ ေနထိုင္ သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေပါင္းစံုကို လြတ္ လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ေပးထားလ်က္ရွိ သည္။ ထိုအထဲတြင္ ဘာသာအခ်ိဳ႕မွ အစြန္း ေရာက္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည့္ ဘာသာေရးပဋိပက္ၡမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပက္ၡ မ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ ပေပ်ာက္မသြားေသးေပ။

ထိုကဲ့သို႔ အကဲဆတ္ေနလ်က္ရွိသည့္ ဘာ သာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္း ကိစ္ၥမ်ားကို အေျခခံကာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္နယ္ပယ္တို႔တြင္ အျမတ္ထုတ္ ႀကိဳးစားခဲ့သူမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ အစိုးရအျပင္ ျပည္သူ မ်ားကပါ သတိတရား လက္ကိုင္ထားကာ အမွား အမွန္ကို ေ၀ဖန္ခြဲျခားရမည္လည္း ျဖစ္သည္။ 

နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် သတင္းစီးဆင္းမႈ၏ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏႈန္းသည္လည္း ျမန္ဆန္လွေပသည္။ ထိုအရာသည္ပင္ ေကာက္ ႐ိုးပံုေပၚက်သည့္မီးပမာ ေကာလာဟလသတင္း မွား၊ သတင္းတုမ်ားအတြက္ အခြင့္ေကာင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ သတင္းမွား၊ သတင္းတု မ်ား လ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ကာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူ မ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိန္းေက်ာင္းသင့္သည္။ 

““ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို အျမတ္ထုတ္ေတာ့ မယ္ဆိုရင္ ဘာသာေရးန႔ဲပတ္သက္တဲ့ ေကာလာ ဟလေတြကို ျပည္သူေတြၾကားမွာ ခ်ေပးလိုက္ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက မ်ားေသာအားျဖင့္ မိ႐ိုးဖလာ ဗုဒ္ၶဘာသာ၀င္ေတြက မ်ားတယ္။ တကယ့္ဗုဒ္ၶဘာသာ၀င္ေတြ နည္းတယ္။ ဘာ ျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ကာလမသုတ္နဲ႔အညီ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့ ဘာသာ၀င္ေတြမွန္သမွ်က ကာ လမသုတ္နဲ႔အညီ သြားရမယ္ ဆိုမယ္။ ျမတ္စြာ ဘုရားရဲ႕ ဆံုးမစကားေတြကို အျပည့္အ၀လိုက္ ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ အင္မတန္မွ အားနည္းေနတယ္။ ဒါကို ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဘာ သာေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း အစြန္းထုတ္ အျမတ္ထုတ္လိုတဲ့ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြက ဒါကို သိရွိနား လည္တယ္။ ဒီဥစ္ၥာသည္ အေရးႀကီးတဲ့အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ျမင္ရ၊ ၾကားရတာေတြ အေျခခံၿပီး အႏ္ၲရာယ္ရွိတယ္ လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ဳိးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ထိခိုက္မခံႏိုင္တဲ့ ကိစ္ၥျဖစ္ တဲ့အတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါကို သတိထား ရမယ္။ ေကာလာဟလေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရင္ အခ်ိန္မီေျဖရွင္းရမယ္””ဟု ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ ဦးေဆာင္သံဃာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည့္ အရွင္ ပ႑၀ံသက မိန္႔ၾကားသည္။ 

စီးပြားေရးျပႆနာ
-----------------------
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနသည္ စာရင္းအင္းမ်ားေပၚတြင္ တက္ေန၍ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘ၀ ၀န္းက်င္ ထဲတြင္မူ က်ဆင္းေနသည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းလာမႈႏွင့္အတူ ကုန္ ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈမ်ားက တရစပ္ ျဖစ္ေပၚေန သည္။ 

““စီးပြားေရးက႑က တိုင္းျပည္အတြက္ စိန္ေခၚတဲ့အဆင့္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လက္ေတြ႕ ႀကီးကို သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ တိုက္ရေတာ့မွာ။ အခုက တိုက္ဖို႔စိတ္ကူးမွမရွိတာ။ အႀကံေပးေတြကလဲ ဘာေတြအႀကံေပးေနလဲမသိဘူး””ဟု စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးလွေမာင္က ေျပာ သည္။ 

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလအတြင္း စီး ပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ကို အဓိကထား ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအႏွီးမ်ား၊ နည္း ပညာႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ား ျဖစ္ထြန္း လာေရးကို တြန္းအားေပးမည္ဟု ေျပာဆိုထား သည္။။

ထို႔အျပင္ ဗဟိုဘဏ္ကို အမွန္တကယ္ သီး ျခားလြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစေရး၊ တိုင္းရင္း သားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၊ အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အပါ အ၀င္ ျပည္သူမ်ား၏ ရင္းႏွီးေငြေၾကး လိုအပ္ ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ ေငြေရးေၾကး ေရးစနစ္ ေပၚေပါက္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ မည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံတကာက်င့္၀တ္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏုိင္မည့္ စီးပြား ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္း မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည့္ အျပင္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ ႏိုင္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား တိုးပြားေရး နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းရရွိေရးႏွင့္ လုပ္သားအရည္ေသြး ျမင့္မားလာေရးတို႔ ေပၚ ေပါက္လာမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန္အ တြက္မူ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုေတာ့ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအၾကား ႀကံဳ ေတြ႕ေနရသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္ မႈဒဏ္ကို တည္ၿငိမ္ေစရန္အတြက္ အစုိးရတာ ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ဦးစားေပးကာ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရး က႑အတြင္း ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ပိုမိုသံုးစြဲခဲ့ျခင္း၊ ႏိုင္ ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသကဲ့သို႔ ၀င္ေရာက္ ျခင္း မရွိခဲ့ျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ႐ိုက္ခတ္မႈျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထို အေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အေျခ အေနသ႔ို ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

““သူမ်ားေတြက စီးပြားေရးလုပ္တယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြေကာင္း ေသခ်ာေပါက္ ရေအာင္ရွာ ၿပီးေတာ့ ေပါင္းၾကတယ္။ အခု အဲဒီလိုလဲမေပါင္း တတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲေလာက္ ရွိသြားၿပီ ေမ်ာေနတယ္။ ကိုယ့္ကိုကူညီမယ့္ စီးပြားဖက္၊ ကုန္သြယ္ဖက္ မိတ္ေဆြေတြေတာင္ နည္းနည္း လန္သြားတဲ့သေဘာရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲ လူႀကီးေတြက နည္းနည္း စည္း႐ုံးဖို႔လိုၿပီေပ့ါ””ဟု ဦးလွေမာင္က တိုက္တြန္း ေျပာဆိုသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး
---------------------------
အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံ စားခဲ့ရသည္။ ARSA ဟုေခၚသည့္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွ အခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေန ရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားသည္ ထိုအေျခအေနကို အကြက္ခ် စီမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုအက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ကမ္ၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကို ခံေနရဆဲျဖစ္ သည္။ 

““ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ ပိုၿပီးေတာ့အၾကမ္း ဖက္မႈေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ကိုင္တြယ္ ရ ခက္လာတယ္။ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရး ကို ေဇာင္းေပးတယ္။ ကမ္ၻာကလည္း စစ္အစိုးရ ေခတ္တုန္းကလိုမဟုတ္ဘဲ ဖိအားေပးမႈေတြမ်ား လာတယ္။ ဖိအားေပးမႈေတြ မ်ားလာေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က ျပန္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းရဖို႔ကလည္း ေတာ္ေတာ္ကို ခက္လာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုရင္ အဲဒါက သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ျဖစ္တဲ့ကိစ္ၥေလ။ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ ဒါကိုၿပီးသြားေအာင္လုပ္ ဖို႔ ဆိုတာကလဲ မလြယ္ပါဘူး””ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဖသန္း က ေျပာသည္။ 

ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေႂကြးေၾကာ္ထားသည့္ အရပ္သားအစိုးရအေန ျဖင့္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို သိမ္ေမြ႕စြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ထိုအရာ ကို အခြင့္ေကာင္းရယူကာ ႏိုင္ငံတကာသတင္း မ်က္ႏွာစာထက္တြင္ ေနရာယူ၍ အခ်ိန္ကိုက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္လာသည္။ 

၎င္းတို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသအား သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည္ အထိ ရည္မွန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေန ကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ ကိုင္တြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုလ ဒုတိယပတ္အတြင္းအထိ အၾကမ္းဖက္ မ်ားက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနဆဲျဖစ္ သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေနရပ္ စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္ မရွင္၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေန သည္။ ထို႔အျပင္ ရက္ပိုင္းအတြင္းကလည္း ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည္ တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားအစီ အစဥ္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

အဆိုပါေကာ္မရွင္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ဒု တိယ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း သံအမတ္ ႀကီး ႐ိုဆာရီယိုမယ္နာလိုက ဥက္ၠ႒အျဖစ္ပါ၀င္ ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ုံးဥက္ၠ႒ ဦးျမသိန္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈ ကိစ္ၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂ္ၢဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴး သံအမတ္ႀကီး ကင္ဇိုအိုရွီးမား၊ ယူနီဆက္ဖ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးေဟာင္း ပါ ေမာက္ၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ စသည့္ အဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

““ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္ေျမကို စြန္႔ခြာလာရ မယ္။ ဘဂၤါလီေတြ တစစမ်ားလာၿပီးေတာ့ ရခိုင္ ျပည္နယ္ကတစ္ဆင့္ ျပည္မကို ထိုးေဖာက္လာ မယ္။ သူတို႔ေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာ စာ ရင္းက အတိအက်မရွိဘူး။ ေလးရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ရွိတယ္ ေျပာေပမယ့္ အနည္းဆံုး ၈ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကေန ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ ရွိ ေနၿပီလို႔ ယူဆထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသ လံုၿခံဳေရး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ စိတ္ခ်မ္း သာ၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာ ေနာက္ေက်ာလံုလံုနဲ႔ ေန ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္””ဟု ဦးေဖသန္းက ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။ 

သို႔ေသာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစ္ၥတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

စိန္ေခၚေနမႈမ်ား
--------------------
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာ တြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိပါက ေလွ်ာက္လွမ္းေန သည့္ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္း ခ်ဳိ႕ယြင္းေစႏိုင္သည့္ အတြက္ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၾကရန္ လို အပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာဆိုထားသည္။ 

ထို႔အျပင္ ျပည္သူမ်ားယံုၾကည္သည့္ တရား စီရင္ေရး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ အဂတိတရား ကင္းစင္၍ မွန္ကန္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ် မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေပၚ ေစရန္အတြက္ကိုမူ အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ရေပဦးမည္ ျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအေန ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ရာတြင္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးမူ ကို တစိုက္မတ္မတ္ ကိုင္စြဲသြားမည္ဟု ႏိုင္ငံ ေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာဆိုထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားအရ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုစနစ္သို႔ သြားႏိုင္သည့္ ပထမေျခလွမ္း တြင္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကား၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲ ထြဋ္က ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းသို႔ ေျပာဆိုထားသည္။ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေဆာက္ ရန္အတြက္ အေျခခံဥပေဒသည္ အဓိကအခန္း က႑မွ ပါ၀င္ျပန္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံျပင္ဆင္ေရးသည္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္သကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဖြားဖက္ ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း တိုင္း ျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ ျပန္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားသည္ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စြမ္းႏိုင္သည့္ကိစ္ၥမဟုတ္ ေသာ္လည္း ထိုအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။ 

““ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဘယ္အခ်ိန္ ျပင္ႏုိင္မလဲဆိုရင္ေတာ့ အထက္မွာ ေျပာထား တဲ့ အင္အားစုသံုးခု(ဗမာႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ တိုင္း ရင္းသား၊ တပ္မေတာ္) သေဘာတူတဲ့အခ်ိန္ ျပင္လို႔ရမွာေပါ့။ အမ်ားစု ပါတီသေဘာတစ္ခု တည္းနဲ႔ေတာ့ မရဘူး။ အင္အားစုအားလံုး သေဘာတူရမယ္။ အခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြဆိုရင္ ျပည္ သူ႔ဆႏ္ၵ ခံယူရမယ္။ ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္ျပင္ တာမ်ဳိးဆိုရင္ ျပည္နယ္က လူထုသေဘာတူရ မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ဖို႔ထက္ ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ဖို႔ကို အရင္လုပ္ရပါ႔မယ္””ဟု ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ဦးရဲထြဋ္က ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းကို ေျပာဆို ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

တိုင္းျပည္တြင္ ယေန႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေန ရသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈ၊ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊ ဘာသာ ေရးပဋိပက္ၡ အႏ္ၲရာယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဖိအား၊ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္း၊ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ စသည့္ အခန္းက႑မ်ားအျပင္ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်သည့္ က်န္း မာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး စသည္တို႔မွာ လည္း အစိုးရ ေျဖရွင္းရမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ေအာက္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ရွိေနေတာ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဘက္ဘက္မွပ်က္စီး ယိုယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ႏွစ္ကာလ သည္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနကို တစ္မုဟုတ္ခ်င္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ကို မူ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ အာ ဏာရွင္ အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားကို လက္ နက္ႏွင့္အာဏာ စြဲကိုင္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ “ေပးတာယူ၍ ေကၽြးတာ စားခဲ့ရသည့္” အေျခအေနျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီမိုက ေရစီ အစိုးရလက္ထက္၌မူ ျပည္သူမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေထာက္ ျပႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ ၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အမွန္မ်ားကို ခြဲျခားသိျမင္ရန္ လိုေပသည္။ ထို႔အတူ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း တိုင္းျပည္၏လိုအပ္ခ်က္၊ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္ အခဲ၊ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈ စသည္တို႔ အား ရရွိသည့္အခြင့္အာဏာအတြင္းမွ အေကာင္း ဆံုး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာလွ်င္ အနာဂတ္၌ စနစ္ေကာင္းမြန္သည့္      ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ အျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္းေရးထိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။


#YangonMediaGroup #YangonTimesJournal #In_This_Week
Share it:

Business

Featured

Myanmar

Political

Report

Post A Comment:

0 comments: