UWSA က ခရစ္ယာန္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ႏွိပ္ကြပ္သလဲ

Share it:
UWSA ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္လာျခင္းက တ႐ုတ္၏ ဖိအားေၾကာင့္ ျဖစ္ပုံရသည္ / Reuters

UWSA ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္လာျခင္းက တ႐ုတ္၏ ဖိအားေၾကာင့္ ျဖစ္ပုံရသည္ 

ေဝးလံသည့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံးႏွင့္ လက္နက္အင္အား အေတာင့္တင္းဆုံး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တခု ျဖစ္သည့္ ဝျပည္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္(UWSA) ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ အမိန႔္အာဏာ တည္ေထာင္ရာ၌ ခရစ္ယာန္ဘာသာက ၿခိမ္းေျခာက္မႈတခု ျဖစ္လာ ခဲ့ပါသလား။

သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္နိုင္ငံက ၿပိဳင္ဘက္ အေနာက္တိုင္း အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း(NGO) မ်ားကို ဖိအားေပး ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္း ေအးဂ်င့္မ်ားက ခရစ္ယန္ သာသနာျပဳမ်ား အေယာင္ေဆာင္၍ ေဒသတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာနိုင္သည့္ အလားအလာကို ပိတ္ဆို႔ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အတိုင္းအတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားနိုင္မႈကို ထပ္မံ၍ အင္အားေတာင့္တင္းေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသလား။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ မဟာမိတ္ UWSA ၏ နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSP) က စက္တင္ဘာလ ၉ရက္ေန႕တြင္ ၎၏ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားကို (ခရစ္ယာန္) သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ား မည္သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္၊ သူတို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားက မည္သို႔ရွိသည္ ဆိုသည္တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ၫႊန္ၾကားသည့္ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မွန္းဆမႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

Asia Times မွ ရရွိေလ့လာခဲ့ရသည့္ တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ သာသာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူေပးသည့္ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကဒါမွန္သမွ်ကို အျပစ္ေပးရန္၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္မ်ား တည္ေဆာင္ျခင္းကို တားျမစ္ရန္ႏွင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားသာျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး နိုင္ငံျခားသား မျဖစ္ေစရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ဝေတာင္ကုန္း ဧရိယာမွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ၾကားျခင္းကိုလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ UWSP အမႈထမ္း၊ အရာထမ္း မ်ားသည္ မည္သည့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕ဝင္မွ ျဖစ္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါ။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာကို တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ jidujiao ဟု သုံးစြဲထားရာ အဆိုပါ စကားလုံးသည္ ပရိုတက္ စတင့္ (Protestant) ႏွင့္ ဧဝံေဂလိ (evangelical) ခရစ္ယန္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ရိုမန္ကက္သလစ္ကို ရည္ၫႊန္း သုံးစြဲသည့္ tianzhujiao ဆိုသည့္ စကားလုံး မဟုတ္ပါ။

အလြန္ထူးျခားစြာ တိုက္ဆိုင္ေနသည္မွာ ေၾကညာခ်က္သည္ အေမရိကန္နိုင္ငံ ကယ္ရိုလိုင္းနား ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္တြင္ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္သူ ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး သင္းအုပ္ဆရာ John Cao ဂြၽန္ေခ်ာင္းကို တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ကို တရားမဝင္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ မတ္လအတြင္းက တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇြန္လအတြင္းတြင္ သူ႕ကို လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

တရားမဝင္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ မတ္လအတြင္းက တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ သင္းအုပ္ဆရာ ဂြၽန္ေခ်ာင္း

အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ဝက္ဆိုက္တခု ျဖစ္သည့္ Christianity Today ၏ အဆိုအရ ဂြၽန္ေခ်ာင္းသည္ ဝေတာင္ကုန္း ေဒသတြင္ ေက်ာင္းသား ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္အတြက္ စာသင္ေက်ာင္း ၁၆ ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဂြၽန္ေခ်ာင္းက ေဒသတြင္းမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား အတြက္ တန္၁၀၀ ရွိေသာ အဝတ္အထည္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား ယူေဆာင္လာနိုင္ခဲ့သည္ဟု သတင္းကဆိုသည္။

ဂြၽန္ေခ်ာင္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ Jamie Powell ေဂ်မီပါဝဲလ္က သူ၏ ခင္ပြန္းသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ ရွိေသာ ဝေတာင္ကုန္းေဒသတြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအတြက္ ထိတ္လန႔္တုန္လႈပ္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဝတ္မပါေသာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဝက္ၿခံ ႏွင့္ ကပ္ေနေသာ စာသင္ခန္း ရွိသည့္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း စာသင္ေက်ာင္းတခုကို သူျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ေဒသတြင္းမွ ကေလးငယ္မ်ား ေသဆုံးမႈႏႈန္းက အလြန္ထူးကဲစြာ ျမင့္တက္ေနခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း သူ သတိထားမိခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။

ေဂ်မီပါဝဲလ္က “က်မတို႔အတြက္ကေတာ့ ဂြၽန္က သူ႕ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈေၾကာင့္ လုပ္တဲ့ အလုပ္ေတြေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးဖို႔ အတြက္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ခံရတယ္ဆိုတာ ရွင္းေနပါတယ္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔အတြက္ ကူညီေပးတယ္လို႔ စြပ္စြဲခံခဲ့ရ ပါတယ္။ အဲဒီစြဲခ်က္က လူကုန္ကူးတဲ့သူေတြကို စြဲခ်က္တင္ဖို႔အတြက္ အသုံးျပဳေလ့ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။


တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ “House church” လႈပ္ရွားမႈ (တရားဝင္ အတည္ျပဳထားၿပီး တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဘုရား ေက်ာင္းမ်ားအစား ယုံၾကည္ကိုးကြယ္သူမ်ားက ေနအိမ္တြင္ စု႐ုံးၾကျခင္း) ၏ ထင္ရွားေသာ ပုံရိပ္တခု ျဖစ္သည့္ ဂြၽန္ေခ်ာင္း က ဝေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

“House church” အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ျပင္းထန္စြာ ဖိႏွိပ္ထားသည့္အတြက္ ဝေတာင္ကုန္းမ်ားသို႔ ခရီးမသြား မီကတည္းက ဂြၽန္ေခ်ာင္းမွာ တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ခံေနခဲ့ရသည္ ဆိုသည္မွာ ျဖစ္နိုင္သည္။

ထိုေနရာသို႔ သူ မည္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ ဆိုျခင္းက မေသခ်ာပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဝတိုင္းရင္းသားမ်ားၾကားတြင္ လူနည္းစု ခရစ္ယာန္ အသိုင္းအဝိုင္းငယ္တခု ရွိေနသည္ကို သူၾကားသိခဲ့ၿပီး သူတို႔ၾကားတြင္ အလုပ္လုပ္ခ်င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။

ဂြၽန္ေခ်ာင္းက ပရဟိတ လုပ္သည့္ ဘာသာေရးသမား တေယာက္ထက္ ပိုသည္ဟု ယုံၾကည္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ UWSP တို႔က ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈကို အေျခခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၎တို႔ အာဏာအတြက္ စိန္ေခၚမႈတခုအျဖစ္ ျမင္ေကာင္း ျမင္ၾကပါလိမ့္မည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္တခု ခန႔္က အေမရိကန္ ဧဝံေဂလိ သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ဝလူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ကို ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ အ ျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) က ထိုဧရိယာကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္က ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။

ဘာသာမဲ့မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗကပ က ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္း မည္သည့္အမ်ိဳးအစားကိုမွ် ပါတီက အားေပးျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ ဝေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ CPB ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈက ပါတီ၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြင္းမွ ဝ လူမ်ိဳး အရာရွိစစ္သည္မ်ားၾကားတြင္ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ရေသာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ ဝ တိုင္းရင္းသားမ်ား

တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ၁၉၆၀ ႏွင့္ ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး၏ အစဥ္အလာအမ်ားစုကို လက္ခံက်င့္သုံး ၾကသည့္ ေမာ္စီတုန္းဝါဒီ ဗကပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက သူတို႔ကို ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့မႈကို တခ်ိန္က ႀကီးမားစြာရရွိခဲ့သည့္ ဗကပ၏ စစ္တပ္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ အျဖစ္ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ၿပီး စစ္သည္အင္အား ၂၀၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀ အတြင္းရွိသည့္ UWSA က အင္အား အေတာင့္တင္းဆုံး အျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည္။

၁၉၈၀ ႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံက နိုင္ငံျခားသို႔ ေတာ္လွန္ေရးတင္ပို႔သည့္ မူဝါဒမွ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးကို ျမႇင့္တင္သည့္ မူဝါဒသို႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည္။ UWSA ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားႏွင့္ သူတို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွာ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္ျခင္း အပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝလာခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ အရင္းရွင္စနစ္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ရရွိျခင္းက အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ကြန္ျမဴနစ္ အယူအဆေဟာင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးနိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ UWSP ၏ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႕က ေၾကညာခ်က္ကို ေလ့ လာခဲ့ေသာ တ႐ုတ္နိုင္ငံအေရး ကြၽမ္းက်င္သူတဦးက စာသားက တ႐ုတ္ အစိုးရ အာေဘာ္ အျပည့္အဝပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။


 
UWSA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းက ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း အခ်ိဳ႕ (႐ုပ္သံ – Ye Ming/Facebook)

ဝေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ နိုင္ငံျခား သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယထားရန္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၌ အေၾကာင္းမ်ား ရွိေန သည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၉၂၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ Vincent Young ဗင္းဆင့္ယန္း ႏွင့္ အျခားေသာ အေမရိကန္ သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ဝဘာသာစကားအတြက္ လက္တင္စာလုံးမ်ားကို အေျချပဳေသာ စာေရးနည္းစနစ္တခုကို တီထြင္ခဲ့ၾကၿပီး ဓမၼေတးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာေရး စာေပမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္စာေပမွ pinyin စနစ္၏ အသြင္အျပင္ အမ်ားစုကို အသုံးခ်၍ တ႐ုတ္က ဒုတိယ အကၡရာတခုကို တီထြင္ခဲ့သည့္ ၁၉၅၀ ႏွစ္မ်ားအထိ ေနာက္ထပ္ ဝစာေပ တခု မေပၚေပါက္ခဲ့ပါ။ ဒုတိယတခုကို တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳေသာ္လည္း သာသာနျပဳမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားသည့္ အကၡရာမ်ားကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားသည့္ ပုံစံတခုက ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဝ ေဒသတြင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အားလုံးက ခရစ္ယာန္ ဘာသာအတြင္းသို႔ ေျပာင္းလဲသြပ္သြင္းနိုင္ေရး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း ဗင္းဆင့္ယန္းႏွင့္ ညီအစ္ကို ေတာ္စပ္ေသာ Harold ဟာရိုးလ္က ၁၉၅၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ အေမရိကန္ ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ(CIA) ႏွင့္ စတင္ ပတ္သက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ပ်ံ့ႏွံ႕လာမႈကို တားဆီးေရး ျဖစ္သည္။

CIA က ဘာသာေရးကို ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ဆန႔္က်င္ေရးအတြက္ အင္အားေကာင္းေသာ လက္နက္တခုအျဖစ္ ျမင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာသာနာျပဳ မိသားစုမ်ားကို သူတို႔က ေထာက္ပံ့လာျခင္းမွာ တိုက္ဆိုင္ျခင္းဟု ယူဆရန္ ခက္ခဲ့ပါသည္။ မစ္ရွင္အဖြဲ႕မ်ားက ေဒသခံ ဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း ေျပာတတ္ၾကသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ထိုးေဖာက္မႈကို ခုခံရန္ အင္အား နည္းပါးသည္ဟု ယူဆရသည့္ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသား အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကိုလည္း ရရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ဟာရိုးလ္၏ သားမ်ား ျဖစ္သည့္ Bill ဘီလ္ ႏွင့္ Gordon Young ေဂၚဒန္ယန္းတို႔ကလည္း ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ လာအိုရွိ ေတာင္ေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကားတြင္ CIA အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၈၉ ဗကပ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ အထူးတပ္ဖြဲ႕ အရာရွိေဟာင္းတဦး ျဖစ္သည့္ ခရစ္ ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး David Eubank ေဒးဗစ္ယူဘန႔္ ကလည္း ဝေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ ခရစ္ယန္ဘာသာ ျပန္လည္ထြန္းကားေရးအတြက္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏြယ္သည့္ အျခားေသာ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တဦး ျဖစ္ၿပီး Ta Pluik တာ့ပလြတ္ ဟု သိၾကသည့္ ဝတိုင္းရင္းသား ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္ ေစာလု Saw Lu က ဝေတာင္ကုန္းမ်ားဆီသို႔ အရင္ျပန္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္မွ သံလြင္ျမစ္၏ အျခားတဘက္တြင္ ရွိေသာ လားရွိုး တြင္ အေျခခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ Drug Enforcement Administration (DEA) ၏ သတင္းေပးတဦး အျဖစ္တက္ႂကြစြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

ေစာလူက UWSP တာဝန္ရွိသူ တဦးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေဒးဗစ္ယူဘန႔္ က ဝေဒသမွ ထြက္ခြာ၍ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ Free Burma Rangers ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ Free Burma Rangers သည္ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္သည့္ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ဧရိယာမ်ား အတြင္းသို႔ ေဆးအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ေပးသည့္ NGO တခု ျဖစ္ပါသည္။

UWSP ၏ လတ္တေလာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ဝ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သည့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွာ စည္းကမ္းသစ္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၉၈၉ မွာ တပ္တြင္း ပုန္ကန္မႈ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ UWSA က ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ ဝမ်ားကို ေတာင္ဘက္ ထိုင္းနိုင္ငံ နယ္စပ္သို႔ ေစလႊတ္၍ ၎တို႔၏ အေျခခ် ဧရိယာသစ္ တခုကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဧရိယာမွ ဖယ္ရွားျခင္းခံရသူ အမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အေနာက္တိုင္း ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည့္ ခရစ္ယန္ ဘာသာဝင္ လားဟူ တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ထိုေဒသတြင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ အမိန႔္က အေနာက္တိုင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည္ဟု သံသယရွိေသာ ခရစ္ယာန္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ကို တိတိက်က် ဦးတည္ဆန႔္က်င္ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၈၉-၁၉၉၂ တြင္တည္ေဆာက္သည့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ က ေဖာ္ျပေနသည့္ အသြင္ရွိပါသည္။

ဗင္းဆင့္ယန္းက CIA ဧဂ်င့္တဦး ဘယ္တုန္းကမွ် မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ေဒးဗစ္ယူဘန႔္ သည္လည္း အလြန္စူးစိုက္ ျမႇုပ္ႏွံထားသည့္ အကူအညီေပးေရး လုပ္သားတဦးထက္ ပိုလြန္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္ႏွင့္ ဂြၽန္ေခ်ာင္းကဲ့သို႔ေသာ ပိုမို၍ လတ္တေလာျဖစ္သည့္ သာသနာျပဳမ်ား ဝေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ ရွိေနျခင္းက တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ လုံၿခဳံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းမ်ား ျမည္ခဲ့သည့္ အသြင္ရွိပါသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံက ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေရး တိုက္ပြဲတြင္ အေနာက္တိုင္း NGO အမ်ားစုႏွင့္ အေနာက္တိုင္းမွ အေထာက္အပံ့ေပးထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပရိယာယ္သုံး၍ ေအာင္ျမင္စြာ အနိုင္ယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္နိုင္ငံက ယခုအခါ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပိုမို၍ အလားအလာရွိသည့္ အေနာက္တိုင္း ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအျဖစ္ ျမင္ေနသည္ဟု ျမန္မာ့အေရး ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ယူဆၾကသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွ ခရစ္ယန္ ဘာသာဝင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္မွ ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းမ်ားၾကားတြင္ ခိုင္မာေသာဆက္သြယ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းကလည္း တ႐ုတ္နိုင္ငံအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာတခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားက တ႐ုတ္နိုင္ငံနယ္စပ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆင္ႏြဲေနသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ အေမရိကန္ နိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သလို ေမရီလန္း Maryland ရွိ ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္း တခုသို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ KIA ကို တ႐ုတ္ေဈးကြက္မ်ားမွ လက္နက္မဟုတ္သည့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ရရွိေရးအတြက္ အလဲအလွယ္အေနျဖင့္ အေနာက္တိုင္း NGO မ်ား၊ နိုင္ငံျခား ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရပ္တန႔္ရန္ ဖိအားေပးေနသည့္ တ႐ုတ္လုံၿခဳံေရးဌာနမ်ားက အဆိုပါ ခရီးစဥ္ကို သတိမျပဳမိဘဲ ေနမည္ မဟုတ္ပါ။

တ႐ုတ္နိုင္ငံက အိမ္နီးခ်င္း ဝေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ အေမရိကန္ သာသနာျပဳမ်ား ေပၚထြက္လာသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို မလိုခ်င္သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ ၈၀၀၀၀၀ ခန႔္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈသတင္းမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းႏွင့္ အတူ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ အေနာက္တိုင္း၏ ဆက္ဆံေရးဆိုး႐ြား လာေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံက အဆိုပါ အက်ပ္အတည္းကို ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ အေစာပိုင္းက ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ သံတမန္ေရးရာ အခြင့္အလမ္းတခု အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အင္အားရွိေနသည့္ အေနအထားမွေန၍ တ႐ုတ္အစိုးရက ျမန္မာနိုင္ငံမွ အေနာက္တိုင္း ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္မႈကို စိုးရိမ္ခဲ့ရသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းရွိေနသည့္ ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားသို႔ ခရစ္ယာန္ ႏွိပ္ကြပ္ေရး ပုံစံကို တင္ပို႔ရန္ စိတ္အား ထက္သန္ေနသည့္ အသြင္ရွိပါသည္။

( Asia Times ပါ Bertil Lintner ၏ Why China fears Myanmar’s Christians ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

https://burma.irrawaddy.com
Share it:

China

News

USA

UWSA

Post A Comment:

0 comments: