တကၠစီသမားကို ေပးထားတဲ့ တစ္မန္းနီး(မုန္႔ဖိုး) ကို ျပန္လည္ခုိးယူခဲ့သူ

Share it:


အလြန္လွပစြာ ဝတ္ဆင္ထားတဲ့ အမိ်ဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ Uber ကားကို ငွားစီးရင္ ကားသမားအတြက္ မုန္႔ဖိုးအျဖစ္ ကားငွားစီးသူေတြက ေပးထားတဲ့ တစ္မန္းနီး(မုန္႔ဖိုး)ကို ကားေပၚက အဆင္းမွာ ျပန္လည္ခိုးယူခဲ့တာကို ကားေပၚမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ CCTV ကေန တစ္ဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ကားေမာင္းသမားအတြက္ အလြန္နည္းလြန္းလွတဲ့ ပိုက္ဆံေလးကို ဒီလို လွပစြာ ဝတ္ဆင္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးက ျပန္လည္ခိုးယူခဲ့တဲ့ အတြက္ အင္တာနက္ေပၚမွာ အမ်ိဳးသမီးအေပၚမွာ အေတာ္ေလး အမ်က္ေဒါသေတြ ထြက္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ရွားပါး အျဖစ္အပ်က္ဟာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
Share it:

International

News

Odds

WorldNews

Post A Comment:

0 comments: