အနံ႔ေဆးမ်ားထည့္၍ ေျမပဲဆီႏွင့္ ႏွမ္းဆီအျဖစ္ ေဈးခ်ိဳစြာေရာင္းခ်ေနျခင္းႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေဈးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ဆီစက္မ်ားရပ္နားေနရ

Share it:


စစ္ကိုင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၃-ေဈး ကြက္အတြင္း၌ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာ ေသာ စားအံုးဆီတြင္ အနံ႔ေဆး မ်ားထည့္၍ ေျမပဲဆီႏွင့္ ႏွမ္းဆီ အျဖစ္ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာေရာင္းခ် ေနျခင္းႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား ေဈး ျမင့္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းမွ ဆီစက္လုပ္ ငန္းမ်ား မလည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ရပ္နားထားၾကရေၾကာင္း စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္း၌ ဆီစက္ေပါင္း ၅၀ဝ ခန္႔ရွိ ေနရာမွ ယခုအခါ ဆီစက္ ၅၀ ခန္႔ သာ လည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့ၿပီး ဆီစက္ အမ်ားစုရွိရာ မံုရြာစက္မႈဇုန္တြင္ လည္း စက္ေပါင္း ၇၀ တြင္ ခုနစ္ စက္သာ လုပ္ငန္းမျပတ္ လည္ပတ္ ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

""ဆီစက္ေတြမလည္ႏိုင္တာ ျပည္ပကတင္သြင္းတဲ့ဆီေတြနဲ႔ ေဈး ႏႈန္းကြာျခားတာရယ္၊ အဲဒီ ျပည္ပက တင္သြင္းတဲ့ဆီေတြကိုပဲ အေရာင္ ေတြ၊ အနံ႔ေတြထည့္ၿပီး လိမ္ေရာင္း ၾကလို႔ပါ""ဟု ဥကၠ႒ဦးထြန္းထြန္းဦး က ေျပာၾကားသည္။

ေရာေႏွာဆီေဈးကြက္အျပင္ ဆီထြက္သီးႏွံကုန္ၾကမ္းျဖစ္ေသာ ႏွမ္းမ်ိဳးစံုမွာလည္း ေတာင္သူက စိုက္ပ်ိဳးမႈနည္းျခင္း၊ အထြက္ေလ်ာ႔ က်ျခင္းအျပင္ ယခုအခါ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွ ေဈးေကာင္းေပးဝယ္ျခင္းတို႔ ေၾကာင္႔လည္း ဆီစက္မ်ားဝယ္၍ မႀကိတ္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ဆီထြက္ကုန္ၾကမ္းေျမပဲမွာမူ ပဲစင္းငံုႏွင့္ မတ္ပဲအစားထိုး၍ ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ိဳးလာျခင္း ေၾကာင့္ အေျခအေနမဆိုးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာအေနျဖင့္ ဆီစက္ေပါင္း သံုး ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းဆီ စားသံုးမႈအား ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျပည္ ပမွဆီမ်ား မွာယူသံုးစြဲေနၾကရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

KTS
#Democracytoday
Share it:

Business

Local

LocalNews

News

Regional

Post A Comment:

0 comments: