ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းကို ေဒၚလာ သန္း ၃၃၀ ဖိုးရွိ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အေမရိကန္ေရာင္းခ်

Share it:


ဝါရွင္တန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅ 

ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းကို F-16 အမ်ိဳးအစား ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ အျခားစစ္သံုးေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္သံုးပစၥည္း ေဒၚလာ သန္း ၃၃၀ ဖိုးေရာင္းခ်ရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သေဘာတူညီလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

International Business Times သတင္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းကို ယခုလို စစ္လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုဆိုး႐ြားေစႏိုင္သည္။ 

“ယခုလို စစ္သံုးပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်မႈသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို အကူအညီအေထာက္ပံ့ျပဳရာ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔မည္ပံု ကူညီရာေရာက္မည္နည္း ဟူမူကား ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ကူညီျခင္းသည္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ စစ္ေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွ်မႈ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈတို႔အတြက္ အေရးပါသည့္ တြန္းအားမ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဖန္တီးပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္”ဟု ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေအဂ်င္စီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ 

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးအစိုးရသည္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းအေပၚထားရွိသည့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ မူဝါဒသေဘာထားအေပၚ အၿမဲပင္တေစ သံသယျဖစ္လ်က္ရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုင္ဝမ္ကို အေမရိကန္လုပ္ စစ္လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်မႈကို အၿမဲပင္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ 

ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း သမၼတ႐ံုး၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ယခုလို စစ္သံုးေလယာဥ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုင္ဝမ္အေနႏွင့္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ဆက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း အေမရိကႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ထိုင္ဝမ္က ဆိုသည္။ 

အကယ္၍ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းကို အေမရိကန္စစ္တပ္က ကူညီေထာက္ပံ့မႈမျပဳဘဲ ေနမည္ဆိုပါက ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မ ႀကီးအၾကား ပါဝါခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွာ ေဘဂ်င္း၏ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားထားသည္။ အေမရိကန္တို႔၏ ပံ့ပိုးမႈမရွိေသာ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းအေပၚ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးက အလြယ္တကူ လႊမ္းမိုးသြားႏိုင္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ 

ယခုထိုင္ဝမ္ကဝယ္ယူမည့္ စစ္သံုးပစၥည္းမ်ားတြင္ F-18၊ C-130 ႏွင့္ F-5 ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ အျခားေလယာဥ္သံုးစနစ္မ်ားႏွင့္ စစ္သံုးပစၥည္းမ်ားလည္းပါဝင္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၃၀ ဖိုးရွိသည္ဟု ပင္တဂြန္က ဆိုသည္။ ယင္းအေရာင္းအဝယ္ကိစၥကို အေမရိကန္ကြန္ဂရက္သို႔လည္း အသိေပးၿပီးျဖစ္သည္ဟု ပင္တဂြန္က ေျပာၾကားသည္။ 

အဆိုပါစစ္သံုးပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ထိုင္ဝမ္၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ေဒသတြင္း စစ္ေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ 

တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လက အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဂ်င္မက္သစ္ႏွင့္ေဘဂ်င္း၌ ေတြ႔ဆံုရာ၌ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္နက္ကို တစ္လက္မမွ်ပင္ အထိခိုက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။

Credit : The Voice
Share it:

Business

F-16

International

News

Trade War

WorldNews

Post A Comment:

0 comments: