ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းေရးတြင္ ဒဏ္ရာရခဲ့ျခင္းအေပၚ ဆုလာဘ္အျဖစ္ခံယူဟု သူရဦးေရႊမန္းဆုိ

Share it:


ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၇-ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းေရးတြင္ ဒဏ္ ရာဒဏ္ခ်က္ရရွိခဲ့သည့္အေပၚ ဆု လာဘ္အျဖစ္ သေဘာထားေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ''ျမန္မာ့ဒီမိုက ေရစီကူးေျပာင္းေရး (သို႔မဟုတ္) စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီသို႔'' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပသည့္ DVB Debate အကယ္ဒမီ၌ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္စကားေျပာၾကားရာ၌ အထူး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအကူးအ ေျပာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူရဦးေရႊ မန္းက''ဒီအေျပာင္းအလဲဟာညင္ သာတယ္ဆုိေပမယ့္ ေပးဆပ္ခဲ့ရ တာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒဏ္ ရာဒဏ္ခ်က္ေတြရတဲ့သူေတြထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္လည္းပါဝင္ခဲ့တယ္။ ဝမ္း မနည္းပါဘူး။ ဝမ္းနည္းစရာမဟုတ္ ဘူး။ ဆုလာဘ္လုိ႔သေဘာထားလုိ႔ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းေရးနဲ႔အတူ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈရရွိေရးအတြက္ လည္း ကြၽန္ေတာ္ဆက္ၿပီးႀကဳိးစား ဦးမယ္''ဟု ¤င္းကေျပာသည္။

တခ်ဳိ႕က ဒီမိုကေရစီေနာက္ ျပန္လွည့္သြားမလား၊ ေျခကြၽံ၍လည္း ေကာင္း၊ အရွိန္လြန္၍လည္း ေကာင္း အာဏာရွင္လမ္းေၾကာင္း ေရာက္သြားမလားဟူသည့္ စိုးရိမ္ မႈျဖစ္ၾကေၾကာင္း မိမိတုိ႔သႏိၷ႒ာန္ ခ်ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရွင္သန္ေရး၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းကေျပာ သည္။ယင္းအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ သူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္ သည့္အတြက္ ယင္းအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို မည္သူက မည္သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ရယူခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ ျပည္သူကိုသာျပန္လည္ေပး အပ္ရမည္ဟုလည္း သူရဦးေရႊ မန္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ သူရ ဦးေရႊမန္းက''အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးတဲ့ေနရာမွာ ပုိမုိခုိင္မာစိတ္ခ်ရ ေအာင္၊ အာဏာရဖူးခဲ့တဲ့ တပ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားနဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း မ်ားအတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေအာင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစ ခဲ့တယ္။ အဲဒီ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒမရွိရင္ ဒီလုိအေျခအေန မ်ဳိး ေရာက္လာႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိေတြး ဆၾကည့္ဖုိ႔လုိမယ္။ ေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္း၊ ျပည့္စုံျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ဂုဏ္ျပဳေျပာ တာ မဟုတ္သလုိ၊ ျပစ္တင္ေျပာ ေနတာမဟုတ္ဘူး။ အျဖစ္မွန္၊ အ ေျခအေနမွန္ကုိ ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ပါ၊ ဆင္ျခင္ ႏုိင္ဖုိ႔ပါ''ဟု ေျပာသည္။


MO,HWA
#YangonMediaGroup #DemocracyToday #Political #News